مهرعلی همتی نژاد طولی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه تربیت بدنی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مهرعلی همتی نژاد طولی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه:

گروه تربیت بدنیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی :   دکترمهر علی همتی نژاد طولی

 

وضعیت تاهل :  متاهل

 

تعداد فرزندان : دو فرزند

 

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی   

سوابق تحصیلی

1 - دیپلم ریاضی - فیزیک - دبیرستان شهید بهشتی رشت - 1354 - 1358

 

2 - کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه گیلان - 1358 - 1365

 

3 - کارشناسی ارشد تربیت بدنی و  علوم ورزشی ( گرایش مدیریت و برنامه ریزی ) دانشگاه تربیت مدرس - 1366 - 1369

 

4 - دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی - دانشگاه تهران - 1369 - 1375

 

5 - موفقیت های تحصیلی ویژه : نفر اول کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ( سال 1366  ) و نفر اول کنکور دکتری دانشگاه تهران ( سال 1369 ) 

 


مقالات منتشر شده در مجلات علمی - پژوهشی داخلی

 

1- رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رحمتی، محمد مهدی؛ آزادان، مالک، (1390)، تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران، نشریه پژوهش در علوم ورزشی

 

2- حیم رمضانی نژاد، حمید محبی، مهر علی همتی نژاد، سید محمد نیازی، علی‌محمد امیرتاش، (1389)، مقایسه اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش آموزان و والدین کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 16 .

 

3- قاسم مهرابی، مهر علی همتی نژاد، رحیم رمضانی نژاد، رضا اندام، (1389)، بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی نسبت به شغل آینده خود و ارتباط آن با نیاز رشدی آنها، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 15.

 

4- یارمحمدی منفرد، سعید؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانی نژاد، رحیم، (1389)، رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 6.

 

5- رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ صیاد، مسعود، (1389)، رابطه تیپ های شخصیتی AB و روش های مقابله با استرس در ورزشکاران، فصلنامه علوم ورزش، سال دوم ، شماره پنجم.

 

6- رمضانی نژاد- محبی- همتی نژاد، (1389)، توصیف نیازهای آموزشی داانش آموزان دوره راهنمایی ایران ...، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 27.

 

7- همتی نژاد- قلیزاده-رمضانیان- میرکاظمی، (1389)، اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی...، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 27.

 

8- همتی نژاد- رمضانی نژاد-شاهین طبع- عزیزی-عابدینی، (1389)، منش ورزشی ورزشکاران نخبه..، المپیک، شماره 52.

 

9- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد؛ نوشین، بنار؛ ماریه، فلاح، (1389)، رابطه بين شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران، نشریه المپیک، شماره 49.

 

10- حیدر، صادقی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ معصومه، باغبان، (1389)، تاثير تمرين استقامتی بر پارامترهای کينماتيک منتخب در راه رفتن سالمندان غير فعال، نشریه سالمندی ایران، شماره 11.

 

11- رمضانی نژاد- محبی- همتی نژاد- نیازی- شفیعی، (1388)، مقایسه اولویت نیازهای جسمانی،مهارتی،...، نشریه تعلیم و تربیت، شماره 97.

 

12- رحیم، رمضانی نژاد؛ حمید، محبی؛ مهرعلی، همتی نژاد، (1388)، نیاز سنجی برنامه درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی ایران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22.

 

13- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد؛ حمید، محبی؛ محمد، نیازی، (1388)، بررسی نياز های اموزشی درس تربيت بدنی در مدارس متوسطه، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23.

 

14- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ امیر، رضایی کمنی؛ لاله، کیوانی بروجنی، (1388)، بررسی مقایسه ای نظام ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23.

 

15- رضا، اندام؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ مهرزاد، حمیدی؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ انوشیروان، کاظم نژاد، (1388)، بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها، نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، شماره 2.

 

16- اندام- همتی نژاد-حمیدی- رمضانی نژاد-کاظم نژاد، (1388)، بررسی انگیزه های داوطلبی در ورزش، المپیک، شماره 47.

 

17- اسدالله، حسنی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ مهوش، نوربخش؛ عبدالرحمن، مهدی پور، (1387)، توصيف و مقايسه مديريت ايمنی در کلاس های تربيت بدنی مدارس دوره راهنمایی شهر اهواز، پژوهش نامه علوم ورزشی، شماره 4.

 

18- ابراهیم، سلمانی دستجردی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ فرهاد، رحمانی نیا، (1387)، رابطه آموزش های ضمن خدمت با خود کارآمدی معلمان تربیت بدنی، نشریه حرکت، شماره 37.

 

19- مهرعلی، همتی نژاد؛ اسماعیل، ملک اخلاق؛ محمد؛ متقی طلب؛ طاهر، افشار نژاد؛ سیده عذرا، میرکاظمی، (1387)، بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیگ شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقمندی آنها برای گردشگری مقصد در اینده، نشریه حرکت، شماره 37.

 

20- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ امیر، رضایی کمنی؛ طاهر، افشارنژاد؛ شهرام، شفیعی، (1387)، ارزشيابی سيستم ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی، نشریه حرکت دانشگاه تهران، ش 38.

 

21- طاهر، افشارنژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ زهرا سادات، میرزازاده، (1387)، بررسی نظرات معلمان متخصص و غیر متخصص تربیت بدنی درمورد اثربخشی مسابقات علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی، نشریه مطالعات علوم ورزشی- دانشگاه گیلان، شماره 1.

 

22- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ احمد، علیمردانی، (1386)، ارزیابی مسابقات علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 9.

 

23- مهرعلی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد، (1386)، ارزشیابی مسابقات علمی – تخصصی معلمان تربیت بدنی و تأثیر آن بر عملکرد حرفه ای، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 32.

 

24- مهرعلی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد؛ منیژه، وفا، (1386)، بررسی تغییرات فعالیت EMG عضله مخالف حین عمل عضله موافق متعاقب تمرینات قدرتی، نشریه حرکت، شماره 32.

 

25- مهر علی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد؛ زهرا، میرزازاده، (1386)، بررسی و مقایسه نظرات معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثر بخشی مسابقان علمی - تخصصی، نشریه حرکت، شماره 34.

 

26- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ اسماعیل، ذبیحی، (1386)، مقایسه مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی،نشریه حرکت، شماره 34.

 

27- رمضانی نژاد، همتی نژاد، محمودی فر، (1386)، بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز پیش...، حرکت، شماره 31.

 

28- رحیم، رمضانی نژاد؛ فرهاد، رحمانی نیا؛ مهر علی، همتی نژاد؛ الهام، محمودی فر، (1385)، بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز خصوصی پیش دبستانی، نشریه حرکت، شماره 31.

 

29- رحمانی نیا- همتی نژاد- علی آبادی، (1385)، ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش ساده و تشخیصی...، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره 4.

 

30- همتی نژاد_ رمضانی نژاد_ رحیمی، (1384)، نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره متوسطه، المپیک، شماره 31.

 

31- حسن، دانشمندی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ داریوش، شاهمرادی، (1383)، بررسی تغييرات کيفوز و ظرفيت حياتی متعاقب يک برنامه اصلاحی، نشریه حرکت، شماره 22.

 

32- مهرعلی، همتی نژاد؛ فرهاد، رحمانی نیا؛ آمنه، بستچی، (1383)، تعيين اعتبار و روايی آزمونهای مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو، نشریه حرکت

 

33- رمضانی نژاد _همتی نژاد، محمدی، (1383)، بررسی عوامل استرس زای شغلی در دبیران تربیت بدنی، المپیک، شماره 25.

 

34- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی ، همتی نژاد؛ نوشین، بنار، (1382)، بررسی هدف دانش آموزان از فعاليت در کلاس های تربيت بدنی و ورزش، نشریه حرکت، شماره 17.

 

35- رمضانی نژاد_ خبیری_ همتی نژاد _اسدی، (1382)، مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی وورزش...، حرکت، شماره 14.

 

36- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ سید احمد، نژادسجادی، (1382)، مقايسه عاملهای نگه دارنده شغلی دبيران تربيت بدنی با دبيران غير تربيت بدنی، نشریه حرکت

 

37- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ غلامرضا، مالکی، (1382)، بررسی مشکلات مديريت کلاسهای تربيت بدنی از ديدگاه معلمان، نشریه المپیک

 

38- رحمانی نیا_ همتی نژاد_ علی آبادی، (1381)، ارتباط بین بهره هوشی با زمان حرکت دانشجویان...، المپیک، شماره 22.

 

39- دانشمندی-همتی نژاد- ثاقبجو، (1381)، بررسی ناهنجاریهای ستون فقرات در زنان ورزشکارو...، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 1.

 

40- میر کاظمی-همتی نژاد-رمضانی نژاد، (1381)، تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر...، حرکت، شماره 8.

 

41- رمضانی نژاد-خبیری-همتی نژاد، (1379)، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی...، حرکت، شماره 6.

 

42- همتی نژاد-رحمانی نیا صالحی-کیا لاشکی، (1379)، بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی از دیدگاه...، المپیک، شماره 18.

 

43- خان زاده-شهبازی مقدم-همتی نژاد، (1379)، یک روش جدید برای اندازه گیری نیرو،سرعت و گشتاورهای...، المپیک، شماره 16.

 

44- دمیر چی-همتی نژاد-رحمانی نیا-عابد نظری، (1379)، مقایسه تغییرات فشار خون سرخرگی در انقباضات ایزو تونیک...، المپیک، شماره 10.

 

45- همتی نژاد-رحمانی نیا-علوی، (1378)، بررسی علت غیبت کارگران کارخانجات استان گیلان، المپیک، شماره 14.

 

46- شهبازی مقدم-همتی نژاد-آذری-حمیدیان، (1378)، تجزیه و تحلیل بیو مکانیکی وارو در ژیمناستیک از طریق...، حرکت، شماره 3. 

47- یحیی سخنگویی- سیده خدیجه اسدی ساروی-  منصور اسلامی-  مهرعلی همتی نژاد (بهار1389)، بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک، فصلنامه علوم ورزش، سال دوم، شماره سوم، صص 77-93

48-مهرنوش نوربخش- مهرعلی همتی نژاد- خداپرست سرشکه (زمستان 1388)، رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گیلان از دیدگاه کارکنان آنان، فصلنامه تخصصی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دوره دوم، شماره هشتم، صص 29-39.


 مقالات منتشر شده در مجلات علمی - پژوهشی بین المللی 

 

Hemmatinezhad, M. A.; Rahmaninia, F.; Mirzaei Kalar, A., (2010), The study of effective factors on the motivation of tourists participating in sport events, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, v. 10, n. 2, p. 356-361

 

Mirkazemi, S. A.; Hemmatinezhad, M. A.; Gholizadeh, M. H.; Ramazanian, M. R., (2010), An efficient approach for constructing performance appraisal indicators, Brazilian Journal of Biomotricity, v. 4, n. 1, p. 74-81

 

Mirkazemi, S. A.; Hemmatinezhad, M. A.; Gholizadeh, M. H.; Ramazanian, M. R., (2009), Application of the analytic hierarchy process for the performance evaluation criteria of sport offices in universities, Brazilian Journal of Biomotricity, v. 3, n. 4, p. 390-398

 

R. Ramezaninezhad; M. A. Hematinezhad; A. Nezhadsajjadi; M. Hoseini, (2009), Job Retention Factors among Physical Educators, world journal of sport sciences, No 2

 

M. A. Hematinezhad; T. Afsharnezhad; N. Nateghi; A. Damirchi; (2009), Study and comparing the relation between anthropometrical characteristics with SR tests in middle school age boys, international journal of fitness, No 5

 

M. Hamid; M. A. Hematinezhad; A. Bita, (2003), The Effect of Step Aerobic Training on Total and Regional Bodycomposition in Young Women, the kaspian journal

 

M. A. Hematinezhad; F. Rahmaninia; M. R. Fadaie, (2004), The Relationship Between reaction and Action Times, and Acquired Ranking in Fencing Championship, Harekat

 

M. A. Hematinezhad; F. Rahmaninia; S. Adib, (2004), The Effect of Mental Practice on Choice Reaction Time of Females Athletes, Journal of Sports Science

 

M. A. Hematinezhad; F. Rahmaninia; A. Bastchi, (2004), Determination and Comparison of Validity and Reliability of Basketball Skills Tests for Female Students, Journal of Sports Science

   

ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی

 

1- مهر علی، همتی نژاد؛ زهرا سادات، میرزازاده؛ طاهر، افشار نژاد، (1385)، بررسی و مقایسه نظرات معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثر بخشی مسابقات علمی-تخصصی، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.

2- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ امیر، رضایی؛ لاله، کیوانی، (1385)، بررسی مقایسه ای سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.

3 - محمد رضا، فدایی؛ مهر علی، همتی نژاد؛ صدیقه، کمالی، (1385)، وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان گیلانی در مقایسه با ده سال گذشته، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.

4 - طاهر، افشار نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد؛ سید علی، حسینی، (1385)، بررسی تغییرات فعالیت حین عمل عضله موافق متعاقب تمرینات قدرتی، اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

5 - فرهاد، رحمانی نیا؛ مهر علی، همتی نژاد؛ فاطمه، علی آبادی، (1385)، ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش ساده و تشخیص در دختران دانشجو، اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

6 - محمد رضا، اسماعیلی طلوعی؛ مهر علی، همتی نژاد، (1385)،  بررسی چالش ها و راهکارهای موثر در توسعه ورزش کوهنوردی و طبیعت گردی استان مازندران، همایش تربیت بدنی و ورزش استان مازندران-چالش ها و فرصت ها، بابلسر.

7- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد؛ رضا، حسینی؛ محمد نیازی، (1386)، مقایسه سلامت روانی زنان فعال و غیر فعال، پنجمن همایش دانشجویی تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر.

8- مهر علی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد، (1386)، بررسی مسابقان علمی-تخصصی معلمان تربیت بدنی در استان گیلان، هشتمین همایش علمی-پژوهشی منطقه ای دانشگاه گیلان.

9- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ شقایق، شعبانی، (1386)، بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهای ورزشی از دیدگاه زنان استان مازندران، هشتمین همایش علمی-پژوهشی منطقه ای دانشگاه گیلان.

10- مریم، یوسفی؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی ، همتی نژاد، (1386)، ارتباط سبک رهبری مربیان با جو انگیزشی تیم های ورزشی، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، کیش.

11- محمد، نیازی؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد،  (1386)، بررسی شرکت در ورزش همگانی و سلامت عمومی افراد، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، کیش.

12- محمد، سیاوشی؛ مهر علی، همتی نژاد؛ مهرزاد، حمیدی؛ رضا، اسماعیل پور، (1386)، مطالعه آمادگی اعضاء هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی در پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM )، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، کیش.

13- رضا، اندام؛ مهرزاد، حمیدی؛ مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ انوشیروان، کاظم نژاد، (1386)، بررسی موانع داوطلبی در ورزش، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، کیش.

14- همتی نژاد، مهرعلی؛ قلی زاده، محمد حسن؛ رمضانیان، محمدرحیم؛ میرکاظمی، سیده عذرا، (1388)، تحلیلی بر وضعیت ورزش در مراکز آموزش عالی، سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی، شهرکرد.

15- تصدقی، زهرا؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ فضلی درزی، اعظم، (1388)، مقایسه روشهای مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی، هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی، تهران.

16-  توکلی، محدثه؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ عیدی، حسین، (1388)، رابطه بین هوش هیجانی و روش های مقابله با استرس در ورزشکاران، هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی، تهران.

 17- مهدویان، مریم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید؛ جهانی راد، نرگس، (1388)، بررسی علل کمبود پوشش رسانه ای در ورزش بانوان، هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی، تهران.

18- میرکاظمی، سیده عذرا؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ قلی زاده، محمد حسن؛ رمضانیان، محمد رحیم، (1388)، سنجش کارآيی ادارات تربيت بدنی دانشگاه ها با رويکرد تحليل پوششی داده ها، هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی، تهران.

19- اللهیاری، محبوبه؛ حمیدی، مهرزاد؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ اللهیاری، فاطمه، (1388)، حرابطه هويت سازمانی و عوامل اجتماعي- جمعيت شناختی با رفتارشهروندی سازمانی، هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی، تهران.

20- میرزایی، اکبر؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رحمانی نیا، فرهاد، (1388)، بررسی عوامل تاثیرگذار بر انگیزش گردشگران شرکت‌کننده در رویداد‌های ورزشی، هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی، تهران.

21- رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ توکلی، محدثه؛ عیدی، حسین، (1388)، بررسی هوش هیجانی و روش های مقابله با استرس در ورزشکاران با توجه به جنسیت و رشته ورزشی، کنفرانس ملی فيزيولوژی و روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.

22- همتی نژاد، مهرعلی؛ همتی نژاد، محمد؛ صیاد، مسعود، (1387)، بررسی و مقايسه نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در توليد علم تربيت بدنی و علوم ورزشی، نهمين همايش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت.


23- همتی نژاد، مهرعلی؛ فدایی، محمدرضا؛ کمالی، صدیقه، (1387)، تعیین روایی ، اعتبار و تدوین نورم آزمون بست ایفرد دختران و پسران 11 تا 16 ساله استان گیلان، نهمين همايش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت.

 

24- مهر علی ، همتی نژاد - شهرام ، شفیعی - محمد رضا ، اسماعیل زاده طلوعی - مرتضی ، اکبر - بررسی چالش ها و راهکارهای موثر در توسعه گردشگری ورزش کوهنوردی و طبیعت گردی استان مازندران - Sciences Asian Harmony of Exercise and Sport - ژاپن - پوستر - بین المللی خارجی -86 

 

25- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد، (2006)، ارزیابی مسابقات علمی-تخصصی معلمان تربیت بدنی و تأثیر آن بر عملکرد حرفه ای آنها - Asian Harmony of Exercise and Sport Sciences ) - ژاپن - سخنرانی -بین المللی خارجی - 86 

 

 26- مهر علی ، همتی نژاد - اسماعیل ، ملک اخلاق - طاهر ، افشار نژاد - سید عذرا میر کاظمی - محمد ، متقی طلب - بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقمندی آنها برای گردشگری مقصد در آسیا - کنفرانس بین المللی ورزش و تفریحات سالم - دانشگاه آفریقای جنوبی بندر الیزابت - سخنرانی -87

 

27- مهر علی ، همتی نژاد - محمد ، همتی نژاد- مسعود ، صیاد - بررسی ضرورت برگزاری دوره ای لیگ های برتر فوتبال - کنفرانس بین المللی ورزش و تفریحات سالم آفریقای جنوی - دانشگاه آفریقای جنوبی بندر الیزابت - پوستر -87

 

 28- حسینی کشتان، میثاق؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ جرعه نوش، رضا، (1390)، مقایسه اولویت بندی ابعاد رضایتمندی ورزشکاران، دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، پوستر،  دانشگاه فردوسی مشهد.

 

29- محمد پور، محبوبه؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ فرخی، احمد، (1390)، تاثیر تمرین ذهنی بر زمان پاسخ دانشجویان دختر، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، پوستر، دانشگاه آزاد آیت الله آملی.

 

30- جعفری، رفعت؛ خدایاری، عباس؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ فتاحی، صمد، (1390)، مقایسه آمادگی جسمانی وابسته به بهداشت ( تندرستی و سلامتی) دانش آموزان دختر 14 تا 17 سال استان زنجان با نورم ملی با استفاده آزمون های ایفرد، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی،پوستر،  دانشگاه آزاد آیت الله آملی.

 

31- صیاد، مسعود؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ ریحانی، محمد، (1390)، رابطه تیپ های شخصیتی AB و روش های مقابله با استرس در ورزشکاران، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، پوستر، دانشگاه آزاد آیت الله آملی.

 

32- اللهیاری، محبوبه؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ صفانیا، محمدعلی؛ ماهی جاغرق، احمد؛ اللهیاری، علیرضا، (1390)، تقویت مناسبات سازمان- کارمند:  گامی دیگر در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی کارکنان در سازمان های ورزشی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، پوستر، دانشگاه آزاد آیت الله آملی.

 

33- همتی نژاد، مهرعلی؛ امیرتاش، عبدالرضا؛ نجفی لنبر، عزیز؛ نظری، راضیه، (1390)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، پوستر، دانشگاه آزاد آیت الله آملی.

 

 ارائه مقاله در سمینارها و همایش های بین المللی خارج از کشور

 

 1. اصول و مباني تربيت بدني در جمهوري اسلامي ايران ـ اولين سمپوزيوم دانشگاههاي كوتائيسي گرجستان و گيلان (1377)

 

2. مقايسه ساختار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران با چند كشور جهان ـ كنگره علمي بازيهاي آسيايي تايلند (1377)

 

3. تجزيه و تحليل بيو مكانيكي وارو در ژيمناستيك ـ كنگره بين المللي بيو مكانيك ورزش ـ هنگ كنگ ـ (همتي نژاد، شهبازي مقدم و آذري، 1379 )

 

4. بررسي عوامل پرخاشگري در ميادين ورزشي ـ كنگره بين المللي علوم ورزشي كره جنوبي ـ( همتي نژاد،رحماني نيا و كيالاشكي، 1379 )

 

5. بررسي و مقايسه ساختار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران با ساختار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني كره جنوبي ـ اولين كنگره علمي بين المللي جامعه شناسي ورزشي ـ كره جنوبي (1380)

 

6. ناهنجاريهاي ستون فقرات در ورزشكاران بازنشسته - اولين كنگره بين المللي جامعه شناسي كره جنوبي- ( دانشمندي ، همتي نژاد و ثاقب جو، 1380)

 

7. بررسي و مقايسه صدمات اندام تحتاني بازيكنان با توپ پلاستيكي و فوتبال استاندارد - كنگره بين المللي علوم ورزشي هندوستان - ( دانشمندي ، همتي نژاد و پهلوان يلي، 1380)

 

8. بررسي و مقايسه ساختار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران با ساختار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني استراليا ـ كنگره علمي دانشگاه تربيت بدني چين(1380)

 

9. بررسي عوامل پرخاشگري در ميادين ورزشي ـ كنگره بين المللي فيزيولوژي ورزشي يونان ـ ( همتي نژاد ، رحماني نيا وكيالاشكي، 1380)

 

10. بررسي اثر شدت گرما بر زمان واكنش ، زمان حركت ، زمان اجراي دختران دانشجو - كنگره بين المللي علوم ورزشي چين - ( محبي ، همتي نژادو ندائي، 1380)

 

11. ديدگاه ورزشكاران در مورد پرخاشگري در ميادين ورزشي ـ دهمين كنگره روان شناسي ورزشي يونان ـ (همتي نژاد.رحماني نيا و كيا، 1380)

 

12. مقايسه دامنه حركتي مفصلي ران ورزشكاران و تاثير عوامل سن ، سابقه و پست بازي ـ دهمين كنگره تربيت بدني و ورزش يونان ـ ( همتي نژاد ، دانشمندي و صالحي پور، 1381)

 

13. مقايسه توانايي حركتي و پيشرفت تحصيلي دو گروه دانش آموزان دوره متوسطه رشت ـ دهمين كنگره تربيت بدني و ورزش يونان ـ( همتي نژاد ، رمضاني نژاد وفيوجي مقدم، 1381)

 

14. بررسي همبستگي بين مواد مختلف آزمون آمادگي جسماني ايفرد ـ سومين كنگره بين المللي تمرين قدرتي مجارستان ـ( همتي نژاد و محمديزاده، 1381)

 

15. مطالعه تغييرات كيفوز و ظرفيت حياتي متعاقب يك تمرين قدرتي و انعطاف پذيري - سومين كنگره بين المللي تمرين قدرتي مجارستان -( دانشمندي، همتي نژاد و شاهمرادي، 1381)

 

16. مطالعه تغييرات كيفوز و ظرفيت حياتي متعاقب يك تمرين اصلاحي - پنجمين كنگره فدراسيون طب ورزشي آسيا -كره جنوبي - ( دانشمندي ، همتي نژاد و شاهمرادي، 1381)

 

17. تأثير تمرين هوازي روي تركيب بدني درزنان جوان-كنفرانس بين المللي علوم ورزشي هنگ كنگ-(محبي، همتي نژاد و عظيمي، 1381 )

 

18. تأثير تمرين پله هوازي روي تركيب بدني درزنان جوان-پنجمين كنگره فدراسيون طب ورزشي آسيا - كره جنوبي - (محبي، همتي نژاد و عظيمي، 1381)

 

19. تأثير ورزشهاي اصلاحي روي كيفوز و ظرفيت حياتي-كنفرانس بين المللي علوم ورزشي هنگ كنگ-( دانشمندي، همتي نژاد و شاهمرادي، 1381)

 

20. سيستم نظارت و ارزيابي براي برنامه هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور ـ اولين كنگره بين المللي مديريت ورزشي يونان (1381)

 

21. بررسي رابطه بين زمان هاي واكنش و عمل با مقامهاي كسب شده در مسابقات شمشير بازي قهرماني كشور-يازدهمين كنگره بين المللي تربيت بدني و ورزش يونان- (همتي نژاد.رحماني نيا و فدايي، 1382)

 

22. تعيين روايي و اعتبارآزمونهاي مهارتي بسكتبال در دانشگاه گيلان -دوازدهمين كنگره بين المللي تربيت بدني و ورزش يونان (همتي نژاد.رحماني نياوبستچي، 1383)

 

23. تاثير تمرين ذهني بر زمان واكنش زنان ورزشكار-دوازدهمين كنگره بين المللي تربيت بدني و ورزش يونان-( همتي نژاد.رحماني نيا و اديب صابر، 1383)

 

24. چین (1384)

 

25. یونان (1383)

 

26. یونان (1383)

 

27. ژاپن (1385)

 

28. فنلاند (1386)

 

29. آفريقاي جنوبي (1387)

 

30. لهستان (1388)

 

31. فنلاند (1389)

 

32. پرتقال (1390)

 

Hematinezhad, M.A., Rahmaninia, F., Mirzaie, A. (2010), The study of effective factors on the motivation of tourists participating in sport events, 13th world sport tor all congress, Finland.

 

Asadi, Kh., Sokhangooyi, Y., Azizi, A., Eslami, M., Hematinezhad, M.A. (2010), The comparation of the effects of corrective exercise on land and in water on the some selected parameters related to kyphosis in kyphotic girls, Xith international symposium for biomechanics and medicine in swimming, Norwegian school of sport sciences, Norway

 

Hematinezhad, M.A., Ramezaninezhad, R., Hematinezhad, M. (2009), The Relationship between Physical Education Teachers’ Self-efficacy and Physical Education Class Management Styles, international scientific conference physical education and sport in reseaech and aging and physical activity, rydzyna, poland.

 

Hematinezhad, M.A., Rahmaninia, F., Kamyab, Z. (2009), Physiological and psychological profiles of elite Iranian badminton players, international scientific conference physical education and sport in reseaech and aging and physical activity, rydzyna, poland.

 

Hematinezhad, M. A., Daneshmandi, H., Rahmaninia, F., (2009), Physical Fitness Norm and Tests Compile for Guilan University Students, international scientific conference physical education and sport in reseaech and aging and physical activity, rydzyna, poland.

 

 Hematinezhad. M. A., Ramezaninezhad. R., Naderinasab. M. (2005). Needs Assessment of physical education in High School - 3rd European Association for Sociology of Sport (EAss). 1

 

طرحهای پژوهشی

1. بررسي سبك رهبري و حيطه نظارت مديران تربيت بدني استان گيلان (مجری طرح-1367)

 

2. بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه رشت (مجری طرح-1368)

 

3. بررسي وضعيت قلبي ، تنفسي دانشجويان دانشگاه گيلان (مجری طرح-1376)

 

4. ارزيابي برنامه هاي اوقات فراغت ارگانها ، سازمانها ونهاد هاي فرهنگي استان گيلان (همکار اصلی طرح-1376)

 

5. بررسي و مقايسه اثرات اقتصادي و اجتماعي طرحهاي خود كفايي كميته امداد استان گيلان (مجری طرح-1376)

 

6. تدوين سيستم نظارت و ارزيابي براي برنامه هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور (طرح نمونه در اولين جشنواره دست آوردهاي پژوهشي اساتيد و متخصصان تربيت بدني كشور 1381-دريافت تنديس بلورين و ديپلم افتخار)-(مجری طرح-1380)

 

7. ناظر 3 طرح تحقيقاتي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (1385-1383)

 

8. ارزيابي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه گيلان (1382)

 

9. ارزيابي مسابقات علمي-تخصصي معلمان تربيت بدني کشور (1386)

 

10. برنامه ریزی راهبردی فدراسیون قایق رانی و اسکی روی آب (1387)

 

11. تهیه و تدوین نورم آمادگی جسمانی برای دانشجویان دانشگاه گیلان

 

12. حسن، دانشمندی؛ فرهاد، رحمانی نیا؛ مهر علی، همتی نژاد، تدوین آزمون ها و نورم آمادگی جسمانی دانشجویان پسر و دختر - تاریخ شروع 83 - مدت تمدید 85 

 

 

کتاب ها

 

1. سنجش واندازه گيري در تربيت بدني (مشترك با دكتر رحماني نيا)، 1382، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه پیام نور

 

2. تجزيه و تحليل برنامه هاي تربيت بدني مدارس متوسطه استان گيلان:(مقاله پژوهشي- بصورت تك نگاشت)، 1372، انتشارات دانشگاه گیلان

 

3. برر سي نقش والدين درنحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان: (مقاله پژوهشي - بصورت تك نگاشت )، 1372، انتشارات دانشگاه گیلان

 

4. برر سي نقش تربيت بدني و ورزش در نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان: (مقاله پژوهشي - بصورت تك نگاشت )، 1372، انتشارات دانشگاه گیلان

 

5. بررسي سبك رهبري معلمان و تعيين عوامل موثر بر آن: (مقاله پژوهشي - بصورت تك نگاشت )، 1372، انتشارات دانشگاه گیلان

 

6. نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني و ورزش (مشترك با دكتر رمضاني نژاد)، 1387، انتشارات دانشگاه شمال

 

7. آمار غیرپارامتریک در تربیت بدنی و علوم ورزشی و آموزش گام به گام spss، ا1388، انتشارات وارسته

 

8. اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و آموزش گام به گام spss،

 

9. مجموعه مقالات نشريات علمي و پژوهشي تربیت بدنی و علوم ورزشی، در دست چاپ

 

 

تدریس

 

1- درس نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني- دكتري دانشگاه تهران

 

2- دروس نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني و مديريت پيشرفته - دكتري دانشگاه تربيت مدرس

 

3- درس تجزيه و تحليل آماري - كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس

 

4- دروس تجزيه و تحليل آماري ، نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني ، مديريت و برنامه ريزي ، روش تحقيق ، سمينار و مطالعه مستقل - كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان

 

5-تجزيه و تحليل اماري-دكتري فيزيولوزي ورزشي دانشگاه گيلان-1383

 

6- دروس سنجش و اندازه گيري و تجزيه و تحليل آماري - دوره كارشناسي ارشد- دانشگاه پيام نور مركز تهران

 

7- دروس آمار و كاربرد آن در مديريت و آمار استنباطي - دوره هاي كارشناسي ارشد مركز آموزش مديريت دولتي استان گيلان

 

8- دروس سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني ، سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي، تاريخ تربيت بدني، اصول و مباني تربيت بدني ، مديريت و طرز اجراي مسابقات ، مديريت سازمانهاي ورزشي ، روش تحقيق در روانشناسي، آمادگي جسماني و تنيس روي ميز - كارشناسي دانشگاه گيلان

 

9- دروس مديريت سازمانهاي ورزشي و سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني- كارشناسي دانشگاه تبريز

 

10- دروس اصول و مباني تربيت بدني و سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني- كلاسهاي مربيگري درجه 3 و درجه 1 فدراسيونهاي شنا و فوتبال

 

11- درس سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني - دوره هاي مدرسي وزارت آموزش و پرورش

 

12- دروس سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي، روش تحقيق و روش هاي آمارها در روانشناسي و علوم تربيتي - دانشگاه پيام نور مركز رشت

 

13-دروس سنجش واندازه گيري درعلوم تربيتي،روش تحقيق،روشهاي آماري درروانشناسي وعلوم تربيتي، تربيت بدني عمومي1و2- دانشگاه پيام نورمركزتالش

 

14- درس روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي- دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه

 

 

ساير فعاليتهاي آموزشي

1- همكاري در امتحانات دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد-دانشكاههاي تهران .تربيت مدرس. .پيام نور و دانشگاه گيلان

2- برگزاري كارگاه آموزشي(ارزسيابي حيطه شناختي)براي سرگروههاي آموزشي مقطع متوسطه ناحيه 2 رشت

3- برگزاري كارگاه آموزشي(نظارت و ارزيابي برنامه هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور)- براي مديران و كارشناسان ادارات تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي دانشگاههاي كشور- دانشگاه هرمزگان- بهمن 81

4- برگزاري كارگاه آموزشي (نظارت و ارزيابي برنامه هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور) براي مديران و كارشناسان ادارات تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي دانشگاههاي كشور- دانشگاه بوعلي همدان- آبان 82

5- برگزاري كارگاه آموزشي (نظارت و ارزيابي برنامه هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور) براي مديران و كارشناسان ادارات تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي دانشگاههاي گيلان - دانشگاه گيلان- اسفند 82

6- برگزاري كارگاه آموزشي مديريت و برنامه ريزي ورزشي-براي كارشناسان مناطق و نواحي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان گيلان- اسفند 82

 

 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

 

راهنمایی:

 

 1. مقايسه آمادگي عمومي جسماني دانش آموزان شهري وروستائي سال دوم دبيرستان شهرستان ساري،دانشگاه گيلان،عبدالحسين عرب پورـ1376
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 مشاوره:

 

 1. بررسي و تجزيه و تحليل شيوه رفتاري و آموزشي معلمين تربيت بدني و ورزش مدارس راهنمائي پسرانه شمال استان خراسان ـ مهرداد فتحي ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ 1371

 


2. مقايسه صفات شخصيتي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه گيلان ـ رحيم رمضاني نژاد ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ 1371

 


3. بررسي ناهنجاريهاي پايين تنه دانش آموزان شهرستان رشت ـ فريبرز بابائي ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ 1372

 


4. بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات چايكاران استان گيلان ـ مرتضي رضائي صوفي ـ دانشگاه تربيت معلم ـ 1372

 

5. بررسي اثرپاداش ورزشي روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمائي غازيان بندرانزلي-محمدهادي سلطاني-دانشگاه تربيت معلم-1373

 

6. ارزشيابي برنامه هاي تربيت بدني مدارس متوسطه شهرستان بندر انزلي ـ عباس عباس نيا ـ دانشگاه آزاد اسلامي تهران ـ 1373

 

7. بررسي شيوه هاي جلب وجذب مشاركت مردمي درآموزش وپرورش مدارس متوسطه شهرستان رشت وحومه سهيلا حسني ـ دانشگاه آزاد اسلامي تهران ـ 1376

 


8. بررسي امكانات تربيت بدني مدارس ابتدائي استان گيلان ـ دانشگاه آزاد اسلامي مركز ـ اديب بهمنش ـ 1376

 

9. بررسي چگونگي پرداختن به اوقات فراغت در بين دانش آموزان پسر پايه سوم متوسطه شهرهاي استان گيلان ـ حسن عاشور پور ـ مركز آموزش مديريت دولتي گيلان ـ 1377

 

10. بررسي نيازهاي شغلي كارشناسان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ـ مركز آموزش تربيت بدني سازمان تربيت بدني ـ فريبا كريمي ـ 1378

 

11. بررسي بهره وري كارخانجات استان گيلان ـ مركز آموزش مديريت دولتي استان گيلان ـ احمد اكبرزاده ـ 1378

 

12. بررسي عملكرد شركت واحد شهرستان رشت ـ مركز آموزش مديريت دولتي مركز ـ عبدالله فغفوريان ـ 1378

 

13. مقايسه ارتباط آمادگي جسماني با ميزان شيوع آسيب هاي ورزش در فوتبال ـ دانشگاه گيلان ـ 1378

 

14. مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه گيلان ـ محمد حجازي ـ دانشگاه گيلان ـ 1378

 

15. مقايسه تغييرات الكتريكي قلب درانقباضات ايزوتونيك وايزومتريك باشدتهاي مختلف دانشگاه گيلان-حسين عابدنظري-دانشگاه گيلان-1378

 

16. مقايسه دو نوع كشش ايستا و پويا بر روي كوفتگي تاخيري عضلات و آنزيم كراتين كيناز (‍‍‍‍CK) – عباس بي نياز 78

 


17. مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار – محمد حجازي 78

 

18. بررسي و ارزيابي برنامه هاي تربيت بدني مدارس متوسطه استان گيلان ـ دانشگاه آزاد اسلامي مركز ـ كيومرث پور احمد ـ 1379

 

19. بررسي نقش سازمانهاي نظارتي استان گيلان بر عملكرد مديران استان ـ مركزآموزش مديريت دولتي استان زنجان ـ محمد شمس ـ 1379

 

20. بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات درسه گروه اززنان (ورزشكار،غيرورزشكاروورزشكار بازنشسته ) ـ مرضيه ثاقب جو ـ دانشگاه گيلان ـ 1379 (پايان نامه نمونه دراولين جشنواره دست آوردهاي پژوهشي اساتيدومتخصصان تربيت بدني سراسركشورـ1381دريافت تنديس بلورين ديپلم افتخار)‌

 


21. بررسي و مقايسه صدمات اندام تحتاني در بازيكنان با توپ پلاستيكي و فوتبال استاندارد ـ مجيد پهلوان يلي ـ دانشگاه گيلان ـ 1379

 

22. بررسي اثر شدت گرم كردن بر زمان واكنش ، زمان حركت و زمان اجراي دختران دانشجو ـ طاهره ندائي ـ دانشگاه گيلان ـ 1379

 

23. تجزيه و تحليل بيومكانيك وارددر ژيمناستيك از طريق اندازه گيري نيروها و زوايا، تيكاف و فرود در تيم منتخب نوجوان پسر زير سيزده سال استان گيلان – آذرميدخت آذري

 


24. مقايسه تغييرات الكتريكي قلب در انقباض هاي ايزوتونيك و ايزومتريك – دانشگاه گيلان-حسين عابد نظري 79

 


25. ارتباط بهره هوشي، زمان واكنش و حركت دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار – فاطمه علي آبادي-دانشگاه گيلان- 80

 

26. بررسي و مقايسه رفتار حمايتي مدير ، عوامل نگهدارنده و استرس زاي شغلي در بين مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاههاي دولتي كشور ـ دانشگاه تهران ـ رحيم رمضاني نژاد ـ 1380 ( پايان نامه دكتري )

 

27. بررسي ناهنجاري ستون فقرات سه گروه زنان ـ دانشگاه آزاد اسلامي مركز ـ عباس بركادهي ـ 1380

 

28. ارتباط بهره هوشي با زمان حركت دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكاردانشگاه گيلان ـ خديجه علي آبادي ـدانشگاه گيلان- 1380

 

29. بررسي تعييرات كيفوز وظرفيت حياتي متعاقب يك برنامه اصلاحي ـ داريوش شاهمرادي ـ دانشگاه گيلان ـ 1380

 

30. تاثيريك دوره تمرينات پله هوازي بربرخي ازفاكتورهاي آمادگي جسماني وسلامتي زنان غيرورزشكار-بيتاعظيمي-دانشگاه گيلان-1381

 

31. بررسي عوامل استرس زاي شغلي در دبيران تربيت بدني رشت ـ سيد مهدي محمدي ـ دانشگاه گيلان -1381

 


32. بررسي اهداف دانش آموزان رشت از شركت در كلاسهاي تربيت بدني ـ دانشگاه گيلان ـ نوشين بنار ـ 1381 ( پايان نامه برتر از سوي انجمن تربيت بدني و علوم ورزشي كشور ـ 1381 )

 


33. سهراب قنبرزاده ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران ـ 1381

 


34. حميد پور عيسي ـ موسسه آموزش عالي امام قم ـ 1381

 

35. بررسي مشكلات مديريت كلاس هاي تربيت بدني از ديدگاه معلمين – غلامرضا مالكي گندماني-دانشگاه گيلان- بهمن 81

 

36. اثر يك دوره برنامه تمرينات هوازي پله برخي از فاكتور هاي آمادگي جسماني و سلامتي در زنان غير ورزشكار - بيتا عظيمي رشتي-دانشگاه گيلان- 81

 

37. بررسي عوامل استرس زاي شغلي دبيران تربيت بدني و دبيرستان شهرستان رشت – سيد مهدي
محمدي-دانشگاه گيلان- زمستان 81

 

 38. بررسي هدف دانش آموزان از فعاليت در كلاس هاي تربيت بدني مدارس راهنمايي و دبيرستان – نوشين بنار- دانشگاه گيلان-شهريور 81

 

39. بررسي و عوامل نگهدارنده شغلي بين معلمين تربيت بدني و ساير معلمين – سيد احمد نژاد سجادي-دانشگاه گيلان-تير 82

 

40. خالقي ـ دانشگاه گيلان -1382

 

41. مقايسه اثر يك برنامه اصلاحي بر عارضه كف پاي صاف دانش آموزان دختر و پسر – فرهاد كوهي آچاچلويي-دانشگاه گيلان- شهريور 83

 

42. بررسي امكانات و وضعيت آموزش بازي در مراكز خصوصي پيش دبستاني شهر رشت ( مشترك با دكتر فرهاد رحماني نيا) – الهام محمودي فر-دانشگاه گيلان- بهمن 83

 

43. نيازسنجي درس تربيت بدني و ورزش دوره ابتدايي – سيد جليل ميريوسفي- دانشگاه گيلان-شهريور 83

 

44. نيازسنجى درس تربیت بدنى و ورزش در دوره ابتداىى- جليل مير يوسفي گوکى- دانشگاه گيلان-1383

 

45. مقايسه مشكلات مديريت كلاس هاي تربيت بدني در مدارس برخوردار و غير برخوردار شهر رشت - اسماعيل ذبيحي-دانشگاه گيلان- تير 84

 

46. ارتباط بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي دانش آموزانبا آزمون هاي انعطاف پذيري و اصلاح شده – نويد ناطقي هره دشت-دانشگاه گيلان- بهمن 84

 

47. محمودي-1384

 

48. ارتباط بىن وىژگىهاى آنتوپومترىکى دانش آموزان و آزمونهاى انعطاف پذىرىCSR و MBS- نويد ناطقى هره دشت- 1384

 

49. مقايسه رشد اجتماعي نوجوانان ورزشكار و غير ورزشكار - علي خادمي-دانشگاه گيلان- دي 85

 

50. ارزيابي اداره كل تربيت بدني بنياد شهيد و امور ايثارگران طي سالهاي 1373 تا پايان سال 1383 - شهرام شفيعي كردشولي- دانشگاه گيلان-مرداد 1386

 

51. بررسي اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي منطقه 8 ايران (مشترك با دكتر حميد خداداد كاشي) – سيده معصومه حسيني-دانشگاه گيلان- آذر 86

 

52. ارزيابي فشار عصبي رواني ناشي از محيط كار در عملكرد كاركنان ادارات تربيت بدني استان مازندران – مجتبي صادقي- دانشگاه گيلان-شهريور 87

 

53. رابطه تيپ هاي شخصيتي A/B و روش هاي مقابله با استرس در ورزشكاران – مسعود صياد- دانشگاه گيلان-بهمن 87

 

54. رابطه بين سبك رهبري مديران با تعهد سازماني دبيران تربيت بدني ( مشترك با دكتر رضا اندام) – صبا زارع- دانشگاه گيلان-اسفند 87

 

55. رابطه بين تعالي سازماني و تعهدات سازماني كاركنان ادارات كل تربيت بدني - دانشگاه گيلان-رسول فرجي


56. عوامل بروز پرخاشگري در تماشاگران فوتبال از ديدگاه داوران – مالك آقا آزادگان- دانشگاه گيلان-ارديبهشت 88

 

57. بررسي روش هاي مقابله با استرس در ورزشكاران رشته هاي انفرادي تيم هاي ملي – مهريه پناهي-دانشگاه گيلان- مرداد 88

 

58. رابطه خودكارآمدي معلمان و روش هاي مديريت كلاس هاي تربيت بدني – محمد همتي نژاد طولي- دانشگاه گيلان-مرداد 88

 

59. بررسي وضعيت تعهد سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني شهر رشت – مريم اسلام دوست-دانشگاه گيلان- دي88

 

60. مطالعه آينده نگر رابطه ميان آسيب هاي ورزشي و برخي عوامل آمادگي جسماني در فوتباليست ها – مصطفي حق شناس- دانشگاه گيلان-اسفند 88


فعالیتهای اجرایی

 

مسئولیت های اجرایی

 

1. مسئول راه اندازی و مسئول جهاد دانشگاهی استان گیلان (1364-1359)

 

2. سرپرست مرکز آموزش از راه دور (پیام نور فعلی) رشت (1363-1359)

 

3. مسئول دفتر تحقیق و بررسی استان گیلان (1364-1363)

 

4. مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1366-1364)

 

5. معاون دفاعی دانشگاه گیلان (1371-1369)

 

6. معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان (1373-1372)

 

7. مسئول راه اندازی و سرپرست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (1375-1373)

 

8. رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رشت (1384-1377)

 

9. مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا (1379-1378)

 

10. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (1388-1378)

 

11. سرپرست مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی راهبرد شمال (1388-1386)

 

 

مسئولیت در همایش ها و کنگره های علمی

 

1. دومين كنگره علمي ـ ورزشي آموزش عالي ـ عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1374)

 

2. سومين كنگره علمي ـ ورزشي آموزش عالي ـ عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1376)

 

3. دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ـ عضو هيئت علمي (1378)

 

4. چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ـ معاون اجرايي , عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1379)

 

5. اولين همايش معنويت در ورزش ـ عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1376)

 

6. اولين همايش علمي ـ كاربردي بسط و توسعه ورزش در بين جوانان ـ دبير همايش (1376)

 

7. دومين همايش علمي ـ كاربردي تربيت بدني و علوم ورزشي ـ عضو هيئت علمي (1377)

 

8. دومين ، سومين ، چهارمين ، پنجمين و هفتمين همايش طرحهاي پژوهشي دانشگاه گيلان ، عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1379-1371)

 

9. همايش اوقات فراغت و تفريحات سالم جوانان با تأكيد بر ورزش و تربيت بدني - دانشگاه تربيت معلم ، عضو هيئت علمي (1380)

 

10. دومين كنگره علمي ، ورزشي دانشگاههاي آسيا - عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1380)

 

11. سومين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي - عضو هيئت علمي  (1380)

 

12. اولين همايش دستاوردهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي ومتخصصان تربيت بدني وعلوم ورزشي كشور-دانشگاه تهران،عضو هيئت علمي وهيئت رئيسه (1381)

 

13. چهارمين كنگره بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي - دانشگاه تهران ، عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1382)

 

14. -همايش فرهنگ و تمدن تالش-دانشگاه گيلان، عضو هيئت علمي (1383)

 

15. همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي كشورهاي حاشيه درياي خزر-دانشگاه گيلان-عضو هيئت علمي و معاون علمي همايش (1383)

 

16. ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ـ دانشگاه اصفهان -عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه (1383)

 

17. پنجمين كنگره بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي - دانشگاه شهيد بهشتى ، عضو هيئت علمي و هيئت رئيسه  (1384)

 

18. ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه تبریز- عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه (1385)

 

19. ششمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه کیش- عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه (1386)

 

20. اولین همایش ملی مدیریت ورزشی، دانشگاه غیر انتفاعی شمال (آمل)- عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه (1387)

 

21. هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران- عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه (1388)

 

22. همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران- عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه (1389)

 

 

عضویت در شوراها

 

1. عضو شوراي مركز جهاد دانشگاهي استان گيلان (1364-1359)

 

2. عضو شوراي تخصصي تربيت بدني وزارتخانه (1384-1377)

 

3. عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه گيلان (1378)

 

4. عضو شوراي ورزش دانشگاه گيلان (1379-1377)

 

5. عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس (1376-1375)

 

6. عضو كميته ارتقاء و ترفيعات اعضاي هيئت علمي دانشگاه گيلان (1374-1371)

 

7. عضو كميته گسترش دانشگاه گيلان (1377-1376)

 

8. عضو شوراي پژوهشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه گيلان (از سال 1377 تا کنون)

 

9. عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گيلان (1388-1378)

 

10. عضو شوراي برنامه ريزي جهاد دانشگاهي استان گيلان (1379-1378)

 

11. عضو شوراي پژوهشي دانشگاه پيام نور منطقه يك (1384-1379)

 

12. عضو شوراي پژوهش و فن آوري استان گيلان (1379-1377)

 

13. عضوكارگروه تربيت بدني وفرهنگ شوراي پژوهش وفناوري استان گيلان ( نماينده وزير محترم علوم , تحقيقات و فناوري )-(1384-1380)

 

14. عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه تربيت بدني دانشگاه پيام نور (1384-1381).

 

15. عضو شوراي هماهنگي دانشگاه گيلان (1388-1385)

 

 

سایر مسئولیت ها و فعالیت های علمی

 

1. دبير هسته برنامه ريزي دوره دكتري مديريت و برنامه ريزي درتربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس (1369-1368)

 

2. رئيس انجمن متخصصين و فارغ التحصيلان تربيت بدني استان گيلان (1378-1372)

 

3. عضو هيئت مديره مركزي انجمن متخصصين و فارغ التحصيلان تربيت بدني كشور (1378-1372)

 

4. عضو هيئت موسس انجمن علمي تربيت بدني كشور (1378)

 

5. مسول راه اندازي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان (1373)

 

6. مسوول راه اندازي دوره كارشناسي ارشد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان (1374)

 

7. عضو گروه تربيت بدني دانشگاه پيام نور (1384-1377)

 

8. مدير دوره بين المللي مديريت و رهبري در ورزش ـ دانشگاه گيلان (1374)

 

9. عضو هيئت موسس انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه گيلان (1377)

 

10. همكاري در راه اندازي دوره دكتري فيزيو لوژي ورزشي در دانشگاه گيلان (1381)

 

11. همکاري در راه اندازي دوره دکتري مديريت ورزشي دانشگاه گیلان (1383)

 

12. همکاري در راه اندازي کارشناسي ارشد حرکات اصلاحي دانشگاه گیلان (1384)

 

 

موفقیت های ویژه در مسئولیت ها

 

1. مدير نمونه دانشگاه پيام نور منطقه يك ( مراكز دانشگاهي پيام نور استانهاي اردبيل , گيلان , قزوين و زنجان )- (1378)

 

2. كسب عنوان مركز نمونه فرهنگي دانشگاه پيام نور منطقه يك توسط مركز رشت در دوران مديريت (1378)

 

 

1- رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رحمتی، محمد مهدی؛ آزادان، مالک، (1390)، تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران، نشریه پژوهش در علوم ورزشی

2- حیم رمضانی نژاد، حمید محبی، مهر علی همتی نژاد، سید محمد نیازی، علی‌محمد امیرتاش، (1389)، مقایسه اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش آموزان و والدین کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 16 .

3- قاسم مهرابی، مهر علی همتی نژاد، رحیم رمضانی نژاد، رضا اندام، (1389)، بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی نسبت به شغل آینده خود و ارتباط آن با نیاز رشدی آنها، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 15.

4- یارمحمدی منفرد، سعید؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانی نژاد، رحیم، (1389)، رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 6.
 

5- رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ صیاد، مسعود، (1389)، رابطه تیپ های شخصیتی AB و روش های مقابله با استرس در ورزشکاران، فصلنامه علوم ورزش، سال دوم ، شماره پنجم.
 

6- رمضانی نژاد- محبی- همتی نژاد، (1389)، توصیف نیازهای آموزشی داانش آموزان دوره راهنمایی ایران ...، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 27.

7- همتی نژاد- قلیزاده-رمضانیان- میرکاظمی، (1389)، اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی...، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 27.

8- همتی نژاد- رمضانی نژاد-شاهین طبع- عزیزی-عابدینی، (1389)، منش ورزشی ورزشکاران نخبه..، المپیک، شماره 52.

9- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد؛ نوشین، بنار؛ ماریه، فلاح، (1389)، رابطه بين شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران، نشریه المپیک، شماره 49.

10- حیدر، صادقی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ معصومه، باغبان، (1389)، تاثير تمرين استقامتی بر پارامترهای کينماتيک منتخب در راه رفتن سالمندان غير فعال، نشریه سالمندی ایران، شماره 11.

11- رمضانی نژاد- محبی- همتی نژاد- نیازی- شفیعی، (1388)، مقایسه اولویت نیازهای جسمانی،مهارتی،...، نشریه تعلیم و تربیت، شماره 97.

12- رحیم، رمضانی نژاد؛ حمید، محبی؛ مهرعلی، همتی نژاد، (1388)، نیاز سنجی برنامه درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی ایران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22.

13- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهر علی، همتی نژاد؛ حمید، محبی؛ محمد، نیازی، (1388)، بررسی نياز های اموزشی درس تربيت بدنی در مدارس متوسطه، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23.

14- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ امیر، رضایی کمنی؛ لاله، کیوانی بروجنی، (1388)، بررسی مقایسه ای نظام ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23.

15- رضا، اندام؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ مهرزاد، حمیدی؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ انوشیروان، کاظم نژاد، (1388)، بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها، نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، شماره 2.

16- اندام- همتی نژاد-حمیدی- رمضانی نژاد-کاظم نژاد، (1388)، بررسی انگیزه های داوطلبی در ورزش، المپیک، شماره 47.

17- اسدالله، حسنی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ مهوش، نوربخش؛ عبدالرحمن، مهدی پور، (1387)، توصيف و مقايسه مديريت ايمنی در کلاس های تربيت بدنی مدارس دوره راهنمایی شهر اهواز، پژوهش نامه علوم ورزشی، شماره 4.

18- ابراهیم، سلمانی دستجردی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ فرهاد، رحمانی نیا، (1387)، رابطه آموزش های ضمن خدمت با خود کارآمدی معلمان تربیت بدنی، نشریه حرکت، شماره 37.

19- مهرعلی، همتی نژاد؛ اسماعیل، ملک اخلاق؛ محمد؛ متقی طلب؛ طاهر، افشار نژاد؛ سیده عذرا، میرکاظمی، (1387)، بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیگ شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقمندی آنها برای گردشگری مقصد در اینده، نشریه حرکت، شماره 37.

20- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ امیر، رضایی کمنی؛ طاهر، افشارنژاد؛ شهرام، شفیعی، (1387)، ارزشيابی سيستم ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی، نشریه حرکت دانشگاه تهران، ش 38.

21- طاهر، افشارنژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ زهرا سادات، میرزازاده، (1387)، بررسی نظرات معلمان متخصص و غیر متخصص تربیت بدنی درمورد اثربخشی مسابقات علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی، نشریه مطالعات علوم ورزشی- دانشگاه گیلان، شماره 1.

22- مهر علی، همتی نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد؛ احمد، علیمردانی، (1386)، ارزیابی مسابقات علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 9.

23- مهرعلی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد؛ رحیم، رمضانی نژاد، (1386)، ارزشیابی مسابقات علمی – تخصصی معلمان تربیت بدنی و تأثیر آن بر عملکرد حرفه ای، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 32.

24- مهرعلی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد؛ منیژه، وفا، (1386)، بررسی تغییرات فعالیت EMG عضله مخالف حین عمل عضله موافق متعاقب تمرینات قدرتی، نشریه حرکت، شماره 32.

25- مهر علی، همتی نژاد؛ طاهر، افشار نژاد؛ زهرا، میرزازاده، (1386)، بررسی و مقایسه نظرات معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثر بخشی مسابقان علمی - تخصصی، نشریه حرکت، شماره 34.

26- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ اسماعیل، ذبیحی، (1386)، مقایسه مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی،نشریه حرکت، شماره 34.

27- رمضانی نژاد، همتی نژاد، محمودی فر، (1386)، بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز پیش...، حرکت، شماره 31.

28- رحیم، رمضانی نژاد؛ فرهاد، رحمانی نیا؛ مهر علی، همتی نژاد؛ الهام، محمودی فر، (1385)، بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز خصوصی پیش دبستانی، نشریه حرکت، شماره 31.

29- رحمانی نیا- همتی نژاد- علی آبادی، (1385)، ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش ساده و تشخیصی...، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره 4.

30- همتی نژاد_ رمضانی نژاد_ رحیمی، (1384)، نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره متوسطه، المپیک، شماره 31.

31- حسن، دانشمندی؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ داریوش، شاهمرادی، (1383)، بررسی تغييرات کيفوز و ظرفيت حياتی متعاقب يک برنامه اصلاحی، نشریه حرکت، شماره 22.

32- مهرعلی، همتی نژاد؛ فرهاد، رحمانی نیا؛ آمنه، بستچی، (1383)، تعيين اعتبار و روايی آزمونهای مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو، نشریه حرکت

33- رمضانی نژاد _همتی نژاد، محمدی، (1383)، بررسی عوامل استرس زای شغلی در دبیران تربیت بدنی، المپیک، شماره 25.

34- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی ، همتی نژاد؛ نوشین، بنار، (1382)، بررسی هدف دانش آموزان از فعاليت در کلاس های تربيت بدنی و ورزش، نشریه حرکت، شماره 17.

35- رمضانی نژاد_ خبیری_ همتی نژاد _اسدی، (1382)، مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی وورزش...، حرکت، شماره 14.

36- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ سید احمد، نژادسجادی، (1382)، مقايسه عاملهای نگه دارنده شغلی دبيران تربيت بدنی با دبيران غير تربيت بدنی، نشریه حرکت

37- رحیم، رمضانی نژاد؛ مهرعلی، همتی نژاد؛ غلامرضا، مالکی، (1382)، بررسی مشکلات مديريت کلاسهای تربيت بدنی از ديدگاه معلمان، نشریه المپیک

38- رحمانی نیا_ همتی نژاد_ علی آبادی، (1381)، ارتباط بین بهره هوشی با زمان حرکت دانشجویان...، المپیک، شماره 22.

39- دانشمندی-همتی نژاد- ثاقبجو، (1381)، بررسی ناهنجاریهای ستون فقرات در زنان ورزشکارو...، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 1.

40- میر کاظمی-همتی نژاد-رمضانی نژاد، (1381)، تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر...، حرکت، شماره 8.

41- رمضانی نژاد-خبیری-همتی نژاد، (1379)، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی...، حرکت، شماره 6.

42- همتی نژاد-رحمانی نیا صالحی-کیا لاشکی، (1379)، بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی از دیدگاه...، المپیک، شماره 18.

43- خان زاده-شهبازی مقدم-همتی نژاد، (1379)، یک روش جدید برای اندازه گیری نیرو،سرعت و گشتاورهای...، المپیک، شماره 16.

44- دمیر چی-همتی نژاد-رحمانی نیا-عابد نظری، (1379)، مقایسه تغییرات فشار خون سرخرگی در انقباضات ایزو تونیک...، المپیک، شماره 10.

45- همتی نژاد-رحمانی نیا-علوی، (1378)، بررسی علت غیبت کارگران کارخانجات استان گیلان، المپیک، شماره 14.

46- شهبازی مقدم-همتی نژاد-آذری-حمیدیان، (1378)، تجزیه و تحلیل بیو مکانیکی وارو در ژیمناستیک از طریق...، حرکت، شماره 3.

 

 

 

2. بررسي ارتباط بين آمادگي هوازي و ميزان افسردگي دانشجويان پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاداسلامي تاكستان ـ احمد رحماني ـ دانشگاه گيلان ـ 1376

 

3. بررسي توصيفي برنامه هاي تربيت بدني كارخانجات استان گيلان ـ دانشگاه گيلان ـ خليل علوي ـ 1377

 

4. تدوين نورم آمادگي جسماني براي دانش آموزان دختر سال اول نظام جديد بيرجند ـ سيده عذرا مير كاظمي ـ دانشگاه گيلان ـ 1377

 

5. بررسي تاثير يك نوع تمرين منتخب هوازي بر ميزان اضطراب صفتي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خواف ـ غلامرضا اسماعيلي ـ 1377

 

6. تدوين نرم آمادگي جسماني دانش آموزان دختر سال اول نظام جديد شهرستان بيرجند – سيده عذرا ميركاظمي، 77

 

7. بررسي يك تمرين منتخب هوازي بر روي ميزان اضطراب دانش آموزان دبيرستان شهرستان خواف 77

 

8. بررسي تحليل برنامه هاي آمادگي جسماني تدوين معرفي برنامه منتخب براي كارخانجات استان گيلان – خليل علوي 77

 

9. بررسي عوامل پرخاشگري درميادين ورزشي ازديدگاه ورزشكاران،تماشاگران ومتخصصين تربيت بدني ـ دانشگاه گيلان ـ محمدرشادكيالاشكي ـ 1378

 

10. بررسي امكانات ورزشي و منابع انساني مدارس متوسطه پسرانه شهرستان تالش و شناخت مشكلات و تنگناهاي آن ـ شيرزاد بلالي ـ دانشگاه گيلان ـ بهمن 1379

 

11. مقايسه آمادگي جسماني دانشجويان پسر رشته تربيت بدني ورودي 75 و 76 دانشگاه گيلان درابتدا و انتهاي دوره تحصيل ‌ـ سيدمحسن طباطبائي ـ دانشگاه گيلان ـ 1380

 

12. مقايسه توانايي هاي حركت با پيشرفت تحصيلي در گروه از دانش آموزان پسر دوره راهنمايي – رسول مقدم، 80

 

13. بررسي توانمنديهاي حركتي دو گروه از دانش آموزان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمائي پسر رشت ـ‌ رسول فيوجي مقدم ـ دانشگاه گيلان ـ 1380

 

14. بررسي رابطه بين دامنه حركتي مفصل ران با بعضي ويژگيهاي ورزشكاران پسر رشت ـ محمد امين صالحي پورـ دانشگاه گيلان ـ 1380

 

15. اثر تمرين ذهني بر مهارتهاي بسكتبال ـ مهنوش سالاري ـ دانشگاه گيلان ـ 1381

 

16. رابطه زمان هاي واكنش و حركت با مقام هاي كسب شده در مسابقات شمشير بازي – محمدرضا فدايي چافي، دي 81

 

17. تاثير تمرين ذهني بر كاهش زمان عكس العمل ورزشكاران ـ دانشگاه گيلان ـ فهيمه اديب صابر-1381

 

18. بررسي ومقايسه سرعت عكس العمل درسه رشته شمشير بازي ـ دانشگاه گيلان ـ محمد رضا فدايي-1381

 

19. تعيين اعتبار و روايي آزمون هاي مهارتي بسكتبال و مقايسه آن در دو گروه دانشجويان دختر دانشگاه گيلان و آزاد اسلامي رشت – آمنه بستچي ، شهريور 82

 

20. نيازسنجي درس تربيت بدني و ورزش در دوره دبيرستان - وحيد رحيمي-دانشگاه گيلان- دي 1383

 

21. بررسي نيازهاي انگيزشي مسئولين آموزش و پرورش استان تهران- مهدي نادري نسب-دانشگاه گيلان- آبان 1383

 

22. نيازسنجي درس تربيت بدني و ورزش در دوره راهنمايي (مشترك با دكتر رحيم رمضاني نژاد) – محمود اعرابي، آبان 83

 

23. نياز سنجي درس تربيت بدني و ورزش در دوره دبستان – وحيد رحيمي، دي 83

 

24. بررسي همبستگي بين مواد مختلف آزمون آمادگي جسماني ايفرد – اباذر ضيايي، تير 83

 

25. ارزيابي مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي معلمان تربيت بدني – احمد عليمرداني، مهر 84

 

26. ارزيابي مسابقات علمي تخصصي معلمان تربيت بدني - احمد عليمردانى- مهر1384

 

27. بررسي اثر شركت در مسابقات علمي- تخصصي روي عملكرد حرفه اي معلمان تربيت بدني- طاهر افشار نژاد رودسري-1384

 

28. بررسي عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي تخصصي معلمان تربيت بدني- زهرا سادات ميرزازاده- مهر1385

 

29. بررسي رابطه آموزشهاي ضمن خدمت با خودكارآمدي معلمان تربيت بدني - ابراهيم سلماني دستجردي- آبان 1385

 

30. تجزيه و تحليل برنامه ارزيابي معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني سطوح راهنمايي و دبيرستان – امير رضايي كمني، تير 85

 

31. بررسي عوامل انگيزش شركت در مسابقات علمي- تخصصي معلمان تربيت بدني، زهرا سادات ميرزا زاده، شهريور 85

 

32. بررسي رابطه خودكفايي معلمان تربيت بدني با شركت در آموزش هاي ضمني خدمت- ابراهيم سلاني دستجردي، آبان 85

 

33. بررسي راههاي توسعه گردشگري ورزشي در استان گيلان - محمد متقي طلب- شهريور 86

 

34. مطالعه آمادگي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي در پذيرفتن مديريت كيفيت فراگير- محمد سياوشي- شهريور 1386

 

35. شناسايي عوامل موثر بر توسعه توريسم ورزشي- محمد متقي طلب، شهريور 86

 

36. نقش رسانه هاي گروهي در ايجاد انگيزه براي مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي – مريم مهدويان مشهدي، تير 87

 

37. مقایسه وضعیت سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی و معلمان غیر تربیت بدنی- حمید قزلسفلو 87

 

38. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی-سعید یارمحمدی 87

 

39. تهيه نيمرخ آمادگي جسماني و رواني بدمينتون كاران نخبه ايران- زهره كامياب، شهريور 87

 

40. بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به شغل آینده و ارتباط آن با نیازهای رشدی آنها-قاسم محرابی 87

41. مطالعه آمادگي اعضاء هيئت علمي دانشكده هاي تربيت بدني در پذيرش مديريت كيفيت فراگير- محمد سياوشي- شهريور 87

 

42. تهيه مدلسازي انگيزه ها و مواضع داوطلبي در ورزش (مشترك با دكتر حميدي) رساله دكتري مديريت و برنامه ريزي


43. ورزشي- رضا اندام، اسفند 87

 

44. بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان اداره كل تربيت بدني استان هاي گيلان، لرستان و قم-محسن محرابي دره يادگاري، شهريور 88

 

45. رابطه فناوري اطلاعات () و ساختار سازماني ادارات كل تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران- حكيم مصطفايي، آبان 88

 

46. بررسي عوامل تاثير گذاربر انگيزش گردشگري شركت كننده در رويدادهاي ورزشي (مشترك با دكتر رحماني نيا)-اكبر ميرزايي كالار، آبان 88

 

47. رابطه بين ساختار سازماني و فرهنگ سازماني ادارات كل تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران – رسول بلاغي اينالو، دي 88

 

48. رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض در كاركنان فدراسيون هاي ورزشي، مارال خوشگو، بهمن 88

 

49. طراحي مدل ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني دانشگاه ها، رساله دكتري مديريت و برنامه ريزي ورزشي- سيده عذرا ميركاظمي، اسفند 88

 

50. مطالعه هزينه هاي ناشي از آسيب هاي ورزشي در باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال (مشترك با دكتر حسن دانشمندي)- فاطمه كرانيان، شهريور 89

 

51. رابطه بين فرهنگ سازماني و خلاقيت كارشناسان تربيت بدني ادارات آموزش و پرورش استان گيلان – محسن شرري، شهريور 90

 [ ویرایش نشده است ]


دوم-1391
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه ----------- پایان تامه دکتری حضور آمارارشد(فیزیولوژی) روش تحقیق دکتری(مربیان) -
یکشنبه ----------- نظارت و ارزشیابی دکتری حضور نظارت و ارزشیابی ارشد پایان نامه ارشد -
دوشنبه ---------- پایان تامه دکتری حضور روش تحقیق دکتری (سراسری) پایان تامه ارشد -
سه شنبه ---------- پایان تامه دکتری حضور آمار ارشد(مدیریت) پایان تامه ارشد -
چهارشنبه ---------- پایان تامه دکتری حضور جلسات گروه و دانشکده (یک هفته درمیان) -


CV [ دانلود ]


تماس با ما مهرعلی همتی نژاد طولی
ma_hemati@yahoo.com
1-دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان-دفتر تحصيلات تكميلي-تلفن:6690166-نمابر:6690675
Email: ma_hemati@yahoo.com   ورود به سیستم