محمد رضا یاقوتی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
محمد رضا یاقوتی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط

دیپلم ریاضی فیزیک: دبیرستان ابوریحان رشت.

کارشناسی: دانشگاه گیلان(دوره شبانه)

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). استاد راهنما: دکتر حجت اله ادیبی.

دکتری:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). اساتید راهنما: دکتر فریدون رضاخانلو(دانشگاه برکلی) و دکتر حجت اله ادیبی.

      
     
عنوان پایان نامه دکتری: برقراری معادله اسمولوچووسکی در حالت پیوسته برای گسست یک سیستم ذره ای براونی
      انعقادی------------------------------------------------

1Coagulation, diffusion and the continuous Smoluchowski"s equation. Mohammad Reza Yaghouti, Fraydoun Rezakhanlou, Alan Hammond. Stochastic Processes and their Application, (119), 3042-3080. (2009). (ISI) 

2- On Solving the Homogeneous Smoluchowski"s Equation Utilizing Adomian"sDecomposition Method. Mohammad Reza Yaghouti, Hojattolah Adibi, Saeid Ketabchi. Amirkabir University Journal. (20), 67- 71.  (2009).    

3-  Homotopy Perturbation Method for Homogeneous Smolochowski"s Equation. Jafar Biazar, Zainab Ayati, Mohammad Reza Yaghouti. Numerical Methods for Partial Differential Equations Journal. (26),  1146-1153,  (2010). (ISI)

 4- A Numerical Method for Solving a System of Volterra Integral Equations. Mohammad Reza Yaghouti, World Applied Programming, (2), 18-33. (2012). 

5- Numerical Solution of a Family of Fractional Differential Equations by Use of RBF Method. Mohammad Reza Yaghouti, Maral Mazjini, Ali Zabihi, World Applied Programming, (2),  88-96. (2012).

6- A Numerical Approach of a Family of Smoluchowski’s Equations by Use of Adomian Decomposition Method. Mohammad Reza Yaghouti, Marzie Malzoumati, Haman Deilami. The Journal of Mathematics and Computer Science. (4), 514-522,  (2012).

7- Numerical Solution of Singular Differential-Difference Equations. Mohammad Reza Yaghouti, Haman Deilami. World Applied Programming, (3), 182-189,  (2013).

8- Application of Laplace Decomposition Method for Burger’s-Huxley and Burger’s-Fisher Equations. Mohammad Reza Yaghouti, Ali Zabihi. Journal of Mathematical Modeling. (1), 41-67, (2013).

9- Determining optimal value of the shape parameter c in RBF for unequal distances topographical points by Cross-Validation algorithm. Mohammadreza Yaghouti, Habibe Ramezannezhad Azarboni. Journal of Mathematical Modeling. (5), 53-60, (2017).
 [ ویرایش نشده است ]


95-96-1
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - مباحث ویژه مبانی آنالیز عددی روشهای عددی در جبر خطی
یکشنبه - جلسه مبانی آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی - -
دوشنبه - - حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی مباحث ویژه - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با ما محمد رضا یاقوتی
yaghouti@guilan.ac.ir, yaghouti_amirkabir@yahoo.com
---------------------
رشت. دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان.
Email: yaghouti@guilan.ac.ir, yaghouti_amirkabir@yahoo.com   ورود به سیستم