حسین افراخته
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی برق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
حسین افراخته
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی برقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


1 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333


کارشناسى : مهندسى برق - قدرت - دانشگاه تبريز- 1365 الى 1370

کارشناسى ارشد : مهندسى صنايع (بهره ورى سيستم) - مجتمع آموزش عالى صنايع ايران -1377 الى 1379

کارشناسى ارشد : مهندسى برق - قدرت - دانشگاه تربيت مدرس - 1379 الى 1381

دکترى :  مهندسى برق - قدرت - دانشگاه تربيت مدرس - 1381 الى 1386

 [ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]
تماس با حسین افراخته
ho_afrakhte@guilan.ac.ir
01333690274-8 (3004)
دانشگاه گيلان - دانشکده فنى و مهندسى - مدیر گروه مهندسى برق
Email: ho_afrakhte@guilan.ac.ir   ورود به سیستم