مرتضی اکبر
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه تربیت بدنی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مرتضی اکبر

رتبه علمی: مربی

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه تربیت بدنیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: مرتضی اکبر

 

 

وضعیت تأهل: متأهل

 

 

 تعداد فرزند: 2

 

در سال 1364 لیسانس تربیت بدنی را از دانشگاه Shaw Uinversityدر آمریکا دریافت

 

کردم و در سال 1369 فوق لیسانس تربیت بدنی رادر گرایش حرکت درمانی از

 

دانشگاه Toledo, Ohioدر آمریکا دریافت کردم. از سال 1370 تاکنون در دانشکده تربیت

 

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان بعنوان عضو هیئت علمی مشغول بکار می

 

باشم.از سال 1377 تا 1385 سرپرست آزمایشگاههای تربیت بدنی دانشکده بودم.

 

درسهائیکه تدریس میکنم: کمکهای اولیه ؛ زبان تخصصی خارجه؛ حرکت درمانی ؛

 

ورزش معلولین ؛ حرکات اصلاحی ؛ تربیت بدنی عمومی (1) ؛ تربیت بدنی ویژه و پروژهB.Sc: Physical Education: Show University, Raleigh, N.C. U.S.A

 

M.Sc: Physical Education: Univ. of Toledo, Ohio, U.S.A. 

    مقالات فارسی چاپ شده در نشریات داخلی و سخنرانیها در همایشهای داخلی بعد از سال 85

    1)  اکبر، مرتضی، ترجمه مقاله، خاصیت های آب و تاثیر آن در آب درمانی، نشریه پیک سلامتی، شماره 21، تابستان 87 ، ص 35-33.

   2)  میرزائی، بهمن ،اکبر، مرتضی ،مهربانی، جواد - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات    LDH  CK  و لاکتات خون مردان غیر ورزشکار پس از یک جلسه فعالت وامانده ساز -مطالعات علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، شماره 1، زمستان 87، ص1 

   3)دانشمندی، حسن، رحمانی نیا، فرهاد، اکبر، مرتضی، مصطفی لو، علی. " مقایسه برخی شاخص های ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت های مختلف بدنی: تجویز تمرینات ورزشی"، فصلنامه تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، شماره 2، بهار 87، ص45

 4) فیاض؛الهام؛ محبی؛حمید؛ دمیرچی,ارسلان،اکبر؛مرتضی؛ " رابطه سطح فعالیت بدنی؛ قدرت ایزومتریک عضلات؛ و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان، نشریه سوخت و ساز و فعالیت بدنی؛ شماره 2، پاییز 1390

 مقالات ارائه شده در همایش های داخلی  

   1) "پهلوانی، وحدت تن،جان و خرد"- دکتر رمضانی نژاد ، مرتضی اکبر -سخنرانی در دومین هم اندیشی بین المللی تاریخ ورزش ایران-آکادمی ملی المپیک و پارا المپیک،11 دی ماه 1387 

    2)دانشمندی، حسن، رحمانی نیا، فرهاد، اکبر، مرتضی، مصطفی لو، علی. "اثر وضعیت های مختلف بدنی بر پارامترهای تنفسی در جانبازان شیمیایی" ، همایش بیومکانیک و فناوری ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1ول اسفند 87.

  

    شرکت در کارگاههای آموزشی

   1- آشنایی با اصول برنامه ریزی حرکات اصلاحی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 2/8/1389 

    2- کاربردها و مبانی پزشکی - ورزشی ماساژ درمانی، وزارت کشور، 2/10/1389

  

     تصویب طرح پژوهشی 

    1- رابطه کایفوز و لوردوز با کیفیت زندگی و شاخص های آنتروپومتریک در مردان جوان، دانشگاه گیلان، تاریخ تصویب 7/5/1390

  

      مشاور تحقیق کارشناسی ارشد

   1-مصطفی لو، علی، مطالعه وضعیت های متفاوت بدنی بر پارامترهای تنفسی جانبازان شیمیایی، 12/11/87

   2- حاجی زاده، سجاد، رابطه بین جو سازمانی مدرسه و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر رشت، 3/7/90

    3- جمشیدی فر؛ بررسی شیوه های تمرینی مورد استفاده مربیان کشتی استان کرمانشاه , 9/11/90زبان تخصصی خارجه- کمکهای اولیه- تربیت بدنی ویژه- تربیت بدنی عمومی(1)- حرکت درمانی


اول 92-1391
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه -تربیت بدنی عمومی(1) -تربیت بدنی عمومی(1) - - - -حرکت درمانی
یکشنبه متون خارجه تخصصی-فیزیولوژی -متون خارجه تخصصی-مدیریت --تربیت بدنی ویژه(2) - - --متون خارجه تخصصی-عمومی
دوشنبه زبان تخصصی (1) - - - - -
سه شنبه --تربیت بدنی عمومی(1) تربیت بدنی عمومی(1) -تربیت بدنی ویژه(1) - - -
چهارشنبه تربیت بدنی عمومی(1) تربیت بدنی عمومی(1) - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با مرتضی اکبر
moakbar41635@yahoo.com
- دانشگاه گيلان - دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم