دکتر احمد عباسی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر احمد عباسی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1- متوسطه:رشته رياضي-فيزيك - دبيرستان فردوسي مشهد

2- كارشناسي: رشته رياضي - دانشگاه بيرجند

3- كارشناسي ارشد: رشته رياضي - دانشگاه فردوسي مشهد

4- دكتريPh.D : دانشگاه فردوسي مشهد

 کتاب ها

 

 1- ترجمه:  جبر مجرد- نظریه گروه،  انتشارات دانشگاه پیام نور 1380.

2- ترجمه: حلقه ها، مدول ها و فضاهای برداری، انتشارات دانشگاه گیلان.

3- ترجمه: نظریه گالوا و نظریه نمایش، انتشارات دانشگاه گیلان، 1380.

4- ترجمه: جبر خطی، انتشارات دانشگاه گیلان، 1385. چاپ دوم، 1389 .

5- تالیف: مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشازات دانشگاه گیلان، 1388.

 6- تالیف: (با دکتر محمود یاسی)     نخستین گام در جبر مجرد، انتشارات دانشگاه گیلان، 1389.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مقالات چاپ شده

 

1. Filter regular sequences and generalized local cohomology modules (with K, Khashyarmanesh and M. Yassi), Comm. in Algebra, Vol. 32. No. 1(2004), 253-259.

2. A new version of Local- Global principle for annoholations of local cohomology modules, Colloq. Math. 100(2)(2004), 213-219.

3. On the assymptotic behaviour of associated primes of generalized local cohomology modules( with K. Khashyarmanesh), J. Aust. Math. Soc. 83(2007), No. 2, 217-225.

4. Gorenstein injective dimension of generalized local cohomology modules (with K. Khashyarmanesh),  Italian J. Pure. Apl. Math. No. 24 (2008), 134-142.  

 5.  Generalized local cohomology and Matlis duality, Honam Mathematical J. 30(2008), No. 3, 513-519.   

 6. Some results on vanishing of generalized local cohomology modules, Far East J. Mathematical sciences, vol. 39 (2010), No. 2, 173-184.

 7.  Quasi-prime submodules and developed Zariski topology (with D. Hassanzadeh Lelekami), Algebra Colloquium, 19 (Spec 1) (2012) 1089-1108.

 8. The total graph of a commutative ring with respect to proper ideals (with Sh. habibi),  J. Korean Math. Soc. 49 (2012), No. 1, pp. 85-98.

 9. Serre subcategory properties of generalized local cohomology modules, (with H. Roshan) , Korean Annals of Mathematics, . 28 (2011), No. 1, pp. 025-037.

 10.  M-strongly irreducible ideals (with D. Hassanzadeh and M. Mirabnezhad), JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 24(2012), No. 1, pp. 115-124.

 11. Modules  and spectral spaces (with D. Hassanzadeh ), comm. in  Algebra, 40: 4111–4129, 2012. 

 12. The total graph of a module over a commutative ring with respect to proper submodules (with Sh. Habibi), Journal of Algebra and its Applications, Journal of Algebra and Its Applications Vol. 11, No. 03.         

13 . Zero-divisor graph in commutative rings with decomposable zero ideal (with Sh. Habibi), Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 59(2011), No. 1 . 65-72.     

14.  A Scheme Over Prime Spectrum Of Modules (with D. Hassanzadeh), Turkish Journal of Mathematics, (2013) 37: 202 – 209.

15. The Combinatorial Dimension of Spectrum of Modules (with N. Tanha and H. Roshan), Korean Annals of mathematics, to appear.

16.  A Scheme over Quasi-prime Spectrum of Modules (with D. Hassanzadeh and H. Roshan),

 17. Minimaxness of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals (with H. Roshan Shekalgourabi), Honam Math. J., 34(2012), No. 2, pp. 161-169. 

18. A generalization of the finiteness problem of the local cohomology modules (with H. Roshan Shekalgourabi), Czechoslovak Mathematical Journal, to appear.

 19. Some results on the finiteness of generalized local cohomology modules using Serre classes (with H. Roshan Shekalgourabi), Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, to appear.  

 20. Some results on the local cohomology of minimax modules,( with H. Roshan Shekalgourabi and D. Hassanzadeh) Czechoslovak Mathematical Journal , to appear

 

 

سخنرانی در کنفرانس ها و سمینارها

 

1. Conference of INGO 2003, University of Guetingen, Germany, March 2003.

2. Intarnational conference of Mathematics (Iran- Shahrud).

3. Workshop of commutative algebra, University of Essen, Germany, March 2005.

4. Siminar of commutative algebra, IPM, 1384.

5. Worksop of Algebraic structures, University of Mashhad, Summer 1385.

6. The 1st national conference of mathematics and its applications, Lahijan, March 2008.

7.  The 2012 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 26-29 August 2012.

 

 

7- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اسفند 1386.

 8- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اسفند 1387 .

 9- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اردیبهشت 1390.

 10 - عدد طلایی 1394

 

 

 

 

 

  

جبر پیشرفته

ماتریس ها و جبر خطی


 نیمسال اول 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - -رفع اشکال - جبر پیشرفته -
یکشنبه -مبانی ماتریسها گ1 - -مبانی ماتریسها گ2 - - -
دوشنبه - - -رفع اشکال - -جبر پیشرفته -
سه شنبه -مبانی ماتریسها گ1 - -مبانی ماتریسها گ2 - - -
چهارشنبه - - -رفع اشکال - - -


نمرات میان ترم جبر پیشرفته نیمسال اول 96-    95

950111030004   نمره   0.5

950101070001         1.5

950101070004         1.75 

950101050004          5.5

950101060006           1.0

950101050001          2.25

950101050002           4.5

9410107100               غ

9310105104              4.5

94010106007           0.0

950101070010         4.5

9411104100             3.0

??????????             0.0جبر جابه جایی
مجلات ریاضی در اینترنت
دیکشنری فارسی
چند وب در ریاضی
جستجوی مقالات
اطلس ریاضی
مقالات جدید ریاضی
سرگرمی در ریاضی
دسترسی به مقالات تخصصی
دیکشنری ریاضی
دایرت المعارف ریاضی
انجمن ریاضی امریکا
انجمن ریاضی ایران
موسسه تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
برای دانشجویان دوره تکمیلی
دانشگاههای ایران
تعیین ویژگی ISI مجلات بین المللی
چند سایت ریاضیات عمومی


CV [ دانلود ]


تماس با ما دکتر احمد عباسی
aabbasi@guilan.ac.ir, aabbasiah@gmail.com
0131-3233901
رشت خیابان نامجو دانشکده علوم ریاضی گروه رياضي محض
صندوق پستی 19141-41335
Email: aabbasi@guilan.ac.ir, aabbasiah@gmail.com   ورود به سیستم