مهری باقریان
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مهری باقریان
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد تهران

 

از مهرماه سال 1390 هیأت علمی دانشگاه گیلان و ساکن رشت

 

متأهل و دارای یک فرزند به نام امیرحسین 

 

نماینده فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم ریاضی از مهرماه 1393

 کارشناسی ریاضی - کاربرد در تحقیق در عملیات - دانشگاه تهران

 

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی  -  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

عنوان پایان نامه: پیش حل در برنامه ریزی خطی

 

استاد راهنما: دکتر اسماعیل خرم

 

دکتری ریاضی کاربردی - دانشگاه تهران

 

عنوان رساله دکتری: شبکه های جریان نشدنی و پویا : الگوریتم های جدید

 

استاد راهنما: دکتر حسن صالجی فتح آبادی
1 A New Model for Optimal TF/TA Flight Path Design Problem" ،“The aeronautical journal” (May 2009) vol . 13, No, 1143, pages 301-308., (WoS

 

 

2. "The Inverse Maximum Dynamic Flow Problem" Science China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg /, Vol.54, No. 10, Pages 2709-2717, October 2010, (WoS 

3. "Flight Path Angle Steering Procedure with Lambert Guidance Reference"، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و فن¬آوري فضايي، جلد2، شماره 4، تابستان 1388، صفحات 75-79.


4. "جريان با کمترين هزينه کلي در يک شبکه جريان نشدني"، ويژه¬نامه پژوهشيار، ويژه مهندسي برق، پاييز 1388، صفحات 47-52

5.       .Generalized Designs", Missori Journal of Mathematical Science, ( 2011), Vol. 23, No.1, Pages 27-47"
 

6.             A Fuzzy Residual Network Approach to Minimum Cost Flow Problem with Fuzzy Parameters ARPN Journal  of Science and Technology.VOL. 2, NO. 10, Nov 2012.

 


7.   "JECTORY PLANNING USING EVOLUTIONARY ALGORITHMS: A COMPARISON STUDY", "The Aeronautical Journal,vol 119, no. 1220. October 2015 (WoS

 

 

 

 8. A New Idea for Improving the Running Time of PMS Algorithm, Computational Biology and Bioinformatics, to appear .

 

9. A new mathematical modeling for pure parsimony haplotyping problem, Mathematical Biosciences 281 (2016) 92–97 (wos (

 

 

 

 همایش ها و کنفرانس ها

 

 

"Minimum cost flow problem with fuzzy parameters" 1.، دومين كنگره مشترك سيستم‌هاي فازي و هوشمند ، 27-29 آبان 1386، دانشگاه صنعتي مالك اشتر.


2. تاثير خطاي ناوبري اينرسي در طراحي مسير پروازي پرنده بدون سرنشين مبتني بر TF/TA " هشتمين كنفرانس سالانه (بين المللي) انجمن هوافضاي ايران IAS 2009 اصفهان، شاهين شهر، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 29 بهمن-1 اسفند 1387.


3. تركيب روش‌هاي هدايت لامبرت و هدايت مسير پروازي" هشتمين كنفرانس سالانه (بين المللي ) انجمن هوا فضاي ايران IAS 2009 اصفهان، شاهين شهر ، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 29 بهمن -1 اسفند 1387.


4. مسئله حل مثلث و روش ارائه شده توسط کوشیار گیلانی، همایش کوشیار گیلانی، 7 و 8 اسفند 1392، دانشگاه گیلان.


5. سهم قیمت ها در بزرگراه ها، رویکرد تئوری بازی ها، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 24 و 25 اردیبهشت 1393، دانشگاه سمنان.


6. یک مدل ریاضی برای لحاظ کردن جهش قیمت انرژی برای پیش بینی مصرف گاز طبیعی، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 24 و 25 اردیبهشت 1393، دانشگاه سمنان.


7. بررسی کاربرد کنترل کننده های فازی در بهبود عملکرد سامانه های احتراقی کنترل سوخت موتور، چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، 28 تا 30 مرداد 1393، دانشگاه صنعتی سهند، تیریز.


8. تسریع همگرایی الگوریتم گرادیان مزدوج سه جمله ای در بهینه سازی نامقید، چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، 3 الی 6 شهریور 1394، دانشگاه یزد.
پايان نامه های کارشناسی ارشد


1. Mohammad Almasri, 3-D Terrain Following Using Adaptive Nonlinear Model Predictive Control and Particle Filter Based Terrain Referenced Navigation." 2010.


2. احمد العص "طراحي مسير هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از نقشه سه بعدي" 2011


3. فهيمه توراني "استراتژي جستجوي چندگانه مسئله کوله پشتي 0-1 چندبعدي" مهر 1390


4. سپيده تقي خاني "مسئله موقعيت پوشش در شبکه و پيچيدگی آنها" مهر 1390


5. مجتبي اسدي "بازطراحي و بهينه سازي هدايت آکوستيک اژدر" بهمن 1390


6. حميدرضا کلاته جاري " تعيين و کنترل سرعت بهينه ي توليد در خطوط پرس رباتيک کارخانه ي ايران خودرو، به کمک منطق فازي" فروردين 1391


7. اکرم مهدي پور "طراحي و شبيه سازي الگوريتم تعيين وضعيت جبري به منظور کنترل وضعيت ماهواره هاي LEO" مهر 1391


8. حميد دهقاني فيروزآبادي "طراحي خودخلبان مرتبه ثابت مقاوم به روش H براي اجسام پرنده STT" آبان 1391

 

9. لیدا حقیقی "کاربرد کنترل فازی و کنترل فازی تطبیقی در بهبود عملکرد سامانه کنترل سوخت موتور" اسفند 92


10. صدیقه آقایی کیان "مدل‌سازی مدیریت یکپارچه برنامه ریزی تولید و توزیع چند هدفه" اسفند 92

 

11. اصغر اسلام نژاد " روش جدید داکینگ مولکولی با استفاده از الگوریتم FIPSO در ساخت داروهای نوترکیب" شهریور 93

 

12.مهری علیپور "مدلسازی چند هدفه تصادفی مسئله اختصاص سهمیه تامین کننده با قیمت وابسته به سفارش" اسفند 93

 

13. مریم عظیمی "پیش بینی مصرف گاز طبیعی  در حالت جهش قیمتها" اسفند 93

 

14. زینب عباسی " تقسیم هزینه های ساخت و نگهداری بزرگراه بین بهره برداران به کمک تئوری بازیها" اسفند 93

 

15. هانیه حق دوست "بررسی مقایسه ای توالی های چند گونه ای از ژن های گیرنده KISS1 (KISS1R ) از طریق روش های بیوانفورماتیکی و محاسباتی" اسفند 93


16. فیروزه احمدی "بررسی مقایسه ای خانواده ژنومی هومئوباکس با استفاده از روش های بیو انفورماتیکی و محاسباتی" اسفند 93

 

17. مهدی مقدس طاهرآباد "بررسی مقایسه ای خانواده ژنی آمواپرین ها با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی و محاسبااتی" اسفند 93


18. الهه فلاح " برهم گذاری هاپلوتایپ برای نسل آینده" شهریور 94

 

19. صدیقه شاهمرادی مقدم "یک الگوریتم برهم گذاری هاپلوتیپ کارا مبتنی بر افراز هایپرگراف" بهمن 94

 

20. پویان عزتی زاده " تسریع همگرایی الگوریتم گرادیان مزدوج سه جمله ای با تکنیک مینیمم سازی زیرفضا در بهینه سازی نامقید" اسفند 94

 

21. زهرا عبدالله پور " الگوریتم های دقیق برای برهم گذاری هاپلوتیپ از روی داده های توالی کل ژنوم" اسفند 94

 

22. سجاد سیفی "بسط يک الگوريتم براي مسائل تركيبی توليد با شرايط فازي" اسفند 94

 

 

 

 

 

 

دانشجویان دکتری:

 

1. مریم اعتمادی، موضوع "کاربرد بهینه سازی در مسئله برهم گذاری هاپلوتایپ"

 

2. رضا فیض آبادی، موضوع "استخراج کمترین تعداد هاپلوتایپها از ژنوتایپها"

 

3. سعید علیرضانژاد گوهردانی، موضوع "بهینه سازی الگوریتمهای یافتن موتیف در توالی های زیستی"


  کارشناسی:

 

1. نظریه گراف و کاربردها

2. بهینه سازی خطی
نیمسال اول 1395-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه مطالعه مطالعه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی بهینه سازی خطی/ نظریه گراف و کاربردها -
یکشنبه مطالعه - مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی بهینه سازی خطی -
دوشنبه - مطالعه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مطالعه -
سه شنبه - مطالعه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مطالعه -
چهارشنبه - - مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی نظریه گراف و کاربردها مطالعه -


CV [ دانلود ]


تماس با ما مهری باقریان
mbagherian@guilan.ac.ir
رشت- خ نامجو- دانشکده علوم ریاضی
Email: mbagherian@guilan.ac.ir   ورود به سیستم