حسام روحی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: فنی مهندسی شرق گیلان
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
حسام روحی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه:

فنی مهندسی شرق گیلانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


زمینه های تحقیقاتی:

نانومکانیک محاسباتی

میکرومکانیک محاسباتی

 مدرک تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرک رشته تحصیلی
دکترای تخصصی گیلان 1395 مکانیک-طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد گیلان 1390 مکانیک-طراحی کاربردی
کارشناسی گیلان 1387 مکانیک-حرارت و سیالات


Selected/Recent Publications

H. Rouhi, R. Ansari, M. Darvizeh, Analytical Treatment of the Nonlinear Free Vibration of Cylindrical Nanoshells Based on a First-Order Shear Deformable Continuum Model Including Surface Influences, Acta Mechanica, 227 (2016) 1767–1781

H. Rouhi, R. Ansari, M. Darvizeh, Nonlinear free vibration analysis of cylindrical nanoshells based on the Ru model accounting for surface stress effect, International Journal of Mechanical Sciences, 113 (2016) 1–9

H. Rouhi, R. Ansari, M. Darvizeh, Size-Dependent Free Vibration Analysis of Nanoshells Based on the Surface Stress Elasticity, Applied Mathematical Modelling, 40 (2016) 3128–3140

H. Rouhi, R. Ansari, M. Darvizeh, Exact Solution for the Vibrations of Cylindrical Nanoshells with Considering Surface Energy Effect, Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Material, 48 (2015) 113-124

H. Rouhi, R. Ansari, Nonlocal analytical Flugge shell model for axial buckling of double-walled carbon nanotubes with different end conditions, Nano, 7 (2012) 1250018

R. Ansari, H. Rouhi, Analytical treatment of the free vibration of single-walled carbon nanotubes based on the nonlocal Flugge shell theory, ASME Journal of Engineering Materials and Technology, 134 (2012) 011008

R. Ansari, H. Rouhi, S. Sahmani, Calibration of the analytical nonlocal shell model for vibrations of double-walled carbon nanotubes with arbitrary boundary conditions using molecular dynamics, International Journal of Mechanical Sciences, 53 (2011) 786-792

R. Ansari, H. Rouhi, S. Sahmani, Thermal effect on axial buckling behavior of multi-walled carbon nanotubes based on nonlocal shell model, Physica E, 44 (2011) 373–378

R. Ansari, H. Rouhi, Nonlocal Flugge shell model for thermal buckling of multi-walled carbon nanotubes with layerwise boundary conditions, Journal of Thermal Stresses, 35 (2012) 326-341

R. Ansari, H. Rouhi, Explicit analytical expressions for the critical buckling stresses in a monolayer graphene sheet based on nonlocal elasticity, Solid State Communications, 152 (2012) 56-59

R. Ansari, H. Rouhi, S. Sahmani, Free Vibration analysis of single- and double-walled carbon nanotubes based on nonlocal elastic shell models, Journal of Vibration and Control, 20 (2014) 670-678

R. Ansari, H. Rouhi, B. Arash, Vibrational analysis of double-walled carbon nanotubes based on the nonlocal Donnell shell theory via a new numerical approach, Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering, 37 (2013) 91-105

R. Ansari, A. Shahabodini, H. Rouhi, A thickness-independent nonlocal shell model for describing the stability behavior of carbon nanotubes under compression, Composite Structures, 100 (2013), 323-331

R. Ansari, H. Rouhi, A. Nasiri Rad, Vibrational analysis of carbon nanocones under different boundary conditions: an analytical approach, Mechanics Research Communications, 56 (2014) 130-135

R. Ansari, H. Rouhi, M. Mirnezhad, A hybrid continuum and molecular mechanics model for the axial buckling of chiral single-walled carbon nanotubes, Current Applied Physics, 14 (2014) 1360-1368

R. Ansari, M. Faghih Shojaei, H. Rouhi, M. Hosseinzadeh, A novel variational numerical method for analyzing the free vibration of composite conical shells, Applied Mathematical Modelling, 39 (2015) 2849–2860

R. Ansari, M. Faghih Shojaei, H. Rouhi, Small-Scale Timoshenko Beam Element, European Journal of Mechanics/ A Solids, 53 (2015) 19-33

R. Ansari, M. Faghih Shojaei, F. Ebrahimi, H. Rouhi, A non-classical Timoshenko beam element for the postbuckling analysis of microbeams based on Mindlin’s strain gradient theory, Archive of Applied Mechanics, 85 (2015) 937–953

R. Ansari, M. Faghih Shojaei, V. Mohammadi, H. Rouhi, M. Bazdid-Vahdati, Triangular Mindlin Microplate Element, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 295 (2015) 56–76استاتیک

دینامیک

دینامیک ماشین

روش های تقریبی در مهندسی

کارگاه جوشکارینیمسال اول 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - استاتیک استاتیک - - -
یکشنبه - کارگاه عمومی جوش کارگاه عمومی جوش - دینامیک ماشین -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - جلسه گروه روش های تقریبی دینامیک - -
چهارشنبه دینامیک روش های تقریبی دینامیک ماشین - - -


دستور العمل تهیه گزارش کارآموزي

شیوه نامه دوره کارآموزي
 CV [ دانلود ]


تماس با ما حسام روحی
h_rouhi@guilan.ac.ir, rouhi.hessam@gmail.com
Email: h_rouhi@guilan.ac.ir, rouhi.hessam@gmail.com   ورود به سیستم