دکتر عباس ابوالقاسمی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه روانشناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر عباس ابوالقاسمی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه روانشناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


عباس ابوالقاسمی
متولد 1344شهرستان ورامین 
استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان
تلفن 09143535482
ایمیل abolghsemi_44@yahoo.com و abolghasemi1344@guilan.ac.ir

تحصیلات
1- دیپلم از دبیرستان مصطفی خمینی شهرستان ورامین سال 1363.
2-کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1367
3-کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1374
4-کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1381

افتخارات
1-دانشجوی بورسیه و پژوهشگر برتر در وزرات علوم وفناوری برگزیده
2-پژوهشگر برگزیده استان اردبیل در بخش علوم انسانی سال 1389
3-پژوهشگر نمونه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق ادربیلی سال 1391
4 پژوهشگر برگزیده استان گیلان در بخش علوم انسانی سال 1394
5- از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور(نفر 13) در پایگاه استنادی جهان اسلام در سال 1395
6-پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در بخش علوم انسانی سال 1396
7-استاد نمونه دانشگاه گیلان در بخش علوم انسانی سال 1397
8- پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در بخش علوم انسانی سال 1397

پایان نامه ها
1- استاد راهنما بیش از 200 پایان نامه کارشناسی ارشد و 11 رساله دکتری
2-استاد مشاور 83 پایان نامه کارشناسی ارشد و 12 رساله دکتری

کتب
1- تالیق و تدوین 5 کتاب
2- ترجمه 6 کتاب


مقالات
1-چاپ 230 مقاله علمی و پژوهشی داخل کشور
2-چاپ 51 مقاله لاتین
3-چاپ و ارائه بیش از 100 مقاله درکنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی

طرحهای پژوهشی
1- مجری 16 طرح بین سازمانی
2- مجری 14 طرح داخلی دانشگاه

عضویت در شورای نویسندگان مجلات
1-مدیرمسئول مجله "روانشناسی مدرسه" دانشگاه محقق اردبیلی از سال 91 تا 94
2-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی مدرسه" دانشگاه محقق اردبیلی
3-عضو هیات تحریریه مجله "ناتوانی های یادگیری" دانشگاه محقق اردبیلی
4-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی سلامت" دانشگاه پیام نور تهران مرکز
5-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی افراد استثنایی" دانشگاه علامه طباطبایی
6-عضو هیات تحریریه مشریه " مطالعات روانشناسی ورزشی" پژوهشکده تربیتی بدنی
7-عضو هیات تحریریه نشریه "راهبردهای شناختی در یادگیری" دانشگاه بوعلی همدان
8-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی شخصیت و تفاوتهای فردی" دانشگاه خلیج فارس
9-عضو هیات تحریریه مجله "روانشناسی بالینی کودک و نوجوان" دانشگاه ملایر

انجمن ها
1- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
2-هیات موسسین انجمن ایرانی روانشناسی خانواده

همایش
دبیر علمی اولین کنفرانس سلامت اجتماعی سالمندان و معلولان در دانشگاه گیلان -سال 1396

پروانه اشتغال
1- پروانه اشتغال در زمینه خدمات روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
2- پروانه مرکز مشاوره تحکیم خانواده از وزارت ورزش و جوانان
3-پروانه کارشناس استاندارد (تدوین، آموزش و ترویج در زمینه رشته تخصصی "ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان")
4-دارای مجوز مرکز خدمات مشاوره آریانا

سوابق اجرایی
1-معاون دانشکده علوم انسانی82-81
2-رییس دانشکده علوم انسانی 83-82
3-مدیر امور پژوهشی دانشگاه 84-83
4-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 87-84
5-مدیر گروه روانشناسی 94-90


عضویت در شورا ها
1-عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پروزش اشتان اردبیل از 82 تا 93
2-عضو شورای پژوهشی سازمان ارشاد اسلامی استان اردبیل
3-عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان اردبیل 93 تا 94
4-عضو کمیسیون تخصصی علو انسانی2 از 95 تا97
5-عضو شورای تحقیقات سازمان زندانهای استان گیلان 96 تا 97
6-عضو هیات ممیزه دانشگاه و رییس کمیسیون علوم انسانی از 97 تا99

 

 

 1- دیپلم از دبیرستان مصطفی خمینی شهرستان ورامین سال 1363. 2-کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1367 3-کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1374 4-کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1381مجلات علمی –ترویجی فارسی
1-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ برهمند، اوشا. (1383). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی، مولفه های انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی. مجله علم و فناوری،1(1و2)، 58-49.
2- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1383). مقایسه سازگاری، انگیزه پیشرفت و هوش در دانش آموزان با توجه به ترجیح. مجله علم و فناوری،1( 3و4)، 17-9.
3-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ کیامرثی، آذر.(1383). بررسی میزان شیوع، علل و راههای مقابله با اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدایی. مجله علم و فناوری،2(3و4)، 12-1.
4-ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1383). بررسی رابطه اضطراب امتحان با تیپ شخصیتی و و منبع کنترل درونی در دانش آموزان. مجله علوم تحقیقات رفتاری اصفهان،2(2)، 11-5.
5- نریمان، محمد؛ آقامحمدیان، ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود؛ خنیا، یوسف.(1384). رابطه صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1(4)، 55-46.
6- زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم؛ نریمانی، محمد.(1388). ارتباط بين راهبردهاي تنظيم هيجان و رفتار بين فردي در سوء مصرف کنندگان مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهشی، 3(11)، 113-99.
7- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1388). بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه B. یافته های نو در روانشناسی، 7(24)، 84-71.
8- نامور، ابوالقاسمی، عباس.(1389). بررسی و مقایسه اثربخشی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه علوم تربیتی، 3(10) ، 82-69.
9- عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1390). بررسي ارتباط بين کارآفريني و عملکرد تجاري در مديران واحدهاي توليدي. مجله مدیرت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، 6(17)، 23-13.
10- کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). رابطه علایم اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر. مجله روانشناسی اجتماعی، 8028)، 52-41.
11- بشرپور، سجاد؛ رضاپور، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). نقش کنترل توجه و عدم تحمل اشفتگی در پیش بینی رفتارهای برونی سازی شده کودکان. دوفصلنلمه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، 1(1)، 70-55.
12-علیزاده، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ الطافی، داور؛ دریایی. (1393). مقایسه نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال و فرونتال. سلامتی و صرع، 12(45)، 37-34.
13- ابوالقاسمی، عباس؛ بهرامی، محمد؛ نریمانی، عباس.(1393). تنظیم شناختی هیجان و ترس از ارزیابی در نوجوانان دختر دارای نشانه های اختلال اضطراب جدایی و بهنجار. دو فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، 2(1)، 70-57.
14-بیگی، پروین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ طاهری فرد، مینا.(1394). اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارتهای تنظیم هیجان بر تعلل ورزی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. نشریه پژوهش در آموزش، 1(3)، 10-1.
15-رستمی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد (1395) اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار. مجله علمی پژوهان، 15(1)، 35-26.
16-ابوالقاسمی، عباس؛ کریمی، هایده؛ خشنود نیا، بهنام(1394). مقایسه باورهای فراشناختی و نارسایی‌های شناختی در سالمندان با و بدون رفتارهای دینی. مجله روانشناسی پیری، 1(3)، 222-213.


17-غفارپور، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). مقایسه سبک های هویتی و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان زورگو و عادی. فصلنامه مطالعات رواشناسی و تربیتی، 2(2)، 10-1.
18- اسدی، سمانه؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). اﺛﺮﺑﺨﺸﺊ واﻗﻌﻴﺖ درﻣﺎﻧﺊ ﮔﺮوﻫﺊ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزئ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﺊ واﻫﻤﺎل ﻛﺎرئ در زﻧﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ي ﻓﺮدي، 5(12)23-9 .

مجلات علمی و پژوهشی فارسی
1- ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن.(1374). بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، و انتظارات معلم و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در دانش آموزان پسر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 21، 30-17.
2- ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین. (1375). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای اضطراب امتحان.... مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز، 1(4)، 74-61.
3-ابوالقاسمی، عباس. (1378). اضطراب امتحان: علل، سنجش و درمان. پژوهشهای روانشناختی، 5(3و4)، 95-82.
4- ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین.(1379). میزان همه گیری شناسی اضطراب امتحان و رابطه خود کارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز، 7(1و2)، 72-55.
5- ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین.(1383). اثربخشی روش درمانی آموزش ایمن سازی و حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مجله روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، 29، 21-3.
6- ابوالقاسمی، عباس؛ (1383). بررسی رابطه ساده و چند گانه استرسورهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان با توجه به نگرشهای مذهبی..مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز، 11(1و2)، 18-1.
7- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید؛ درتاج، فریبرز.(1384). بررسی ارتباط ابهام –تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار. مجله موسسه پژوهش و برنامه ریزی، 12(2)، 54-39.
8- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ ایرانپور، چنگیز.(1384). مقايسه باورهاي فراشناختي در بیماران اسکیزوفرنی و اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. مجله علوم تحقیقات رفتاری اصفهان، 3(2))، 19-12.
9- نریمانی، محمد؛ غفاری، مظفر؛ ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود. (1384). مقایسه خوپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای. پژوهش در علوم ورزشی، 9، 149-137.
10- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1385). مطالعه تطبیقی گنجینه واژگان، حافظه و یادآوری کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی، آسیب مغزی و اختلال سلوک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(2)، 121-115.
11- نریمانی، محمد؛ خنیا، یوسف؛ ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود؛ مجیدی، جعفر.(1385). ارتباط صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابه با سیستم ایمنی هومرال بدن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(2)، 194-188.
12- ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ کیامرثی، آذر؛ درتاج، فریبرز.(1385). بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود عملکرد تحصیلی. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 2(1و2)، 137-123.
13 - نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ محمد امینی، زرار.(1385). مقایسه سرسختی، سبک های تفکر و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار. مجله پژوهش در علوم ورزشی، 11 ، 77-59.
14- نريماني،محمد؛ غفاری، مظفز؛ ابوالقاسمي، عباس؛ گنجی، مسعود.(1385). مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران. حرکت، 30، 28-15.
15- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر .(1385). بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان. مجله مطالعان زنان، (40)، 65-55.
16- نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود. (1386). مقایسه اثربخشی دو روش تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر افزایش خود کارآمدی و عملکر ورزشی تکواندوکاران. مجله پژوهش در علوم ورزشی، 32، 17-5. .
17- ابوالقاسمی، عباس؛ آریاپوران، سعید(1386). ارتباط راهبردهای مقابله ای، جهت گیری هدف و اضطراب با عملکرد . مجله پژوهش در علوم ورزشی، 13، 155-141.
18- نريماني،محمد؛ محمد ایمنی، زرار؛ ابوالقاسمي، عباس؛ برهمند، اوشا.(1386). ارتباط سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 2(5)، 100-92.
19- ابوالقاسمی، عباس؛ حجاران، محمود؛ کیامرثی، آذر.(1386). اثر مداخلات شناختی-رفتاری و پلاسیبو در کاهش آشفتگی ناشی شیوه های دندانپزشکی کودکان. مجله دندانپزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران، 2(2)، 158-150.
20- ابوالقاسمی، عباس. (1386). مقايسه راهبردهاي انگيزش براي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان مدارس طرح رشد و عادی. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 3(1)، 86-73.
21- ابوالقاسمی، عباس؛ ابراهیم زاده، صدیقه، رضا؛ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول.(1386). مولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال وحشت. مجله علوم روانشناختی، 6(21)، 51-37.
22- ابوالقاسمی، عباس. (1386). ارتباط باوزهای فراشناختی با نشانه های مثبت و منفی اسکیزوفرنی. دانشور رفتار، 14(25)، 12-1.
23- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ احمدی، محسن. (1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای روانشناختی در معتادین. مجله علوم تحقیقات رفتاری اصفهان، 5(2)، 80-73.
24- ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد.(1386). اثربخشی دو روش بازسازي شناختي و آموزش كنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله روانشناسی کاربردی، 1(3)، 242-233.
25- ابوالقاسمی، عباس؛ ابراهیم زاده، صدیقه، رضا؛ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول.(1387). مقايسه باورهاي فراشناختي و ابعاد كمال گرايي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال تنیدگی پس از ضربه در تعامل با بلاتکلیفی. مجله روانشناسی تربیت مدرس، 12(1)، 32-20.
26- ابوالقاسمی، عباس؛ شیبانی، حسین، رضا؛ نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود. (1387). مقایسه ابعاد روانژندی و آندروژنی در زنان بارور و نابارور. مجله دانشکده علوم پژشکی دانشگاه تهرن، 6(2)، 61-47.
27- ابوالقاسمی، عباس. (1387). ارتباط ابعاد کمال گرایی و سبک های دلبستگی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه c در دانش آموزان دبیرستانی. مجله علوم روانشناختی، 7(25)، 87-72.
28- ابوالقاسمی، عباس؛ غلامی، حسین، رضا؛ نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود. (1387). مقایسه تاثیر دو روش شناخت درمانی بک و تیزدل در کاهش نشانه های افسردگی و اصلاح باورهای فراشناختی در بیمارا افسرده خود. پژوهشهای روانشناختی، 11(1و2)، 24-11..
29- ابوالقاسمی، عباس؛ ؛کیامرثی، آذر.(1387). بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خود شیفته و ضد اجتماعی در دانش اموزان دبیرستانی. مطالعات روانشناختی، 4(4)، 27-9.
30- ابوالقاسمی، عباس؛ شیبانی، حسین، رضا؛ نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود. (1387). بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور. مجله مطالعان زنان، 6(2)، 61-47.
31- ابوالقاسمی، عباس؛ حشمتی، رسول.(1387). بررسی ارتباط فراشناخت و مولفه های آن با شخصیت های اجتنابی و وسواسی در دانش آموزان. مجله علوم روانشناختی، 7(28)،472-362.
32- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1388). بررسی رابطه بین فراشناخت و نارسایی های شناختی. تازه های علوم شناختی، 11(1)، 15-8.
33- ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد.(1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی مشهد، 10(3)، 20-5 .
34- احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ آسیایی، (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مجله مطالعات ترتبیتی و روانشناسی، 10(1)، 117 .
35- قمری، حسین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ فلاح زاده، محمود.(1388). بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثر بخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن. مطالعات روانشناختی، 5(2)، 26-9.
36- ابوالقاسمی، عباس؛ نوید، سمیرا؛ نریمانی، محمد.( 1388). رابطه پاسخ هیجانی و علایم مثبت و منفی با کیفیت زندگی در اسکیزوفرنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 18 (71)، 71-64.
37- ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، فاطمه؛ نریمانی، محمد.(1388). بررسي ارتباط احساس پيوستگي و تیپ شخصیتی D با تندرستي در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونری. مجله اصول بهداشت روانی، 3(43)، 222-213.
38- ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، فاطمه؛ نریمانی، محمد.(1388). ارتباط خستگي و خصومت با سلامتی در بيماران كرونر قلبي. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 18(72)، 84-77.
39- ابوالقاسمی، عباس(1388). اعتبار یابی و روایی مقياس بهره همدلي برای دانش آموزان دبيرستانی. مطالعات روانشناختی، 5(4)، 28-9.
40- احدی، بتول؛ میرزایی، پری؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس.(1388). تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9( 3)، 193-202.
41- ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، مسلم؛ نریمانی، محمد. (1388). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شخصيتي به عنوان پيش بين هاي موفقيت و شكست مديران در كارآفريني. مجله دستاوردهای روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، 14(2)،152-129.
42- ابوالقاسمی، عباس؛ محمودی، هیوا؛ سلیمانی، اسماعیل.(1388). بررسي نقش سبک هاي دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی در تمیز دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه سبزوار، 16(3)، 141-134 .
43- ابوالقاسمی، عباس؛ پورکرد، مهدی؛ نریمانی، محمد .(1388). ارتباط مهارتهای اجتماعی و خود کارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پژشکی سبزوار، 16(4)، 188-181.
44- ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، منصوره؛ نریمانی، محمد. (1388). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر مکانیزمهای دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.مجله علوم روانشناختی، 8(32)، 463-456.
45- ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم.(1388). بررسی ارتباط خودکارآمدپنداری و ریخت شناختی D با رفتار بهداشتی در بیماران کرونری قلب. مجله علوم روانشناختی، 8(31)، 209-196.
46- ابوالقاسمي، عباس.(1388). مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خود کارآمدی دانش آموزان دختر. اندیشه های نوین تربیتی، 503)، 124-111
47- نریمانی، محمد؛، معصومه، ملکشاهی؛ ابوالقاسمی، عباس. (1389). مقایسه باورهای فراشناخت بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی و پارانویید. مجله علوم روانشناختی، 9(33)، 117-99.
48- ابوالقاسمی، عباس؛ کردی، حسن.(1389). رابطه بین سلسله مراتب نیازهای مزلو و جهت گیری پیشرفت در کشتی گیران شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان. مجله المپیک، 18(3)، 123-109.
49- نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدي، بتول. (1389). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روانی جانبازان.مجله روانشناسی بالینی سمنان، 2(4)، 72-61.
50- نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله؛ ابوالقاسمی، عباس.(1389). مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار. مجله دستاوردهای روانشناختی، 4 (2)، 164-143.
51- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ سلیمانی، اسماعیل.(1389). مقایسه هوش هیجانی و مولفه های آن دانش آموزان بینا و نابینا. دستاوردهای روانشناختی،4 (1)، 118-103.
52- ابوالقاسمی، عباس؛ حسن علیزاده، مهدیه؛ کاظمی، رضا؛ نریمانی، محمد.(1389). تاثیر درمان های فراشناختی و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری. مجله علوم رفتاری، 4(4)، 312-305 .
53- ابوالقاسمی، عباس؛ دستغیب، زهرا. (1389). نقش رابطه رمانتيك و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی رضامندي زناشويي در زنان . مجله مطالعات زنان، 8(2)، 107-93.
54 - ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ اسکندری، پریناز.(1390). بررسی ارتباط کمال گرایی، تکلیف گرایی و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در تکواندوکاران. مجله رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، 1(4)، 278-267.
55- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رضازاده ، حیدر. (1390). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکر تحصیلی دانش آموزا پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب منتشر. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(2) 50-31.
56- ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم؛ نریمانی، محمد.(1390). راهبردهاي تنظيم هيجان در سوء مصرف کنندگان مواد داراي واکنش پذيري بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، 20(77)، 22-15.
57- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1390). نقش ابعاد سرشت و منش در پيش بيني علايم مثبت و منفي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 6(1)، 78-69 .
58- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1390). ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان. بهبود(علوم پزشکی کرمانشاه)، 15(4)، 272-265.
59- ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم؛ نریمانی، محمد.(1390). نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی و مشاوره مشهد 1(1)، 132-119.
60- ابوالقاسمی، عباس؛ مرادی، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(1) ، 93-86.
61- ابوالقاسمی، عباس.(1390). ارتباط تاب آوري، استرس و خود کارآمدی با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. مطالعات روانشناختی، 7(3)، 14-1.
62--نريماني،محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمري گيوي، حسین؛ ابوالقاسمي، عباس.(1390). اثربخشي رو شهاي درمان پردازش شناختي و پردازش مجدد هولوگرافيك در كاهش علائم روان شناختي دانش آموزان مواجه شده با آسيب. مجله روان شناسي باليني،3(11)، 52-41.
63- نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدي، بتول. (1390). اثربخشی آموزشهاي ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی. مجله بهبود، 11(5)، 387-348.
64- ابوالقاسمی، عباس؛ حرفتی، حسن؛ رضایی، حسن.(1390). ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پيشرفت تحصيلي در دانش¬آموزان پسر دبیرستانی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 7(3)، 146-127.
65- ابوالقاسمی، عباس؛ چشم براه، ویدا؛ ؛ نریمانی، محمد.(1390). نقش راهبردهای مقابله با درد، احساس پیوستگی و فعالیت جسمانی در پیش بینی كيفيت زندگي زنان دارای درد هاي اسکلتی- عضلانی. فصلنامه پژوهش کاربردی، 2(3)، 111-95.
66- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1390). ارتباط رفتارهاي ديني و خودآگاهي با نارسايي هاي شناختي در ميانسالان. مجله روانشناسی و دین، 4(4)، 47-41.
67- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد. (1390). مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 7(25)، 25-8.
68- ابوالقاسمی، عباس؛ بخشیان، فرشته؛ نریمانی، محمد.(1390). ارزیابی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبلا به PTSD و افراد بهنجار. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1(3)، 20-1.
69- ابوالقاسمي، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1390). ارتباط خود کارآمدی، هیجان خواهی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان. فصلنامه اعتیاد پژوهشی، 5(20)، 21-7.
70- ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی، حسن؛ زاهد، عادل؛ نریمانی، محمد .(1390). مقايسه شايستگي اجتماعي و مولفه¬هاي آن در دانش¬آموزان داراي ناتواني يادگيري و دانش¬آموزان داراي پيشرفت تحصيلي پايين، متوسط و بالا، مجله ناتوانی های یادگیری، 1(1)، 23-6.
71- ابوالقاسمی، عباس؛ حرفتی، حسن؛ رضایی، حسن.(1390). ارتباط ناگو طبعی، آزار و غفلت جسمي با پيشرفت و انضباط تحصيلي دانش آموزان. مجله علوم شناختی، 38، 291-207.
72- نريماني،محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمري گيوي، حسین؛ ابوالقاسمي، عباس.(1391). شیوع رویدادهای آسیب زاد و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدایی پسر ارومیه، مجله علوم تحقیقات رفتاری، 10(1)، 49-38.
73- نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391).مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 14(1)، 98-91.
74- عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391).نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، مجله ناتوانی های یادگیری، 1(3)، 62-46.
75- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رجبی، سوران؛ نظری، محمد علی؛ زاهد، عادل.(1391). بررسی تاثیر بیوفیدبک EEG در کاهش علایم نارساخوانی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 12(1)، 34-21.
76- ابوالقاسمی، عباس؛ میری، محمد.(1391). نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت رواني و خودكارآمدي در پیش بینی پیشرفت تحصيلي دانش آموزان تيزهوش و عادي، مجله روانشناسی مدرسه، 1(2)، 20-6.
77- نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله، ابوالقاسمی، عباس.(1391). بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار، مجله ارمغان دانش، 67، 39-39.
78-نریمانی، محمد؛ محمودی، حدیث؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین. رفاه اجتماعی، 12(44)، 22-7.
79- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1391). مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر در دانش آموزان نابینا و بینا. روانشناسی مدرسه، (1)، 118-108.
80-ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، منصوره؛ رضیئی، حمید رضا؛ نریمانی، محمد.(1391). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرشهای مختل و مهارتهای حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله زناک: مامایی و نازایی، 15(19)، 18-10.
81- ابوالقاسمی، عباس؛ جعفری، عیسی (1391). اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر تصوير بدني و خودكارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي. مجله روان شناسي باليني، 4(2)، 37-29.
82- ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد؛ زاهد، عادل؛ نریمانی، محمد.(1391). نقش هيجانات خودآگاه و تعلل ورزي در پيش بيني عملكرد و اعتماد به نفس تحصيلي دانشجويان. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 8(1)، 28-9.
83- ابوالقاسمی، عباس؛ تقی پور، مریم؛ نریمانی، محمد.(1391). ارتباط تيپ شخصيتي D، خود دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتي در بيماران كرونر قلبي. مجله روانشناسی سلامت،1(1)، 12-1.
84- طیبی، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علیلو، محمد.(1391). مقايسة حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13(2)، 62-54.
85- نریمانی، محمد؛ حسن زاده، شهناز؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی. روانشناسی مدرسه، 1(3)، 117-101.
86- ابوالقاسمی، عباس؛ بخشیان، فرشته؛ نریمانی، محمد.(1391). راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار. مجله دانش و تندرستی، 7(4)، 172-165.
87- نريماني، محمد؛ رجبی، سوران؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد علی؛ زاهد، عادل. (1391). بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. مجله پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2(1)، 24-5.
88- قلیلو، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ دهقان، ایمانی، حسن.(1391). ارتبا0ط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضايت از زندگي در زنان. دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 22(97) ، 146-139.
89- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1391). پذيرش همسالان در دانش¬آموزان با نارسایی های ویژه در يادگيري و دانش¬آموزان با پيشرفت متفاوت. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. 2(8)، 97-77.
90- نريماني،محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمري گيوي، حسین؛ ابوالقاسمي، عباس.(1391). تاثیر پردازش شناختي و پردازش مجدد هولوگرافيك در بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی. علوم شناختی، 15(2)، 62-50.
91- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی(1391). ارتباط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضايت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 2(2)، 28-15.
92- نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ شیخی.(1391). مقایسه اثر بخشی آموزش پذیرش/تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی، سازگاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان اختلال ریاضی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،2(4)، 23-1.
93- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد ، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی(سطوح حافظه کاری) در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مساله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان ریاضی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 2(2)، 60-31.
94- عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد؛ حدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد ، عادل و ایران پرور.(1391). بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 13(2)، 205-196.
95- بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1391). مقایسه ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار، مجله روانشناسی مدرسه، 2(1)، 79-62.
96- بخشیان، فرشته؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد(1391). مقایسه بازداری پاسخ و ارزيابي شناختي در بيماران مبتلا به اختلال استرس حاد در مرکز پزشکی قانونی مازندران. مجله پزشکی قانونی، 18(2و3)،87-79.
97-قمری, حسین؛ شارعی، سید جلال الدین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ پیله رودی، مقصود.(1391). بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی و انحراف توجه بری کاهش و کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(10)، 115-101.
98-نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبداله؛ ابوالقاسمی، عباس.(1391). بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیر کلامی، پردازش اطلاعات، بازداری با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. پژوهش های بالینی و مشاوره، 2(2)، 72-57.
99-نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ احدی ، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل. (1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش علایم روانشناخت و کنترل قند خون، روانشناسی سلامت، 3
100-نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول. (1391). اثربخشی روشهای آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 15(2)، 118-107.
-101 ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد.(1391). مقایسه مزاج، خلق و خوی و ناگویی طبعی در روان گسیختگان دارای نشانه های مثبت و منفی. مجله علوم روانشناختی، 44
102- ابوالقاسمي، عباس؛ نظری، محمد؛ زاهد، عادل؛ نریمانی، محمد(1392). نقش تعلل ورزی، نهایی خواهی و آگاهی از عواطف در تمییز قوت و ضعف پیشرفت تحصیلی. مجله علوم روانشناختی،12(46)، 186-168.
103- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ مومنی، سویل.(1392). مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد . اعتیاد پژوهی، 7(27)، 135-125.
104- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ سهرابی، زهره.( 1392). ارتباط جهت گیری هدف، خودکارآمدی و هیجانات مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در ورزشکاران ووشوکار دختر . نشریه مطالعات روانشناسی ورزش، 4، 38-25.
105- رستمی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1392). اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(1)، 117-105.
106- پورکرد، مهدی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1392). بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم خود کارآمدی، تکانشور، فعال سازی/بازداری رفتاری و ... بر سوء مصرف مواد در دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 7(26)، 24-11.
107- نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول(1392). مقايسه ي اثر بخشي آموزش پذيرش/ تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاري دانش آموزان داراي اختلال رياضي. مجله ناتوانی های یادگیری، 2(2)، 165-154.
108- نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی جبری و پارانویید و بهنجار. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 2(8)، 65-55.
109- باطنی، پونه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علی اکبری، مهناز؛ هرمزی، محمود.(1392). تاثیر آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی بر مولفه های اضطراب در دختران دبیرستانی. مجله روانشناسی مدرسه، 2(3)، 37-23.
110- لطفی، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1392). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و عادی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(3)، 111-101
111- نریمانی، محمد؛ امینی، ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل.(1392). مقایسه ذهن آگاهی و حساسی اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علایم اختلال بدشکلی بدن. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 5(3)، 34-23..
112- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد. (1392). بررسی اثربخشی درمان مبتنی استنتاج بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی. پژوهش های بالینی و مشاوره، 3(1) ، 68-55.
113- نریمانی، محمد؛ خشنودی نیا، زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس.(1392). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(1)، 128-110.
114- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد.(1392). شیوع اختلال وسواسی جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله شهرستان اردبیلی. اصول بهداشت روانی، 15(3)، 242-223.
115- قاسم پور، عبدالله؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حسن زاده، شهناز.(1392). مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانویید، آشفته و بهنجار. دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21(6)، 123-114.
116- پورکرد، مهدی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد. (1392). .بررسي ارتباط تكانشوري، سیستم های بازداري و فعال سازي رفتاري با گرايش به سوء مصرف مواد در نوجوانان. روانشناسی سلامت، 2(2)، 17-5.
117- ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن؛ شهری، مر یم. (1392). ارتباط عاملهای شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن. روانشناسی سلامت، 2(7) ، 43-32.
118- نوره، آرام؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ باقریان . (1392). مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3 (2)، 124-109.
119- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مبتلا به نارسایی در حساب. فصنامه روانشناسی بالینی، 5(4)، 16-1.
120-رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عدالمحمدی، عبدالرضا؛ پورکرد، مهدی؛ مرادی، حسین.(1392). بررسی و مقایسه خصوصیات شخصیتی دانش اموران پسر مقطع دبیرستان با مادران شاغل و غیرشاغل. مطالعات زنان و خانواده، 1(3)، 105-95.
121- ابوالقاسمي، عباس.(1392). ارتباط رفتارهای غیر کلامی، پردازش و بازشناسی هیجان با علائم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا. مجله علوم پزشکی رفسنجان، 12،102-89.
122- صالحی، سیمبر، ابوالقاسمی، عباس؛ ابدی.(1392). مقايسه افسردگي پس از زايمان در زنان با دو راهبرد مقابله با تنيدگي هيجان مدار و مسئله مدار در حاملگي هاي کم خطر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 7(2)، 40-35.
123- ابوالقاسمی، عباس؛ جعفری، عیسی؛ احمدی، محسن.(1393). مقایسه کمال گرایی و سبکهای مقابله ای بیماران مبتلا به سردرهای میگرنی و تنشی با افراد عادی. مجله علوم پزشکی کرمان، 21(2)، 1-173-162.
124- محمد امینی، مهدی؛ نجیبی، آرش؛ ابوالقاسمی، عباس؛ مفتاق، سید داود.(1393). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی و افراد. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12(1)، 9-1.
125-نریمانی، محمد؛ یاقوتی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، وحید؛ دادفر، رضا؛ شیخ اکبری، فرشاد.(1393). بررسی تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاری اجتماعی، عاطفی و بهداشت زندانیان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، 58-52.
126- مصطفی سرباز، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1393). مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(3)، 78-68.
127- سبزه آرای، میلاد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ محمدی، مصطفی.(1393). بررسی فرضیه های بنیادین نظریه مدیریت وحشت. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 4(13)، 51-31.
128-باطنی، پونه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علی اکبری|، مهناز؛ هرمزی، محمود.(1393). تاثیر آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان مضطرب. مجله علوم رفتاری، 8(1)، 27-21.
129- گلپور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد.(1393). اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. مجله روانشناسی بالینی، 6(1)، 64-53.
130- نریمانی، محمد؛ بگیان، محمد جواد؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس.(1393). اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالیکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه-بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان . مجله روانشناسی بالینی، 6(1)، 52-39.
131- صبحی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس؛ دهقان، حمیدرضا.(1393). مقایسه تسلط نیمکره های مغزیC، B، C،D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 79-59.
132- گلپور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول؛ نریمانی، محمد.(1393). اثربخشی روشهای آموزش خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. مجله روانشناسی مدرسه، 3(2)، 169-153.
133-عطادخت، اکبر؛ نریمانی ، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس.(1393). ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیمرخ روانشناختی. اصول بهداشت روانی،16(2)، 19-9.
134- نریمانی، محمد؛ عیوضی، نسرین؛ ابوالقاسمی، عباس.(1393). اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیشگیری گرایش به اعتیاد دانش اموزان سوء استفاده کننده از مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 8(30)، 19-9.
135- اله قلیلو، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادی.(1393). ارتباط مهارتهاي ذهن آگاهي و باورهاي فراشناختي با واكنش پذيري بين فردي سوء مصرف کنندگان مواد. مجله روانشناسی بالینی، 6(3)، 41-33.
136- نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر(1393). اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردي مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاري بر حساسیت اضطرابی زنان داراي اختلال اضطراب فراگیر. مجله روانشناسی بالینی، 6(3)، 22-13.
137- نریمانی، محمد؛ علمداری، الهه؛ ابوالقاسمی، عباس. (1393). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(3)، 404-387.
138- مهدی زاده، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رستم اغلی،زهرا.(1393). نقش پردازش اطلاعات و سبکهای اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان دارای بد شکلی بدن. مجله روانشناسی مدرسه، 3(4)، 127-111.
139- ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان؛ رستم اغلی،زهرا.(1393). اثربخشی آموزش یادگیری خود تنظیمی بر خود کارآمدی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیر، 4(2)، 21-6 .
140-- نریمانی، محمد؛ علایی، سارا؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس. (1393). بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد. دو فصلنامه توسعه روستایی، 6(1)، 122-107.
141- ابوالقاسمی، عباس؛ یوسف ابراهیمی؛ اسدی، فاطمه.(1393). نقش سبک هاي دفاعي و تاب آوري در پيش بيني آسيب پذيري رواني مبتلايان به آسم. روانشناسی سلامت، 3(4)، 91-79.
142- نریمانی، محمد؛ شاهعلی، اعظم؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). اثربخشي آموزش مديريت والدين بر مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي / كم توجهي. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی،9(36)، 35
143- نریمانی، محمد؛ نوری،رویا؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). اثربخشی راهبردهای آگاهی واج شناختی و چند حسی فرنالد بر پشیرفت مهارتهای خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارسا خوان. مجله ناتوانی های یادگیری، 4(3)، 120-104.
144-قاسمی نژاد، محمد علی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ انصار حسین، سروین(1394). طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی. مطالعات روانشناسی ورزشی، 11، 92-77.
145- نریمانی، محمد؛ محمد امینی،زرار؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمال کار. مجله روانشناسی مدرسه، 4(10)، 155-139.
146- قدیری ذبیحی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1394). مقایسه ی سیستم بازداری – فعال سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش آموزان دارای و بدون تجربه تروماتیک. مجله روانشناسی مدرسه، 4(2)، 88-69.
147-نبی روست، علیرضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ پور عبدل، سعید؛ دریادل، سید جواد.(1394). بررسی و مقایسه نارسایی های شناختی و حرکتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال دو قطبی. مجله داتنشگاه علوم پزشکی سهر کرد، 17(4)، 10-1.
148- ابنیکی، الهام؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، معصومه؛ جلالی، زاضیه(1394). اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده. فصلنامه مطالعات بالینی، 5(19)، 118-99.
149- ابوالقاسمی، عباس؛ سلیمانی، پریسا ؛ رحیمی، عارف؛ وکیلی، سجاد.(1394). اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی – رفتاری بر شدت علایم و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک¬پذیر. مجله گوارش، 20(3)، 183-178.
150- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد، احدی، بتول(1394). ارتباط زیرمجموعه هاي وسواس فکري- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهاي تنظیم هیجانی با باورهاي وسواسی در زنان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی، 6(1)، 112-99.
151- ابوالقاسمی، عباس؛ یحیی نژاد، شیرین؛ نریمانی، محمد؛ نبی دوست، علیرضا.(1394). بازداری¬پاسخ، خودآگاهی¬شناختی و تجربیات¬تجزیه¬ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. مجله دستاوردهای روانشناسی بالینی، 1(1)، 60-41.
152-علی اکبری، نوش آفرین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عطادخت، اکبر؛ نیرومند، بهنام.(1394). بررسی اثربخشی گروه درمانی والد- کودک بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به ماعی کودکان مبتلا به ADHD. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 4(7)، 63-47.
153- ابوالقاسمی، عباس؛ محمودیان، محمود؛ عباسی، مسلم (1394). ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای بی اعتنایی مقابله ای. مجله افراد استثنایی، 5(20)، 10-1.
154-محمدی، فرهاد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1394). بررسی ارتباط بین سیستم هَای فعال ساز ي- بازداری رفتاری، دشو اری در تىظیم هیجانی و کمرویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار. مجله علوم پژشکی شهر کرد، 17(6)، 21-10.
155- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل.(1394).مقايسه سازگاري تحصيلي در دانش آموزان پسر داراي مشکلات يادگيري و دانش آموزان پسر داراي پيشرفت تحصيلي پايين، متوسط و بالا. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 15(7)، 12-5.
156-ایل بیگی، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رستمی، مریم.(1393). نقش ابعادشخصیتی HEXACO، هیجانات مثبت و منفی و تیپ شخصیتی D در پیش¬بینی کیفیت زندگی بیماران سرطانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 2(3)، 21-10.
157- ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر؛ طاهری فرد، مینا؛ کیامرثی، آذر (1394). مقایسه¬ صفات شخصیتی سایکوپاتیک در دانش¬آموزان با و بدون نشانه¬های اختلال سلوک. مجله شخصیت و تفاوت های فردی، 4(10)، 96-81.
158- ابوالقاسمی، عباس؛ آریاپوران، سعید؛ طاهری فرد، مینا (1394). نقش تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 17 /، 5(4)، 536-517.
159-مرادی، سکینه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ یگانه، طیبه(1394). کارآمدی آموزش حل مسئله اجتماعی بر¬ کنترل عاطفی دانش¬آموزان دختر آزاردیده هیجانی. فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناسی، 10(40)، 209-193.
160- رجبی، سوران؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس (1394). بررسی تاثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی.مجله دست آوردهای روانشناختی، 22(2)، 18-1.
161-فرهاد محمدی، جاجلو، نادر حاجلو و ابوالقاسمی، عباس(1394). رابطه کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجیگری کمرویی و دوشواری هیجانی. اندیشه و رفتار، 10(38)، 16-7.
162- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر؛ نریمانی، محمد(1395). اثربخشي آموزش همدلي و آموزش مديريت خشم مبتني بر رویکرد شناختي– رفتاري بر سازگاري دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي. مجله روانشناسی مدرسه، 5(1)، 47-26.
163- نریمانی، محمد؛ ملکی، معصومه؛ میکاییلی، نیلوفر؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 8(1)، 36-26.
164-بشرپور، سجاد؛ عباسی، آزاده؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست. مجله پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، 5(1)، 85-70.
165- نریمانی، محمد؛ وجیدی، زهره؛ ابوالقاسمی، عباس (1395).نقش فعال سازی بازداری رفتاری، تکانشگری و آلکسی تایمیا در تمییس دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی جبری، پارانوئیذ و افراد بهنجار مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان،23(4)، 48-44.
166-نریمانی، محمد؛ خوشنودنیا، بهنام؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس (1395).مقايسه ي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خو دتنظيمي در دانش آموزان پسر نارساخوان، نارسانويس، نارسا حساب و عادي. مجله ناتوانی های یادگیری، 5(4)، 107-87.
167-معزز، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس و سوادی، داریوش(1395). مقایسه ي پروفایل شناختی و آشفتگی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع عمومی و کانونی. مجله علوم پزشکی ارومیه، 27(4)،
168- ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی، سمانه(1395). بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب. مجله آموزش پرستاری، 5(3)، 23-17.
169- سلیمانی، پریسا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ وکیلی، سجاد؛ رحیمی، عارف؛ بایرامزاده،نسرین(1395). بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی – رفتاری بر شدت علایم و بهزیستی هیجانی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک¬پذیر. فصلنامه افق دانش، 22(4)، 319-314.
170- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس(1395). اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتار درمانی دیالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علائم وسواس فکری و عملی. دو فصلنامه رواشناسی بالینی و شخصیت(دانشور). زیر چاپ.
171-طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر؛ نریمانی، محمد(1395). اثربخشي آموزش همدلي و آموزش مديريت خشم مبتني بر رویکرد شناختي– رفتاري بر شناخت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي. دو فصلنامه شناخت اجتماعی، 5(2)، 91-70.
172- غفاری، مظفر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). بررسی ارتباط باور آمیختکی اندیشه – عمل و هوش شخصی با صفات مرزی دانشجویان: با میانجی گری نقش کنترل عواطف. مجله تحقیقات رفتاری اصفهان،14(3)،
173-فتوحی، سکینه؛ ابوالقاسمی، عباس(1395). رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه ای سبکهای عشق. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 11(35)، 60-41.
174- محرمی، جعفر؛ صبحی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395).بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ناامیدی و بی لذتی دانشجویان مبتلا به افسردگی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(3)، 460-443.
175- نریمانی، محمد؛ ملکی، معصومه؛ میکاییلی، نیلوفر؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی. مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان، 14(4)، 420-420.
176-نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر(1395). اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردي مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد سرشت/منش زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان، 14(3)، 400-393.
177-سبزه آرای، میلاد؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). اﺛﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻴﮕﻴﺮيارزش آرزوﻫﺎ ﻫﺎ و ي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ. ﭘﮋوﻫﺶ روان ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 6(23)، 20-1.
178-ابوالقاسمی، عباس؛ دادفر، صدیف، نبی دوست، علیروضا.(1395). اثربخشي آموزش حل مسأله اجتماعي بر خود کنترلي، خودکارآمدي و تكانشوري در دانش آموزان داراي استعداد اعتياد. فصلنامه اعتياد پژوهي، 10(39)، 44-31.
179-سبزه آرای، میلاد؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد؛ ابوالقاسمی، عباس. (1395). مرگ آگاهی تجربهای بیدارکننده: دو مطالعه بر اضطراب مرگ و ارزشگذاری آرزوهای بیرونی. فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش در سلامت روانشناختی، 10(4)،
180 -کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). پیش بین روابط ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮیی ﺑﺮ اساس هوش معنوی، هوش اخلایی، رشایت زناشویی و استفاده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎيﻣﺠﺎز ي با نقش تعدیل کنندگی جنسیت. مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده، 6( 2)، 67-39.

181- محرمی، جعفر؛ صبحی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ- رﻓﺘﺎرى ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮده. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در دانشگاه اسلامی، 20(4)، 502-477.
182-کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ ابوالقاسمی، عباس.(1395). ﻣﺪل ﻋﻠﻲﺗﺄﺛ ﻴﺮات ﻣﻌﻨﻮی، ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ روابط ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮیی ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻫﺎيﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ي. ﭘﮋوﻫﺶ روان ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 6( 24)، 73-53.
183-فرشباف، برناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ حاجلو، نادر.(1395). بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمونره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردربیل. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 13(5)،
184-مشمول، صمد؛ ابوالقاسمی، عباس (1395). مقايسه خطرپذيري و تحريف شناختي در دانش آموزان با و بدون گرايش به اعتياد. اعتیاد پژوهشی 10(40)، 112-103.
185- معزز، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس و سوادی، داریوش(1395). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- رﻓﺘﺎري در ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻤﻼت ﺻﺮﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14(9)،
186-ابوالقاسمی، عباس؛ کریمی، هایده؛ خشنود نیا، بهنام.(1395). مقایسه رفتارهای خود تنظیمی،خود آگاهی هیجانی و سبکهای تصمیم گیری در زنان با و بدون تعارض زناشویی. مجله علوم رواشناختی، 12(4)، 27-7.
187-کریمی، هایده؛ ابوالقاسمی، عباس؛ خشنودی نیا، بهنام.(1396) مقايسه ابعاد سرشت و منش در دانش موزان با و بدون نشانه هاي وسواس. مجله رواشناسی مدرسه، 6(1)، 116-101.
188- فرشباف، برناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ حاجلو، نادر.(1395). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲ ـ رﻓﺘﺎر ي و ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم درﻣﺎﻧ ﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ي درد و ﺷﺪت درد در دﺧﺘﺮان ﺑﺎ دﻳﺴﻤﻨﻮره اوﻟ ﻴﻪ. ارمغان دانش. 22(1)، 103-87.
189-عطادخت، اکبر؛ مجدی، نورالدین؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس(1396). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺪﮐﺎرﮐﺮديﻫﺎيﻧﻮروﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل 1395اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ، اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ و اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽرﻓﺴﻨﺠﺎن، 16، 46-31.
190- رضایی جمالویی، حسن، ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد (1396). مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسهای در دانش آموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی. پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری اصفهان، 7(1)، 80-65.
191- قاسمی نژاد، محمد علی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر؛ نریمانی، محمد(1396). ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(2)، 182-170.
192- ابوالقاسمی، عباس؛ طاهری فرد، مینا؛ کیامرثی، آذر (1396). مقایسه حافظه هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بن فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عای. مطالعات رواشناختی الزهرا، 13(2)، 58-44.
193- ابوالقاسمی، عباس؛ قایمی، فاطمه؛ عباسی، مسلم؛ عیقیقی، آرش؛ محمودیان، حسن (1396). پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای. افراد استثنایی، 7(26)، 44-27.
194- ولی زاده، شفق؛ آزاد مرد، شهنام؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجیلو ، جلیل(1396). ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﺒﻚﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زورﮔﻮ. روانشناسی مدرسه، 6(3)، 152-135.
195- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس (1396). اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی ديالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علائم وسواس فکری و عملی. روانشناسی بالینی و شخصیت، 14(2)، 134-125.
196- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ مجرد، ارزو؛ آبنیکی، الهام (1396). نقش تعلل ورزی و کنترل عواطف در پیش بینی واکنش پذیری بین فردی سالمندان. روانشناسی بالینی و شخصیت، 15(1)، 61-51.
197- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ ایلبیگی، رضا (1396). اثربخشی خود تعلیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال خواندن. روانشناسی مدرسه، 7(2)، 93-72.
198-احمدزاده، شهین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ وطن خواه، محمد (1396). پیش بینی گرایش به ندالیسم در بزهکاری بر اساس طرحواره های ناسازگارانه اولیه و بلوغ اجتماعی/عاطفی. پژوهشهای روانشناختی، 20(2)، 53.
199- احمد پور، زهرا؛ ابوالقاسمی، عیاس؛ پورسهیلی، سمانه(1396). مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدن در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان،
200- رهبر، ابراهیم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ زبردست، عذرا؛ رهبر، فاطمه(1396). تاثیر آموزش شناختی رفتاری مهارتهای اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکلات رفتاری هیجانی رفتاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی. مطالعات ناتوانی،7
201- رهبر، ابراهیم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رهبر، فاطمه (1397). تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی/هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، 55-39.
202- دشتی، نقی؛ ابوالقاسمی، عباس (1397). نقش خود ارائگی و خود تنظیمی و رگه های تاریک شخصیت پیش بینی در وابستگی دانشجویان دانشگاه اردبیل به شبکه های مجازی اجتماعی. فصلنامه پژوهش و دانش در روانشناسی کاربردی،19(2)، 21-11.
203- ابوالقاسمی، عباس؛ سلیمانی راد، حسن(1397). پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان سلفی گیر بر اساس رگه های سه گانه شخصیت و نیازهای روانشناختی و احساس بیگانگی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی،8(2)، 224-206.
204- باقری، فرزین؛ شکیبا، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس(1397). پیش بین ترس از غذاهای جدید ا ابعاد ز طریق شخصیت و شیوه های والد گری کودک. مجله سلامت روانی کودک،5(2)، 35-25.
205- انصار حسین، سروین؛ ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر؛ حاجلو، نادر(1397). اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی و عملکرد اجرایی و شدت علایم افسردگی. مجله روانشناسی بالینی سمنان، 10(2)،
206- رهبر، ابراهیم، ابوالقاسمی، عباس و حسین خانزاده، عباسعلی(1397). تاثیر آموزش برنامه توانمندسازی خود تنظیمی بر کارکردهای عصب شناختی دانش آموزان با اختلال ریاضی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، 6(4)، 420-403. مستخرج از پایان نامه ارشد- راهنما
207- پاشا، نسترن؛ شاکری نیا، ایرج؛ ابوالقاسمی، عباس(1396). رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان. مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی، 4(1)، 111-91.
208- عبدی سادات، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ طاهری فرد، مینا (1397). رابطة سبك زندگي اسلامي،‌ معناي زندگي و هوش هيجاني با سلامت روان دانشجويان. مجله روانشناسی دین، 11(3)، 118-103.
209- ثاقبی سعیدی، کرامه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، بهمن(1397). نقش حس انسجام ، ناگویی هیجانی مهربانی به خود در پیش بینی بهزیستی رانشناختی دانش آموزان دختر دارای دیسمنوره اولیه. مجله علوم پزشکی رازی، 25(8)، 42-33.
210- حسن زاده, منیره؛ اکبری، بهمن؛ ابوالقاسمی، عباس(1397). اثربخشی درمان تحلیل متقابل بر راهبردهای تنظیم هیجان و عملکرد جنسی در زنان نابارور. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه،16(5)، 381-373.
211-رهبر طارمسری، مرتضی؛ کشاورز، پروانه ؛ ابوالقاسمی، عباس؛ رهبر، ابراهیم؛ رهبر، فاطمه(1397). اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر سیستم های فعال سازی/بازداری رفتاری و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دارای نشانه های اضطراب. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(108)، 70-62.
212- حنیفه، فاطمه؛ رشیدی، حجت ا...؛ کاسه گر، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس.(1397). پیش بینی تمایلات اجتماعی بر اساس شاخصهای قلمروگرایی در ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت. معماری و شهر سازی، 6(2)، 96-85.
213- حنیفه، فاطمه؛ رشیدی، حجت ا...؛ ابوالقاسمی، عباس.(1397). مقايسه سرمايه روان شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع های مسکونی با و بدون ويژگی کالبدی. مجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 30، 131-111.
مجلات لاتین
1-- Abolghasemi, A., Kiamarsi, A., Abdi, R.(2007). Goal orientations, role conflict and ambiguity: Predictors of competitive anxiety in athletes. International Journal of Psychology, 1(2), 1-17.
2-Abolghasemi, A., Narimani, M.(2008). A comparison social problem solving in patients with OCD, PTSD, PD… Research Journal of Biological Siences, 3(7), 683-689
3-Barahmand, U., Abolghasemi, A., JahanMohamdi, S.(2008). Using meta-cognitions to identify emotionally vulenerable college students. Americam Journal of Health Behavior, 32(6), 604-614.
4-Abolghasemi, A., Kiamarsi, A., Abdi, R.(2008). Machiavellianism and Perfectionism: Predictors of life satisfaction. International Journal of Psychology, 2(2), 103-117.
5-Narimani, A., Basharpor, S., Ghamari, Givi, H., Abolgasemi, A., Molavi, P.(2011). Effect of Cognitive Processing Therapy and Holographic Reprocessing on Reduction of Posttraumatic Cognitions in Students Exposed to Trauma. Iran J Psychiatry, 6, 138-144.
6-Narimani, M., Mahmoodi-Aghdam, N., Abolghasemi, A.(2012). The Role of Child Abuse and Neglect in Predicting the Early Maladaptive Schemas Domain. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 28-32
7- Abolghasemi, A., Meysami Bonab, S.(2012). The Relation of Alexithymia and Cognitive /Behavioral Coping Strategies with Psychological Vulnerability of Women with Somatization Disorder. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 17-22.
8- Meysami-Bonab, S., Abolghasemi, A., Sheikhian, R., Barahmand, U., Rasooliazad, M.(2012). The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on the Emotion Regulation and Emotion Recognition of Addicted Individuals. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 33-37,
9- Sohrabi, Z., Abolghasemi, A., Narimani, M.(2012). The effectiveness of dialectical behavior therapy on the self-efficacy in girls with bulimia nervosa. Annals of Biological Research, 3 (7), 3225-3228.
10- Abolghasemi, A., Rjabi, S., Shikhi, M., Kiamarsi, M., Adrolmamaleki, V.(2012). Comparison of resilience, positive affect, negative affect, and psychological vulnerability between Iranian infertile and fertile men. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), 7(1), 9-15.
11-Momen, S., Kazemi, R., Abolghasemi, A.(2012). Study of the Effectiveness of Social Skills Training on Social and Emotional Competence among Students with Mathematics Learning Disorder. Creative Education, 3(8), 1307-1310.
12- Abolghasemi, A., Pakpoori, F., Narimani, M., Sobhi, S.(2012). The Effect of Meta-Cognitive and Cognitive-Behavioral Therapies on Anxious Thoughts and Meta-Cognitive Beliefs 0f Students with Generalized Anxiety Disorder. International Journal of Psychology, 6(2), 47-65.
13- Abolghasemi, A., Kiamarsi, A.(2012). Early maladaptive schemas in women with sexual dysfounctions and normal women. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(9), 1245-1249.
14- Abolghasemi, A., Rajabi, S. The Role of Self-regulation and Affective Control in Predicting Interpersonal Reactivity of Drug Addicts. International Journal of Hgih risk and Addiction, 2(1), 28-33.
15- Zamanloo, F., Abolghasemi, A., Zaeifizadeh, M.(2013). Genes expression and stress in depressive patients and healthy. European Journal of Experimental Biology, 3(1),332-336.
16- Tayyebi, T., Abolghasemi, A., Alilu, M.A., Monirpoo, H.(2013). The Comparison of Self-regulation and Affective Control in Methampheta¬mine and Narcotics Addicts and Non-Addicts. Internation Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 1(4), 177-172.
17- Narimani, M., Asbaghi , E,. Abolghasemi, A.(2013). Effects of Neurofeedback on Cognitive Function of Headache Patient. J Psychol Psychother. 3(3),
18 -Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N.( 2013). Comparison of cognitive failures and academic performance among students with and without Developmental Coordination Disorder. Inter. Jour. Of Psych. And Behav. Reas. 2(2),79-85.
19- Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N.( 2013).Comparison of cognitive felexibility abd adjustment withn development coordinination didorder and typically developing student. Iranian Rehabilitation Journal, 10(16), 43.
20- Abolghasemi, A., Bakhshian, F.,Narimani, M.(2013). Response Inhibition and Cognitive Appraisal in Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder. Iran J Psychiatry, 8(3),124-130.
21- Hajlo, N., Abolghasemi, A., & Shahi, S.(2013). Evaluation of the effectiveness of seress managment training on the mothers lif quality of children with mental retardation. Inter Jour Of Psych & Behav Reas. 2(4), 217-222.
22- Zahed, A., Barghi, F., Abolghasemi, A.(2013). Relationship beween identity styles and self-esteem. Internayional Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(8), 2294-2297.
23-Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., Ahadi, B.(2013). Effectiveness of of training acceptance/commitment anf training emotion regulation on high risk behviors……. Internation Journal of High Risk Behaviors, 2(2), 58-51.
24- Habibi, Z., Tourani, S., Sadeghi, H., Abolghasemi, A.(2013). Effectiveness of stress management skill training on the depression, anxiety and stress levels in drug addiction withrawal. Internation Journal of High Risk Behaviors, 2(2), 82-86.
25- Rezapour, Z., Basharpour, S., Abolghasemi, A.(2013). The distress in tolerance in predicting externalizing problems. Inter Jour Of Psych & Behav Reas. 2(6), 625-331.
26- Khoramdel, K., Abolghasemi, A., Rakhshani, F., Pour Nikdast, S., Rajabi, S.(2013). Early maladaptive schemas as predictor of adolecsents runaway. Archives of Pschiatric &Psychother, 4, 51-59.
27- Abolghasemi, A., Sadeghi, H., Kiamarsi, A., Abbasi,M.(2014). Role of Behavioral Addictions in Predicting Reactivity in Bipolar Mood Disorder Patients. Internation Journal of High Risk Behaviors. 3(1),
28- Narimani, M. Eyni Mirzavand, M., Abolghasemi, A., Ahadi, B.(2014). Effectiveness of the Group Training of Spiritual Intelligence on Psychological Well-being in HIV-positive Patients. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 3(1), 55-59.
29- Ghasempour, A., Fahimi, E., Amiri, P., Akbari, D., Abolghasemi, A., Fakhari, N.(2014). Comparing the Recognition of Emotional Facial Expressions in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder and Major. Zahedan J.Rese.in Medi. Scie. 16(50), 59-62.
30-Pur Nik Dast, S., Abolghasemi, A., Hasanvand, M., Lak, Z.(2014). Elham Komranian Zadeh Predicting Bullying of Boys at Schools through Neo Personality Dimensions and Religious Attitudes. Journal of Multidisciplinary Research, 3 (7), 30-41.
31-Mohammadi, I., Zeinalzadeh, F., Kazemzadek, R., Balakhani, A., Atadokht, A., Abolghasemi, A.(2014). International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 3(9), 2136-49.
32- Fizollahi1, S., Abolghasemi, A., Babazadeh1, A.(2015). The role of emotion regulation, dissocative experiences and intolerance of uncertaintiy experience.. An International Peer-reviewed Journal, 4(1), 184-189.
33-Einy, S., Abolghasemi, A., Narimani, M., mohammadi, I.(2015). Comparison of resiliency and cognitive evaluation in students with physical, emotional abuse and normal. Journal of Humanities and Social Sciences,8(4), 62-70
34-Einy, S., Abolghasemi, A., Narimani, M., mohammadi, I., Taghavi, R.(2015). Comparison of resiliency and affective perception in students with physical, emotional abuse and normal. Research Paper., 87 (1), 81-86.
35-Someloo, S., Abolghasemi, A., Narimani, M., Adamiyat, H.(2015). Comparison of cognitive decision making and social judgment in schizophrenia patients and nirmal controls. J.Appl. Environ. Biol. Sci, 5(3), 111-118.
36. Abolghasemi, A., Karami, J., Bakhti, M. Bagiyan Kulemarez, M.J. (2015). The comparison of dimention of temperament and character in depressive patients and normal personals. Journal Fundmental of Mental Health, 17(4(, 164-71.
37-Allah-Gholilo, K., Abolghasemi, A., ,1 Dehghan, H., Imani, H.(2015).The Association of Alexithymia and Sense of Coherence with Life Satisfaction in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Normal Students. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 17(4), 1-4.
38- Abbasi, M., Abolghasemi, A., (2015). Temperament and Character Dimensions: correlates of Impulsivity in morphine addicts. Int J High Risk Behav Addict, 4(4), e21142..
39-Abolghasemi, A., Gholami, H., Narimani, M., Ganji, M.(2015). Therapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Sociotripic/Autonomous Personality Styles in Patients with Depression. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Iran J Psychiatry Behav Sci. 2015 December; 9(4), e3665.
40- Taherifard, M., Abolghasemi, A., Hajloo, N.(2015). positive and negative urgency and sleep quality among patients with borderline and antisocial personality disorder. Archives of Psychiatric &Psychotherapy, 4, 105-112.
41- Moulaee, M.; Abolghasemi, A., B Aghababaei, M. (2016). Pathological narcissism, brain behavioral systems and tendency to substance abuse: The mediating role of self-control. Personality and Individual Differences, 88, 247–250.
42-Tavakolian, E., Abolghasemi, A. (2016). Effects of cognitive restructuring training on neurocognitive functions in opioid addicts. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 14–21
43-Ghaderi Rammazi, M., Dehghan,H.R., & Abolghasemi, A.(2016). Comparison of Social Support and Self-Injurious Behaviors in Students with and without Learning Disabilities. Int J High Risk Behav Addict, 6(2),
44-Abolghasemi A., Farhang, S., Taherifard, M., Kiamarsi, A., Saharkhiz Arabani,. (2016). The Effectiveness of the Supportive-Expressive Therapy on the Hope and Quality of Life of Patients Suffering from Multiple Sclerosis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 14–21
45- Abolghasemi, A. , Michaeili, N., Khoshnoodnia, B., Karimi, H.(2016). Effectiveness of Cognitive Therapy on Emotional Distress and Stress Coping Strategies in Patients with Multiple Sclerosis. Asian Journal of Health Psychology,1(1), 7-16.
46- Valizade & Abolghasemi.(2016). The compare of separation anxiety and self-pity in patients with generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 732-739.
47- Fasihi & Abolghasemi.(2017). The Comparison of Emotional Processing and Self-compassion in Bully and Victim. Int. J. Adv. Stu. Hum. Soci. Scie, 5(2). 30-36.
48-Pouresmali, Abolghasemi & Mowlaie(2017). PersonalityPatternsandForgivenessAmongUniversityStudentsin Ardabil, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(3), 35-59.
49- Moghadam & Abolghasemi.(2017). Arts and Psychological Treatments, the Effectiveness of Comedy Films on the Mood Index in Depressed Patients, a Controlled Trial. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 3(5), 1535-1538.
50- Rahbar, Abolghasemi & Rahbar(2018). Alexithymia and personality factors among with and without autism spectrum disorder. Iranian Rehabilation Journal, 16(1), 77-82.
51- Rahbar, Abolghasemi & Rahbar (2018). The Effectiveness of Schema Therapy Integrated with Rehabilitationon Cognitive Emotion Regulation and Existential Anxiety in Patients with Congestive Heart Failure. Journal of Contemporary Psychotherapy,
52- Rahbar, Abolghasemi & Rahbar.(2018). Effectiveness of Meta-Cognitive Skills Training on Self-Handicapping and Self-Efficacy of Students. Iranian Rehabilation Journal, 16(1), 71-76.

کتب تالیف/ترجمه
1- ابوالقاسمی، عباس .(1382). اضطراب امتحان. انتشارات نیک آموز.
2- ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ کیامرثی، آذر. (1384). روانشناسی در اجتماع . انتشارات رهرو دانش.
3- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر.(1385). روانشناسی سرسختی. دانشگاه آزاد.
4- ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد.(1385). آزمونهای روانشناختی. باغ رضوان.
5- ابوالقاسمی، عباس .(1390). روانشناسی کمال گرایی. انتشارات گلپونه.
6- ابوالقاسمی، عباس؛ تکلوی، سمیه. (1390). راهنمای پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شده جکسون. انتشارات رویه.. مولف: داگلاس جکسون.
7- ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن؛ کیامرقی، آذر.(1391). افزایش تاب¬آوری تحصیلی در کلاس درس. انتشارات به اندیشان. مولف: کارمل سفای.
8- ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن؛ مجرد، (1392). درمان تاب آور: کار با کودکان و خانواده ها. انتشارات صادقی، مولفان: آنجی هارت، دریک بلینکو و هلن توماس.
9- ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ علیان، صادقی، حسن.(1392). درمان شناختی- رفتاری ADHD در بزرگسالان. انتشارات به اندیشان. مولفان: جی. راسل رامسی و آنتونی ال راستین.
10- ابوالقاسمی، عباس؛ انصار حسین، سروین(1393). پژوهش و تمرین ارتقاء سلامتی: چه چیزی باعث می‌شود افراد سالم بمانند؟«مدل سلامتی‌زایی و حس انسجام آنتونوسکی.آرنا، تهران.
11- ابوالقاسمی، عباس؛ تکلوی، سمیه (1395). راهنماب کاربردی ابزارهای اضطراب- ترجمه،آوای نور، تهران
12- ابوالقاسمی، عباس؛ خالقی، سمانه. (1394). روان شناسی قلدری: با تاکیذ بر ابزار سنجش، ترجمه آماده چاپ.

برخی از سمینارها و همایش های داخلی
1- بررسی تاثیر جو سازمانی و فرهنگ سازمانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پنجمی همایش سراسرس بهداشت روانی کودکان و نوجوانان. 1382. ابوالقاسمی- کیامرثی
2- بررسی سازگاری روانشناختی در کودکان....پنجمین همایش سراسرس بهداشت روانی کودکان و نوجوانان. 1382. هاشمی- حجاران- ایوالقاسمی
3- بررسی مقایسه میزان سلامت روانی و .........در دانشجویان شبانه و روزانه. دومین سیمینار سراسری بهداشت روانی
4- اثربخشی دو روش تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر خودکارآمدی. پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم.1384. آریان پوران- نریمانی- ابوالقاسمی
5- ررسی ارتباط کمال گرایی، عزت نفس و تصور از بدن با نگرشهای ........ سومین سیمینار سراسری بهداشت روانی. 1385. ابوالقاسمی- کیامرثی
6- مقایسه راهبردهای مقابله، جهت گیری هدف و اضطراب در .................... سومین سیمینار سراسری بهداشت روانی . 1385. ابوالقاسمی- کیامرثی
7- مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران صرعی و افراد بهنجار سومین سمینار انجمن صرع ایران. 1385. ابوالقاسمی- ایمانی- رحیمی
8- رابطه کمال گرایی با الگوهای شخصیتی. چهارمین سیمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 1387. کیامرثی- ابوالقاسمی
9- بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی های تولید. همایش ملی تعاون و کارآفرینی. 1387. عباسی- ابوالقاسمی.
10- مقایسه اثربخشی دو روش درمانی فراشناختی و دارویی در کاهش افکار اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1389. ابوالقاسمی، کاظمی، نریمانی، آق و ...
11- پنج عامل شخصیت و سلامت روانی به عنوان پیش بینی کننده های نوآوری در کارکنان شهر اردبیل. سومین کنگره خلاقیت شناسی در ایران. 1389. تکلوی و ابوالقاسمی.
12- رابطه هوش هیجانی و شخصیت با نشانه های اختلال بیش فعالی/نقص توجه.سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1389. جاهد، کاظمی، ابوالقاسمی.
13- راهبردهای تنظیم هیجان و آسیب پذیری روانی در ...... ششمین سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان. گیلان. 1391. کیامرثی، ابوالقاسمی
14- خیال پردازی و نارسایی شناختی در پیشرفت تحصیلی. ششمین سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان. کیلان. 1391. قاسم زاده ابوالقاسمی، نریمانی
15- رابطه آلکسی تایمی، عواطف مثبت و منفی با وضعیت روانی دانشجویان... ششمین سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان. کیلان. 1391. شیخ نورانی، ابوالقاسمی
16- نوعدوستی و عملکرد اجتماعی در دانشجویان.. ششمین سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان. کیلان. 1391. ابوالقاسمی، بابایی، نریمانی.
بیش از 100 مورد............................................................................................................

برخی از سمینارها و همایش ها بین المللی
1-Comparing personality characteristics of aeeective, assertiveness, International Conference.
Psychology in Mental Health. India. 2007. Jafari, M. Abolghasemi, A
2-comparison of cognitive failures and metcognition in elderly people based on religious behavior.The 4 International Conference of Cognitive ,Science Tehran, 10-12 May, 2011.
3-The role of irrational bekiefs in prediction of satisfaction with life.The 4 International Conference of Cognitive ,Science Tehran, 10-12 May, 2011.
4-Resilience and perceived stress: Predictors of life satisfaction in the students of success and failure. Procedia Scial and Behavior Sciences. 2010. 5: 748-75. Abolghasemia & Taklavi Varaniyaba.
5-Emotional intelligence and frustration: Predictors of quality of life in patients with irritable bowel syndrome. Procedia Scial and Behavior Sciences.. 2010. 5: 827-831. Kiamarsia & Abolghasemib.
6-ACompare of Type D personality and Physiologic variables incoronary heart diseases with and without surgery. 3 world conference on psychology-counselige & guidance.
7-The Effectiveness of dialectical behaviour therapy on the Wightself-efficacy in girls with bulimia nervous. 3 world conference on psychology-counselige & guidance.
8-The Effectiveness of life skill training on self-esteem andcommunication skills of students with mathematic learning disability. 3 world conference on psychology-counselige & guidance.
9-The relationship of procrastination and self-efficacy with Psychological vulnerability in students. 3 world conference on psychology-counselige & guidance.
………………….

طرحهای پژوهشی
1- بررسی رابطه چند متغیری فشارزا های دانشجویی......... مجری- داخلی.1382. ابوالقاسمی
2- بررسی شیوع اختلالات رفتار در دانش آموزان دوره ابتدایی اردبیل. مجری. سازمان آموزش و پرورش استان1382. . ابوالقاسمی
3 - بررسی آسیب شناسی دانشجویان شبانه. مجری- داخلی. 1383. ابوالقاسمی
4 - بررسی نقش باورهای فراشناختی در توهمات و هذیانهای بیماران اسکیزوفرن....... مجری- داخلی..1384. ابوالقاسمی
5 - بررسی ارتباط راهبردهای مقابله ای، اضطراب و جهت گیری هدف. مجری- داخلی.1384. ابوالقاسمی
6- بررسی علل کاهش ضریب نفوذ تلفن در استان اردبیل. مجری- داخلی. مخابرات استان اردبیل. مجری- داخلی.....1385. ابوالقاسمی- داوری
7- بررسی میزان رضایت مشترکین از خدمات شرکت گاز اردبیل و عوامل . ... مجری- شرکت گاز استان اردبیل.1386. ابوالقاسمی- عباسی
8- اعتبار یابی و هنجار یابی مقیاس همدلی در دانش آموزان دبیرستانی.... مجری- داخلی.1386. ابوالقاسمی- راثی زاده
9- بررسی ارتباط باورهای فراشناختی و مذهبی با شکست های شناختی در میانسالان و .... مجری- داخلی.1386. ابوالقاسمی
10- بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها.... همکار اصلی. سازمان تعاون استان اردبیل..1386. عباسی- ابوالقاسمی-مجیدی-اصنافی
11- بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان و نقش پلیس.. همکار اصلی. استانداری.. 1386. عباسی- ابوالقاسمی-مجیدی-رسولی
12- مطالعه نگرش و گرایش به پان ترکیسم در جوانان استان اردبیل- 1384- خارجی - مجری - ابوالقاسمی
13- بررسي نحوه فعالیت و میزان مقبولیت پان ترکیسم در جوانان و راههای مقابله با آن در استان اردبیل-1386- خارجی - مجری – ابوالقاسمی
14- بررسی رضايت مشتركين از خدمات شركت گاز استان اردبيل و عوامل مرتبط با آن. خارجی. مجری(شرکت گاز استان). 1386. ابوالقاسمی و عباسی.
15- بررسی ارتباط کمال گرایی و عرت نفس با پیشرفت تحصیلی وزنه برداران.. مجری- داخلی.. 1387. ابوالقاسمی
16- بررسی ارتباط سلسله مراتب نیازهای مزلو با جهت گیری پیشرفت و....در کشتی گیران حرفه ای. مجری- داخلی.1387. ابوالقاسمی
17- علل افزایش نفوذ پان ترکیسم در میان جوانان استان اردبیل-1387- خارجی - مجری - ابوالقاسمی
18- بررسی ارتباط تاب آوري روانشناختي و استرس ادراك شده با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي سابقه مردودي- مجری- داخلی.1388. ابوالقاسمی
19- نقش ابعاد تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی در دانشجویان- مجری- داخلی.1388. ابوالقاسمی
20-بررسی نیازهای تربیتی و آموزشی بسیجیان در سطح استان متناسب با اقشار مختلف- 1388-خارجی - مجری - ابوالقاسمی
21-ارزیابی سازمانهای مردم نهاد در اردبیل و نقش بسیج در آن(سازمان بسیج 20 میلیونی کو). 1389. ابوالقاسمی
22- سنجش میزان رضايت شغلی کارکنان شركت گاز استان اردبيل و عوامل موثر برآن با تأکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران مربوطه. 1390. خارجی- شرکت گاز استان. ابوالقاسمی عباسی
23- بررسي ميزان رضايت مشتركين از خدمات شركت گاز در استان اردبيل و عوامل موثر بر آن. 1390. خارجی- شرکت گاز استان. ابوالقاسمی عباسی
24- نقش طرحواره های ناکارآمد در پیش بینی کارکردهای جنسی مختل زنان. داخلی. مجری(گرنت) - ابوالقاسمی. 1390
25-بررسی ارتباط پردازش هيجاني و ارتباطات كلامي و غير كلامي با علایم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنی. داخلی. مجری(گرنت) - ابوالقاسمی. 1390
26- بررسي عوامل موثر در جذب و نگهداشت مربيان مجرب جمعيت هلال احمر استان اردبيل و ارائه راهكارها. خارجی. مجری(هلال اهمر استان). 1390. ابوالقاسمی و کیامرثی.
27- نقش رفتارهاي اعتياد آور و تكانشوري در پيش بيني واكنش پذيري بيماران دوقطبي. داخلی. مجری(گرنت) - ابوالقاسمی. 1391
28- نقش شناخت اجتماعی، پردازش و بازشناسی هیجان در پیش بینی عملکرد اجتماعی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی. داخلی. مجری(گرنت) - ابوالقاسمی. 1391
29-- زمينه‌هاي روانشناختي خودزني و خودكشي و راهبردهاي روانشناختي مقابله با آن. مجری، سازمان زندانهای استان گیلان-ابوالقاسمی. 1395


برخی از پایان نامه های راهنمایی شده در کارشناسی ارشد
1- بررسی رابطه آندروژنی و روان نژندی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور. 1384. حسین شیبانی( دانشگاه محقق اردبیلی)
2- بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی، ابعاد کمالگرایی و مهارتهای حل مساله اجتماعی با توجه به سطوح بلاتکلیفی .1384. صدیقه ابراهیم زاده. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
3- مقایسه کارایی دو روش شناخت درمانی بک و تیزدل در درمان افسرده خویی.1384. حسین غلامی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
4-بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه در کاهش .......1385. رضا گلپور.
5- مقایسه اثربخشی دو روش درمانی فراشناختی و شناختی-رفتاری در درمان دانش آموزان مبتلا به GAD. 1385. فریدون پاکپور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
6- ارتباط برخی از متغیرهای شخصیتی با جهت گیری کارآفرینی و عملکرد تجاری...1387. مسلم عباسی . ( دانشگاه محقق اردبیلی).
7- اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی جکسون. 1387. سمیه تکلوی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
8- بررسی ارتباط حافظه هاي فعال، خودكار و پاسخهاي هيجاني با كيفيت زندگي در بيماران اسكيزوفرني با نشانه هاي مثبت و منفي. 1388. سمیرا نوید. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
9- بررسي ارتباط تيپ شخصيتي D، خستگي، خصومت و احساس وابستگي با وضعيت بهداشتي بيماران کرونر قلبي. 1388. فاطمه زاهد. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
10- بررسي ارتباط خودكارآمدي، تكانشوري، فعال¬سازي- بازداري رفتاري و مهارت¬هاي اجتماعي با سوء مصرف مواد در دانش¬آموزان. 1388. مهدی پور کرد. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
11- بررسی آسیبهای شناختی، فراشناختی و نورولوژیکی و ارتباط آنها با نشانه های مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنیا. 1388. مهدی پشتام. ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل )
12- تاثیر درمانهای فراشناختی و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. مهدیه حسن علی زاده. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
13- بررسي رابطه ي بين طرحواره ه هاي ناسازگار و سیستم های فعال سازي – بازداري رفتاري با نشانه هاي شخصيت مرزي و اجتنابي. 1389. محمد امینی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
14- نقش منش، سرشت و آلکسی تایمی در تمیز نشانه های مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. 1388. بهاری. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
15- تحلیل رابطه مهارتهای هوشیاری فراگیر، فراشناخت و تنظیم هیجان با رفتارهای بین فردی سوء مصرف کنندگان از مواد . 1388. قلیلو.
17- بررسي رابطه تاب آوري، راهبردهاي مقابله با استرس و حمايت اجتماعي با وضعیت روانشناختی زنان داغديده. 1388فاطمه مدانلو. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
18- بررسي ارتباط کمال¬گرايي، عواطف خودآگاه و تعلل ورزي با وضعيت تحصيلي در دانشجويان . 1389. نظری. ( دانشگاه محقق اردبیلی). راهنمای مشترک.
19- بررسي ارتباط راهبردهای مقابله با درد ، احساس پیوستگی وفعالیت جسمانی با وضعیت بهداشتی بیماران زن مبتلا به درد های عضلانی –اسکلتی. 1388. ویدا چشم براه. راهنما. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
20- بررسی ارتباط منش، سرشت و شیوه های فرزند پروری با نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی در نوجوانان1388. مریم رفیعی. راهنما. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
21- بررسی ارتباط صفات انگیزشی، سرمایه اجتماعی سازمانی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. 1389. محمد مرادی. ( دانشگاه محقق اردبیلی). راهنمای مشترک.
22- مقايسه پذيرش همسالان، سازگاري و ادراک از خود در دانش آموزان داراي ناتوانيهاي يادگيري و کودکان عادي. 1389. رضایی. ( دانشگاه محقق اردبیلی). راهنمای مشترک.
23- بررسي مقايسه اي تاب آوري ، خلاقيت و ابعاد شخصيت در رزمندگان خط شكن و غير خط شكن اردبيل. دشتی. 1389. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
24- بررسی ارتباط خشم، استرس، خستگی و افسردگی با کارکردهای خانوادگی و شغلی در زنان کارمند مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی. 1389، پناهی. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
25- ابعاد درد، خستگی و عواطف در بیماران مبتلا به اختلال جسمانی کردن. شیخ نورانی، 1389. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
26- بررسي مقايسه اي نشخوار ذهني و اختلال خواب در بين بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه و افراد سالم، 1389، وحدتي . (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
27-نقش قضاوت اجتماعی و پردازش هیجانی در پیش بینی واکنش پذیری زنان دارای فوبی اجتماعی. 1389، لطفی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
28-مقایسه راهبردهای کنترل فکر، ارزیابی شناختی و بازداري پاسخ در بیماران مبتلا به اختلال استرس حاد و PTSD. 1389، بخشیان. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
29- مقایسه خود انعکاسی، فراشناخت و فراهیجان در بیماران اسکیزوفرنی حاد و مزمن. شکری. 1389، شکری ، (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
30- رابطه بين نگرش به رياضي، خودکارآمدي و اضطراب امتحان در دانش¬آموزان. 1389، لیلی اصلانی.( دانشگاه محقق اردبیلی).
31-مقايسه اثربخشي آموزشهای شناختي – رفتاري و مهارتهاي تنظيم هيجان بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. 1390 پروین بیگی. .( دانشگاه محقق اردبیلی).
31-نقش تيپ شخصيتي D ، حمایت اجتماعی و خود دلسوزی در پیش بینی رفتارهای بهداشتي بيماران كرونر قلبي. 1390، تقی پور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
32. مقایسه رفتارهای اجتنابی، تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. 1390، محمد بهرامی .( دانشگاه محقق اردبیلی).
33-مقایسه سرشت و منش در بیماران افسرده اقدام کننده به خود کشی و افراد بهنجار ، 1390، زینالپور(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
34- مقایسه بازداری پاسخ ، خودآگاهی شناختی و تجربیات تجزیه ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی و افراد بهنجار. 1390، یحیی نژاد(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
35-بررسی ارتباط ادراک اجتماعی وپردازش هیجانی با علایم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنی. 1390 .نوری(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
36-مقايسه اثر بخشی درمان شناختي و درمان حمايتي – بيانگر بر سازگاري روانشناختی بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. 1390. فرهنگ. .( دانشگاه محقق اردبیلی).
37- نقش مكانيسم هاي دفاعي و تاب آوري در پيش بيني آسيب پذيري رواني مبتلايان به آسم. 1390، ابراهیمی.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
38- مقایسه نارسایی های شناختی و هیجانی در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه توام بابيش فعالي و دانش آموزان بهنجار. جاهد. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).راهنما(دفاع شده)
39- مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش کنترل خود و تن آرامی بر ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان.1390، سپاسی.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
40-مقایسه خود-تنظیمی، کنترل عاطفی و محرومیت اجتماعی در معتادین به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار. 1390، طیبی.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
41-مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، واکنش پذیری بین فردی و رفتارهای خودآسیبی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی با افراد بهنجار. 1390، اشرفی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
42-مقایسه تصمیم گیری شناختی و قضاوت اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی و افراد بهنجار.1390، صومعلو.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
43- نقش راهبردهای تنظیم هیجان، نگرانی و فراخلق در پیش بینی نارساییهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر. 1390، لطفی بخش.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
44-مقایسه تفسیر رویدادهای مثبت و منفی و کیفیت رفتارهای دوستانه در افراد دارای فوبیای اجتماعی غیر بالینی و بهنجار. 1390، معرفتی. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
45- مقایسه سرشت، نارسایی هیجانی و بازداری پاسخ در نوجوانان دختر دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای و بهنجار. 1390، نجفی.
46-بررسی اثربخشی درمان شناختی، رفتاری بر باورهای غیر منطقی و نشخوارهای ذهنی بیماران مبتلا به افسردگی. 1390، تقی زاده.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
47- نقش راهبردهای تنظیم هیجان و تيپ هاي شخصيتي D و A در پيش بيني آسيب پذيري رواني در بیماران ايسكميك قلبی و نارسايي قلبي مزمن. 1390، حمیده ذوقی.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
48- نقش تصمیم گیری، صفات شصیتی سایکوپاتیک و حافظه هیجانی در پیش بینی واکنش پذیری نوجوانان دارای اختلال سلوک. 1391، عقیل کبودین( دانشگاه محقق اردبیلی).
49- اثربخشی درمان حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم و بازشناسی هیجان و .... افراد معتاد.1391، سهیلا میسمی.( دانشگاه محقق اردبیلی).
50-نقش پاسخ های هیجانی، رفتارهای نوعدوستانه و تجربیات تجزیه ای در پیش بینی عملکرد اجتماعی دانشچویان دارای اختلال اضطراب منتشر. 1391، صرفناز بابایی. ( دانشگاه محقق اردبیلی). راهنمای مشترک.
51- نقش رویدادهای استرس زای زندگی، رفتارهای غیر کلامی و خودآگاهی در پیش بینی مهارت های بین فردی بیماران افسرده.1391، الهام مختار پور. ( دانشگاه محقق اردبیلی). راهنمای مشترک.
52- مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی حل مسئله اجتماعی و کنترل تکانه بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی دانش آموزان دارای نشانه های اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی.1391، سعید رجبی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
53- بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار. 1391، مریم رستمی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
54-ارتباط وضوح هيجاني، ارزيابي شناختي و سیستم های بازداري - فعال سازي رفتاري با رضایت از زندگی و نشانه هاي PTSD در دانش آموزان دختر مواجه شده با تروما. 1392. سمیه قدیری. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
55- ارتباط سبک های اسنادی، بازشناسی هیجان و پردازش شناختی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دارای اختلال بدشکلی بدن. 1392. زهرا مهدی زاده. راهنما( دانشگاه محقق اردبیلی).
56- بررسی اثربخشی آموزش حل مساله اجتماعی بر کنترل عاطفی و شایستگی اجتماعی دانش آموزان دختر آازار دیده. 1392. سکینه مرادی. راهنمای مشترک. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
57- بررسی اثربخشی آموزش یادگیری خود تنظیمی بر انگیزش تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی شهرستان بهشهر. 1392. سبحان برزگر. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
58-اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین نابارور. 1392. الهه علمداری. راهنمای مشترک( دانشگاه محقق اردبیلی).
59- رابطه حافظه هیجانی، پردازش خود تاملی و راهبردهای تنظیم هیجان با نارسایی های شناختی دربیماران دوقطبی نوع یک و دو. 1392. مریم مهرعلی تبار. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
60-اثر بخشی آموزش خود کنترلی بر بهزیستی هیجانی و پیشگیری از عود در افراد معتاد به مواد مخدر. 1392. حدیث یوسفی. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
61- بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر بهبود پردازش/بازشناسی هیجان و نارسایی¬های شناختی در معتادان. 1393. احسان توکلیان راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
62-نقش خود دلسوزی و سرشت و منش در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دردهای اسکلتی عضلانی . 1393. بهزاد تقی پور. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
63- اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نارسایی های شناختی و پردازش هیجانی پرستاران مضطرب. سمانه اسدی. 1393. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
64- اثربخشی آموزش گروهی تاب آوری بر بهبود نارسایی¬های شناختی و هیجانی در دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. 1393. المیرا نوری. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
65- نقش خود تنظیمی،آگاهی هیجانی و سبکهای تصمیم گیری در پیش بینی آسیب پذیری شناختی افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر. 1393.سیده فاطمه هاشمی. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
68- نقش واسطه ای خود تاییدی در رابطه پویایی های ارتباطی، انطباق پذیری خانواده و روابط رومانتیک با جهت گیری هدف زنان دارای تعارض زناشویی. 1394. فاطمه اسدی. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
69-مقایسه¬ی سرشت ¬عاطفی- هیجانی، اضطرار منفی و کیفیت خواب در¬ افراد دارای اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی با افراد بهنجار. مینا طاهری فرد. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
70-مقایسه سبکهای تفسیری، حس انسجام ،حافظه هیجانی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال پانیک با افراد عادی. 1394. گلاویژ محمدی. راهنما. ( دانشگاه محقق اردبیلی).1394
………………………….


پایان نامه های هدایت شده دکتری
1- بررسی اثربخشی آموزشهای ذهن¬آگاهی و تنظیم هیجانی بر بهزیستی روانشناختی جانبازان شیمیایی. 1390، سعید آریاپوران. (دانشگاه محقق اردبیلی). راهنمای مشترک. دکتری
2-بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح فرایندهای روان شناختی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی.1390، سوران رجبی. راهنمای مشترک. (دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
3- بررسی همه گیر شناسی اختلال وسواس فکری- عملی و مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر استنتاج و دیالکتیک رفتاری بر علائم وسواس زنان(دانشگاه محقق اردبیلی). 1391، ملاحت امانی. راهنمای مشترک. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
4-اثر بخشی آموزش‌های پذیرش / تعهد و تنظیم هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی، سازگاری و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. 1392. مسلم عباسی. راهنمای مشترک با دکتر نریمانی. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
5-مقایسه اثربخشی مدل اجتناب شناختی و آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد سرشت / منش و حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. 1393. سمیه تکلوی. راهنمای مشترک با دکتر نریمانی. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
6-اثربخشی روشهای آموزش خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر کیفیت زندگی و کارکردهای اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به افسردگی. 1393. رضا گلپور. راهنمای مشترک با دکتر احدی. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
7- اثربخشی برنامه های آموزشی مدیریت استرس و تاب آوری بر وضعیت روانشناختی و شغلی کارکنان. 1394. مولود کیخسروانی. راهنمای (دوم) مشترک با دکتر جاجلو. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
8-اثربخشی آموزش همدلی و آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی– رفتاری بر شناخت اجتماعی، بازداری پاسخ، و سازگاری کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله¬ای. 1394. محبوبه طاهر. راهنمای(اول) مشترک با دکتر حاجلو. (دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری.
9- اثربخشی دو برنامه " بازسازی زندگی" و " مداخله برای کودکان طلاق" بر وضعیت روان‌شناختی کودکان والدین در حال طلاق. 1395. فهیمه برخورداری. مشترک با اوشا برهمند (دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری.
10-اثربخشی روش¬های رفتار درمانی شناختی متمرکز بر تروما و روایت درمانی مواجهه¬ای بر کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی نوجوانان دارای نشانه¬های استرس پس از سانحه. سعید رجبی. مشترک با نیلوفر میکاییلی (دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری.
11- اثربخشی دو روش آموزشی استحکام روانی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و شاخص-های فیزیولوژیکی در ورزشکاران حرفه¬ای. محمد علی قاسمی نژاد. مشترک با نادر حاجلو(دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری.
12-
13-

 

 

برخی از پایان نامه های مشاور کارشناسی ارشد
1- بررسی رابطه فراشناخت، رشد اخلاقی و هویت یابی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. 1384. صالح جهان محمدی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
2- بررسی رابطه صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با سیستم ایمنی و عملکرد شغلی در پرستاران. 1384. یوسف خنیا. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
3- مقایسه منبع کنترل، خودپایی، هیجان خواهی و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای.1384 مظفر غفاری. ( دانشگاه محقق اردبیلی).)
4- مقایسه اثربخشی دو روش تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر خودپایی، خودکارآمدی و عملکرد ورزشی تکواندوکاران .....1384. سعید آریاپوران. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
5- بررسی رابطه سرسختی، سبکهای تفکر و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار. 1385. زرار محمد امینی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
6- بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه در کاهش .......1385. رضا گلپور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
7- بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل. 1386 .. مریم آسیایی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
8- مقایسه اثربخشی آموزش روشهای ایمن سازی روانی و مهارتهای مطالعه در اضطراب امتحان و خودکارآمدی بر دانش آموزان .1385. .. سودابه رفیق ایرانی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
9- بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در دانش آموزان پنجم و اثر بخشی روشهای صحبت با خود درونی و بیرونی در کاهش آن.1386. محمود فلاح زاده.( دانشگاه محقق اردبیلی). مشاور(دفاع شده)
10- بررسی تاثیر دو آزمون هوازی و بی هوازی در سیستم ایمنی دانشجویان ورزشکار. 1386. ابوالفضل دیلمی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
11- نقد جامعه شناختی – ادبی آثار سیمین دانشور. 1386. اعظم رمضانی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
12- مقایسه باورهای فراشناختی و حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت. 1387. معصومه ملکشاهی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
13- بررسي ميزان خشونت در جوانان و ارتباط آن با سبك هاي دلبستگي....1387. ناهيد اكير زاده. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
14- تاثير آموزش حل مساله اجتماعي در تعامل هوش هيجاني بر سازگاري اجتماعي و ..1387. پري ميرزايي . ( دانشگاه محقق اردبیلی).
15- بررسي رابطّه علّي پنج عامل شخصيت، حجم تمريني و عملکرد ورزشي در ورزشکاران رشته کشتي .1387... نادر محمودي. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
16- مقايسه سبك هاي رهبري و متغيرهاي شخصيتي در مديران. 1387. زهرا اسد پور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
17- مقايسه هوش¬هيجاني، سبك¬هاي تفكر و سبك¬هاي دلبستگي دانش¬آموزان نابينا و عادي. 1388. اسماعیل سلیمانی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
18- بررسي ارتباط سبك هاي مختلف عشق و باورهاي غيرمنطقي با سازگاري زناشويي. 1388. زهرا دستغیب. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
19- بررسی شیوع کودک آزاری و ارتباط آن با وضعیت روان شناختی والدین. 1388. نرگس خاتون حیدری. ( دانشگاه محقق اردبیلی). مشاور(دفاع شده)
20- بررسي تاثير هيپنوتيزم در کاهش اضطراب رقابتي و افزايش عملکرد ورزشي ورزشکاران رزمي¬کار. 1388. جلال شفاهی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
21- مقایسه شادکامی و سبک های عشق در مردان تک همسر و چند همسر . 1388. رحیم زادگان. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
22- بررسی نقش توان بخشی شناختی در بازسازی کارکدهای اجرایی بیماران وسواسی-اجباری. 1388. فرشته دهقانی. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
23- مقایسه آندروژنی، هوش هیجانی و اختلالات شخصیت در مردان و زنان بارور و نابارور. 1388. حسن صفری. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
24-مقایسه ی باورهای فراشناختی،نگرانی و حل مسئله ی اجتماعی در بیماران مضطرب و افسرده. 1384. داریوش هدایتی. (دانشگاه گیلان)
25-رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه با نشانه¬های بیماران افسرده و مضطراب. 1389، دیده روشنی.. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
26-بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر وضعیت روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. 1389 . مومنی. مشاور. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
27- بررسي نقش هوش معنوي و هوش هيجاني در پيش بيني ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تيزهوش وعادي دبيرستان هاي شهرستان اردبيل. 1389، سلیمی. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
28- نقش آندروژني، تكانشوري و سبك برونگرايي در پيش¬بيني رضامندي زناشويي زوجين درگير و عدم درگير طلاق. 1389، فاطمه بربصره. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
29- بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر اختلال فوبی اجتماعی دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستان های دخترانه. 1389، خاوری. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
30- بررسي مقايسه اي نشخوار ذهني و اختلال خواب در بين بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه و افراد سالم. 1389، وحدتي . (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)(
31- بررسی تأثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش عزت نفس و سازگاری زندانیان. 1389. ياقوتي. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل). مش
32-بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر نشانه های مثبن اسکیزوفرنی. 1389ف جواد محمدی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
33- مقایسه تاب آوری، هوش هیجانی و سبک های مقابله ای در افراد مبتلا به PTSD و افراد بهنجار. 1389. سمکو محمد زاده. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
34-بررسی اثربشی دو روش تحلیل رفتار کاربردی و درمانی - آموزشی در کودکان اتیسم. 1389. نسودی. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
35-بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه. 1389. امانی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
36- مقایسه اثر بخشی دو روش حل مسئله اجتماعی و مهارتهای زندگی بر نیمرخ روانی زنان شاهد شهرستان خلخال. 1389. گلی آدینه. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
37. مقایسه هویت یابی، از خود بیگانگی و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان واجد و فاقد والدین. 1389. الهام محرمی. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
38. بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر. 1389. شهناز حسن زاده .( دانشگاه محقق اردبیلی).
39- مقایسه بازشناسی چهره ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بهنجار. 1389. عبدالله قاسم پور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
40-بررسي طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه در کودکان آزارديده و مقايسه آن با کودکان عادي. 1389. محمودی اقدم.( دانشگاه محقق اردبیلی).
41-تحلیل رابطه ی سبک های دلبستگی، شادکامی و هوش هیجانی با کارکردهای خانوادگی زنان شاغل مشگین شهر. 1389. محمد پور.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
42-بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان پسر. 1389. اصغری(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
43- بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی و انحراف توجه کنترل درد برای کاهش درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی. 1389. شارعی.( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل).
45- مقایسه باورهای انگیزشی، خود کارآمدی تحصیلی و درک حمایت معلم در دانش آموزان با و بدون ناتوانب یادگیری. 1392. بهنام خشنودنیا. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
46- بررسی ارتباط سبکهای هویت، عزت نفس و خود پنداره با خود اثرمندی دانش آموزان دوره متوسطه. 1392. شیدا برقی. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
47- تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مادران کم توان ذهنی. 1392. صبا شاهی. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
48- مقایسه اثربخشی دو روش آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش بوسیله نرم افزار بر بهبود کارکردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی خوانی. 1392. زهرا امین آبادی. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
49- بررسی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعلی-کم توجه. 1392. اعظم شاهعلی. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
50- مقایسه توجه انتخابی دیداری و شنیداری و انواع خطای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری. 1392. آرام نوره. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
51- نقش تاب اوری و سرشت ومنش در پیش بینی شاخص واکنش پذیری بین فردی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد. 1393. فائزه غلامی. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
52- مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی. 1393. خدیجه مقدسی مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).
53- مقایسه بازشناسی هیجانات چهره، بازداری رفتاری و خودکنترلی در بین نوجوانان بزهکار و بهنجار. 1393. رقیه عزیزی. مشاور. ( دانشگاه محقق اردبیلی).

پایان نامه های مشاور دکتری
1- مقایسه¬ی میزان اثربخشی روان¬درمانی بین¬فردی (IPT) گروهی و آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی1391، اکبر عطا دخت( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
2- مقایسه اثربخشی روش های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم پس آسیبی دانش آموزان پسر دبیرستانی مواجه شده با تروما . سجاد بشرپور. مشاور. دکتری
3- مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و حل مسئله بر فرسودگي تحصيلي، خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان اهمال كار. 1392. زورار محمد امینی. مشاور. دکتر. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
4- اثربخشی کاکردهای اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه در بهبود ویژگیهای عصب -روانشناختی و تحصیلی دانش آموزان ناتوان در ریاضی. 1392. اسماعیل سلیمانی. مشاور. دکتری. ( دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری
5- طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای اختلال اضطراب اجتماعی. 1394. فرهاد محمدی. مشاور.(دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.

6- مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ (ERP) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تعامل با عامل وراثت در بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری. 1395. معصومه ملکی. مشاور. (دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.
7- بررسی اثربخشی واقعیت درمانی و شوخی درمانی بر وضعیت روانشناختی و میزان قند خون در نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین. 1395. پریسا رحمانی. مشاور. (دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.
8- ارائه ی مدل ساختاری تعیین نقش عوامل ژنتیک و محیطی در آسیب پذیری به نشانه های اختلالات طیف وسواس در دو قلوهای همسان و غیر همسان .1395.کاظم خرمدل. مشاور. (دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.
9- اثربخشی مدیریت استرس- شناختی رفتاری در تعامل با نوع صرع بر کاهش آشفتگی هیجانی و فراوانی حملات تشنجی در نوجوانان مبتلا به صرع. 1395. رقیه معزز. مشاور. (دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.
10- مقایسه اثر بخشی نقاشی درمانی، نوروفیدبک و آموزش خود تعلیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن .1395. رضا ایل بیگی. مشاور. (دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.
11-بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ناامیدی و بی لذتی دانشجویان مبتلا به افسردگی. بر. 1395. جعفر محرمی. مشاور.(دانشگاه محقیق اردبیلی). دکتری.
12- ارتباط نیازهای بنیادین روان¬شناختی، آرزوهای شخصی و برخی از سازه¬های مربوط به خود با اضطراب مرگ بر اساس مفروضات دیدگاه¬های انسانگرا و وجودی. 1395. میلاد سبزه آرا. مشاور(دانشگاه محقق اردبیلی). دکتری


 

 1-روش تحقیق  کارشناسی 2- روش تحقیق ارشد 3-آمار پیشرفته ارشد 4-کاربرد آزمونهای روانی کارشناسی 5-مبانی نظری و کاربردی آزمونهای روانی ارشدنیمسال اول97-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه اخلاق در پژوهش - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه مبانی و کاربرد آزمونهای روانی 2 - - - - -
سه شنبه - - روشهای تحقیق پیشرفته ارشد روشهای تحقیق پیشرفته ارشد روشهای تحقیق پیشرفته ارشد -
چهارشنبه -روشهای تحقیق پیشرفته ارشد - - - - -
تماس با دکتر عباس ابوالقاسمی
abolghasemi1344@guilan.ac.ir
دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم