اسماعیل عزیزپور
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
اسماعیل عزیزپور
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارشناسي : رياضي كاربردي- دانشگاه گيلان

كارشناسي ارشد: هندسه ديفرانسيل - دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتري: هندسه ديفرانسيل - دانشگاه علم و صنعت ايران On the 1-homogeneous non-linear connections, CREAT. MATH. INFORM, 23 (2014), No. 1 

 A CHARACTERIZATION OF FINSLER SUPERMANIFOLDS WHICH ARE RIEMANNIAN SUPERMANIFOLDS, ANALELESTIINTIFICE ALE UNIVERSITAT II AL.I. CUZA" DIN IASI, DOI: 10.2478/aicu-2014-0002

Dynamical connections on graded jet bundles. Differ. Geom. Dyn. Syst. 15 (2013), 13–25

φ -Lagrangian and Hamiltonian mechanics on SO(2) . Math. Sci. (Springer) 6 (2012), Art. 31, 4 pp.

Introducing a nonlinear connection in a Lagrangian supermechanical system. J. Adv. Math. Stud. 5 (2012), no. 2, 82–89

 THE GEOMETRY OF PATHS OF A H-CONNECTIONT IN  SUPERMANIFOLDS, IUST - Int. J. Eng. Sci.  Vol. 19, N0. 5-2, (2008) 33-37. with E. Esrafilian

 (مشترک با دکتر  مرتضی میر محمد رضایی) (1387) ارتقاء سوپرفرمها و سوپرميدانهای برداری به سوپرفضاي مماس ، نشريه علمي ـ پژوهشي اميركبير، شماره 69  

On a family of Connections in Finsler geometryPubl. Math. Debrecen. 72(2008)1-15.  with

A. Tayebi  and E. Esrafilian

Finsler structure on the tangent supermanifold, Diff. Geom. Dyn. Syst. 8(2006), 223-235. with M. M. Rezaii and  B. Najafi

On a superspray in Lagrange superspaces, Rep. Math. Phys. 56(2005), No. 2, 257-269. with M. M. Rezaii

On Finsler superspaces and supersprays, Workshop on Mathematical methods in quantum mechanics, (Italy), February 21-26, 2005.

On a superspray of a Finsler metric, 35th Iranian mathematics conference, 26-29 january, 2005; Shahid Chamran university, Ahvaz, Iran.

Nonlinear connections and supersprays in supermanifolds, Rep. Math. Phys 54(2004), No. 3, 365-372.with E. Esrafilian

Torsion and curvature of a distinguished connection in superbundle, 34th Iranian mathematics conference, 2003, Shahrood university of technology, shahrood, Iran

   1. رياضي 1 - فیزیک
  2.  هنسه منیفلد (1)  
  3.  هنسه منیفلد (2)

 اول 1395-1396
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی ریاضی 1 ریاضی 1 - - هندسه منیفلد 1
یکشنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی - -رفع اشکال رفع اشکال -
دوشنبه رفع اشکال رفع اشکال هندسه منیفلد 2 - - - هندسه منیفلد 1
سه شنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی ریاضی 1 هندسه منیفلد 1 -ریاضی 1 - -
چهارشنبه هندسه منیفلد 2 -حضور و رفع اشکال - - - -نمونه سوالات درس  ریاضی 1  3-1386   9-13

سوالات منیفلد 1

    سوالات ریاضی 2   فنی و علوم پایه     -     تمرینات   ریاضی 2 تیجه امتحان میان ترم ریاضی 1 گروه های 8 و 18 -

 

 نتیجه امتحان میان ترم منیفلد 1 - آبان 95    
  <> نمره میان ترم اول منیفلد 1 <> نمره میان ترم دوم منیفلد 1
950101060003 <> 52 <> 52
950101060008 <> 35 <> 36
950101060007 <> 41 <> 23
94010107204 <> 38 <> 38
950101060004 <> 42 <> 40
950101060002 <> 59 <> 49
9411104100 <> 31 <> 45
94010107201 <> 43 <> 40
950101061002 <> 29 <> 52
950101050006 <> 47 <> …
950101060005 <> 19 <> …
94010106204 <> 23 <> 25
950101060006 <> 18 <> 10
9410107200 <> 38 <> 18
9310107130 <> 39 <> …
94111034003 <> 37 <> 36
9410107100 <> 41 <> …
9310105104 <> 48 <> 70
94010106007 <> 19 <> 35
950101060001 <> 35 <> 37
950111030001 <> 23 <> 27
…………………. <> ... <> 70
 
   

 excel
اسلاید فارسی
تماس با ما اسماعیل عزیزپور
eazizpour@guilan.ac.ir
01313233509
گروه ریاضی -دانشكده علوم پايه - دانشگاه گيلان-خيابان نامجو -رشت-صندوق پستي1914
Email: eazizpour@guilan.ac.ir   ورود به سیستم