مهرداد خانمحمدی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مهرداد خانمحمدی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


سوابق کاری:
 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان (1387- تاکنون)
 معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی (1388-`1393)
 عضو شورا ، هیئت مدیره و مسول سازمان پارکها و فضای سبز زنجان 1380-1377
 کارشناس دفتر شهر و روستای استانداری زنجان1377- 1376
 • کارشناسی: شیلات و محیط زیست از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
• کارشناسی ارشد: محیط زیست از دانشگاه تربیت مدرس
• دکتری تخصصی: مدیریت محیط زیست از دانشگاه کوییزلند استرالیا

Linking Freshwater Ecosystems and Diadromy in Selecting Marine Reserves in Enclosed and Semi-enclosed Seas: Caspian Sea as Case Study S MORADI, SM Limaei, M Khanmohammadi:"Calculation of sediment yield in the Zemkan River Basin of Iran using analytical methods and GIS concept"Agriculture & Forestry 61 (2), 157-171 , 2015

 

Saeid Anbarnezhad ,Kamran Shayesteh ,Mehrdad Khanmohamadi: Recreational Camp Site Selection in Golestan National Park, Using MCDM Technique Combined with GIS, Journal of Environmental Management And Planning, 2014

 

Jahdi, R., and Mehrdad Khanmohamadi. "Residents and urban green spaces: a case study in Rasht (north of Iran)." African Journal of Agricultural Research 8.23 (2013): 2918-2923.[ ویرایش نشده است ]
تماس با ما مهرداد خانمحمدی
mkhanmohamadi@yahoo.com
Email: mkhanmohamadi@yahoo.com   ورود به سیستم