سعید شفیعی ثابت
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سعید شفیعی ثابت
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


Ph.D. Behavioural Biology, Leiden University, Leiden, the Netherlands, 2012-2016

www.universiteitleiden.nl/en

 

M.Sc. Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,2007-2010

www.gau.ac.ir/

 

B.Sc. Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran, 1999-2003

en.sanru.ac.ir/[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


دوم، 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه جلسه گروه - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با ما سعید شفیعی ثابت
s.shafiei.sabet@guilan.ac.ir
گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی 1144، صومعه سرا، ایران.
Email: s.shafiei.sabet@guilan.ac.ir   ورود به سیستم