داود احمدی دستجردی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
داود احمدی دستجردی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد: 29 دی 1334

 

 محل تولد: شیراز

 

آدرس:

کار:  گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلاندکترا ریاضی در گرایش سیستمهای دینامیکی، از دانشگاه لیورپول انگلستان،  سال 1990  

کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه میشیگان آمریکا، سال 1981

کارشناسی ریاضی از دانشگاه شیراز، سال 1357P. Oprocha, D. A. Dastjerdi and M. Hosseini, "On partial shadowing of complete pseudo-orbits", J. Math. Anal. Appl., 404 (2013), 47-56

 

D. Ahmadi Dastjerdi, S. Jangjoo, Computations on sofic S-gap shifts, Qual. Theory Dyn. Syst. 25 Jan 2013 DOI 10.1007/s12346-013-0096-2

 

D. Ahmadi Dastjerdi, M. Dabbaghian, Rigidity in Subclasses of Transitive and Mixing Systems, APM Vol. 2 No.6, DOI: 10.4236/apm.2012.26066, PP. 441-445, November 2012,  

 

D. Ahmadi Dastjerdi, S. Jangjoo, Dynamics and topology of S-gap shifts, Topology and its Applications, Volume 159, Issues 10–11, 15 June–1 July 2012, Pages 2654–2661

 

D. Ahmadi Dastjerdi, S. Lamei, Geodesic flow on the quotient space of the action of < z+2, -1/z > on the upper half plane,  An. St. Univ. Ovidius Constanta Vol. 20(3), 2012, 37-50

 

D. Ahmadi Dastjerdi, S. Lamei, Dimension of certain sets of regular and minus continued fractions with positive partial quotients, Arabian Journalof Mathematics, June 2012, Volume 1, Issue 2, 139-148, doi: 10.1007/s40065-012-0015-4

 

D. Ahmadi Dastjerdi, M. Hosseini, Difference sets of null density subsets of N, Advances in Pure Mathematics, 2012, 2, 195-199, doi:10.4236/apm.2012.23027 Published Online May 2012 (http://www.SciRP.org/journal/apm)

 

D. Ahmadi Dastjerdi, S. Lamei, Generating Functions for Special Flows over the 1-step countable topological Markov chains, arXiv: 1101.4374v1 [math.DS] 23 Jan 2011

 

D. Ahmadi Dastjerdi, M. Dabbaghian, Characterization of Spacing Shifts with Positive Topological Entropy, Acta Math. Univ. Comenianae Vol. LXXXI, 2 (2012), pp. 221-226

  

D. Ahmadi Dastjerdi, M. Hosseini, Shadowing with chain transitivity, Topology and its applications 156 (2009), 2193-2195

 

 

 

 
 [ ویرایش نشده است ]


تابستان ۹۱-۹۲
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا -تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا - - مطا لعه تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا
یکشنبه تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا جلسه گروه - - تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا
دوشنبه تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا - - مطا لعه مطا لعه
سه شنبه مطا لعه و رفع اشکا ل هد ایت دانشجویان دوره دکترا - - مطا لعه تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا
چهارشنبه هد ایت دانشجویان دوره دکترا هد ایت دانشجویان دوره دکترا - - تحقیق و هد ایت دانشجویان دوره دکترا مطا لعه


CV [ دانلود ]


تماس با داود احمدی دستجردی
ahmadi@guilan.ac.ir
0911 136 9474
دانشکده علوم، گروه ریاضی
رشت

فاكس:
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم