دکتر احمد عباسی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر احمد عباسی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1- متوسطه:رشته رياضي-فيزيك - دبيرستان فردوسي مشهد

2- كارشناسي: رشته رياضي - دانشگاه بيرجند

3- كارشناسي ارشد: رشته رياضي - نظریه گروه، دانشگاه فردوسي مشهد

4- دكتريPh.D : رشته ریاضی- جبر جا به جایی، دانشگاه فردوسي مشهد

 کتاب ها

 

 1- ترجمه:  جبر مجرد- نظریه گروه،  انتشارات دانشگاه پیام نور 1380.

2- ترجمه: حلقه ها، مدول ها و فضاهای برداری، انتشارات دانشگاه گیلان.

3- ترجمه: نظریه گالوا و نظریه نمایش، انتشارات دانشگاه گیلان، 1380.

4- ترجمه: جبر خطی، انتشارات دانشگاه گیلان، 1385. چاپ دوم، 1389 .

5- تالیف: مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشازات دانشگاه گیلان، 1388.

 6- تالیف: (با دکتر محمود یاسی)     نخستین گام در جبر مجرد، انتشارات دانشگاه گیلان، 1389.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مقالات چاپ شده

 

1. Filter regular sequences and generalized local cohomology modules (with K, Khashyarmanesh and M. Yassi), Comm. in Algebra, Vol. 32. No. 1(2004), 253-259.

2. A new version of Local- Global principle for annoholations of local cohomology modules, Colloq. Math. 100(2)(2004), 213-219.

3. On the assymptotic behaviour of associated primes of generalized local cohomology modules( with K. Khashyarmanesh), J. Aust. Math. Soc. 83(2007), No. 2, 217-225.

4. Gorenstein injective dimension of generalized local cohomology modules (with K. Khashyarmanesh),  Italian J. Pure. Apl. Math. No. 24 (2008), 134-142.  

 5.  Generalized local cohomology and Matlis duality, Honam Mathematical J. 30(2008), No. 3, 513-519.   

 6. Some results on vanishing of generalized local cohomology modules, Far East J. Mathematical sciences, vol. 39 (2010), No. 2, 173-184.

 7.  Quasi-prime submodules and developed Zariski topology (with D. Hassanzadeh Lelekami), Algebra Colloquium, 19 (Spec 1) (2012) 1089-1108.

 8. The total graph of a commutative ring with respect to proper ideals (with Sh. habibi),  J. Korean Math. Soc. 49 (2012), No. 1, pp. 85-98.

 9. Serre subcategory properties of generalized local cohomology modules, (with H. Roshan) , Korean Annals of Mathematics, . 28 (2011), No. 1, pp. 025-037.

 10.  M-strongly irreducible ideals (with D. Hassanzadeh and M. Mirabnezhad), JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 24(2012), No. 1, pp. 115-124.

 11. Modules  and spectral spaces (with D. Hassanzadeh ), comm. in  Algebra, Vol. 40(2012), No. 11, pp. 4111–4129.

 12. The total graph of a module over a commutative ring with respect to proper submodules (with Sh. Habibi), Journal of Algebra and its Applications, Journal of Algebra and Its Applications Vol. 11(2012), No. 03.         

13 . Zero-divisor graph in commutative rings with decomposable zero ideal (with Sh. Habibi), Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 59(2011), No. 1 . 65-72.     

14.  A Scheme Over Prime Spectrum Of Modules (with D. Hassanzadeh), Turkish Journal of Mathematics, (2013) 37: 202 – 209.

15. The Combinatorial Dimension of Spectrum of Modules (with N. Tanha and H. Roshan), Korean Annals of mathematics, Vol 29(2012), No. 1,2.

 16. 

 17. Minimaxness of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals (with H. Roshan Shekalgourabi), Honam Math. J., 34(2012), No. 2, pp. 161-169. 

18. A generalization of the finiteness problem of the local cohomology modules (with H. Roshan Shekalgourabi), Czechoslovak Mathematical Journal, Vol.64(2014), No. 1,pp.69-78.

 19. Some results on the finiteness of generalized local cohomology modules using Serre classes (with H. Roshan Shekalgourabi), Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, to appear.  

 20. Some results on the local cohomology of minimax modules,( with H. Roshan Shekalgourabi and D. Hassanzadeh) Czechoslovak Mathematical Journal , Vol. 64(2014), No, 2, pp. 327-333.

 21. Associated Graphs of Modules over Commutative Rings, Iranian J. Math. Sci. Inf.Vol.10(2015), No. 1, pp. 45-58.

 22. A Scheim over Quasi-prime Specrtum of Modules, Journal of Algebra and Related Topics, Vol 2(2014), No. 1, pp. 65-77.
 

23. An Extension of total Graph over a Module, ( with Ali Ramin) Miskolc Math. Notes, Vol 18(2017), No. 1, pp. 17-29.

24. A GENERALIZATION OF TOTAL GRAPHS OF MODULES, (with L. Hamidian), International Electronic Journal of Algebra, Vol. 22(2017), pp. 28-38.

25. A Generalization of Total Graphs of Modules over Commutative Rings under Multiplicatively Closed Subsets, (with L. Hamidian), Journal of Mathematical Extension, Vol. 11, No. 3, (2017), 87-102.

26. ON THE GENUS OF SOME TOTAL GRAPHS,(with L. Hamidian), AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, online 21 April 2018.

27. Torsion-Unitary Cayley Graph of an R-module As a Functor,(with A. Ramin), Quasigroups and Related Systems 22 (2017), ??.

28. Exact Sequences of Graphs,(with A. Ramin), Algebra and Discrete Mathematics, 18(2019)pp. 1-19.

 

سخنرانی در کنفرانس ها و سمینارها

 

1. Conference of INGO 2003, University of Guetingen, Germany, March 2003.

2. Intarnational conference of Mathematics (Iran- Shahrud).

3. Workshop of commutative algebra, University of Essen, Germany, March 2005.

4. Siminar of commutative algebra, IPM, 1384.

5. Worksop of Algebraic structures, University of Mashhad, Summer 1385.

6. The 1st national conference of mathematics and its applications, Lahijan, March 2008.

7.  The 2012 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 26-29 August 2012.

 

 

7- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اسفند 1386.

 8- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اسفند 1387 .

 9- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اردیبهشت 1390.

 10 - عدد طلایی دانشکده علوم ریاضی   1394

 11- رمزنگاری در ریاضیات 1395 دانشکده علوم ریاضی.

 

 

 

 

  مبانی ماتریس و جبر خطی

نظریه کدگذاری

مبانی علوم ریاضی

مبانی ترکیبیات

 نیمسال دوم 98-97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مبانی علوم ریاضی ۱۱۱ مبانی علوم ریاضی ۱۱۲ - مبانی ترکیبیات دانشجویان ارشد -
یکشنبه مبانی ماتریس و جبر خطی جلسه گروه رفع اشکال - نظریه کدگذاری -
دوشنبه مبانی ترکیبیات مشاوره دکتری - - - -
سه شنبه مبانی ماتریس ها و جبر خطی مشاوره دکتری -رفع اشکال - نظریه کدگذاری -
چهارشنبه - مبانی ترکیبیات -رفع اشکال - - -


نظریه حلقه و مدول

ریاضی ۱

  جبر خطی

 مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی ۱

 مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی

جبر پیشرفته ۲

جبر پیشرفته

 

 

چند نکته در باره نوشتن پایان نامه 

 

 

 

 

   جبر جابه جایی
مجلات ریاضی در اینترنت
دیکشنری فارسی
رشد آموزش ریاضی
جستجوی مقالات
خانه ریاضیات
مقالات جدید ریاضی
سرگرمی در ریاضی
دسترسی به مقالات تخصصی
دیکشنری ریاضی
دایرت المعارف ریاضی
انجمن ریاضی امریکا
انجمن ریاضی ایران
موسسه تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
برای دانشجویان دوره تکمیلی
دانشگاههای ایران
تعیین ویژگی ISI مجلات بین المللی
کتاب های مفید ریاضی
مجله جبر دانشکده علوم ریاضی


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر احمد عباسی
aabbasi@guilan.ac.ir
013- 33362210
رشت خیابان نامجو دانشکده علوم ریاضی گروه رياضي محض
صندوق پستی 19141-41335
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم