دکتر اسماعیل انصاری
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر اسماعیل انصاری

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


  

 

     متولد سال 1330  در رستم آباد گیلان هستم. تحصیلات ابتدائی را در  رستم آباد و متوسطه را در رودبار  و رشت به پایان  رسانده ام. در سال 1349 وارد دوره کار شناسی ریاضی  دانشگاه تربیت معلم(دانشسرایعالی سابق) تهران شده و در سال 1353 از آنجا دانش آموخته شدم. متعاقب آن در  خرداد همان سال در دوره مدرسی ریاضی موئسسه ریاضیات( موئسسه مرحوم دکتر مصاحب) پذیرفته شدم. دانش آموختگان این دوره (که در آن زمان با همت بلند استاد بزرگوار مرحوم دکتر مصاحب اداره می شد) با درجه استاد یاری استخدام می شدند. من نیز در مهر ماه 1355 به استخدام مدرسه عالی علوم اراک (دانشگاه اراک فعلی) در آمدم. در سال 1362 به دانشگاه گیلان منتقل و در مهر ماه 1364 با بورس وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت ادامه تحصییل در دوره دکتری آنالیز تابعی به دانشگاه شفیلد انگلستان اعزام شدم. در سال 1367 از دانشگاه مذکور با درجه دکتری 

 دانش آموخته وجهت ادامه خدمت به دانشگاه گیلان بر گشتم و کماکان در گروه ریاضی این دانشگاه مشغول به کار هستم. ليسانس رياضي 1353-1349 دانشگاه تربيت معلم تهران ( دانشسرايعالي تهران )

 

فوق ليسانس رياضي 1355-1353دانشگاه تربيت معلم تهران ( موسسه رياضيات)

 

دكترا (آناليز تابعي ) 1367-1364 دانشگاه شفيلد انگلستان

 

عنوان تز دكترا : يك هاي تقريبي و قضيه تجزيه در جبرهاي توپولوژيكي

  
 
 

1-S. Ketabchi(with E. Ansari-Piri) ; On the solution set of convex problems

and it's numerical applications, Journal of Computational and Applied

Mathematics 206(2007) 288-292.

 

2-E. Ansari- Piri ; A topological structure on the dual space of fundamental

locally multiplicative topological algebras; International Mathematical

Forum,2,2007,no.21,1033-1037.

 

3- E. Ansari- Piri (with S. Ketabchi) The exponential maps in fundamental

locally multiplicative topological algebras ; International Mathematical

Forum,2,2007,no. 36,1736-1766.

 

4-E. Ansari- Piri ; Topics On T*-Topological Algebras; Korean Annals

of Math. 24(2007),No.2, pp.149-153.

 

5- E. Ansari- Piri (with M. Aghajani); Bi-separating linear isomorphisms

on a class of topological algebras; Far East J. Math. Sci (FJMS) 28(2) (2008)

483- 487 .

 

6- E. Ansari- Piri (with A. Zohri); The nth roots and the quasi square

roots in Complete metrizable fundamental topological algebras; Far East J.

Math. Sci (FJMS) (to Appear).

 

7- E. Ansari- Piri (with M. Aghajani); The Separating Linear Operators

in Topological Algebras; Korean Annals of Math.(to Appear).

 

9- E. Ansari- Piri (with A. Zohri); Approximating sets and factorization

theorem in commutative Frechet algebras; (submitted).

 

10- E. Ansari- Piri ( with N. Eghbali); The Nearly Linear Maps; (submitted).

 

11- S. Ketabchi(with E. Ansari-Piri); Separating of two Polyhedrons with

the help of the exact penalty function ; (submitted).

       


 

 1-  مقدمه ای بر جبر های باناخ برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ریاضی روزهای یکشنبه و دوشنبه   

 2-جبر های باناخ  برای دانشجویان دوره دکتری ریاضی روزهای یکشنبه وسه شنبه  

  3- جبرهای *C  برای دانشجویان دکتری(گرایش های تابعی و هارمونیک ).  روزهای دوشنه وچهار شنبهدر سال تحصیلی جدید متعاقبا اعلام خواهد شد
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 16 - 18 17 - 19
شنبه - - - - - -
یکشنبه -مقدمه ای بر جبر های باناخ - - - - جبر های باناخ -
دوشنبه - --جبر های *C - - --مقدمه ای بر جبر های باناخ -
سه شنبه - - - - -- جبر های باناخ -
چهارشنبه - - - - -جبر های *C -


 

  بعدا  اعلام خواهد شد.  

     

 

 

         فعلا آماده نیست.
 

تماس با دکتر اسماعیل انصاری
eansaripiri@gmail.com
0131 3233509
دانشکده علوم دانشگاه گيلان- رشت خيابان نامجو-صندوقپستي 1914 _ تلفن01313233509
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم