سید محمد اسدی نژاد
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه حقوق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سید محمد اسدی نژاد
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه حقوقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد اول آبان هزاروسيصدو چهل و يك .محل تولد روستاي طاهرگوراب از توابع صومعه سرا

 كارشناسي : حقوق قضايي ازدانشگاه شهيد بهشتي سال 1369

كارشناسي ارشد : حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدزس سال 1372

دكتري :حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس سال 1385

تحصيلات حوزوي : پايان سطح

مشاغل :مشاور حقوقي اداره كل جهادسازندگي تا سال1380 

عضو كانون وكلاي دادگستري استان گيلان

عضو هيات منصفه مطبوعاتي استان گيلان

مدير مسئول انتشارات آثار حقوقي حقيق 

مدير گروه حقوق از سال 75 الي 77

مسئولیت راه اندازی  ورئیس پردیس بین الملل دانشگاه گیلان از سال 1387 تا سال90

پژوهشگربرترسال871- ابطال راي داوري در حقوق ايران چهارمين همايش علمي وبزوهشي دانشگاه گيلان سال 77

2- قانون حاكم بر ماهيت دعوي بين ايران وآمريكا بنجمين همايش علمي و بزوهشي دانشگاه گيلان سال 77

3- شناسايي و اجراي آرا داوري بين المللي ششمين همايش علمي وبزوهشي دانشگاه گيلان سال 78

4- صلاحيت نسبت به صلاحيت همايش علمي و پژوهشي دانشگاه گيلان سال 85

5- حقوق مدني زوجين از ديدگاه امام (ره )همايش استاني سال76

7-ماهيت حقوقي قولنامه همايش پژوهشي دانشگاه گيلان

8-منع تجاوز ، مصونيت مرزي ووحدت سرزمينيدر حقوق بين الملل معاصر - مجله علمي ترويجي -سياسي اقتصادي اطلاعات شماره169

9-تبديل موقوفات - همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي  1387

10-حقوق و بيوتكنولوژي همايش پژوهشي دانشگاه گيلان

11-اصل رفتار مساوي در داوري بين المللي همايش پژوهشي دانشگاه گيلان

12-پايان تعليق قرارداد و حق حبس همايش پژوهشي دانشگاه گيلان

13- داوري در طلاق - همايش دانشگاه وپليس و جامعه فرهنگي سال86

14-كارگاه آموزشي سازمانهاي غير دولتي در دانشگاه گيلان سال86

15- كارگاه آموزشي جهاني شدن دانشگاهها در دانشگاه گيلان سال86

 

 

18- حضانت کودکان در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان - همایش بین المللی اسلام و  روابط بین الملل - دانشگاه گیلان

19- اشتغال زنان در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان _ همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل _ دانشگاه گیلان

 مجلات علمی وپژوهشی :                                                                       

1-   ويژگي هاي مقررات داوري سازمان جها)ني مالکيت فکري و مقايسه آن با قانون داوري تجاري بين المللي(مجله حقوق دانشکده حقوق ذانشگاه تهران

 
2- ضمان تلف و نقص کالا از تاریخ فسخ تاتاریخ اعاده بایع درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مجله حقوق تطبیقی نامه مفیددانشگاه مفید)


3-بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران(مجله فقه وحقوق اسلامی)
4- بررسی شرایط اسااسی صحت قرارداد مادرجانشینی دربارداری درقانون مدنی وفقه امامیه (مجله فقه پزشکی)
5- محرمانه بودن داوری در تجارت بین المللی و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری(مجله پژوهش های روابط بین المللی)
6- بررسی مسولیت قرار دادی مادر جانشین در برابر والدین ژنتیکی(مجله حقوق پزشکی)
7- شرط فاسخ (مجله پژوهشنامه حقوقی)

 

 

8- جایگاه بیمار در تصمیم گیری های پزشکی(مجله حقوق پزشکی)

                   The legal and jurisprudence – related essentials of the wage for the wifes work :  (Political&law(canada

      legal strategies to resolve problems of marital relationships in the Quran   

The Principle of Equal Treatment in Arbitration : JBASR USA) ISI) 

                                                                 (The Effects of Mortgage, Frequent Mortgage and Terms of the Mortgage: JBASR(USA)   (ISI)   

 

 متون فقه كارشناسي ارشد

داوری بین المللی ارشد

حقوق مدني2

حقوق مدني6CV [ دانلود ]


تماس با سید محمد اسدی نژاد
asadinezhad@guilan.ac.ir
09111374995
دانشگاه گيلان - دانشكده علوم انساني - گروه حقوق

تلفن : 8- 6690276
Email: asadinezhad@guilan.ac.ir   ورود به سیستم