سعید کتابچی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سعید کتابچی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


           ليسانس رياضي 1369-1363 دانشگاه تهران

 

فوق ليسانس رياضي 1372-1370دانشگاه تهران

 

دكترا 1384-1379 دانشگاه دولتي مسكو

 

عنوان تز دكترا : خانواده بهينه ي ابر صفحه هاي جدا كننده[ ویرایش نشده است ]


 

بهینه سازی و تحقیق در عملیات پیشرفته (ارشد)

بهینه سازی پیشرفته (دکتری)

*************************************************************************

*************************************************************************

منابع بهینه سازی و تحقیق در عملیات پیشرفته:

Linear Programming and Network Flows - بازارا(خطی)

(لینک غیر مستقیم)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Numerical Optimization Nocedal.pdf

(لینک غیر مستقیم)

---------------------------------------------------------------------------------------

Linear and Nonlinear Programming David G_ Luenberger.pdf  

(لینک غیر مستقیم) 

------------------------------ --------------------------------------------------------

Nonlinear Programming ... Mokhtar_S._Bazaraa.djvu

(لینک غیر مستقیم) 

-------------------------------------------------------------------------------------

Convex Optimization [Stephen_Boyd,_Lieven_Van denberghe].pdf

(لینک غیر مستقیم)

----------------------------------------------------------------------------------

امتحان میان ترم درس تحقیق در عملیات پیشرفته

امتحان میان ترم درس بهینه سازی

 

LpGen1ترم اول/92-93
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه بهینه سازی پیشرفته کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی - -
یکشنبه کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی جلسه معاونت آموزشی جلسه معاونت آموزشی -
دوشنبه بهینه سازی پیشرفته کار اجرایی کار اجرایی جلسه گروه - -
سه شنبه کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی آموزش الکنرونیک(بهینه سازی) -
چهارشنبه کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی آموزش الکنرونیک(بهینه سازی) -


                         

تماس با ما سعید کتابچی
sketabchi@guilan.ac.ir
0131-3233902
رشت خيابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی - صندوق پستي 1914
Email: sketabchi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم