صفحات وب اعضای هیات علمی
دانشگاه گیلان
University of Guilan
| صفحه اصلی |
| | ورود به سیستم | English
دانشکده تعداد اعضای هیات علمی
۱۰۳
۷۸
۱۲۵
۷۷
۳۶
۱۹
۳۴
۹
۲۹
۵
۵۴
اعضای هیات علمی - دانشکده فنی
گروه مهندسی برق
افراخته، حسین
امین نژاد، سیاوش
باغرامیان، آلفرد
باقر سلیمی، غلامرضا
توکلی، حسن
حسن زاده پاک رضایی، رضا
حسینی گلگو، سید محسن
حیدری، علی
زنج، بهمن
سفیدی شیر کوهی، حمید رضا
سیفعلی هرسینی، جلیل
شاه عالمی، سید حمید
شهنازی، رضا
صابرکاری، علیرضا
ظهر ریحانی، شهباز
فلاح چولابی، اسماعیل
قربانی نژاد، حبیب
کرمی، علی
مجللی، حامد
محتوی پور، سید سعید
مقدس تفرشی، سید مسعود
مقصودی، ماهرخ
نحوی، منوچهر
نیارکی اصلی، راهبه
گروه مهندسی شیمی
اشرف تالش، سید سیامک
خیاطی، غلام
دادوند کوهی، احمد
داغبندان، الهیار
رئوف، فرشته
سیدی، سید هادی
صالحی، محمد علی
صیاد امین، جواد
عباسی سورکی، بهروز
قناد زاده گیلانی، حسین
میرنظامی، زینب
گروه مهندسی عمران
برگ گل، ایرج
بهار، آرش
پورزینلی، سعید
جمشیدی چناری، رضا
حمید زاده، ناصر
خدا بنده، حسین
رزاقی لنگرودی، جواد
رنجبر، ملک محمد
صالح جلالی، رضا
صدر ممتازی، علی
عربانی، مهیار
عفتی، میثم
غبرایی، عطاا..
فلاح، نصرت اله
قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین
قربانی، علی
کریم پور فرد، مهران
لشته نشایی، میر احمد
مدندوست، رحمت
ملکزاده، مجید
مهرداد، میرعبدالحمید
نظامیوند چگینی، امیر هوشنگ
ویس کرمی، مهدی
گروه مهندسی کامپیوتر
ابراهیمی آتانی، رضا
احمدی فر، حمیدرضا
شاه بهرامی، اسد ا...
میرروشندل، سیدابوالقاسم
گروه مهندسی مکانیک
آتشکاری، کاظم
اسدی گیلاکجانی، حسن
امانی فرد، نیما
انصاری خلخالی، رضا
بابایی، هاشم
باستی، علی
باقری، احمد
تسکینی، محمد جواد
جمالی، علی
جواهرده، کورش
چائی بخش لنگرودی، علی
حقیقی پشتیری، امین
خالقی، اسماعیل
خوشگفتار، محمدرضا
درویزه، ابوالفضل
درویزه، منصور
رمضانی، شجاع
زارع پور، غلامرضا
ظرافت انگیز، فرزاد
علی طاولی، مجید
فلاحتگر، سید رضا
فلزی نصیری، محمدابراهیم
کاظمی، سید روح الله
کلته، محمد
کوچکی نژاد، علی
کوهی کمالی، رامین
محمدی ملاسرایی، کتایون
محمودی مهر، جواد
نجفی، فرید
نریمان زاده، نادر
نقاش زادگان، محمد
گروه مهندسی نساجی
اکبری دوگلسر، مجتبی
خداپرست حقی، اکبر
شمس ناتری، علی
عباسی، مرجان
متقی طلب، وحید
محفوظی، کامران
مختاری، جواد
میوه ای، لیلا
نوروزی، بابک
نوری، مهدی
در صورتیکه نام کاربری و یا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، اینجا را کلیک کنید.