ایرج برگ گل
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی عمران
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
ایرج برگ گل
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی عمرانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


تاریخ تولد: 1345

 

 

2- سوابق تدریس

          - کارشناسی ارشد

                    - مهندسی ترافیک پیشرفته

                    - طرح هندسی راه پیشرفته

                    - ایمنی در ترافیک

                    - برنامه ریزی حمل و نقل

                    - اصول مهندسی بنادر (بطور مشترک با جناب آقای دکتر لشته نشایی)

                    - تحقیق در عملیات

                    - برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای

          - کارشناسی

                    - اصول مهندسی ترافیک

                    - مهندسی ترابری

                    - مبانی مهندسی شبکه حمل و نقل

                    - کارگاه مهندسی شبکه حمل و نقل

                     - اقتصاد مهندسی

                    - مهندسی سیستم ها

                    - نقشه برداری و عملیات

                    - طراحی شبکه حمل و نقل شهریدیپلم: ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید بهشتی، رشت، 1364-1360 

کارشناسی: مهندسی عمران - عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1369-1364

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373-1370

دکتری: مهندسی عمران - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم وصنعت، 1380-1374ایرج برگ گل، بررسی امکان رقابت در راه آهن، اولین کنفرانس بین المللی راه آهن، دانشگاه علم و. صنعت ایران

ایرج برگ گل،، بررسی زمان سوار و پیاده شدن مسافران به اتوبوس شهری - مطالعه موردی تهران، کنفرانس مهندسی ترافیک

محمود عامری - ایرج برگ گل، مدلسازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده، پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهارم، شماره 2، تابستان 1386 

 بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات عابر پیاده از راه‌های درون شهری با استفاده از مدل رگرسیون لاجستیک دوگانه، مطالعه موردی شهر رشت، ایرج برگ‌گل، یاسر حاتم‌زاده (دهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، اردیبهشت ۱۳۸۹)

بررسی عوامل دخیل در تصادفات با استفاده از تئوری مجموعه‌های ناهموار، ایرج برگ‌گل، حامد رضازاده نجودی (دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، آذر ١٣٨٩)

ارائه مدل تاخیر در میدان‌های بدون چراغ شهری با شبکه عصبی نوع GMDH، ایرج برگ‌گل، روح‌الله شفیعی، محمد صادق مقصودی (دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، آذر ١٣٨٩)

ارزیابی پارامترهای موثر در تاخیر میدانهای بدون چراغ شهری با استفاده از رگرسیون خطی و غیرخطی، ایرج برگ‌گل، مجتبی علی نژاد المشیری (اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - 1389)

پیش‌بینی تولید و توزیع کالا در سطح برون‌شهری با استفاده از رگرسیون خطی و شبکه غصبی MLP و RBF ایرج برگ‌گل، مجتبی علی نژاد المشیری (اولین همایش بین المللی منطقه ای مهندسی عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار – اردیبهشت 1390)

مدلسازی تقاضای جابجایی در سطح راههای برون شهری کشور با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی ؛ غیرخطی و شبکه عصبی، ایرج برگ‌گل، مجتبی علی نژاد المشیری (یازدهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، اردیبهشت ۱۳90)

انتخاب عوامل موثر بر تقاضای سفر بین شهری کشور، ایرج برگ‌گل، امین منیعی (یازدهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، اردیبهشت ۱۳90)- دروس کارشناسی ارشد

          - مهندسی ترافیک پیشرفته

           - ایمنی در ترافیک

           - تحقیق در عملیات

- دروز کارشناسی

           - اصول مهندسی ترافیک

            - مهندسی ترابری

            - طراحی شبکه حمل و نقل شهری
 (گروه شهرسازی)نیمسال دوم 87-86
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 13 - 15 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه مهندسی ترافیک پیشرفته ایمنی در ترافیک رفع اشکال راهنمایی دانشجویان -راهنمایی دانشجویان -راهنمایی دانشجویان
یکشنبه راهنمایی دانشجویان رفع اشکال رفع اشکال رفع اشکال راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
دوشنبه مهندسی ترافیک پیشرفته ایمنی در ترافیک طراحی شبکه حمل و نقل شهری تحقیق در عملیات -راهنمایی دانشجویان -راهنمایی دانشجویان
سه شنبه مهندسی ترابری اصول مهندسی ترافیک رفع اشکال مهندسی ترافیک پیشرفته مهندسی ترافیک پیشرفته -راهنمایی دانشجویان
چهارشنبه راهنمایی دانشجویان رفع اشکال رفع اشکال راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان


CV [ دانلود ]


تماس با ما ایرج برگ گل
bargegol@guilan.ac.ir,bargegol@yahoo.com
رشت، ابتدای جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
Email: bargegol@guilan.ac.ir,bargegol@yahoo.com   ورود به سیستم