دکتر جعفر اصغری
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر جعفر اصغری
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


زمينه هاي مورد علاقه:
- فیزیولوژی علفهای هرز و تاثیر علفکش ها بر فرایندهای رشدی و فیزیولوژیکی علف های هرز
- فیزیولوژی گیاهی و گیاهان زراعی
- مطالعه دوره بحرانى کنترل علف هاى هرز گياهان زراعى منطقه
- کنترل علف هاى هرز در گياهان زراعى، باغ های ميوه، سبزى و صيفى و ...
- تعيين خصوصيات دگرآسيبى گياهان زراعى و علف هاى هرز
- مطالعه نقش اکوفیزیولوژی در گسترش یا محو علف های هرز

 فعاليت هاي اجرائي:
- عضو هيأت علمي دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان، تابستان 1372، تا کنون.
- معاونت پژوهشي دانشكده علوم كشاورزي - دي ماه 76 تا بهمن ماه 79.
- مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات - آبان 82 تا بهمن 86.
- مدیر قطب علمی برنج کشور
- عضو هیات تحریریه مجله علمی علوم علفهای هرز ایران
- عضو کارگروه کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - تهران
- عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات غلاتزادگاه: شهرستان لاهيجان - استان گيلان.


تحصیلات:
دیپلم ریاصی از دبیرستان مهرگان (مصطفی خمینی کنونی) لاهيجان در سال 1354.
ليسانس: مهندسي كشاورزي عمومي از دانشگاه مازندران سال 1358.
كارشناسي ارشد: علوم گياهي (كنترل علف هاي هرز)، دانشگاه ايالتي يوتا-آمريكا، سال 1368.
دكتري: علوم گياهي (فيزيولوژي علف هاي هرز و علفكش ها) دانشگاه ايالتي يوتا-آمريكا سال 1372.


فرصت مطالعاتی: کشور کانادا، استان آلبرتا، شهر ادمونتون دانشگاه آلبرتا - سال 1380. 

تالیفات

1- مجموعه ای از علف های هرز مهم خزری، انتشارات دانشگاه گیلان، 1391.
2 – اطلس علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران چاپ دوم دانشگاه مازندران، 1391.
3 – مدیریت علفهای هرز – درسنامه 1389. چاپ دانشگاه گیلان
4 – ترجمه- فیزیولوژی علفهای هرز و علفکشها- جلد اول- چاپ دوم دانشگاه گیلان –1390

 

طرح های انجام یافته یا در دست انجام

1 – تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج. تاریخ اتمام:1378
2 - تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز توتون شروع سال1385 اتمام سال 1388.
3 - تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز کلزا شروع 1387 اتمام 1390
4 - بررسی تاثیر روشهای کنترل علفهای هرز بر تولید برنج رقم هاشمی در دست اجراء 91-93.
 

 

 فهرست تعدادی از مقالات علمی جدید (از 1385 ببعد). 

 مقالات فارسي:
1- س.م. ر. هاشمی، ج. اصغری، م. اصفهانی و م. ربیعی. 1388. تاثیر زمان برداشت بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا. مجله به زراعی کشاورزی. ج11 شماره2. 82-75.
2- م. رجبیان، ج. اصغری، م.ر.احتشامی و م. 1388. تاثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز کلزا در منطقه رشت. دانش علفهای هرز. ج 5، ش 1. 30-13.
3- ج. اصغری، م. خوشنام و م ربیعی. 1388. مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در دو فاصله کاشت و تاثیر آن بر تولید کلزا. دانش علفهای هرز. ج5، ش1. 55-41.
4 - ج. اصغری، ع. واحدی و ح.ر. خوشقول. 1390. دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در غرب استان گیلان. نشریه حفاظت گیاهان. ج 25. ش 2. 126-116.
5 - م- صالحی فر، ج. اصغری، س.ح. پیمان، ح. سمیع زاده و ح. دوستی. 1390. اثرات فاصله کشت، کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (بهار 1). مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. ج4 ش2. 169-155.
6 -ح. راسخ، ج. اصغري، س. ل. معصومی، م. ن. صفرزاده و ع. دباغ محمدی. 1388 . بررسي تغييرات جمعيت علفهاي هرز و عملكرد بادام زميني(Arachis hypogaea L.) تحت تاثير آرايش كاشت و تراكم بوته در استان گيلان. دوره 40 ش3. مجله علوم گیاهان زراعی ایران.
7 -ح. راسخ، ج. اصغري، س. ل. معصومی، م. ن. صفرزاده. 1388. اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر صفات فیزیولوژیک بادام زمینی(Arachis hypogaea L.) در گیلان. دوره 40 ش3. 171-180.
8 -م.ر. هاشمی، م. اصفهانی، ج. اصغری و م. ربیعی.1388. اثر زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم برتر کلزا (Brassica napus L.). س19 ش1. 82-75.
9 -ب. زارعی، ج. اصغری و م. برزگری. 1386. مطالعه اثر تراکم و الگوی کاشت روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L.) در خوزستان. مجله علوم و فنون کشاورزی. س 13. ش 1. 164-153.
10 -ز. میری، ج. اصغری، خ. پناهی کرد لاغری. 1387. تأثیر رژیم‌های آبیاری و ترکیب های کودی بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در فریدن. مجله علوم و فنون کشاورزی. س 12، ش 46. 186-177.
11 -م. مداری مشهود، ج. اصغری، ع. حاتم زاده،م. محمد شریفی. 1387. - بررسی تاثير دگرآسيبی بعضی از ارقام محلی و اصلاح شده برنج استان گيلان و مقايسه آن با ارقام شناخته شده موسسه بين المللی تحقيقات برنج. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. س 12، ش 46. 29-19.
12 -ف. رمضان پور، م. اصفهاني، ج. اصغري، ج.، ربيعي ب.1387. تاثير کاربرد خشکاننده های شيميايی قبل از برداشت بر زمان برداشت عملکرد و روغن دانه کلزا. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. س 18،ش 4. 128-115.
13 -ح. راسخ، م.ن. صفرزاده و ج. اصغری. 1385. واکنش عملکرد و صفات کیفی بادام زمینی (Arachis hypogaea) به تراکم بوته و آرایش کاشت در گیلان. علوم کشاورزی. ش 2 س 12. 396-387.
14 -م. معمار، ج. اصغری، ا. امینی، ن. باباییان، م.ح. برزگرخو. 1386. دوره بحرانی کنترل علف های هرز توتون Nicotina tabaccum در شرایط استان گیلان. علوم کشاورزی. ش 2 س 12. 396-387
15 - ر. سید شریفی، ع. جوانشیر، ج. اصغری، ر. سید شریفی،د. ح. پناه. 1385. بررسی اثر تراکم و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط دو رقم گندم. ش1 س12. 109-97.
16 -فرج پور، ا.، ج. اصغری، م. ن. صفرپور، م. زواره، م. رنجبر و م. فرضی.1391. اثر محلولپاشی برگی متانول بر روند تغییرات محتوای نسبی آب و پتانسیل اسمزی آب برگ در گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.) در شرایط کشت دیم. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز. (نوبت چاپ).
17 – ص. اسماعیل پور، ج.اصغري، م.ن. صفرزاده ويشگايي، ح. سميع زاده لاهيجي. 1392. تاثير عناصرگوگرد و روي بر رشد و عملكرد بادام زميني (Arachis hTypogaea L.) .
18 - اصغری، ج.، س.م.ر. احتشامی، ز. رجبی، و ک. خاوازی. 1392. مقایسه محلول پاشی با تلقیح ریشه ای باکتری های محرک رشد و متابولیت های آنها بر ویژگیهای مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی. فرایند و کارکرد گیاهی. ج2، ش4.
19 - نصر رمزی، ص.، م. سوهانی، ح. حسنی و ج. اصغری. ترانسفورماسیون پایدار وآسان جنین بالغ برنج (L Oryza sativa) با استفاده از روش In planta. مجله علمی-پژوهشی زیست¬فناوری گیاهان زراعی.1390. 49-62.
20 – ح. رضوانی، ج. اصغری و م. احتشامی. اثر تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی شیمیایی و فیزیکی بر شکستن خواب بذر خردل وحشی Sinapis arvensis . مجله علوم و فناوری بذر ایران. (پذیرش چاپ: دیماه 92).
21- ح. رضوانی، ج. اصغری، م. احتشامی و ب. کامکار. بررسی کارایی و ضریت استهلاک نور ارقام گندم در رقابت با خردل وحشی در گرگان. مجله فرایند و کارکرد گیاهی. (پذیرش چاپ: آبان 92).22- مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان. رضوانی ح.، ج. اصغری، م.ر. احتشامی، ب. کامکار. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. (پذیرش چاپ 92)

 همایش ها :
1- فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی.1389 اثر متانول بر روند تغییرات پتانسیل اسمزی آب برگ در گیاه توتون در شرایط کشت دیم. همایش ملی مدیریت کمبود اب و تنش خشکی.4-6 اسفند.
2 -فرضی، م.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. زواره، ع. کافی قاسمی و ا. فرج پور.1389. اثر محلول پاشی برگی متانول بر محتوای نسبی آب، عملکرد و خصوصیات جوانه زنی ماش. اولین همایش کشاورزی حفاظتی.2-4. آذر.
3 - فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر محلول پاشی برگی متانول بر میزان جذب. عناصر غذایی و کیفیت برگ گیاه توتون. اولین همایش کشاورزی حفاظتی. 2-4. آذر.
4 -فرضی، م.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. زواره، ع. کافی قاسمی و ا. فرج پور. 1389. اثر متانول بر محتوای کلروفیل و مطالعه همبستگی بین محتوای کلروفیل و SPAD در گیاه چشم بلبلی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات 4-6. مرداد.
5 -فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر محلول پاشی متانول بر روند تغییرات شاخص محتوای کلروفیل (CCI) برگ لوبیادر شرایط کشت دیم. دومین همایش ملی کشاورزی پایدار و چالش های پیش رو. 11-13 اسفند.
6 -فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر متانول بر محتوای نسبی آب (RWC) و عملکرد برگ توتون و اهمیت ان در مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی در شرایط کشت دیم. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.19-21 آبان.
7- فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر محلول پاشی متانول بر روند تغییرات پتانسیل اسمزی و محتوای نسبی آب برگ لوبیا در شرایط کشت دیم. دومین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. 11-13 اسفند.
8- فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی.1389.اثر متانول بر محتوای کلروفیل و مطالعه همبستگی بین غلظت کلروفیل (CCI) برگ توتون. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات 4-6 مرداد.
9- اسماعیل پور، ص.، ج. اصغری، محمد تقی صفر زاده ویشکایی، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی. 1389. اثر گوگرد و روی بر خصوصیات عملکردی بادام زمینی در منطقه گیلان. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات.4-6 مرداد.
10-فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م.زواره، م. رنجبر، م. فرضی. 1389. اثر متانول بر محتوای کلروفیل و مطالعه ارتباط بین غلظت کلروفیل و شاخص محتوی کلروفیل (CCI) برگ در گیاه توتون. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات .4-6 مرداد.
11- صالحی فر، م.، ج. اصغری، س.ح. پیمان، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، ح. دوستی. 1389.اثرات فاصله کشت و کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی برنج دورگ بهار 1. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات.4-6 مرداد.
12- صالحی فر، م.، ج. اصغری، س.ح. پیمان، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، ح. دوستی. 1389. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد بهاره 1 به مقادیر مختلف کود نیتروژن و فسفر.یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات . 4-6 مرداد
13- رجبیان، م.، ج. اصغری، م. ر. احتشامی، م. ربیعی. 1389. تأثیر تراکم بوته و طول دوره تداخل علف هی هرز بر صفات مرفولوژیک و عملکرد کلزا. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات. 4-6 مرداد.
14 - صادقلو، ع. ج. اصغری، ف. قادری فر. 1389. اثر دما بر جوانه زنی بذر علف هرز گاو پنبه.. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات. 4-6 مرداد.
15 - خوش قول، ح.ر. ج. اصغری و ع. واحدی. 1386. دوره ی بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان (Helianthus annus) در غرب گیلان. دومین همایش علوم علف های هرز ایران. 9-11 بهمن.
16 - اصغری، ج.، م.ح. رزگرخو. 1386. بررسی اثر زمان های مختلف وجین بر خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای. دومین همایش علوم علف های هرز ایران . 9-11 بهمن.
17 - اصغری، ج.، م.ح. رزگرخو. 1386. اثر غلظت و زمان مصرف علفکش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج هاشمی.دومین همایش علوم علف های هرز ایران . 9-11 بهمن.
18- فرزان، ص. ج. اصغری و ب. یعقوبی. 1386. اثر غلظت و زمان مصرف علفکش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج هاشمی. دومین همایش علوم علف های هرز ایران . 9-11 بهمن.
19- اصغری، ج. و م. جهری. 1386. گیاهچه های سوروف شاخصی مناسب برای ارزیابی دگرآسیبی پوسته ارقام برنج.دومین همایش علوم علف های هرز ایران. 9-11 بهمن.
20- علیخانی فرد، خ.، ج. اصغری، پ. شاهین رخسار و م. شرفی. 1387. اثرات سطوح آبیاری و کود ازته بر جمعیت علفهای هرز در راتون برنج رقم هاشمی.سیزدهمین همایش ملی برنج کشو.
21- خوش قول، خ.ر.، ع. واحدی و ج. اصغری.1391.دوره بحرانی کنترل علفهای هرز، رهیافتی بر کاهش مصرف علفکشها در زراعت آفتابگردان. .دومین همایش کشاورزی و محیط زیست.21-23 تیر.
22- مدارای مشهود، م.، ج. اصغری و ع. حاتم زاده.1387.ارزیابی توان دگرآسیبی عصاره ارقام برنج بر علفهای هرز سوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus). دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.28-30 مرداد.
23- فرزان، ص. ج. اصغری ب. یعقوبی و ب. ربیعی.1387.اثر عمق آب و غلظت کلف کش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج رقم هاشمی.دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 28-30 مرداد.
24- اصغری ج.، و م. جهری. 1387. بررسی جوانه زنی و زنده مانی گندم (Triticum sativum)در محیط های حاوی پلیمر سوپر جاذب.دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 28-30 مرداد.
25- میری ز. و ج. اصغری. 1387. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر شاخص های رشد در دو رقم سیب زمینی در شرایط استان اصفهان.دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 28-30 مرداد.
26- رمضانپور، ف.، م. اصفهانی، ج. اصغری و م. ربیعی.1387. اثر مصرف خشکاننده های شیمیایی قبل از برداشت بر زمان برداشت، کیفیت دانه و صفات گیاهچه ای کلزا رقم هایولا 308. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.28-30 مرداد.
27- هاشمی، م.ر.، م. اصفهانی، ج. اصغری و م. ربیعی. 1387. بررسی اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه و میزان روغن شش رقم کلزا. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 28-30 مرداد.
28- فردی،م.، م. اصفهانی، ج. اصغری، ح. سمیع زاده و م. ربیعی. 1387. اثر مصرف پاراکوات قبل از برداشت بر کاهش رطوبت، عملکرد و کیفیت دانه کلزا.دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 28-30 مرداد.
29- خوشنام، م. و ج. اصغری. 1387. اثر فاصله کاشت بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کلزا (Brassica napus). دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات . 28-30 مرداد.
30 - صالحی فر م.، پیمان ح.، ح. سمیع زاده و ح. درستی. 1387. بررسی اثر تراکم بوته و میزان کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید.سیزدهمین همایش ملی برنج. 8-10 بهمن.
31- حسن نژاد، س.، م. م. سوهانی و ج. اصغری. 1387. دستکاری ژن EPSPS به منظور ایجاد مقاومت به گلایفوسیت در برنج. سیزدهمین همایش ملی برنج. 8-10 بهمن.
32- رضوانی، ح. ج. اصغری، م. ر. احتشامی. 1391. اثر تراکم های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.14-16 شهریو.
33- اصغری، ج.، پ. مرادی، ف. شیرزاد. 1391. ارزیابی کارایی چهارنوع علف کش با وجین دستی بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج رقم هاشمی.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور.
34- اسدی، م. ج. اصغری، م. اصفهانی، ش. عبداللهی. 1391. تأثیر مصرف مکمل کودهای آلی بر جذب عناصر و محتوی پروتیین دو رقم برنج. 14-16 شهریور. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.
35 - تیزرو، ا.، غ.ر. محسن آبادی، ج. اصغری، و ع. اعلمی.1391. مدیریت تلفیقی کنترل علف هرز لوبیا محلی (phaselous vulgaris L.) در منطقه شهرستان رشت.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور.
36 - اصغری، ج.، م. ر. احتشامی، ز. رجبی درویشان. 1391. بررسی تلقیح و محلول پاشی باکتریهای محرک رشد و متابولیت های آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور.
37 - اسدی، م.، ج. اصغری، م. اصفهانی، ش. عبداللهی. 1391. تأثیر محلول پاشی کودهای مکمل حاوی عناصر غذایی روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور.
38- نصیری، س.، ج. اصغری، پ. مرادی. 1391. بررسی کارایی سطوح علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور.
39- گلستانی، ن.، ج. اصغری، م. ر. احتشامی، پ، مرادی. 1391. اثر کودهای زیستی در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر برخی از خصوصیات سورگوم.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور.
40- راسخ، ح. ل. معصومی، ج. اصغری، م. ن. صفرزاده، ع. دباغ محمدی. ارزیابی تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر مدیریت علفهای هرز بادام زمینی.سومین همایش علفهای هرز. 1388.
41 -ج. اصغری، م.ر. احتشامی، م. رجبیان، م. ربیعی. تاثیر فاصله ردیف و طول دوره تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم پس از برنج سومین همایش علفهای هرز. 1388.
42- م. رجبیان، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و م. ربیعی. واکنش عملکرد دانه و روغن کلزا به تراکم بوته و دوره های وجین علفهای هرز سومین همایش علفهای هرز . 1388.
43- م. ح. برزگرخو، ج. اصغری، م. رنجبر، م. ب. دهپور. بررسی اثر زمان وجین بر کیفتیت توتون گرمخانه ای. سومین همایش علفهای هرز .1388.
44- ع. صادقلو، ج. اصغری، ف. قادری فر بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بذر در خردل وحشی و فالاریس چهارمین همایش علفهای هرز. 1390.
45- م. رجبیان، ج. اصغری، م.ر. احتشامی، م. ربیعی تاثیر فاصله ردیف کاشت و طول دوره کنترل علفهای هرز بر صفات زراعی کلزا چهارمین همایش علفهای هرز. 1390.
46- نقش سطوح مختلف كود نيتروژن بر افزايش توان رقابتي برنج در تراكم های مختلف علف هرز سوروف. اسکندری، ت.، ج. اصغری، ع. صبوری، ف. شيرزاد و پ. مرادی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.
47- بررسی كارايی سطوح مختلف علفكشهاي پرتيلاكلر و سان رايس پلاس بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم طارم هاشمی ( sativa L. Oryza). ابراهيم پورليش، ا.، ج. اصغري، ح. سميع زاده، پ. مرادي، و ف. شيرزاد. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.
48- ترانسفورماسیون برنج با استفاده از روش in planta. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، شهریور 90. نصر رمزی، ص.، م.م. سوهانی، ح. حسنی و ج. اصغری.
49- اثر فراهمی آب و زمان نشاکاري بر کارایی علف کش تیوبنکارب در برنج. ص. فرزان، ج. اصغري، ب. یعقوبی، ا محمدوند. پانزدهمین همایش برنج کشور. اسفند 91. ساری.
50- بررسی اثر مدیریت شیمیایی بر زیست توده علف هاي هرز رایج برنج. ص. فرزان، ج. اصغري، ب. یعقوبی، ا. محمدوند. پانزدهمین همایش برنج کشور. اسفند 91. ساری.
51- بررسی کارایی سطوح علفکشهاي اگزادیارژیل و تیوبنکارب در کنترل علفهاي هرز برنج. س. نصیری، ج. اصغري، ح. سمیع زاده، و پ. مرادي. پانزدهمین همایش برنج کشور. اسفند 91. ساری.
52- بررسي اثر انجماد و طول ريزوم بر تكثير رويشي مرغ. ابراهيم پورليش، ا.، ج. اصغری، پ. مرادی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.
53- بررسي كارايي چهار نوع علفكش و وجين دستي بر كنترل علفهای هرز مزارع برنج. ج. اصغری، پ. مرادی، ف. شيرزاد و ح. اسعدی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.
54 - بررسي اثر خشك شدن و طول ريزوم بر تكثير رويشي علفهرز مرغ. ج. اصغری، پ. مرادی، س. شعباني و ط. رييسی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.
 

 

 مقالات انگلیسی جدید

Asghari, J. B., S. Berendji, H. Fotohi, A. A. Matin and Mohammad-sharifi. 2006. Potential Allelopathic Effects of Rice Hull Extracts on Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). Iranin J. Weed Sci. Vol.2, N.2. 31-44
 

Berendji, S. and J. B. Asghari, and A. A. Matinb.2008. Allelopathic potential of rice (Oryza sativa) varieties on seedling growth of barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). J. of Plant Interac. Vol. 3, No. 3, 175_180

J. Asghari, and P. Tewary. 2007. Allelopathic Potentials of Eight Barley Cultivars on Brassica juncea (L.) Czern and Setaria viridis (L) p. Beavu.. J. Agric. Sci. Tech. 9:165-176.
 

M. Rajabian, J. Asghari, M.R. Ehtashami and M. Rabiei. 2009. Effects of Row Spacing and Weed Control Duration on Yield, Yield Components and Oil Content of Canola. Iranian Journal of Weed Sce. 5: 79-90.

A. Farajpour, J. Asghari, M. N. Safarzadeh, M. Zvareh.2012. Effects of methanol on fresh and dry yield of Tobacco plant. Inter. J. Agrc. Sci.
 

A. Farajpour, J. Asghari, M. N. Safarzadeh, M. Zvareh.2012. Leaf Area Prediction Model for Virginia Tobacco (Var.Coker 347). IJACS

M. Esfahani, M. Fardi, J. Asghari, M. Rabiei, H. Samizadeh. 2012. Effects of pre-harvest application of parquat on grain moisture reduction, grain yield and quality of rapeseed (Brassica napus L.) cultivars. Caspian J. Env. Sci.Vol. 10 No.1 pp. 75-82.

M. Rajabian, J. Asghari, M. R. Ehteshami, M. Rabiee. 2012. Responses of Morphological Characteristics, Yield and Yield Components of Rapeseed. Iran Agric. Res. J. Vol. 31, No.1, P17-31.

S. Berenji. J. Asghari, A. Matin. H. Samizadeh.2011. Screening for Iranian rice allelopathic varieties by HPLC and bioassays. Allelopathic J. 27 (2) 193-206.

SADEGHLOO, A., ASGHARI, J., and GHADERI-FAR, F. SEED GERMINATION AND SEEDLING EMERGENCE OF VELVETLEAF Abutilon theophrasti) AND BARNYARDGRASS (Echinochloa crus-galli).. Planta Daninha,  v. 31, n. 2, p. 259-266, 2013

E. Azarpour, J. Asghari, H. R. Bozorgi and G. Kamalpour. Foliar Spraying of Ascophyllum nodosum Extract, Methanol and Iron Fertilizers on Fresh Flower Cover yield of Saffron plant (Crocus sativus L.). Int. J. Agri. Crop Sci. Vol., 5 (17), 1854-1862, 2013. 

 

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده از سال 85 ببعد.


1 - ترانسفورماسیون برنج به روش کشت جنین بالغ با استفاده از اگروباکتریوم. تاریخ دفاع: شهریور 90، دانش آموخته:آرمان پازوکی، استادان راهنما: ج. اصغری و م.م. سوهانی.
2 - اثرات برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف های گاو پنبه، سوروف، خردل وحشی، علف خونی. تاریخ دفاع: خرداد 90، دانش آموخته: عبداله صادقلو، استاد راهنما: دکتر اصغری.
3 - اثر محلول پاشی برگی متانول بر صفات کمی و کیفی توتون. تاریخ دفاع اسفند 89، دانش آموخته: امین ا
4- اثر محلول پاشی برگی متانول بر رشد و عملکرد ماش. تاریخ دفاع: اسفند 89، دانش آموخته: محمد فرضی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
5- تولید ساختار دستکاری شده آنزیم EPSPS در باکتری E. coli. تاریخ دفاع: شهریور 89، دانش آموخته: امین عابدی، استادان راهنما: ج. اصغری + م.م. سوهانی.
6 - تاثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در کلزا (Brassica napus L.)- تاریخ دفاع:خرداد 89، دانش آموخته: مریم رجبیان، استاد راهنما: دکتر اصغری
7 - اثر مصرف گوگرد و روی بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)، تاریخ دفاع: اسفند 88، دانش آموخته: صادق اسماعیل پور، استاد راهنما: دکتر اصغری.
8- تولید ژن موتانت EPSP سینتاز به منظور مطالعه مقاومت به علفکش گلایفوسیت در برنج. تاریخ دفاع: بهمن 87، دانش آموخته: سمیه حسن نژاد، استاد مشاور: دکتر اصغری.
9- اثرات سطوح آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد و شاخصهای رشد راتون برنج رقم هاشمی. تاریخ دفاع: بهمن 87، دانش آموخته: حدیثه علیخانی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
10- اثرات مصرف پاراکوآت قبل از برداشت بر کاهش رطوبت، عملکرد و کیفیت دانه کلزا. تاریخ دفاع: شهریور 87، دانش آموخته: فرزاد فردی، استادان راهنما: ج. اصغری و م. اصفهانی.
12 - تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز و رابطه آب با عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای. تاریخ دفاع: اسفند 86، دانش آموخته: محمد حسین برزگرخو، استاد راهنما: دکتر اصغری.
13 - مطالعه اثر غلظت و زمان مصرف بر کارایی علفکش بوتاکلر و شاخص های رشد برنج. تاریخ دفاع: زمستان 86، دانش آموخته: علی عباسعلی نیا. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. استاد راهنما: دکتر اصغری.
14- تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در غرب گیلان. تاریخ دفاع: زمستان 86، دانش آموخته: حمید رضا خوشقول، دانشگاه آزاد واحد خوی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
15 - اثرات فاصله کشت و کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید (بهار 1) تاریخ دفاع:تیرماه 87، دانش آموخته: مصطفی صالحی فر، استاد راهنما: دکتر اصغری
16 - بررسی اثرات مصرف گچ و سوپر فسفات ساده بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد و شاخصهای رشد بادام زمینی. تاریخ دفاع آذر 85، دانش آموخته: علیرضا حسین زاده گشتی، استادان راهنما: ج.اصغری و م. اصفهانی.
17 - بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و میزان روغن ارقام کلزا در استان گیلان. تاریخ دفاع:آبان 85، دانش آموخته: سید محمد رضا هاشمی، استادان راهنما: ج.اصغری و م. اصفهانی.
18- مطالعه واکنش برنج رقم هاشمی و علفهای هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میزان آب در زمان مصرف علفکش. تاریخ دفاع: بهمن 86، دانش آموخته: صبرینه فرزان، استاد راهنما:دکتر اصغری.
19 - اثرات مصرف خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه و قدرت بذر کلزای پاییزه در شرایط آب و هوای شمال ایران. تاریخ دفاع: تیرماه 86، دانش آموخته: فاطمه رمضانپور، استادان راهنما: ج. اصغری و م. اصفهانی.
20- تاثیر فاصله های کشت بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کلزا. تاریخ دفاع: خرداد 86، دانش آموخته: مرجان خوشنام، استاد راهنما: دکتر اصغری.
21- اثر تراکم و فاصله ردیف کاشت بر کشت دوم سه رقم لوبیای کرم کشاورز (پاچ باقلا) در گیلان، تاریخ دفاع: 87، دانش آموخته: امید صدیقی کسمایی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان. استادان راهنما:ج.اصغری و ع.ر. ولدآبادی.
22- بررسی محلول پاشی باکتریهای محرک رشد گیاه و متابولیتهای آنها بر عملکرد کمی و کیفی برنج رقم هاشمی. تاریخ دفاع:اسفند 90، دانش آموخته: مریم رجبی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
23- تاثیر کودهای آلی مکمل بر رشد عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروژن در برنج. تاریخ دفاع: اسفند 90، دانش آموخته: میثم اسدی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
24- مدیریت تلفیقی کنترل علفهای هرز لوبیای محلی در منطقه شهرستان رشت. تاریخ دفاع:90، دانش آموخته: امیر تیزرو، استادان راهنما: ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی.
25- بررسی تولید و آنالیز گیاه ترانس ژنیک برنج حامل ژن تغییر یافته EPSPS-، تاریخ دفاع: بهمن 90، دانش آموخته: صدیقه نصر رمزی، استاد مشاور: دکتر اصغری.
26- تاثیر کاربرد ترکیبی علف کش ها بر عملکرد و اجزای علمکرد گلزا به عنوان کشت دوم در رشت. تاریخ دفاع: خرداد 91، دانش آموخته: محمدرضا جلالی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
27- بررسی کارایی سطوح علف¬کش¬های تیوبنکارب و اگزادیارژیل در کنترل علف¬های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.)، رقم هاشمی. تاریخ دفاع بهمن 91، دانش آموخته: سمیه نصیری، استاد راهنما: دکتر اصغری.
28- ارزیابی اثر مصرف انواع کودهای زيستی در تلفيق با کودهای شيميايی بر عملکرد علوفه سورگوم. تاریخ دفاع اسفند 91، دانش آموخته: نازلی گلستانی، استاد راهنما: دکتر اصغری.
29- بررسی کارایی سطوح مختلف علفکشهای پرتیلاکلر و سان رایس پلاس در دو سطح مختلف نیتروژن، بر کنترل علفهای هرز و عملکرد برنج رقم هاشمی. تاریخ دفاع مهر 92. دانش آموخته: آمنه ابراهیم پور لیش، استاد راهنما: دکتر اصغری
30- مطالعه اثر سیستم های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تاریخ دفاع اسفند 91. دانش آموخته مجید قنبری. استاد مشاور: دکتر اصغری
31- تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا چشم بلبلی. تاریخ دفاع: شهریور 92، دانش آموخته: شراره آریا نژاد، استاد راهنما: دکتر اصغری.
32 - مقایسه توان رقابتی برنج رقم هاشمی با تراکم های مختلف علف هرز سوروف درشرایط کود نیتروژن متفاوت. تاریخ دفاع دیماه 92، دانش آموخته: تیانا اسکندری، استاد راهنما: دکتر اصغری.
 [ ویرایش نشده است ]


دوم - 92-91
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - جلسه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - تهران - جلسه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - تهران - -
یکشنبه - عملیات علفهای هرز و کنترل -1 - عملیات علفهای هرز و کنترل -2 عملیات علفهای هرز و کنترل -3 -
دوشنبه - امور دانشجویان ارشد و دکتری - علفهای هرز و کنترل آنها- باغبانی علفهای هرز و کنترل آنها-زراعت- -
سه شنبه - عملیات علفهای هرز و کنترل -4 - عملیات علفهای هرز و کنترل -5 عملیات علفهای هرز و کنترل -6 -
چهارشنبه - جلسه گروه - فعالیت در طرح تحقیقاتی علفهای هرز و کنترل آنها- گیاه پزشکی -


CV [ دانلود ]


تماس با ما دکتر جعفر اصغری
jafarasghari7@gmail.com, jafasghr@guilan.ac.ir
آدرس محل کار : رشت، کيلومتر 10 بزرگراه رشت به قزوين، مجتمع دانشگاه گيلان، دانشکده علوم کشاورزى، گروه زراعت و اصلاح نباتات. مدیر قطب علمی برنج کشور و مدرس علوم علفهای هرز و کنترل تلفن دانشکده: 6690282 فاکس: 6690281- 0131 تلفنخانه: 6- 6690274 داخلى: 5083
Email: jafarasghari7@gmail.com, jafasghr@guilan.ac.ir   ورود به سیستم