شهرام شفیعی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه تربیت بدنی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
شهرام شفیعی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه:

گروه تربیت بدنیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی:        شهرام شفیعی

 

سال تولد:                   30/11/1359

 

محل تولد:                   مرودشت

 

وضعیت تاهل:               متاهل

 

مدرک تحصیلی:           دکتری تخصصی، مدیریت و برنامه ریزی در علوم ورزشی

                              عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان[ ویرایش نشده است ]


 

 

مقالات

 

رمضانی نژاد، رحیم؛ شفیعی، شهرام؛ شفیعی، محمدرضا؛ ده پناه، سمانه، (1388)، مقایسه انگیزه شرکت در فعالیت های مختلف ورزشی روزمره در بین گروه های مختلف شهر شیراز، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشگاه مازندران، ص 71- 85.

 

 

حسینی، میثاق؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ محمدپناهی، پیام؛ شفیعی، شهرام (1389)، تاًثیر پویایی گروه و سبک رهبری مربیان بر عملکرد تیمی باشگاه های والیبال لیگ برتر ایران، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 27، ص 109- 126.

 

 

همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ رضایی، امیر؛ افشارنژاد، طاهر؛ شفیعی، شهرام (1387)، ارزشيابی سيستم ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی، نشریه حرکت دانشگاه تهران، دوره 38، ص 111- 128.

 

 

رمضانی نژاد، رحیم؛ محبی، حمید؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ نیازی، محمد؛ شفیعی، شهرام (1388)، مقایسه اولویت نیازهای جسمانی، مهارت های شناختی و عاطفی دانش آموزان مدارس کشور در درس تربیت بدنی و ورزش، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 97.

 

 

 شفیعی، شهرام؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانیان، محمدرحیم؛ قلیزاده، محمدحسن؛ قاضی زاهدی، امین،  پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم ورزش، (5)11، 86-57، 1392

 

 
 

Shafiee, Shahram, Are Macro variables good predictors? A prediction based on the number of total medals acquired, Sport Management International Journal Choregia, 8(2), 17- 31, 2012

 

 

Shafiee, Shahram; Hematinezhad, Mehrali; sharari, Mohsen; dehpanah, Arman; hosseini, Misagh; A study to select the best method for rankings of countries, Sport Scientific And Practical Aspects, 9(2), 13-23, 2012

 

 

, Hemmatinezhad, MehrAli; Shafiee, Shahram;  Sharari, Mohsen, An investigation of creativity in physical education experts of Education Administrations and finding their creativity barriers, International Journal of Sport Studies. Vol., 2 (2), 95-102, 2012 

 

 

Nasiri, Mehran; Shafiee, Shahram; Sepasi, Hossein; Relationship between Communication Skills and Effectiveness, International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 1 (4), 101-106, 2012

 

 

 Hemmatinezhad, MehrAli; Shafiee, Shahram; Sharari, Mohse,, Mohammad hemmatinezhad, The relation between organizational culture and creativity: A case study on physical education experts in Education Administrations, International Journal of Sport Studies. Vol., 2 (1), 69-78, 2012

 

 

Hematinezhad, M.A., Gholizadeh, M.H, Ramezaniyan, M.R, Shafiee, S.H. & Ghazi Zahedi, A. Predicting the Success of Nations in Asian Games Using Neural Network, Sport Scientific And Practical Aspects, 8(1), 33- 42, 2011

 

 

Hematinezhad, M.A., Ramezaniyan, M.R, Gholizadeh, M.H, Shafiee, S.H. & Ghazi Zahedi, A. Predicting National Team Rank in Asian Game Using Model Tree, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2(3), 22- 36, 2011

 

 

Ramezaniyan, M.R, Hematinezhad, M.A., Ahsani, K., Shafiee, S.H. Prediction Of Track Records in Track Field For Asia Competitions 2010 , Using Gray prediction Model, International Journal of Sport Studies (IJSS), Vol., 1 (1), 28-35, 2011

 

 

Ramzaninezhad, R., Hoseini M.K., Dadban M.Sh. & Shafiee, Sh., The Relationship between Collective Efficacy, Group Cohesion and Team Performance in Professional Volleyball Teams, Brazilian Journal of Biomotricity, 3(1), 31-39, 2009

 

 

Hoseini M.K., Ramzaninezhad, R., Shafiee, Sh. & Mohamad Panahi, P., The Relationship between Collective Efficacy and Coaching Behaviors in Professional Volleyball League of Iran Clubs, World Journal of Sport Sciences, 3 (1), 01-06, 2010

 

 

 

سخنرانی و پوستر

 

Shafiee, Shahram; Sepasi, Hossein; Nasiri, Mehran; (2012) The Relationship between Communication Skills and Effectiveness of personnel of the department of sports and youth and Sport Boards of Guilan, International Shomal Sports Science Conference, Amol, Iran, 5-6 December

 

 

Shafiee, Shahram; Sepasi, Hossein; Nasiri, Mehran; (2012) The Relationship between Communication Skills and barriers to individual creativity of personnel of the department of sports and youth and Sport Boards of Guilan, International Shomal SportsScience Conference, Amol, Iran, 5-6 December

 

 

 Hematinezhad, M.A., Shafiee, S.H., esmaielzadeh, M.R., & Akbar, M., (2007), Development of Tourism, sport of mountaineering and nature traveling. Asia- Pacific conference on exercise and sport science, Higashi- Hiroshima City, Japan, December 6-8

 

 

حسینی کشتان، میثاق؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ شفیعی، شهرام؛ روحانی، رحیم؛ بررسی برخی از شاخص های موثر بر هویت ورزشی کشتی گیران دانشجو، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، آذرماه 90. 


همتی نژاد، مهرعلی؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ رحیمی، مهدی؛ شفیعی، شهرام، نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره دبیرستان، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، اسفندماه 1385.

 

 

رمضانی نژاد، رحیم، رحمانی نیا فرهاد، شفیعی شهرام، تقوی تکیار امید، مقایسه انگیزه های شرکت در فعالیت های ورزشی روزمره بین گروه های مختلف اجتماعی- اقتصادی، چهارمین همایش علمی- دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه الزهرا(س)، آذرماه 1385.

 


عیدی، حسین؛ شفیعی، شهرام؛ عباسی، همایون؛ محمدزمانی، تورج، (1386)، ورزش باستانی و زورخانه در گذر تاریخ، دومین هم اندیشی بین المللی تاریخ ورزش ایران، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.

 


شفیعی، شهرام؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ ده پناه، سمانه؛ شفیعی، محمدرضا، (1386)، بررسی انگیزه های شرکت افراد در فعالیت های ورزشی روزمره، پنجمین همایش علمی- دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه مازندران.

 


سنگاری، ماندانا؛ زارعیان، حسین؛ شفیعی، شهرام (1382)، خودپنداره در نوجوانان ورزشکار، اولین همایش علمی- دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه مازندران.

 

 

 

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

 بررسی رابطه خلاقیت فردی و اثربخشی با مهارت های ارتباطی پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، مهران نصیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، شهریورماه 1391.

 

ارتباط انگیزه و تعهد ورزشی ورزشکاران و سبک رهبری مریبان در سوپر لیگ کاراته جمهوری اسلامی ایران، محمد فیکویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

  بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد باشگاههای ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها، مهدی منتظر علیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، بهمن ماه 1391.

 

بررسی رابطه بین تعهد و جو سازمانی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان گیلان، سهیلا میکائیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

 

 سهیل سلخی، دانشگاه شمال(آمل)

 

محمدرضا خلیلی فر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

 

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

پیش بینی رکوردهای مسابقات شنا در بازیهای المپیک 2012 لندن، مختار هنرجو، دانشگاه گیلان، 1390

 

رابطه حمایت مدیر مدرسه از ورزش مدارس و تاثیر آن بر تعهد حرفه ای معلمان ورزش، مرضیه فلاح، دانشگاه گیلان،

 

رابطه ویژیگی های شغلی با تعهد حرفه ای و رضایت شغلی داوران فوتبال ایران، رحیم رسولی، دانشگاه گیلان،

 

پیش بینی رکوردهای مسابقات قایقرانی المپیک 2016 ریودوژانیرو، صادق نعمتی، دانشگاه گیلان

 

رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان گیلان، محسن شرری، دانشگاه گیلان، 1390 

 

پیش بینی نتایج مسابقات دو و میدانی بازیهای المپیک 2012 لندن با استفاده از مدل خاکستری، فاطمه ملایی، دانشگاه شمال، 1390

 


 [ ویرایش نشده است ]


نیمسال اول سال 95-1394
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه سنجش و اندازه گیری(کارشناسی) - - - سمینار (دکتری) -
یکشنبه کاربرد رایانه در ورزش (مديريت راهبردی) روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي(مديريت راهبردي ) - جلسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه جلسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه -
دوشنبه اصول و مبانی مدیریت(مديريت راهبردي ) برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته (دکتری) جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه اصول و مبانی مدیریت(مديريت بازاريابي) کاربرد رایانه در ورزش (مديريت بازاريابي) - - - -
تماس با ما شهرام شفیعی
shafiee_shahram@guilan.ac.ir, shafieeshahram@gmail.com
013-33690255
رشت- کیلومتر 10 جاده رشت قزوین- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- صندوق پستی 1438- 41635
کد پستی: 43653- 41998
Email: shafiee_shahram@guilan.ac.ir, shafieeshahram@gmail.com   ورود به سیستم