علی حاجی نژاد
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
علی حاجی نژاد

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


  نام: علی
 نام خانوادگی: حاجی نژاد
 محل تولد: زاهدان
 سال تولد: اسفند ماه 1343
 وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

سابقه خدمت آموزشی:14 سال

پایه: 22 دیپلم: اقتصاد اجتماعی دبیرستان امام خمینی(زاهدان) خرداد ماه 1362
 لیسانس: جغرافیای انسانی(دانشگاه سیستان و بلوچستان) تیرماه 1368
 فوق لیسانس: جغرافیا گرایش برنامه ریزی ناحیه ای(دانشگاه تربیت مدرس)شهریور1375
 عنوان پایان نامه: سطح بندی نظام سلسله مراتبی خدمات سکونتگاههای روستایی بخش شیب آب شهرستان زابل
 دکتری: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی(دانشگاه تربیت مدرس)تیرماه 1381
 عنوان رساله: بررسی و تبیین نقش وجایگاه سازمانهای عمران منطقه ای درتوسعه نواحی روستایی با رویکرد نهادگراـ  تبيين و ارائه الگوي بازآفريني شهري فرهنگ محور با تاكيد بر رويكرد نهادي،1396، پگاه ایزدی، زهره هادیانی، علی حاجی نژاد، جعفر قادری، فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني،  انجمن جغرافیایی ایران.

ـ تبيين نقش رسانه هاي تصويري با تاكيد بر برنامه هاي تلويزيوني بر ارتقاء سطح توسعه فرهنگي زنان روستايي (مورد: دهستان كيار غربي شهرستان كيار)، 1396، علي حاجي نژاد ، ابوذر پايدار ، آيدا الله الدين وندي، فصلنامه مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان، دانشگاه الزهرا.

ـ بازآفرینی شهری با تأکید بر شناسایی و تحلیل خوشه‎های خلاق فرهنگی (مطالعه موردی: بافت تاریخی- فرهنگی شیراز)،1396،  پگاه ایزدی، زهره هادیانی، علی حاجی نژاد ، جعفر قادری، فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري، دانشگاه تهران.

ـ واکاوی زمينه های تحقق پذيری رويکرد بازآفرينی شهری فرهنگ محور (بافت تاريخي- فرهنگی شهر شيراز)، 1395،  پگاه ایزدی، زهره هادیانی، علی حاجی نژاد، جعفر قادری، جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران.

ـ ارزيابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستايی (مطالعه موردي: دهستان آبگرم، شهرستان اردبيل)، 1395علی حاجی نژاد، جواد بذرافشان، جلال الدین وثوقی حمزه خانلو، علی بدری، مجله ی مخاطرات محیط طبیعی، دانشگاهسیستان و بلوچستان.

آ بررسی ارتباط شاخص های عينی و ذهنی کيفيت زندگی با کيفيت دسترسی به خدمات شهری (مطالعه موردي: نواحی بافت فرسوده شهر زاهدان)، 1395، علی حاجی نژاد، حمیدرضا رخشانی نسب، طییه سرگلزایی جوان،.پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهری. دانشگاه تهران.

ـ تحليل روند تغييرات و تحولات روستاهای دهستان دلفارد با تاکيد بر نقش شهر جيرفت، 1395، علی حاجی نژاد، ابوذر پایدار، حبیب الله بیاد،  پژوهشهاي روستايي، دانشگاه تهران.

ـ تدوين برنامه استراتژيک گردشگری پزشکی با تاکيد بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد، 1395،  علی حاجی نژاد، علی اکبر عنابستانی، محمد صفریان، فصلنامه ی تحقیقات جغرافیایی، انتشارات پاپلی.

ـ بررسی ميزان اثرگذاری فعاليت های غيرکشاورزی در توسعه ابعاد اقتصادی و اجتماعی سکونت گاه های روستايی (مطالعه موردي: معادن فیروزه خراسان رضوي)، 1395، علی حاجی نژاد، زهرا مظفری، پژوهش و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ سنجش ارزش‌های‌ محیطی‌ در تخمین تمایل به دریافت وام‌برای مقاوم‌سازی مساکن روستایی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی مورد شناس، 1395، علی حاجی نژاد، علی عسگری، جعفر قادری، معصومه زارعی، جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ـ  تحليل جايگاه و تدوين برنامه ی استراتژيک حکمروايی خوب مطالعه ی موردي: شهر زاهدان،1395، علی حاجی نژاد، ابوذر پایدار، حامد ارشد، جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

ـ  تحليل و ارزيابی نابرابری های کيفيت زندگی در محلات شهری (نمونه موردي: شهر فارسان)، 1395، برنامه ريزي منطقه اي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.

ـ ارزيابی تاثير گردشگری حلال بر حوزه های گردشگری ايران با استفاده از مدل جمع وزنی(دبیلو، اس، ام)، 1395، علی حاجی نژاد، ابوذر پایدار، فاطمه باقری، ناصر عبدی،  سیاستهای راهبردی و کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام.[ ویرایش نشده است ]
تماس با علی حاجی نژاد
ahajinejad@gmail.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم