احمد روحی بخش
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه گیاه پزشکی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
احمد روحی بخش
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه گیاه پزشکیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


دکتری تخصصی: موسسه تحقیقات کشاورزی هند (پوسا)، دهلی نو، 1385

كارشناسي ارشد: گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، 1374

كارشناسي: گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز، 1370
  Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. 2005. Severe leaf curl disease of cowpea – a new disease of cowpea in northern India caused by Mungbean yellow mosaic India virus and a satellite DNA β. Plant Pathology54: 259

 

Farmahini,  M., Pourrahim, R., Elahinia, S. A., Rouhibakhsh, A. and Farzadfar. Sh. 2014. An Investigation of Apple Chlorotic Leaf Spot (ACLSV) and Tomato Ring Spot (ToRSV) in Some Iranian Pear Gardens. Iranian Journal of Virology; 8(1): 25-32

4- Rouhibakhsh A.; J. Priya; M. Periasamy; Q.M.I. Haq and. V.G. Malathi. 2008. An improved DNA isolation method and PCR protocol for efficient detection of multicomponents of Begomovirus in legumes . J. of Virological Method. Jan; 147(1):37-42

6- Rouhibakhsh. A.; Q. M. I. Hag and V.G. Malathi. 2011. Mutagenesis in ORF AV2 affects viral replication in Mungbean yellow mosaic India virus. J. Biosci. 36: 329–340. DOI 10.1007/s12038-011-9041-1

 

Malathi. V. G., K.S. Usha Rani, P.S. Sivalingam, and A. Rouhibakhsh. 2005. Diversity and complexity of begomoviruses Challenges to world agriculture. Ann. Rev. of Plant Pathology

 

7- Haq, Q. M. I.; A. Rouhibakhsh, Arif Ali and V. G. Malathi. 2011. Infectivity analysis of a blackgram isolate of Mungbean yellow mosaic virus and genetic assortment with MYMIV in selective hosts. Virus Genes, 42: 429-439

8- Rouhibakhsh. A.; N. R. Choudhury; S. K. Mukherjee and V.G. Malathi. 2011. Enhanced nicking activity of Rep in presence of pre-coat protein of Mungbean yellow mosaic India virus. Virus Genes, 44: (2):356-61

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. 2008. Infectivity of blackgram isolate of Mungbean yellow mosaic India virus on cowpea. Indian Journal of Virology  19: 191-195

 

Rouhibakhsh, A. and D. Ershad. 1997. An investigation on mycoflora of citrus necrotic spots in Western part of Mazandaran. Iranian Journal of Plant Pathology. 33: 94 – 110

 

Rouhibakhsh, A., J. Priya, M. Periasamy, Q. M. I. Haq, V.G. Malathi. 2008. An improved DNA isolation method and PCR protocol for efficient detection of multicomponents of begomoviruses in legumes. Journal of virological Methods. 147: 37-42

نصیری نیا، ق.؛ پوررحیم،ر.؛ الهی نیا، س. ع.؛ روحی بخش، ا. و فرزادفر، ش. 1393. ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس لبه زرد خفیف توت فرنگی (Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV در ایران. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 1-4 شهریویر 1393، دانشگاه ارومیه. 

احمد زاده، محمد، روحی بخش، احمد و راستگو، مینا. 1394. ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک زرد کدو (ZYMV) از کدوئیان استان گیلان و شهرستانم ارومیه. اولین کنگره بسن المللی کشاورزس سالم، غذای سالم و جامعه سالم. خرداد 1394، تهران، ایران،

 رادمند ، ا، بنی هاشمیان، س. م، روحی بخش، ا، و ظفری، ه. 1392. استاندارد سازی تکنیک های مولکولی تشخیص ویروس پسوروز مرکبات. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15-17- تیر 1392، دانشگاه تهران.

نصیری نیا، ق.؛ پوررحیم،ر.؛ الهی نیا، س. ع.؛ روحی بخش، ا. و فرزادفر، ش. 1393. ردیابی مولکولی ویروس پیسک توت‌فرنگی (Strawberry mottle virus-SMoV) در ایران. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 1-4 شهریویر 1393، دانشگاه ارومیه.

نصیری نیا، ق.؛ پوررحیم،ر.؛ الهی نیا، س. ع.؛ روحی بخش، ا. و فرزادفر، ش. 1393. توسعه روش مولکولی Dublex RT-PCR برای ردیابی همزمان دو ویروس SMoV و SMYEV در توت فرنگی. همایش یافته‌های نوین در محیط زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی، سی‌ام آذر 93، تهران، پژوهشکده انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

عطاپور آسیابر، ه.؛ شیرزادیان خرم‌آباد، ر.؛ روحی‌بخش، ا.؛ قدمیاری، م. و رضا دوست، م. ح. 1393. بررسی تأثیر موتاسیون نقطه‌ای FRY1 بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی دخیل در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا نسبت به ویروس موزائیک گوجه‌فرنگی (ToMV). بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 1-4 شهریویر 1393، دانشگاه ارومیه.

عطاپور آسیابر، ه.؛ شیرزادیان خرم‌آباد، ر.؛ روحی‌بخش، ا.؛ قدمیاری، م. و رضا دوست، م. ح. 1393. بررسی تأثیر موتاسیون نقطه‌ای ron1-1 بر مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا به ویروس موزائیک گوجه‌فرنگی. همایش یافته‌های نوین در محیط زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی، سی‌ام آذر 93، تهران، پژوهشکده انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

ظفري، ه.؛ بني هاشميان، س. م.؛ روحي بخش، ا. و بحري، ب. ه. 1392. رديابي ويروس تريستزاي مركبات در استان گيلان، فصلنامه بيماريهاي گياهي سال چهل و نهم، شماره 4. صفحه 463.

 

ظفری، ه، بنی هاشمیان، س. م، روحی بخش، ا، و رادمند، ا. 1392. کاربرد تکنیک های سرولوژیکی و مولکولی در ردیابی و تایید آلودگی به ویروس تریستزای مرکبات در نهالستان‌های استان گیلان. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15-17- تیر 1392، دانشگاه تهران. 

 قباخلو، ع.، الهی نیا، س. ع.، پ.ر رحیم، ر. و روحی بخش، ا. 1391. شناسایی سرولوژیکی، بیولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک زرد لوبیا (BYMV) در مزارع یونجه استان سمنان. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 4-7 شهریور 1391، دانشگاه شیراز

 

قباخلو، ع.، الهی نیا، س. ع.، پ.ر رحیم، ر. و روحی بخش، ا. 1391. وقوع ویروس کوتولگی بادام زمینی (Peanut stunt virus) در گیاهان یونجه در استان سمنان. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 4-7 شهریور 1391، دانشگاه شیراز

 

Poster

 


Rouhibakhsh, A. and V.G. Malathi. 2007. Site directed mutagenesis of ORF AV2 in Mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) and analysis of mutants’ infectivity in legume crops. International Geminivirus symposium.May 20th-26th, Brazil.
Rouhibakhsh, A. and V.G. Malathi. 2004. A severe leaf crinkle disease of cowpea, cused by Mungbean yellow mosaic India virus and a satellite DNA β. In: “National Symposium on Molecular Diagnostics for the Management of Viral Diseases”, October 14–16, 2004, New Delhi, India.
 

 

 

Rouhibakhsh, A. and V.G. Malathi. 2005. Role of ORF AV2 in the pathogenesis of mungbean [Vigna radiate (L.) Wilczek] yellow mosaic India virus infecting pulses. In: “4th International Food Legumes Research Conference”. October 18-22, New Delhi, India.

 

 

Malathi, V.G., A. Rouhibakhsh and K. S. Usharani. 2004. Yellow mosaic viruses of legumes - Underestanding its diversity. In: “4th International Food Legumes Research Conference”. October 18-22, New Delhi, India.

 

 

Rouhibakhsh, A. and D. Ershad. 1994. Identification of Fusarium spp. in root and crown of wheat in cold area of Ilam province. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Esfahan, Iran.

 

 

 

 

Award

 


Best poster presentation award in: “National Symposium on Molecular Diagnostics for the Management of Viral Diseases”, October 14 – 16, 2004, New Delhi. For:
Rouhibakhsh. A. and V. G. Malathi. 2004. A severe leaf crinkle disease of cowpea, cused by Mungbean yellow mosaic India virus and a satellite DNA β.

 

 

 

 

سيکوئنس‌هاي ارسال شده به بانک ژن

 

 


1. Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Luffa Begomovirus, Complete DNA A (2.7 kb) sequence of Tomato leaf curl New Delhi virus causing severe leaf distortion mosaic in Luffa cylindrica in northern India. Gene bank Accession No. AY939926.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Luffa Begomovirus, Complete DNA B (2.7 kb) sequence of Tomato leaf curl New delhi virus causing severe leaf distortion mosaic in Luffa cylindrica in northern India. Gene bank Accession No. AY939924.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Complete DNA B sequence (2.7 kb) of Mungbean yellow mosaic India virus (Geminiviridae; Begomovirus) causing yellow mosaic disease in cowpea. Gene bank Accession No. AY939925.
 

 

 

Padmalata, K.V.; A. Rouhibakhsh, and V.G. Malathi. Complete DNA B sequence (2.7 kb) of Tomato leaf curl New Delhi virus causing severe leaf distortion mosaic in Bitter gourd in northern India. Gene bank Accession No. DQ020490.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Complete DNA β (1.3 kb) sequence of cowpea associated with bipartite begomovirus’ Mungbean yellow mosaic India virus’ for the first time in the world. Gene bank Accession No.AY728263.

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Complete DNA β (1.3 kb) sequence of Luffa cylindrica associated with bipartite begomovirus’ Tomato leaf curl New Delhi virus’. Gene bank Accession No. DQ020491.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Del-Cp DNA A
Gene bank Accession No. DQ389153.
 

 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Lud- Bg DNA A
Gene bank Accession No. DQ400847.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Kan-Cp DNA A
Gene bank Accession No. DQ389154.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Vam-Bg DNA A
Gene bank Accession No. DQ400848.

 

 


11. Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Vam-Bg DNA B
Gene bank Accession No. DQ400849.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Bar-Cp DNA A
Gene bank Accession No. DQ389145.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Nag-Sb DNA A
Gene bank Accession No. DQ389146.
.

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Mer-Cp DNA A
Gene bank Accession No. DQ389147.
 

 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Kan-Dol DNA A
Gene bank Accession No. DQ389148.

.

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Del-Cas DNA A
Gene bank Accession No. DQ389149.
 

 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Lud-Sb1 DNA A
Gene bank Accession No. DQ389155.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Lud-Sb2 DNA A
Gene bank Accession No. DQ389151.
 

 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Pant-Sb DNA A
Gene bank Accession No. DQ389152.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Kan-Cp DNA A
Gene bank Accession No. DQ389154.

 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Lud-Bg DNA A
Gene bank Accession No. DQ400847.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Nav-Sb DNA A
Gene bank Accession No. DQ389144.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Vam-Bg DNA A
Gene bank Accession No. DQ400848.
 

 

 

Rouhibakhsh. A. and V.G. Malathi. Aur-Sb DNA A
Gene bank Accession No. DQ389150.

 

 1. ویروسی شناسی گیاهی

 2. بیماری‌های جالیز و صیفی و سبزی 

3.ژنتیک مولکولی

 4. ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری زای گیاهی 

5. بیوتکنولوژی در بیماری‌های گیاهینیمسال دوم سال تحصیلی 94-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه پردیس دانشگاهی پردیس دانشگاهی - بیوتکنولوژی در بیماری‌های گیاهیع) جلسه شورای پردیس دانشگاهی -
یکشنبه پردیس دانشگاهی پردیس دانشگاهی - پردیس دانشگاهی جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پردیس دانشگاهی جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه -
دوشنبه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی ویروس شناسی گیاهی - ویروس‌ها و پروکاریوت‌ها (ع) مطالعه -
سه شنبه ویروس شناسی گیاهی (ع) جلسه گروه - مطالعه و مشاوره دانشجویی مطالعه و تحقیق -
چهارشنبه پردیس دانشگاهی ردیس دانشگاهی مشاوره دانشجویی - پردیس دانشگاهی مشاوره دانشجویی پردیس دانشگاهی -


CV [ دانلود ]


تماس با احمد روحی بخش
a_rouhibakhsh1966@yahoo.com, a_rouhibakhsh1966@guilan.ac.ir
0131-6690817, 09112399539
استان گیلان، رشت،دانشگاه گيلان – دانشكده علوم كشاورزي – گروه گياهپزشكي
صندوق پستي 3179.
تلفن : 6660009-131-0098
فاكس 6669281-131-0098
Email: a_rouhibakhsh1966@yahoo.com, a_rouhibakhsh1966@guilan.ac.ir   ورود به سیستم