ابوطالب سلطانیان
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
ابوطالب سلطانیان
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام : ابوطالب

نام خانوادگی : سلطانیان

 1- ليسانس تاريخ از دانشگاه اصفهان.

2- فوق ليسانس تاريخ ( با تخصص دوره صفويه) ازدانشگاه تهران و برگزيده به عنوان بورسيۀ هيات علمي وزارت علوم.

3- دكتراي تاريخ معاصر (باتخصص مشروطيت) ازدانشگاه استراسبورگ فرانسه (  اعزام به خارج از طريق آزمون اعزام و به عنوان بورسيۀ هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري).الف- کتاب :

 

 1- نظام زمینداری و کشاورزی در دورۀ صفویه . این کتاب شامل یک مقدمه و هشت فصل در باب انواع شکل‏های زمینداری (ممالک، خاصه، وقفی، تیول، سیورغال و غیره) میباشد. در پایان کتاب نیز فهرستی از لغات و اصطلاحات دشوار نظام زمینداری و فهرست اعلام آمده است. این کتاب در سال 93 توسط دانشگاه گیلان منتشر شده است.

 

2- رهبری و ایده‏‏‏ ئولوژی در جنبش جنگل (زیر چاپ).

 

ب-مقالات علمی- پژوهشی :

 

1- غزنویان و شالوده های فرهنگی ایران در هند، مطالعات و پژوهش های دانشده ادبیات، دانشگاه اصفهان،ش36و37، 1383.

2- بررسی کارنامه فرهنگی میسیونر های لازاریست های فرانسه در ایران،پژوهش های علوم تاریخی، دانشگاه تهران، س3، ش2، پاییز 1390. 

3- کارکرد نهاد های آموزشی فرانسه در ایران، پزوهشنامه تاریخ و تمدن اسلام، دانشگاه تهران، س43، ش1، پاییز 1389.

4- کارکرد ابریشم و نقش بازرگانان ارمنی  در اقتصاد و سیاست صفویان، پژوهشنامۀ تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه تهران، س44، ش2، زمستان 1390.

5- بررسی روند تحولات ساختاری و نظری دیوان قضا از آغاز اسلام تا قرن پنجم هجری، فصلنامه پژوهش حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، س13، ش34، 1390.

6- چگونگی نفوذ و گسترش زبان فرانسه در ایران با تکیه بر نقش مدارس، پژوهش های علوم تاریخی، دانشگاه تهران، س4، ش1، بهار 1391.

7- کارکرد ارمنیان جلفا در اجرای سیاست انحصار و گسترش بازرگانی خارجی ایران، تاریخنامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز، س2، ش 4، بهار 1391.

8- بررسی کم و کیف تجاری ایران و هند در دورۀ صفویان متاخر با تکیه بر نقش عناصر فعال در آن، پژوهش‏های تاریخی، دانشگاه اصفهان، س4، ش16، پائیز 1391. 

9- چگونگی تعامل تهماسب با همایون ( امپراتور پناهندۀ هند) با نگرشی بر تاریخنگاری هندی آن،فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام، س5،ش16،بهار 92.

10- بررسی روند تغییر ایده‏ئولوژیک جنبش جنگل و پیامد آن، پژوهش های علوم تاریخی، دانشگاه تهران، س 5، ش 2، پائیز 1392.

 11-A review on the rites and traditions of the Dailamites during the realm of the Buyids Dynasty (933-1055 A.D.). نااوکا کراسنویارا روسیه n. 013 ot 27/1/2014 Dr.Hassan Kohansal
Dr. Aboutaleb Soltanian  
Talaye Zavoli Deylami
 

 12-  . An investigation into the Kassite"s beliefs, Young Scientist, no 4 (84), February, 2015, pp. 485-49

 

ج- مقالات علمی-ترویجی :

 

1- پ‍ژوهشي درروابط ايران و فرانسه دردوره صفويه.

2-بررسی استراتژی دربار در رویارویی با مشروطیت.

3- چگونگی مهاجرت ارمنیان و کارکرد آنان در بازرگانی ایران در دورۀ صفویه.

4- روابط بازرگانی ایران و هند در دورۀ صفویه.

 

د- مقالات همایشی و علمی-مروری :

 

1- نقدي برنخستين نظامنامه انتخاباتي مجلس اوّل.

2- بررسي عملكرد احسان الّله خان درجنبش جنگل.

3- تامّلی دریکی ازبحران های مشروطه : ترور امین السلطان (اتابک).

4- بررسی کارکرد تجاری کمپانی مسکوی در ایران.

5- مقدمه ای بر علل عقب ماندگی ایران در قرن 19.

6- علل شورش های ضد هخامنشی در آغاز سلطنت داریوش.

 7- بررسی جریان های فکری-مذهبی گیلان از اسلام تا صفویه.

8- نقش احسان اله خان در جنبش جنگل.

 9- بررسی و نقد مهمترین منابع جنبش جنگل.

 10- تحلیل مفهوم وطن و ملت در شعر نسیم شمال و ملک‏الشعرای بهار.

 

ر- طرح های پژوهشی :

 

1- نظام زمین داری و کشاورزی در دورۀ صفویان (خاتمه یافته).

2- آسیب شناسی جنبش جنگل ( خاتمه یافته).

 

ز- راهنمایی و مشاورۀ رساله های کارشناسی ارشد :

 

1- گیلان از دیدگاه سفرنامه های خارجی در دوره قاجار- رضا رحیمی.

2- اوضاع فرهنگی گیلان از مشروطه تا ظهور رضاخان- افضل افشاری.

3- جنبش علویان در گیلان شرقی و مازندران غربی- ابوالحسن واعظی.

 4- بررسی فرهنگ مردم گیلان در قرون نخستین اسلامی- قدسیه عظیمی. 

5- بررسی جریان های مذهبی گیلان در دوره صفویه- سهیلا داودپور.
 

 6- بررسی تطبیقی قیام جنگل و نهضت خراسان- امیر مهر نیا.

 7- تاثیر انقلاب مشروطه بر اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای بهار- مهدی رادنیا

 8- بررسی نقش سیاسی- اجتماعی اقوام گیل و دیلم در تاریخ ایران (ا ز آغاز ساسانیان تا پایان آل بویه)- طلایع زاول دیلمی

 9- نقش اقوام کرد در اوضاع سیاسی- اجتماعی تاریخ گیلان - ابولفضل کاظمی. 

 10- روابط فرهنگی اقتصادی طالقان با گیلان و مازندران در دورۀ اسلامی- سید کمال الدین شفیعی.

  11- روابط سياسي- اقتصادي ايران و هند در دورۀ صفويه ( با تكيه بر نقش قندهار)- مريم صالح پور.

 س- داوری‏ها

 

1- داوری گزارش نهایی طرح پژوهشی « تاریخ گیلان پیش از اسلام » دانشگاه اراک.


2- داوری گزارش نهایی طرح پژوهشی « تاریخ سلسلۀ آل کیا در گیلان »- دانشگاه اراک.

3- داوری گزارش نهایی طرح پژوهشی « کتابشناسی توصیفی تاریخ گیلان »- دانشگاه گیلان.

4- داوری کتاب « جنبش های سیاسی- اجتماعی گیلان، با نگرشی به روابط آنها با حکومت صفویه»- دانشگاه گیلان

5- داوری کتاب « کارکرد اجتماعی و سیاسی کیائیان در گیلان»- دانشگاه گیلان.

6- داوری طرح پژوهشی « کتابشناسی توصیفی تاریخ گیلان از صفویه تا قاجار»- دانشگاه گیلان.

7- داوری گزارش پیشرفت طرح پژوهشی « کتابشناسی توصیفی تاریخ گیلان از صفویه تا قاجار »- دانشگاه گیلان.

8- داوری چندین مقالۀ علمی- پژوهشی و همایشی.دروس ترم اول (ارشد) :

 

1- تاریخ وروابط سیاسی و دیپلماتیک ایران.

2- کلیات تاریخ ایران اسلامی.

3- تاریخ معاصر ایران.

 

ب- دروس ترم دوم ( ارشد) :

 

 1- ماخذ شناسی.

2- کلیات تاریخ اسلام.

3- سمینار ( هم اندیشی).ترم اول 94-93
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه پژوهش مشاوره تدریس تدریس - -
یکشنبه پژوهش پژوهش مشاوره تدریس - -
دوشنبه پژوهش مشاوره پژوهش پژوهش - -
سه شنبه پژوهش جلسه گروه پژوهش مشاوره - -
چهارشنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -


CV [ دانلود ]


تماس با ابوطالب سلطانیان
a-soltanian@guilan.ac.ir
رشت - میدان انتظام، بلوار شیون فومنی، نبش خیابان میرزا کوچکخان، پژوهشکده گيلانشناسي، ابوطالب سلطانيان. تلفن : 4230004 - 0131
Email: a-soltanian@guilan.ac.ir   ورود به سیستم