[ سوالات متداول ]

- تغيير دانشکده و گروه يک عضو هيات علمي، چگونه انجام می گیرد؟
- تغيير وضعیت استخدامی چگونه انجام می گیرد؟
- آماده سازی تصویر بوسیله فتوشاپ، چگونه انجام می گیرد؟

تغيير دانشکده و گروه يک عضو هيات علمي، چگونه انجام می گیرد؟
کافی است عضو مورد نظر، وارد سیستم شده، در بخش اطلاعت شخصی روی [ ویرایش ] کلیک نموده، سپس از گزینه [ دانشکده ] و [ گروه ] آنها را تغییر دهید.
[ Top ]
تغيير وضعیت استخدامی  يک عضو هيات علمي، چگونه انجام می گیرد؟
کافی است عضو مورد نظر، وارد سیستم شده، در بخش اطلاعت شخصی روی [ ویرایش ] کلیک نموده، سپس از گزینه [ وضعیت استخدامی ] آن را تغییر دهید.
[ Top ]
آماده سازی تصویر بوسیله فتوشاپ، چگونه انجام می گیرد؟


 1. فایل تصویر را با فتو شاپ باز نمائید.
 2. نسبت عرض به ارتفاع تصویر باید 2 به 3 باشد ( ارتفاع 1.5 برابر عرض باشد. )، اگر تصویر اینگونه نیست مرحله 2.i را اجرا نمایید.

  1. از منو گزینه [ Image - Canvas Size... ] را انتخاب نمائید.
  2. نسبت عرض به ارتفاع را به 2 در 3 تغییر دهید و Ok را کلیک نمایید.

 3. از منو گزینه [ Image - Image Size... ] را انتخاب نماييد.
 4. مقادیر زیر را وارد کرده و Ok را کلیک نمایید.


  - Width= 100
  - Height= 150
  - Resolution= 72

 5. فایل تصویر را ذخیره نموده و فایل جدید را Upload نمائید.
[ Top ]