دکتر عباس ابوالقاسمی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه روانشناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر عباس ابوالقاسمی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه روانشناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


عباس ابوالقاسمی
متولد 1344شهرستان ورامین و کد ملی 0410557757
استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان
تلفن 09143535482
ایمیل abolghsemi_44@yahoo.com و abolghasemi1344@guilan.ac.ir

تحصیلات
1- دیپلم از دبیرستان مصطفی خمینی شهرستان ورامین سال 1363.
2-کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1367
3-کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1374
4-کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1381

افتخارات
1-دانشجوی بورسیه و پژوهشگر برتر در وزرات علوم وفناوری برگزیده
2-پژوهشگر برگزیده استان اردبیل در بخش علوم انسانی سال 1389
3-پژوهشگر نمونه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق ادربیلی سال 1391
4 پژوهشگر برگزیده استان گیلان در بخش علوم انسانی سال 1394
5- از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور(نفر 13) در پایگاه استنادی جهان اسلام در سال 1395
6-پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در بخش علوم انسانی سال 1396
7-استاد نمونه دانشگاه گیلان در بخش علوم انسانی سال 1397
8- پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در بخش علوم انسانی سال 1397

پایان نامه ها
1- استاد راهنما بیش از 200 پایان نامه کارشناسی ارشد و 11 رساله دکتری
2-استاد مشاور 83 پایان نامه کارشناسی ارشد و 12 رساله دکتری

کتب
1- تالیق و تدوین 5 کتاب
2- ترجمه 6 کتاب


مقالات
1-چاپ 224 مقاله علمی و پژوهشی داخل کشور
2-چاپ 51 مقاله لاتین
3-چاپ و ارائه بیش از 100 مقاله درکنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی

طرحهای پژوهشی
1- مجری 16 طرح بین سازمانی
2- مجری 14 طرح داخلی دانشگاه

عضویت در شورای نویسندگان مجلات
1-مدیرمسئول مجله "روانشناسی مدرسه" دانشگاه محقق اردبیلی از سال 91 تا 94
2-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی مدرسه" دانشگاه محقق اردبیلی
3-عضو هیات تحریریه مجله "ناتوانی های یادگیری" دانشگاه محقق اردبیلی
4-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی سلامت" دانشگاه پیام نور تهران مرکز
5-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی افراد استثنایی" دانشگاه علامه طباطبایی
6-عضو هیات تحریریه مشریه " مطالعات روانشناسی ورزشی" پژوهشکده تربیتی بدنی
7-عضو هیات تحریریه نشریه "راهبردهای شناختی در یادگیری" دانشگاه بوعلی همدان
8-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی شخصیت و تفاوتهای فردی" دانشگاه خلیج فارس
9-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی بالینی کودک و نوجوان" دانشگاه ملایر

انجمن ها
1- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
2-هیات موسسین انجمن ایرانی روانشناسی خانواده

همایش
دبیر علمی اولین کنفرانس سلامت اجتماعی سالمندان و معلولان در دانشگاه گیلان -سال 1396

پروانه اشتغال
1- پروانه اشتغال در زمینه خدمات روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
2- پروانه مرکز مشاوره تحکیم خانواده از وزارت ورزش و جوانان
3-پروانه کارشناس استاندارد (تدوین، آموزش و ترویج در زمینه رشته تخصصی "ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان")
4-دارای مجوز مرکز خدمات مشاوره آریانا

سوابق اجرایی
1-معاون دانشکده علوم انسانی82-81
2-رییس دانشکده علوم انسانی 83-82
3-مدیر امور پژوهشی دانشگاه 84-83
4-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 87-84
5-مدیر گروه روانشناسی 94-90


عضویت در شورا ها
1-عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پروزش اشتان اردبیل از 82 تا 93
2-عضو شورای پژوهشی سازمان ارشاد اسلامی استان اردبیل
3-عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان اردبیل 93 تا 94
4-عضو کمیسیون تخصصی علو انسانی2 از 95 تا97
5-عضو شورای تحقیقات سازمان زندانهای استان گیلان 96 تا 97
6-عضو هیات ممیزه دانشگاه و رییس کمیسیون علوم انسانی از 97 تا99

 

 

 1- دیپلم از دبیرستان مصطفی خمینی شهرستان ورامین سال 1363. 2-کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1367 3-کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1374 4-کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1381مجلات علمی –ترویجی فارسی
1-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ برهمند، اوشا. (1383). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی، مولفه های انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی. مجله علم و فناوری،1(1و2)، 58-49.
2- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1383). مقایسه سازگاری، انگیزه پیشرفت و هوش در دانش آموزان با توجه به ترجیح. مجله علم و فناوری،1( 3و4)، 17-9.
3-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ کیامرثی، آذر.(1383). بررسی میزان شیوع، علل و راههای مقابله با اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدایی. مجله علم و فناوری،2(3و4)، 12-1.
4-ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1383). بررسی رابطه اضطراب امتحان با تیپ شخصیتی و و منبع کنترل درونی در دانش آموزان. مجله علوم تحقیقات رفتاری اصفهان،2(2)، 11-5.
5- نریمان، محمد؛ آقامحمدیان، ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود؛ خنیا، یوسف.(1384). رابطه صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1(4)، 55-46.
6- زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم؛ نریمانی، محمد.(1388). ارتباط بين راهبردهاي تنظيم هيجان و رفتار بين فردي در سوء مصرف کنندگان مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهشی، 3(11)، 113-99.
7- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1388). بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه B. یافته های نو در روانشناسی، 7(24)، 84-71.
8- نامور، ابوالقاسمی، عباس.(1389). بررسی و مقایسه اثربخشی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه علوم تربیتی، 3(10) ، 82-69.
9- عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1390). بررسي ارتباط بين کارآفريني و عملکرد تجاري در مديران واحدهاي توليدي. مجله مدیرت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، 6(17)، 23-13.
10- کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). رابطه علایم اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر. مجله روانشناسی اجتماعی، 8028)، 52-41.
11- بشرپور، سجاد؛ رضاپور، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). نقش کنترل توجه و عدم تحمل اشفتگی در پیش بینی رفتارهای برونی سازی شده کودکان. دوفصلنلمه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، 1(1)، 70-55.
12-علیزاده، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ الطافی، داور؛ دریایی. (1393). مقایسه نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال و فرونتال. سلامتی و صرع، 12(45)، 37-34.
13- ابوالقاسمی، عباس؛ بهرامی، محمد؛ نریمانی، عباس.(1393). تنظیم شناختی هیجان و ترس از ارزیابی در نوجوانان دختر دارای نشانه های اختلال اضطراب جدایی و بهنجار. دو فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، 2(1)، 70-57.
14-بیگی، پروین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ طاهری فرد، مینا.(1394). اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارتهای تنظیم هیجان بر تعلل ورزی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. نشریه پژوهش در آموزش، 1(3)، 10-1.
15-رستمی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد (1395) اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار. مجله علمی پژوهان، 15(1)، 35-26.
16-ابوالقاسمی، عباس؛ کریمی، هایده؛ خشنود نیا، بهنام(1394). مقایسه باورهای فراشناختی و نارسایی‌های شناختی در سالمندان با و بدون رفتارهای دینی. مجله روانشناسی پیری، 1(3)، 222-213.

17-غفارپور، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). مقایسه سبک های هویتی و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان زورگو و عادی. فصلنامه مطالعات رواشناسی و تربیتی، 2(2)، 10-1.
18- اسدی، سمانه؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). اﺛﺮﺑﺨﺸﺊ واﻗﻌﻴﺖ درﻣﺎﻧﺊ ﮔﺮوﻫﺊ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزئ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﺊ واﻫﻤﺎل ﻛﺎرئ در زﻧﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ي ﻓﺮدي، 5(12)23-9 .

مجلات علمی و پژوهشی فارسی
1- ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن.(1374). بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، و انتظارات معلم و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در دانش آموزان پسر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 21، 30-17.
2- ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین. (1375). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای اضطراب امتحان.... مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز، 1(4)، 74-61.
3-ابوالقاسمی، عباس. (1378). اضطراب امتحان: علل، سنجش و درمان. پژوهشهای روانشناختی، 5(3و4)، 95-82.
4- ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین.(1379). میزان همه گیری شناسی اضطراب امتحان و رابطه خود کارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز، 7(1و2)، 72-55.
5- ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین.(1383). اثربخشی روش درمانی آموزش ایمن سازی و حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مجله روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، 29، 21-3.
6- ابوالقاسمی، عباس؛ (1383). بررسی رابطه ساده و چند گانه استرسورهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان با توجه به نگرشهای مذهبی..مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز، 11(1و2)، 18-1.
7- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید؛ درتاج، فریبرز.(1384). بررسی ارتباط ابهام –تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار. مجله موسسه پژوهش و برنامه ریزی، 12(2)، 54-39.
8- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ ایرانپور، چنگیز.(1384). مقايسه باورهاي فراشناختي در بیماران اسکیزوفرنی و اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. مجله علوم تحقیقات رفتاری اصفهان، 3(2))، 19-12.
9- نریمانی، محمد؛ غفاری، مظفر؛ ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود. (1384). مقایسه خوپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای. پژوهش در علوم ورزشی، 9، 149-137.
10- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1385). مطالعه تطبیقی گنجینه واژگان، حافظه و یادآوری کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی، آسیب مغزی و اختلال سلوک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(2)، 121-115.
11- نریمانی، محمد؛ خنیا، یوسف؛ ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود؛ مجیدی، جعفر.(1385). ارتباط صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابه با سیستم ایمنی هومرال بدن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(2)، 194-188.
12- ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ کیامرثی، آذر؛ درتاج، فریبرز.(1385). بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود عملکرد تحصیلی. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 2(1و2)، 137-123.
13 - نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ محمد امینی، زرار.(1385). مقایسه سرسختی، سبک های تفکر و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار. مجله پژوهش در علوم ورزشی، 11 ، 77-59.
14- نريماني،محمد؛ غفاری، مظفز؛ ابوالقاسمي، عباس؛ گنجی، مسعود.(1385). مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران. حرکت، 30، 28-15.
15- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر .(1385). بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان. مجله مطالعان زنان، (40)، 65-55.
16- نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود. (1386). مقایسه اثربخشی دو روش تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر افزایش خود کارآمدی و عملکر ورزشی تکواندوکاران. مجله پژوهش در علوم ورزشی، 32، 17-5. .
17- ابوالقاسمی، عباس؛ آریاپوران، سعید(1386). ارتباط راهبردهای مقابله ای، جهت گیری هدف و اضطراب با عملکرد . مجله پژوهش در علوم ورزشی، 13، 155-141.
18- نريماني،محمد؛ محمد ایمنی، زرار؛ ابوالقاسمي، عباس؛ برهمند، اوشا.(1386). ارتباط سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 2(5)، 100-92.
19- ابوالقاسمی، عباس؛ حجاران، محمود؛ کیامرثی، آذر.(1386). اثر مداخلات شناختی-رفتاری و پلاسیبو در کاهش آشفتگی ناشی شیوه های دندانپزشکی کودکان. مجله دندانپزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران، 2(2)، 158-150.
20- ابوالقاسمی، عباس. (1386). مقايسه راهبردهاي انگيزش براي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان مدارس طرح رشد و عادی. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 3(1)، 86-73.
21- ابوالقاسمی، عباس؛ ابراهیم زاده، صدیقه، رضا؛ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول.(1386). مولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال وحشت. مجله علوم روانشناختی، 6(21)، 51-37.
22- ابوالقاسمی، عباس. (1386). ارتباط باوزهای فراشناختی با نشانه های مثبت و منفی اسکیزوفرنی. دانشور رفتار، 14(25)، 12-1.
23- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ احمدی، محسن. (1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای روانشناختی در معتادین. مجله علوم تحقیقات رفتاری اصفهان، 5(2)، 80-73.
24- ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد.(1386). اثربخشی دو روش بازسازي شناختي و آموزش كنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله روانشناسی کاربردی، 1(3)، 242-233.
25- ابوالقاسمی، عباس؛ ابراهیم زاده، صدیقه، رضا؛ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول.(1387). مقايسه باورهاي فراشناختي و ابعاد كمال گرايي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال تنیدگی پس از ضربه در تعامل با بلاتکلیفی. مجله روانشناسی تربیت مدرس، 12(1)، 32-20.
26- ابوالقاسمی، عباس؛ شیبانی، حسین، رضا؛ نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود. (1387). مقایسه ابعاد روانژندی و آندروژنی در زنان بارور و نابارور. مجله دانشکده علوم پژشکی دانشگاه تهرن، 6(2)، 61-47.
27- ابوالقاسمی، عباس. (1387). ارتباط ابعاد کمال گرایی و سبک های دلبستگی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه c در دانش آموزان دبیرستانی. مجله علوم روانشناختی، 7(25)، 87-72.
28- ابوالقاسمی، عباس؛ غلامی، حسین، رضا؛ نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود. (1387). مقایسه تاثیر دو روش شناخت درمانی بک و تیزدل در کاهش نشانه های افسردگی و اصلاح باورهای فراشناختی در بیمارا افسرده خود. پژوهشهای روانشناختی، 11(1و2)، 24-11..
29- ابوالقاسمی، عباس؛ ؛کیامرثی، آذر.(1387). بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خود شیفته و ضد اجتماعی در دانش اموزان دبیرستانی. مطالعات روانشناختی، 4(4)، 27-9.
30- ابوالقاسمی، عباس؛ شیبانی، حسین، رضا؛ نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود. (1387). بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور. مجله مطالعان زنان، 6(2)، 61-47.
31- ابوالقاسمی، عباس؛ حشمتی، رسول.(1387). بررسی ارتباط فراشناخت و مولفه های آن با شخصیت های اجتنابی و وسواسی در دانش آموزان. مجله علوم روانشناختی، 7(28)،472-362.
32- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1388). بررسی رابطه بین فراشناخت و نارسایی های شناختی. تازه های علوم شناختی، 11(1)، 15-8.
33- ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد.(1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی مشهد، 10(3)، 20-5 .
34- احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ آسیایی، (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مجله مطالعات ترتبیتی و روانشناسی، 10(1)، 117 .
35- قمری، حسین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ فلاح زاده، محمود.(1388). بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثر بخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن. مطالعات روانشناختی، 5(2)، 26-9.
36- ابوالقاسمی، عباس؛ نوید، سمیرا؛ نریمانی، محمد.( 1388). رابطه پاسخ هیجانی و علایم مثبت و منفی با کیفیت زندگی در اسکیزوفرنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 18 (71)، 71-64.
37- ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، فاطمه؛ نریمانی، محمد.(1388). بررسي ارتباط احساس پيوستگي و تیپ شخصیتی D با تندرستي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونری. مجله اصول بهداشت روانی، 3(43)، 222-213.
38- ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، فاطمه؛ نریمانی، محمد.(1388). ارتباط خستگي و خصومت با سلامتی در بيماران كرونر قلبي. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 18(72)، 84-77.
39- ابوالقاسمی، عباس(1388). اعتبار یابی و روایی مقياس بهره همدلي برای دانش آموزان دبيرستانی. مطالعات روانشناختی، 5(4)، 28-9.
40- احدی، بتول؛ میرزایی، پری؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس.(1388). تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9( 3)، 193-202.
41- ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، مسلم؛ نریمانی، محمد. (1388). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شخصيتي به عنوان پيش بين هاي موفقيت و شكست مديران در كارآفريني. مجله دستاوردهای روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، 14(2)،152-129.
42- ابوالقاسمی، عباس؛ محمودی، هیوا؛ سلیمانی، اسماعیل.(1388). بررسي نقش سبک هاي دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی در تمیز دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه سبزوار، 16(3)، 141-134 .
43- ابوالقاسمی، عباس؛ پورکرد، مهدی؛ نریمانی، محمد .(1388). ارتباط مهارتهای اجتماعی و خود کارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پژشکی سبزوار، 16(4)، 188-181.
44- ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، منصوره؛ نریمانی، محمد. (1388). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر مکانیزمهای دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.مجله علوم روانشناختی، 8(32)، 463-456.
45- ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم.(1388). بررسی ارتباط خودکارآمدپنداری و ریخت شناختی D با رفتار بهداشتی در بیماران کرونری قلب. مجله علوم روانشناختی، 8(31)، 209-196.
46- ابوالقاسمي، عباس.(1388). مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خود کارآمدی دانش آموزان دختر. اندیشه های نوین تربیتی، 503)، 124-111
47- نریمانی، محمد؛، معصومه، ملکشاهی؛ ابوالقاسمی، عباس. (1389). مقایسه باورهای فراشناخت بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی و پارانویید. مجله علوم روانشناختی، 9(33)، 117-99.
48- ابوالقاسمی، عباس؛ کردی، حسن.(1389). رابطه بین سلسله مراتب نیازهای مزلو و جهت گیری پیشرفت در کشتی گیران شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان. مجله المپیک، 18(3)، 123-109.
49- نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدي، بتول. (1389). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روانی جانبازان.مجله روانشناسی بالینی سمنان، 2(4)، 72-61.
50- نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله؛ ابوالقاسمی، عباس.(1389). مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار. مجله دستاوردهای روانشناختی، 4 (2)، 164-143.
51- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ سلیمانی، اسماعیل.(1389). مقایسه هوش هیجانی و مولفه های آن دانش آموزان بینا و نابینا. دستاوردهای روانشناختی،4 (1)، 118-103.
52- ابوالقاسمی، عباس؛ حسن علیزاده، مهدیه؛ کاظمی، رضا؛ نریمانی، محمد.(1389). تاثیر درمان های فراشناختی و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری. مجله علوم رفتاری، 4(4)، 312-305 .
53- ابوالقاسمی، عباس؛ دستغیب، زهرا. (1389). نقش رابطه رمانتيك و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی رضامندي زناشويي در زنان . مجله مطالعات زنان، 8(2)، 107-93.
54 - ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ اسکندری، پریناز.(1390). بررسی ارتباط کمال گرایی، تکلیف گرایی و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در تکواندوکاران. مجله رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، 1(4)، 278-267.
55- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رضازاده ، حیدر. (1390). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکر تحصیلی دانش آموزا پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب منتشر. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(2) 50-31.
56- ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم؛ نریمانی، محمد.(1390). راهبردهاي تنظيم هيجان در سوء مصرف کنندگان مواد داراي واکنش پذيري بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، 20(77)، 22-15.
57- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1390). نقش ابعاد سرشت و منش در پيش بيني علايم مثبت و منفي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 6(1)، 78-69 .
58- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1390). ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان. بهبود(علوم پزشکی کرمانشاه)، 15(4)، 272-265.
59- ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم؛ نریمانی، محمد.(1390). نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی و مشاوره مشهد 1(1)، 132-119.
60- ابوالقاسمی، عباس؛ مرادی، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(1) ، 93-86.
61- ابوالقاسمی، عباس.(1390). ارتباط تاب آوري، استرس و خود کارآمدی با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. مطالعات روانشناختی، 7(3)، 14-1.
62--نريماني،محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمري گيوي، حسین؛ ابوالقاسمي، عباس.(1390). اثربخشي رو شهاي درمان پردازش شناختي و پردازش مجدد هولوگرافيك در كاهش علائم روان شناختي دانش آموزان مواجه شده با آسيب. مجله روان شناسي باليني،3(11)، 52-41.
63- نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدي، بتول. (1390). اثربخشی آموزشهاي ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی. مجله بهبود، 11(5)، 387-348.
64- ابوالقاسمی، عباس؛ حرفتی، حسن؛ رضایی، حسن.(1390). ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پيشرفت تحصيلي در دانش¬آموزان پسر دبیرستانی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 7(3)، 146-127.
65- ابوالقاسمی، عباس؛ چشم براه، ویدا؛ ؛ نریمانی، محمد.(1390). نقش راهبردهای مقابله با درد، احساس پیوستگی و فعالیت جسمانی در پیش بینی كيفيت زندگي زنان دارای درد هاي اسکلتی- عضلانی. فصلنامه پژوهش کاربردی، 2(3)، 111-95.
66- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1390). ارتباط رفتارهاي ديني و خودآگاهي با نارسايي هاي شناختي در ميانسالان. مجله روانشناسی و دین، 4(4)، 47-41.
67- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد. (1390). مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 7(25)، 25-8.
68- ابوالقاسمی، عباس؛ بخشیان، فرشته؛ نریمانی، محمد.(1390). ارزیابی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبلا به PTSD و افراد بهنجار. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1(3)، 20-1.
69- ابوالقاسمي، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1390). ارتباط خود کارآمدی، هیجان خواهی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان. فصلنامه اعتیاد پژوهشی، 5(20)، 21-7.
70- ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی، حسن؛ زاهد، عادل؛ نریمانی، محمد .(1390). مقايسه شايستگي اجتماعي و مولفه¬هاي آن در دانش¬آموزان داراي ناتواني يادگيري و دانش¬آموزان داراي پيشرفت تحصيلي پايين، متوسط و بالا، مجله ناتوانی های یادگیری، 1(1)، 23-6.
71- ابوالقاسمی، عباس؛ حرفتی، حسن؛ رضایی، حسن.(1390). ارتباط ناگو طبعی، آزار و غفلت جسمي با پيشرفت و انضباط تحصيلي دانش آموزان. مجله علوم شناختی، 38، 291-207.
72- نريماني،محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمري گيوي، حسین؛ ابوالقاسمي، عباس.(1391). شیوع رویدادهای آسیب زاد و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدایی پسر ارومیه، مجله علوم تحقیقات رفتاری، 10(1)، 49-38.
73- نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391).مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 14(1)، 98-91.
74- عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391).نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، مجله ناتوانی های یادگیری، 1(3)، 62-46.
75- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رجبی، سوران؛ نظری، محمد علی؛ زاهد، عادل.(1391). بررسی تاثیر بیوفیدبک EEG در کاهش علایم نارساخوانی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 12(1)، 34-21.
76- ابوالقاسمی، عباس؛ میری، محمد.(1391). نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت رواني و خودكارآمدي در پیش بینی پیشرفت تحصيلي دانش آموزان تيزهوش و عادي، مجله روانشناسی مدرسه، 1(2)، 20-6.
77- نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله، ابوالقاسمی، عباس.(1391). بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار، مجله ارمغان دانش، 67، 39-39.
78-نریمانی، محمد؛ محمودی، حدیث؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین. رفاه اجتماعی، 12(44)، 22-7.
79- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1391). مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر در دانش آموزان نابینا و بینا. روانشناسی مدرسه، (1)، 118-108.
80-ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، منصوره؛ رضیئی، حمید رضا؛ نریمانی، محمد.(1391). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرشهای مختل و مهارتهای حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله زناک: مامایی و نازایی، 15(19)، 18-10.
81- ابوالقاسمی، عباس؛ جعفری، عیسی (1391). اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر تصوير بدني و خودكارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي. مجله روان شناسي باليني، 4(2)، 37-29.
82- ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد؛ زاهد، عادل؛ نریمانی، محمد.(1391). نقش هيجانات خودآگاه و تعلل ورزي در پيش بيني عملكرد و اعتماد به نفس تحصيلي دانشجويان. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 8(1)، 28-9.
83- ابوالقاسمی، عباس؛ تقی پور، مریم؛ نریمانی، محمد.(1391). ارتباط تيپ شخصيتي D، خود دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتي در بيماران كرونر قلبي. مجله روانشناسی سلامت،1(1)، 12-1.
84- طیبی، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علیلو، محمد.(1391). مقايسة حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13(2)، 62-54.
85- نریمانی، محمد؛ حسن زاده، شهناز؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی. روانشناسی مدرسه، 1(3)، 117-101.
86- ابوالقاسمی، عباس؛ بخشیان، فرشته؛ نریمانی، محمد.(1391). راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار. مجله دانش و تندرستی، 7(4)، 172-165.
87- نريماني، محمد؛ رجبی، سوران؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد علی؛ زاهد، عادل. (1391). بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. مجله پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2(1)، 24-5.
88- قلیلو، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ دهقان، ایمانی، حسن.(1391). ارتبا0ط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضايت از زندگي در زنان. دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 22(97) ، 146-139.
89- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1391). پذيرش همسالان در دانش¬آموزان با نارسایی های ویژه در يادگيري و دانش¬آموزان با پيشرفت متفاوت. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. 2(8)، 97-77.
90- نريماني،محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمري گيوي، حسین؛ ابوالقاسمي، عباس.(1391). تاثیر پردازش شناختي و پردازش مجدد هولوگرافيك در بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی. علوم شناختی، 15(2)، 62-50.
91- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی(1391). ارتباط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضايت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 2(2)، 28-15.
92- نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ شیخی.(1391). مقایسه اثر بخشی آموزش پذیرش/تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی، سازگاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان اختلال ریاضی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،2(4)، 23-1.
93- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد ، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی(سطوح حافظه کاری) در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مساله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان ریاضی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 2(2)، 60-31.
94- عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد؛ حدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد ، عادل و ایران پرور.(1391). بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 13(2)، 205-196.
95- بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1391). مقایسه ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار، مجله روانشناسی مدرسه، 2(1)، 79-62.
96- بخشیان، فرشته؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد(1391). مقایسه بازداری پاسخ و ارزيابي شناختي در بيماران مبتلا به اختلال استرس حاد در مرکز پزشکی قانونی مازندران. مجله پزشکی قانونی، 18(2و3)،87-79.
97-قمری, حسین؛ شارعی، سید جلال الدین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ پیله رودی، مقصود.(1391). بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی و انحراف توجه بری کاهش و کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(10)، 115-101.
98-نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیر کلامی، پردازش اطلاعات، بازداری با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. پژوهش های بالینی و مشاوره، 2(2)، 72-57.
99-نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ احدی ، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل. (1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش علایم روانشناخت و کنترل قند خون، روانشناسی سلامت، 3
100-نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول. (1391). اثربخشی روشهای آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 15(2)، 118-107.
-101 ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد.(1391). مقایسه مزاج، خلق و خوی و ناگویی طبعی در روان گسیختگان دارای نشانه های مثبت و منفی. مجله علوم روانشناختی، 44
102- ابوالقاسمي، عباس؛ نظری، محمد؛ زاهد، عادل؛ نریمانی، محمد(1392). نقش تعلل ورزی، نهایی خواهی و آگاهی از عواطف در تمییز قوت و ضعف پیشرفت تحصیلی. مجله علوم روانشناختی،12(46)، 186-168.
103- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ مومنی، سویل.(1392). مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد . اعتیاد پژوهی، 7(27)، 135-125.
104- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ سهرابی، زهره.( 1392). ارتباط جهت گیری هدف، خودکارآمدی و هیجانات مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در ورزشکاران ووشوکار دختر . نشریه مطالعات روانشناسی ورزش، 4، 38-25.
105- رستمی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1392). اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(1)، 117-105.
106- پورکرد، مهدی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1392). بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم خود کارآمدی، تکانشور، فعال سازی/بازداری رفتاری و ... بر سوء مصرف مواد در دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 7(26)، 24-11.
107- نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول(1392). مقايسه ي اثر بخشي آموزش پذيرش/ تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاري دانش آموزان داراي اختلال رياضي. مجله ناتوانی های یادگیری، 2(2)، 165-154.
108- نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی جبری و پارانویید و بهنجار. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 2(8)، 65-55.
109- باطنی، پونه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علی اکبری، مهناز؛ هرمزی، محمود.(1392). تاثیر آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی بر مولفه های اضطراب در دختران دبیرستانی. مجله روانشناسی مدرسه، 2(3)، 37-23.
110- لطفی، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1392). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و عادی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(3)، 111-101
111- نریمانی، محمد؛ امینی، ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل.(1392). مقایسه ذهن آگاهی و حساسی اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علایم اختلال بدشکلی بدن. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 5(3)، 34-23..
112- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد. (1392). بررسی اثربخشی درمان مبتنی استنتاج بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی. پژوهش های بالینی و مشاوره، 3(1) ، 68-55.
113- نریمانی، محمد؛ خشنودی نیا، زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(1)، 128-110.
114- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد.(1392). شیوع اختلال وسواسی جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله شهرستان اردبیلی. اصول بهداشت روانی، 15(3)، 242-223.
115- قاسم پور، عبدالله؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حسن زاده، شهناز.(1392). مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانویید، آشفته و بهنجار. دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21(6)، 123-114.
116- پورکرد، مهدی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد. (1392). .بررسي ارتباط تكانشوري، سیستم های بازداري و فعال سازي رفتاري با گرايش به سوء مصرف مواد در نوجوانان. روانشناسی سلامت، 2(2)، 17-5.
117- ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن؛ شهری، مر یم. (1392). ارتباط عاملهای شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن. روانشناسی سلامت، 2(7) ، 43-32.
118- نوره، آرام؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ باقریان . (1392). مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3 (2)، 124-109.
119- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مبتلا به نارسایی در حساب. فصنامه روانشناسی بالینی، 5(4)، 16-1.
120-رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عدالمحمدی، عبدالرضا؛ پورکرد، مهدی؛ مرادی، حسین.(1392). بررسی و مقایسه خصوصیات شخصیتی دانش اموران پسر مقطع دبیرستان با مادران شاغل و غیرشاغل. مطالعات زنان و خانواده، 1(3)، 105-95.
121- ابوالقاسمي، عباس.(1392). ارتباط رفتارهای غیر کلامی، پردازش و بازشناسی هیجان با علائم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا. مجله علوم پزشکی رفسنجان، 12،102-89.
122- صالحی، سیمبر، ابوالقاسمی، عباس؛ ابدی.(1392). مقايسه افسردگي پس از زايمان در زنان با دو راهبرد مقابله با تنيدگي هيجان مدار و مسئله مدار در حاملگي هاي کم خطر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 7(2)، 40-35.
123- ابوالقاسمی، عباس؛ جعفری، عیسی؛ احمدی، محسن.(1393). مقایسه کمال گرایی و سبکهای مقابله ای بیماران مبتلا به سردرهای میگرنی و تنشی با افراد عادی. مجله علوم پزشکی کرمان، 21(2)، 1-173-162.
124- محمد امینی، مهدی؛ نجیبی، آرش؛ ابوالقاسمی، عباس؛ مفتاق، سید داود.(1393). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی و افراد. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12(1)، 9-1.
125-نریمانی، محمد؛ یاقوتی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، وحید؛ دادفر، رضا؛ شیخ اکبری، فرشاد.(1393). بررسی تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاری اجتماعی، عاطفی و بهداشت زندانیان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، 58-52.
126- مصطفی سرباز، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1393). مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(3)، 78-68.
127- سبزه آرای، میلاد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ محمدی، مصطفی.(1393). بررسی فرضیه های بنیادین نظریه مدیریت وحشت. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 4(13)، 51-31.
128-باطنی، پونه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علی اکبری|، مهناز؛ هرمزی، محمود.(1393). تاثیر آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان مضطرب. مجله علوم رفتاری، 8(1)، 27-21.
129- گلپور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد.(1393). اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. مجله روانشناسی بالینی، 6(1)، 64-53.
130- نریمانی، محمد؛ بگیان، محمد جواد؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس.(1393). اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالیکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه-بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان . مجله روانشناسی بالینی، 6(1)، 52-39.
131- صبحی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس؛ دهقان، حمیدرضا.(1393). مقایسه تسلط نیمکره های مغزیC، B، C،D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 79-59.
132- گلپور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد.(1393). اثربخشی روشهای آموزش خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. مجله روانشناسی مدرسه، 3(2)، 169-153.
133-عطادخت، اکبر؛ نریمانی ، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس.(1393). ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیمرخ روانشناختی. اصول بهداشت روانی،16(2)، 19-9.
134- نریمانی، محمد؛ عیوضی، نسرین؛ ابوالقاسمی، عباس.(1393). اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیشگیری گرایش به اعتیاد دانش اموزان سوء استفاده کننده از مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 8(30)، 19-9.
135- اله قلیلو، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادی.(1393). ارتباط مهارتهاي ذهن آگاهي و باورهاي فراشناختي با واكنش پذيري بين فردي سوء مصرف کنندگان مواد. مجله روانشناسی بالینی، 6(3)، 41-33.
136- نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر(1393). اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردي مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاري بر حساسیت اضطرابی زنان داراي اختلال اضطراب فراگیر. مجله روانشناسی بالینی، 6(3)، 22-13.
137- نریمانی، محمد؛ علمداری، الهه؛ ابوالقاسمی، عباس. (1393). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(3)، 404-387.
138- مهدی زاده، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رستم اغلی،زهرا.(1393). نقش پردازش اطلاعات و سبکهای اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان دارای بد شکلی بدن. مجله روانشناسی مدرسه، 3(4)، 127-111.
139- ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان؛ رستم اغلی،زهرا.(1393). اثربخشی آموزش یادگیری خود تنظیمی بر خود کارآمدی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیر، 4(2)، 21-6 .
140-- نریمانی، محمد؛ علایی، سارا؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس. (1393). بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد. دو فصلنامه توسعه روستایی، 6(1)، 122-107.
141- ابوالقاسمی، عباس؛ یوسف ابراهیمی؛ اسدی، فاطمه.(1393). نقش سبک هاي دفاعي و تاب آوري در پيش بيني آسيب پذيري رواني مبتلايان به آسم. روانشناسی سلامت، 3(4)، 91-79.
142- نریمانی، محمد؛ شاهعلی، اعظم؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). اثربخشي آموزش مديريت والدين بر مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي / كم توجهي. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی،9(36)، 35
143- نریمانی، محمد؛ نوری،رویا؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). اثربخشی راهبردهای آگاهی واج شناختی و چند حسی فرنالد بر پشیرفت مهارتهای خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارسا خوان. مجله ناتوانی های یادگیری، 4(3)، 120-104.
144-قاسمی نژاد، محمد علی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ انصار حسین، سروین(1394). طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی. مطالعات روانشناسی ورزشی، 11، 92-77.
145- نریمانی، محمد؛ محمد امینی،زرار؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمال کار. مجله روانشناسی مدرسه، 4(10)، 155-139.
146- قدیری ذبیحی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1394). مقایسه ی سیستم بازداری – فعال سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش آموزان دارای و بدون تجربه تروماتیک. مجله روانشناسی مدرسه، 4(2)، 88-69.
147-نبی روست، علیرضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ پور عبدل، سعید؛ دریادل، سید جواد.(1394). بررسی و مقایسه نارسایی های شناختی و حرکتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال دو قطبی. مجله داتنشگاه علوم پزشکی سهر کرد، 17(4)، 10-1.
148- ابنیکی، الهام؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، معصومه؛ جلالی، زاضیه(1394). اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده. فصلنامه مطالعات بالینی، 5(19)، 118-99.
149- ابوالقاسمی، عباس؛ سلیمانی، پریسا ؛ رحیمی، عارف؛ وکیلی، سجاد.(1394). اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی – رفتاری بر شدت علایم و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک¬پذیر. مجله گوارش، 20(3)، 183-178.
150- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد، احدی، بتول(1394). ارتباط زیرمجموعه هاي وسواس فکري- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهاي تنظیم هیجانی با باورهاي وسواسی در زنان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی، 6(1)، 112-99.
151- ابوالقاسمی، عباس؛ یحیی نژاد، شیرین؛ نریمانی، محمد؛ نبی دوست، علیرضا.(1394). بازداری¬پاسخ، خودآگاهی¬شناختی و تجربیات¬تجزیه¬ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. مجله دستاوردهای روانشناسی بالینی، 1(1)، 60-41.
152-علی اکبری، نوش آفرین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عطادخت، اکبر؛ نیرومند، بهنام.(1394). بررسی اثربخشی گروه درمانی والد- کودک بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به ماعی کودکان مبتلا به ADHD. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 4(7)، 63-47.
153- ابوالقاسمی، عباس؛ محمودیان، محمود؛ عباسی، مسلم (1394). ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای بی اعتنایی مقابله ای. مجله افراد استثنایی، 5(20)، 10-1.
154-محمدی، فرهاد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1394). بررسی ارتباط بین سیستم هَای فعال ساز ي- بازداری رفتاری، دشو اری در تىظیم هیجانی و کمرویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار. مجله علوم پژشکی شهر کرد، 17(6)، 21-10.
155- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1394).مقايسه سازگاري تحصيلي در دانش آموزان پسر داراي مشکلات يادگيري و دانش آموزان پسر داراي پيشرفت تحصيلي پايين، متوسط و بالا. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 15(7)، 12-5.
156-ایل بیگی، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رستمی، مریم.(1393). نقش ابعادشخصیتی HEXACO، هیجانات مثبت و منفی و تیپ شخصیتی D در پیش¬بینی کیفیت زندگی بیماران سرطانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 2(3)، 21-10.
157- ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر؛ طاهری فرد، مینا؛ کیامرثی، آذر (1394). مقایسه¬ صفات شخصیتی سایکوپاتیک در دانش¬آموزان با و بدون نشانه¬های اختلال سلوک. مجله شخصیت و تفاوت های فردی، 4(10)، 96-81.
158- ابوالقاسمی، عباس؛ آریاپوران، سعید؛ طاهری فرد، مینا (1394). نقش تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 17 /، 5(4)، 536-517.
159-مرادی، سکینه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ یگانه، طیبه(1394). کارآمدی آموزش حل مسئله اجتماعی بر¬ کنترل عاطفی دانش¬آموزان دختر آزاردیده هیجانی. فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناسی، 10(40)، 209-193.
160- رجبی، سوران؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس (1394). بررسی تاثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی.مجله دست آوردهای روانشناختی، 22(2)، 18-1.
161-فرهاد محمدی، جاجلو، نادر حاجلو و ابوالقاسمی، عباس(1394). رابطه کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجیگری کمرویی و دوشواری هیجانی. اندیشه و رفتار، 10(38)، 16-7.
162- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر؛ نریمانی، محمد(1395). اثربخشي آموزش همدلي و آموزش مديريت خشم مبتني بر رویکرد شناختي– رفتاري بر سازگاري دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي. مجله روانشناسی مدرسه، 5(1)، 47-26.
163- نریمانی، محمد؛ ملکی، معصومه؛ میکاییلی، نیلوفر؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 8(1)، 36-26.
164-بشرپور، سجاد؛ عباسی، آزاده؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست. مجله پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، 5(1)، 85-70.
165- نریمانی، محمد؛ وجیدی، زهره؛ ابوالقاسمی، عباس (1395).نقش فعال سازی بازداری رفتاری، تکانشگری و آلکسی تایمیا در تمییس دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی جبری، پارانوئیذ و افراد بهنجار مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان،23(4)، 48-44.
166-نریمانی، محمد؛ خوشنودنیا، بهنام؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس (1395).مقايسه ي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خو دتنظيمي در دانش آموزان پسر نارساخوان، نارسانويس، نارسا حساب و عادي. مجله ناتوانی های یادگیری، 5(4)، 107-87.
167-معزز، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس و سوادی، داریوش(1395). مقایسه ي پروفایل شناختی و آشفتگی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع عمومی و کانونی. مجله علوم پزشکی ارومیه، 27(4)،
168- ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی، سمانه(1395). بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب. مجله آموزش پرستاری، 5(3)، 23-17.
169- سلیمانی، پریسا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ وکیلی، سجاد؛ رحیمی، عارف؛ بایرامزاده،نسرین(1395). بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی – رفتاری بر شدت علایم و بهزیستی هیجانی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک¬پذیر. فصلنامه افق دانش، 22(4)، 319-314.
170- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس(1395). اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتار درمانی دیالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علائم وسواس فکری و عملی. دو فصلنامه رواشناسی بالینی و شخصیت(دانشور). زیر چاپ.
171-طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر؛ نریمانی، محمد(1395). اثربخشي آموزش همدلي و آموزش مديريت خشم مبتني بر رویکرد شناختي– رفتاري بر شناخت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي. دو فصلنامه شناخت اجتماعی، 5(2)، 91-70.
172- غفاری، مظفر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). بررسی ارتباط باور آمیختکی اندیشه – عمل و هوش شخصی با صفات مرزی دانشجویان: با میانجی گری نقش کنترل عواطف. مجله تحقیقات رفتاری اصفهان،14(3)،
173-فتوحی، سکینه؛ ابوالقاسمی، عباس(1395). رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه ای سبکهای عشق. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 11(35)، 60-41.
174- محرمی، جعفر؛ صبحی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395).بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ناامیدی و بی لذتی دانشجویان مبتلا به افسردگی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(3)، 460-443.
175- نریمانی، محمد؛ ملکی، معصومه؛ میکاییلی، نیلوفر؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی. مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان، 14(4)، 420-420.
176-نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر(1395). اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردي مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد سرشت/منش زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان، 14(3)، 400-393.
177-سبزه آرای، میلاد؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). اﺛﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻴﮕﻴﺮيارزش آرزوﻫﺎ ﻫﺎ و ي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ. ﭘﮋوﻫﺶ روان ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 6(23)، 20-1.
178-ابوالقاسمی، عباس؛ دادفر، صدیف، نبی دوست، علیروضا.(1395). اثربخشي آموزش حل مسأله اجتماعي بر خود کنترلي، خودکارآمدي و تكانشوري در دانش آموزان داراي استعداد اعتياد. فصلنامه اعتياد پژوهي، 10(39)، 44-31.
179-سبزه آرای، میلاد؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). مرگ آگاهی تجربهای بیدارکننده: دو مطالعه بر اضطراب مرگ و ارزشگذاری آرزوهای بیرونی. فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش در سلامت روانشناختی، 10(4)،
180 -کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). پیش بین روابط ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮیی ﺑﺮ اساس هوش معنوی، هوش اخلایی، رشایت زناشویی و استفاده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎيﻣﺠﺎز ي با نقش تعدیل کنندگی جنسیت. مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده، 6( 2)، 67-39.
181- محرمی، جعفر؛ صبحی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ- رﻓﺘﺎرى ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮده. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در دانشگاه اسلامی، 20(4)، 502-477.
182-کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). ﻣﺪل ﻋﻠﻲﺗﺄﺛ ﻴﺮات ﻣﻌﻨﻮی، ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ روابط ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮیی ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻫﺎيﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ي. ﭘﮋوﻫﺶ روان ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 6( 24)، 73-53.
183-فرشباف، برناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ حاجلو، نادر.(1395). بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمونره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردربیل. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 13(5)،
184-مشمول، صمد؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). مقايسه خطرپذيري و تحريف شناختي در دانش آموزان با و بدون گرايش به اعتياد. اعتیاد پژوهشی 10(40)، 112-103.
185- معزز، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس و سوادی، داریوش(1395). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- رﻓﺘﺎري در ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻤﻼت ﺻﺮﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14(9)،
186-ابوالقاسمی، عباس؛ کریمی، هایده؛ خشنود نیا، بهنام.(1395). مقایسه رفتارهای خود تنظیمی،خود آگاهی هیجانی و سبکهای تصمیم گیری در زنان با و بدون تعارض زناشویی. مجله علوم رواشناختی، 12(4)، 27-7.
187-کریمی، هایده؛ ابوالقاسمی، عباس؛ خشنودی نیا، بهنام.(1396) مقايسه ابعاد سرشت و منش در دانش موزان با و بدون نشانه هاي وسواس. مجله رواشناسی مدرسه، 6(1)، 116-101.
188- فرشباف، برناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ حاجلو، نادر.(1395). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲ ـ رﻓﺘﺎر ي و ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم درﻣﺎﻧ ﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ي درد و ﺷﺪت درد در دﺧﺘﺮان ﺑﺎ دﻳﺴﻤﻨﻮره اوﻟ ﻴﻪ. ارمغان دانش. 22(1)، 103-87.
189-عطادخت، اکبر؛ مجدی، نورالدین؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس(1396). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺪﮐﺎرﮐﺮديﻫﺎيﻧﻮروﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل 1395اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ، اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ و اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽرﻓﺴﻨﺠﺎن، 16، 46-31.
190- رضایی جمالویی، ابوالقاسمی و نریمانی (1396). مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسهای در دانش آموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی. پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری اصفهان، 7(1)، 80-65.
191- قاسمی نژاد، ابوالقاسمی، حاجلو و نریمانی(1396). ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(2)، 182-170.
192- ابوالقاسمی، طاهری فرد و کیامرثی (1396). مقایسه حافظه هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بن فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عای. مطالعات رواشناختی الزهرا، 13(2)، 58-44.
193- ابوالقاسمی، قایمی، عباسی، عیقیقی محمودیان (1396). پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای. افراد استثنایی، 7(26)، 44-27.
194- ولی زاده، آزاد مرد، ابوالقاسمی و حاجیلو (1396). ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﺒﻚﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زورﮔﻮ. روانشناسی مدرسه، 6(3)، 152-135.
195- امانی و ابوالقاسمی (1396). اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی ديالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علائم وسواس فکری و عملی. روانشناسی بالینی و شخصیت، 14(2)، 134-125.
196- طاهر، ابوالقاسمی، مجرد و آبنیکی (1396). نقش تعلل ورزی و کنترل عواطف در پیش بینی واکنش پذیری بین فردی سالمندان. روانشناسی بالینی و شخصیت، 15(1)، 61-51.
197- نریمانی، ابوالقاسمی و ایلبیگی (1396). اثربخشی خود تعلیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال خواندن. روانشناسی مدرسه، 7(2)، 93-72.
198- احمدزاده، ابوالقاسمی و وطن خواه (1396). پیش بینی گرایش به ندالیسم در بزهکاری بر اساس طرحواره های ناسازگارانه اولیه و بلوغ اجتماعی/عاطفی. پژوهشهای روانشناختی، 2
199- رهبر، ابوالقاسمی، حسین خانزاده، زبردست و رهبر(1397). تاثیر آموزش شناختی رفتاری مهارتهای اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکلات رفتاری هیجانی رفتاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی. مطالعات ناتوانی،

200- رهبر، ابوالقاسمی و رهبر (1397). تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی/هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، 55-39.
200-

201- دشتی و ابوالقاسمی (1397). نقش خود ارائگی و خود تنظیمی و رگه های تاریک شخصیت پیش بینی در وابستگی دانشجویان دانشگاه اردبیل به شبکه های مجازی اجتماعی. فصلنامه پژوهش و دانش در روانشناسی کاربردی

202- ابوالقاسمی و سلیمانی راد(1397). پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان سلفی گیر بر اساس رگه های سه گانه شخصیت و نیازهای روانشناختی و احساس بیگانگی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی،

203- باقری، شکیبا و ابوالقاسمی(1397). پیش بین ترس از غذاهای جدید ا ابعاد ز طریق شخصیت و شیوه های والد گری کودک. مجله سلامت روانی کودک،
204- انصار حسین، ابوالقاسمی، میکاییلی و حاجلو(1397). اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی و عملکرد اجرایی و شدت علایم افسردگی. مجله روانشناسی بالینی سمنان،
205- عبدی سادات، ابوالقاسمی و طاهری فرد (1397). رابطة سبك زندگي اسلامي،‌ معناي زندگي و هوش هيجاني با سلامت روان دانشجويان. مجله روانشناسی دین،
206- سعیدی، ابوالقاسمی و اکبری(1397). نقش حس انسجام ، ناگویی هیجانی مهربانی به خود در پیش بینی بهزیستی رانشناختی دانش آموزان دختر دارای دیسمنوره اولیه. مجله علوم پزشکی رازی،
207- رهبر، ابوالقاسمی و حسین خانزاده(1397). تاثیر آموزش برنامه توانمندسازی خود تنظیمی بر کارکردهای عصب شناختی دانش آموزان با اختلال ریاضی . فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، 6(4)، 420-403.
مجلات لاتین
1- Abolghasemi, A., Kiamarsi, A., Abdi, R.(2007). Goal orientations, role conflict and ambiguity: Predictors of competitive anxiety in athletes. International Journal of Psychology, 1(2), 1-17.
2- Abolghasemi, A., Narimani, M.(2008). A comparison social problem solving in patients with OCD, PTSD, PD… Research Journal of Biological Siences, 3(7), 683-689.
3- Barahmand, U., Abolghasemi, A., JahanMohamdi, S.(2008). Using meta-cognitions to identify emotionally vulenerable college students. Americam Journal of Health Behavior, 32(6), 604-614- Abolghasemi, A., Kiamarsi, A., Abdi, R.(2008). Machiavellianism and Perfectionism: Predictors of life satisfaction. International Journal of Psychology, 2(2), 103-117.
5-Narimani, A., Basharpor, S., Ghamari, Givi, H., Abolgasemi, A., Molavi, P.(2011). Effect of Cognitive Processing Therapy and Holographic Reprocessing on Reduction of Posttraumatic Cognitions in Students Exposed to Trauma. Iran J Psychiatry, 6, 138-144.
6- Narimani, M., Mahmoodi-Aghdam, N., Abolghasemi, A.(2012). The Role of Child Abuse and Neglect in Predicting the Early Maladaptive Schemas Domain. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 28-32.
7- Abolghasemi, A., Meysami Bonab, S.(2012). The Relation of Alexithymia and Cognitive /Behavioral Coping Strategies with Psychological Vulnerability of Women with Somatization Disorder. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 17-22.
8- Meysami-Bonab, S., Abolghasemi, A., Sheikhian, R., Barahmand, U., Rasooliazad, M.(2012). The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on the Emotion Regulation and Emotion Recognition of Addicted Individuals. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 33-37,
9- Sohrabi, Z., Abolghasemi, A., Narimani, M.(2012). The effectiveness of dialectical behavior therapy on the self-efficacy in girls with bulimia nervosa. Annals of Biological Research, 3 (7), 3225-3228.
10- Abolghasemi, A., Rjabi, S., Shikhi, M., Kiamarsi, M., Adrolmamaleki, V.(2012). Comparison of resilience, positive affect, negative affect, and psychological vulnerability between Iranian infertile and fertile men. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), 7(1), 9-15.
11-Momen, S., Kazemi, R., Abolghasemi, A.(2012). Study of the Effectiveness of Social Skills Training on Social and Emotional Competence among Students with Mathematics Learning Disorder. Creative Education, 3(8), 1307-1310.
12- Abolghasemi, A., Pakpoori, F., Narimani, M., Sobhi, S.(2012). The Effect of Meta-Cognitive and Cognitive-Behavioral Therapies on Anxious Thoughts and Meta-Cognitive Beliefs 0f Students with Generalized Anxiety Disorder. International Journal of Psychology, 6(2), 47-65.
13- Abolghasemi, A., Kiamarsi, A.(2012). Early maladaptive schemas in women with sexual dysfounctions and normal women. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(9), 1245-1249.
14- Abolghasemi, A., Rajabi, S. The Role of Self-regulation and Affective Control in Predicting Interpersonal Reactivity of Drug Addicts. International Journal of Hgih risk and Addiction, 2(1), 28-33.
15- Zamanloo, F., Abolghasemi, A., Zaeifizadeh, M.(2013). Genes expression and stress in depressive patients and healthy. European Journal of Experimental Biology, 3(1),332-336.
16- Tayyebi, T., Abolghasemi, A., Alilu, M.A., Monirpoo, H.(2013). The Comparison of Self-regulation and Affective Control in Methampheta¬mine and Narcotics Addicts and Non-Addicts. Internation Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 1(4), 177-172.
17- Narimani, M., Asbaghi , E,. Abolghasemi, A.(2013). Effects of Neurofeedback on Cognitive Function of Headache Patient. J Psychol Psychother. 3(3),
18 -Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N.( 2013). Comparison of cognitive failures and academic performance among students with and without Developmental Coordination Disorder. Inter. Jour. Of Psych. And Behav. Reas. 2(2),79-85.
19- Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N.( 2013).Comparison of cognitive felexibility abd adjustment withn development coordinination didorder and typically developing student. Iranian Rehabilitation Journal, 10(16), 43.
20- Abolghasemi, A., Bakhshian, F.,Narimani, M.(2013). Response Inhibition and Cognitive Appraisal in Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder. Iran J Psychiatry, 8(3),124-130.
21- Hajlo, N., Abolghasemi, A., & Shahi, S.(2013). Evaluation of the effectiveness of seress managment training on the mothers lif quality of children with mental retardation. Inter Jour Of Psych & Behav Reas. 2(4), 217-222.
22- Zahed, A., Barghi, F., Abolghasemi, A.(2013). Relationship beween identity styles and self-esteem. Internayional Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(8), 2294-2297.
23-Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., Ahadi, B.(2013). Effectiveness of of training acceptance/commitment anf training emotion regulation on high risk behviors……. Internation Journal of High Risk Behaviors, 2(2), 58-51.
24- Habibi, Z., Tourani, S., Sadeghi, H., Abolghasemi, A.(2013). Effectiveness of stress management skill training on the depression, anxiety and stress levels in drug addiction withrawal. Internation Journal of High Risk Behaviors, 2(2), 82-86.
25- Rezapour, Z., Basharpour, S., Abolghasemi, A.(2013). The distress in tolerance in predicting externalizing problems. Inter Jour Of Psych & Behav Reas. 2(6), 625-331.
26- Khoramdel, K., Abolghasemi, A., Rakhshani, F., Pour Nikdast, S., Rajabi, S.(2013). Early maladaptive schemas as predictor of adolecsents runaway. Archives of Pschiatric &Psychother, 4, 51-59.
27- Abolghasemi, A., Sadeghi, H., Kiamarsi, A., Abbasi,M.(2014). Role of Behavioral Addictions in Predicting Reactivity in Bipolar Mood Disorder Patients. Internation Journal of High Risk Behaviors. 3(1),
28- Narimani, M. Eyni Mirzavand, M., Abolghasemi, A., Ahadi, B.(2014). Effectiveness of the Group Training of Spiritual Intelligence on Psychological Well-being in HIV-positive Patients. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 3(1), 55-59.
29- Ghasempour, A., Fahimi, E., Amiri, P., Akbari, D., Abolghasemi, A., Fakhari, N.(2014). Comparing the Recognition of Emotional Facial Expressions in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder and Major. Zahedan J.Rese.in Medi. Scie. 16(50), 59-62.
30-Pur Nik Dast, S., Abolghasemi, A., Hasanvand, M., Lak, Z.(2014). Elham Komranian Zadeh Predicting Bullying of Boys at Schools through Neo Personality Dimensions and Religious Attitudes. Journal of Multidisciplinary Research, 3 (7), 30-41.
31-Mohammadi, I., Zeinalzadeh, F., Kazemzadek, R., Balakhani, A., Atadokht, A., Abolghasemi, A.(2014). International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 3(9), 2136-49.
32- Fizollahi1, S., Abolghasemi, A., Babazadeh1, A.(2015). The role of emotion regulation, dissocative experiences and intolerance of uncertaintiy experience.. An International Peer-reviewed Journal, 4(1), 184-189.
33-Einy, S., Abolghasemi, A., Narimani, M., mohammadi, I.(2015). Comparison of resiliency and cognitive evaluation in students with physical, emotional abuse and normal. Journal of Humanities and Social Sciences,8(4), 62-70
34-Einy, S., Abolghasemi, A., Narimani, M., mohammadi, I., Taghavi, R.(2015). Comparison of resiliency and affective perception in students with physical, emotional abuse and normal. Research Paper., 87 (1), 81-86.
35-Someloo, S., Abolghasemi, A., Narimani, M., Adamiyat, H.(2015). Comparison of cognitive decision making and social judgment in schizophrenia patients and nirmal controls. J.Appl. Environ. Biol. Sci, 5(3), 111-118.
36. Abolghasemi, A., Karami, J., Bakhti, M. Bagiyan Kulemarez, M.J. (2015). The comparison of dimention of temperament and character in depressive patients and normal personals. Journal Fundmental of Mental Health, 17(4(, 164-71.
37-Allah-Gholilo, K., Abolghasemi, A., ,1 Dehghan, H., Imani, H.(2015).The Association of Alexithymia and Sense of Coherence with Life Satisfaction in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Normal Students. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 17(4), 1-4.
38- Abbasi, M., Abolghasemi, A., (2015). Temperament and Character Dimensions: correlates of Impulsivity in morphine addicts. Int J High Risk Behav Addict, 4(4), e21142..
39-Abolghasemi, A., Gholami, H., Narimani, M., Ganji, M.(2015). Therapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Sociotripic/Autonomous Personality Styles in Patients with Depression. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Iran J Psychiatry Behav Sci. 2015 December; 9(4), e3665.
40- Taherifard, M., Abolghasemi, A., Hajloo, N.(2015). positive and negative urgency and sleep quality among patients with borderline and antisocial personality disorder. Archives of Psychiatric &Psychotherapy, 4, 105-112.
41- Moulaee, M.; Abolghasemi, A., B Aghababaei, M. (2016). Pathological narcissism, brain behavioral systems and tendency to substance abuse: The mediating role of self-control. Personality and Individual Differences, 88, 247–250.
42-Tavakolian, E., Abolghasemi, A. (2016). Effects of cognitive restructuring training on neurocognitive functions in opioid addicts. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 14–21
43-Abolghasemi A., Farhang, S., Taherifard, M., Kiamarsi, A., Saharkhiz Arabani,. (2016). The Effectiveness of the Supportive-Expressive Therapy on the Hope and Quality of Life of Patients Suffering from Multiple Sclerosis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 14–21
44- Abolghasemi, A. , Michaeili, N., Khoshnoodnia, B., Karimi, H.(2016). Effectiveness of Cognitive Therapy on Emotional Distress and Stress Coping Strategies in Patients with Multiple Sclerosis. Asian Journal of Health Psychology, 1(1), 7-16.
45- Valizade & Abolghasemi(2016). The compare of separation anxiety and self-pity in patients with generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 732-739.
46- Ghadri, Dehghan & Abolghasemi (2017). Comparisonof SocialSupportandSelf-InjuriousBehaviorsin StudentswithandwithoutLearningDisabilitie. Int J High Risk Behav Addict, 6(2),
47- Fasihi & Abolghasemi(2017). The Comparison of Emotional Processing and Self-compassion in Bully and Victim. Int. J. Adv. Stu. Hum. Soci. Scie, 5(2). 30-36.
48-Pouresmali, Abolghasemi & Mowlaie(2017). PersonalityPatternsandForgivenessAmongUniversityStudentsin Ardabil, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(3), 35-59.
49- Moghadam & Abolghasemi(2017). Arts and Psychological Treatments, the Effectiveness of Comedy Films on the Mood Index in Depressed Patients, a Controlled Trial. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 3(5), 1535-1538.
50- Rahbar, Abolghasemi & Rahbar(2018). Alexithymia and personality factors among with and without autism spectrum disorder. Iranian Rehabilation Journal, 16(1), 77-82.
51- Rahbar. Abolghasemi & Rahbar (2018). The Effectiveness of Schema Therapy Integrated with Rehabilitationon Cognitive Emotion Regulation and Existential Anxiety in Patients with Congestive Heart Failure. Journal of Contemporary Psychotherapy,
52- Rahbar, Abolghasemi & Rahbar(2018). Effectiveness of Meta-Cognitive Skills Training on Self-Handicapping and Self-Efficacy of Students. Iranian Rehabilation Journal, 16(1), 71-76.

 1-روش تحقیق  کارشناسی 2- روش تحقیق ارشد 3-آمار پیشرفته ارشد 4-کاربرد آزمونهای روانی کارشناسی 5-مبانی نظری و کاربردی آزمونهای روانی ارشدنیمسال اول97-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه اخلاق در پژوهش - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه مبانی و کاربرد آزمونهای روانی 2 - - - - -
سه شنبه - - روشهای تحقیق پیشرفته ارشد روشهای تحقیق پیشرفته ارشد روشهای تحقیق پیشرفته ارشد -
چهارشنبه -روشهای تحقیق پیشرفته ارشد - - - - -
تماس با دکتر عباس ابوالقاسمی
abolghasemi1344@guilan.ac.ir
دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم