حسین افراخته
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی برق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حسین افراخته

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده فنی

گروه: گروه مهندسی برقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]
تماس با حسین افراخته
ho_afrakhte@guilan.ac.ir
01333690274-8 (3004)
دانشگاه گيلان - دانشکده فنى و مهندسى - مدیر گروه مهندسى برق
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم