اسماعیل عزیزپور
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
اسماعیل عزیزپور
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارشناسي : رياضي كاربردي- دانشگاه گيلان

كارشناسي ارشد: هندسه ديفرانسيل - دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتري: هندسه ديفرانسيل - دانشگاه علم و صنعت ايران On the 1-homogeneous non-linear connections, CREAT. MATH. INFORM, 23 (2014), No. 1 

 A CHARACTERIZATION OF FINSLER SUPERMANIFOLDS WHICH ARE RIEMANNIAN SUPERMANIFOLDS, ANALELESTIINTIFICE ALE UNIVERSITAT II AL.I. CUZA" DIN IASI, DOI: 10.2478/aicu-2014-0002

Dynamical connections on graded jet bundles. Differ. Geom. Dyn. Syst. 15 (2013), 13–25

φ -Lagrangian and Hamiltonian mechanics on SO(2) . Math. Sci. (Springer) 6 (2012), Art. 31, 4 pp.

Introducing a nonlinear connection in a Lagrangian supermechanical system. J. Adv. Math. Stud. 5 (2012), no. 2, 82–89

 THE GEOMETRY OF PATHS OF A H-CONNECTIONT IN  SUPERMANIFOLDS, IUST - Int. J. Eng. Sci.  Vol. 19, N0. 5-2, (2008) 33-37. with E. Esrafilian

 (مشترک با دکتر  مرتضی میر محمد رضایی) (1387) ارتقاء سوپرفرمها و سوپرميدانهای برداری به سوپرفضاي مماس ، نشريه علمي ـ پژوهشي اميركبير، شماره 69  

On a family of Connections in Finsler geometryPubl. Math. Debrecen. 72(2008)1-15.  with

A. Tayebi  and E. Esrafilian

Finsler structure on the tangent supermanifold, Diff. Geom. Dyn. Syst. 8(2006), 223-235. with M. M. Rezaii and  B. Najafi

On a superspray in Lagrange superspaces, Rep. Math. Phys. 56(2005), No. 2, 257-269. with M. M. Rezaii

On Finsler superspaces and supersprays, Workshop on Mathematical methods in quantum mechanics, (Italy), February 21-26, 2005.

On a superspray of a Finsler metric, 35th Iranian mathematics conference, 26-29 january, 2005; Shahid Chamran university, Ahvaz, Iran.

Nonlinear connections and supersprays in supermanifolds, Rep. Math. Phys 54(2004), No. 3, 365-372.with E. Esrafilian

Torsion and curvature of a distinguished connection in superbundle, 34th Iranian mathematics conference, 2003, Shahrood university of technology, shahrood, Iran

   1. رياضي  3 - ریاضی
  2.  توپولوژی دیفرانسیل

 اول 1395-1396
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی رفع اشکال مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی - -
یکشنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی توپولوژی دیفرانسیل ریاضی 3 رفع اشکال -
دوشنبه رفع اشکال رفع اشکال مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی - - -
سه شنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی توپولوژی دیفرانسیل رفع اشکال -ریاضی 3 - -
چهارشنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی -حضور و رفع اشکال - - - -نمونه سوالات درس  ریاضی 1  3-1386   9-13

سوالات منیفلد 1

    سوالات ریاضی 2   فنی و علوم پایه     -     تمرینات   ریاضی 2

جزوه درس ریاضی 3 رشته ریاضینتیجه امتحان میان ترم ریاضی 3


<> میان ترم اول <> میان ترم دوم   <> میان ترم سوم
94111024005 <> 51 <> 50 <>
93111024109 <> 66.5 <> 10 <>  26
9210121110 <> 51 <> 26 <>  24
94111024019 <> 32 <> غایب <>  11
94111024032 <> <> غایب <>
94111024018 <> 56 <> 29 <> 14
94010121025 <> 59 <> 20 < >  28
94111025103 <> 44 <> 23 <>  12
94111024028 <> 30 <> 3 <> 8
94111024027 <> 19 <> 0 <>
94111024002 <> 39 <> 12 <> 19
94010121012 <> 49 <> 8 <> 14
93111024121 <> 0 <> 0 <>
9310121120 <> 0 <> غایب <>
94111024037 <> 60 <> غایب <>
94111024102 <> 46 <> 20 <>
93111025126 <> 49 <> 19 <>
9210121126 <> 53 <> غایب <> 4
94111024030 <> 62 <> 42 <>
94010121019 <> 36 <> غایب <> 27
92111025227 <> 23 <> 8 <>
9210121135 <> 63 <> غایب <> 14
94111024009 <> 42 <> 27 <> 10
92111025237 <> 1 <> 2 <>
94111024025 <> 56 <> غایب <>
94111024045 <> 45 <> 0 <> 23
9.30101E+11 <> 45 <> 22 <> 16
94111024015 <> 0 <> غایب <>
93111024147 <> 47 <> 16 <> 22
نمره کل <> 76 <> 60 <> 40

 excel
اسلاید فارسی
math2: You can edit the function to plot your own parametric surfaces
تماس با ما اسماعیل عزیزپور
eazizpour@guilan.ac.ir
01313233509
گروه ریاضی -دانشكده علوم پايه - دانشگاه گيلان-خيابان نامجو -رشت-صندوق پستي1914
Email: eazizpour@guilan.ac.ir   ورود به سیستم