علی صفایی سنگری
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه ادبیات فارسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
علی صفایی سنگری
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه ادبیات فارسی



بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


;كارشناسي محل اخذ مدرك   دانشگاه گيلان سال 1371

كارشناسي ارشد محل اخذ مدك  دانشگاه شهيد بهشتي 1374

دكتري محل اخذ مدرك  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1381



ارائه مقاله در همايش


نگاه پديدار شناختي به رباعيات خيام  چهارمين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان   - 25 و 26 ارديبهشت ماه 1387

 انسجام در غزليات سعدي  - چهارمين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان - 25 و 26 ارديبهشت ماه 1387

- مقاله شاعران گرجی تبار در دورۀ صفوی و قاجار چاپ شده در مقالات همایش بین المللی ایران و گرجستان 2005

1 )

2 ) نقد تطیبیقی شعر بدر شاکر السیاب و مهدی اخوان ثالث با محوریت شعر أنشودة المطر و شعر شهریار شهر سنگستان • علی صفايی

3 ) راهکارهایی جهت بهبود وضع تدریس زبان و ادبیات عربی رشته ی ادبیات فارسی • علی صفايی

4 ) بررسی محتوایی ترانه های فولکلور گیلکی • علی صفايی - فاطمه جعفری

5 ) الگوهای تاثیر پذیری متون نثر عرفانی از نهج البلاغه • علی صفايی - حسین حسنی درگاه - عبدالله راز

6 ) عنوان مقاله : بررسی اصطلاحات خوشنویسی در دیوان اشعار طالب آملی • علی صفايی - فهیمه رضازاده

7 ) بررسی شیوه های تربیت و کمال بخشی در کتب صوفیه با تکیه بر نفحات الانس جامی • علی صفايی - محمد یحیائی - صفوراسادات رشیدی

8 ) بررسی محتوایی شعر کودکان و نوجوانان در داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی • علی صفايی
- حسین ادهمی

9 ) بررسی تحلیلی تغییر مفاهیم و نشانه های شعر کودک در سه دهه اخیر (گروه سنی ج) • علی صفايی - محمد یحیائی - صفوراسادات رشیدی

10 ) بازتاب متقابل فروغ فرخزاد و پرویز شاپور در آثار یکدیگر • علی صفايی - لیلا درویشعلی پور

11 ) کودکانه ها در شعرواره های پرویز شاپور • علی صفايی - لیلا درویشعلی پور

12 ) نقش و جایگاه آموزه‌های عارفان مسلمان در تقویت ارتباط با سایر ملل • علی صفايی

13 ) بررسی محتوایی سخنان اندیشمندان ایرانی درباره رعایت حقوق بیماران در متون کهن فارسی • علی صفايی

14 ) بررسی وجوه مشابهت های زبانی بین گویش سمنانی و گیلکی • علی صفايی - لیلا درویشعلی پور

15 ) بررسی توصیفی – تحلیلی مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخ زاد و آنا آخماتووا • علی صفايی - محمد یحیایی - صفوراسادات رشیدی

16 ) بررسی توصیفی- تطبیقی طنز و طنزپردازی در داستانهای آنتوان چخوف و هوشنگ مرادی کرمانی • علی صفايی - حسین ادهمی

17 ) بررسی محتوایی -ساختاری داستان های محمدعلی افراشته و آنتوان چخوف • علی صفايی - اسد رجب نواز بیجارپس

18 ) سبک هندی زمینه ساز ظهور کاریکلماتور در ایران - لیلا درویشعلی پور • علی صفايی

19 ) بررسی سیر تطور واژه و مفهوم عیاری در دوره های گوناگون • علی صفايی - سپیده گل پری زاد

20 ) بررسی اصطلاحات خوشنویسی در دیوان صائب - فهیمه رضازاده • علی صفايی

21 ) بررسی کیفیت تجلی شعر سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی و مقایسه آن دو با هم • علی احمدی - علی صفايی

22 ) بررسی محتوایی طنز در هفت اورنگ جامی • علی صفايی - فاطمه طالبیان

23 ) تحلیل سازوکارهای زیبایی آفرینی در شطحیات احمدعزیزی و کاریکلماتورهای شاپور - لیلا درویشعلی پور • علی صفايی

24 ) مخاطب شناسی رمانهای عامه پسند ایرانی - کبری مظفری • علی صفايی

25 ) دریچه ای به دنیای طراحی پرویز شاپور و پیوند آن با کاریکلماتورهایش • علی صفايی - ليلا درويشعلی پور

26 ) بررسی برخی اشتراکات زبانی و فرهنگی دو قوم کرد و گیلک • علی صفايی - محمد ذاکری نسب

27 ) سیر خطی شعر نو تا دهه¬ی هشتاد و اثر گذاری آن بر کاریکلماتور های شاپور • علی صفايی - لیلا درویشعلی پور

28 ) بررسی نگاه انتقادی علامه اقبال نسبت به مفاهیم صوفیانه و عارفانه • علی صفايی

29 ) بررسی جایگاه زن در فرهنگ و ادب فارسی و مقایسه آن با مبانی فمینیسم • علی صفايی

30 ) زن در دل و زبان سنايی • علی صفايی

31 ) سنايی در نقش مصلحی اجتماعی • علی صفايی

32 ) نقش و جایگاه ابلیس در هستی شناسی اشعار سنایی همايش بين المللي سنايي • علی صفايی، دانشگاه االزهرا - 10 و 11 دي ماه 1387

33 ) بررسی ديدگاههای متنازع در باب اتصاف خداوند به صفت معشوقی • علی صفايی سنگری

34 ) رويکرد تفسيری ملاصدرا (بازخوانی وحی بر مبنای حکمت متعاليه) • علی صفايی سنگری

 35)  بررسی ساز و کارهای طنز در منظومه گیلکی مفتخور الاعیان،سروده ی محمد علی افراشته). علی صفایی سنگری . سیده ساجده اقبالیان  > دانشگاه علامه طباطبایی> هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی>

36) نگاهی زیبایی شناسانه به شگردهای کاریکلماتور نویسی پرویز شاپور با تکیه بر نظریه فرمالیسم و سورریالیسم > .لیلا درویشعلیپور>علی صفایی>دانشگاه علامه طباطبایی >هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی 

37) گره خوردگی شعر و خوشنویسی با طبیعت و تاثیر آن بر ارتباط فرهنگی ایران و هند >علی  صفایی. > فهیمه رضازاده > دانشگاه بوعلی سینا > همایش ملی پیوندهای فرهنگی و ادبی  ایران و هند > 13و14 تیر91

38) نمود تربیت عرفانی در دیوان اشعار امام خمینی > علی صفایی > محمد یحیایی > صفورا سادات رشیدی > دانشگاه قم> همایش ملی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی> بهار91

39)فرصتها و چالش های آموزش زبان فارسی برای روسی زبانان > لیلا درویشعلیپور > علی صفایی> دانشگاه علامه طباطبایی> نخستین همایش بین المللی داخلی گسترش زبان و ادبیات فارسی : چشم انداز،راهکارها و موانع>

40)بررسی تطبیقی سبک نگارش داستان کودکان در آثار آنتوان چخوف و هوشنگ مرادی؛علی صفایی، حسین ادهمی،عنوان همایش:  ،بين المللی خارجی، دانشگاه دولتی مسکو
Актуальные проблему гуманитарных и естественных наук،مارس 2012

41) بررسی تطبیقی استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد و نزار قبانی> علی صفایی > معصومه حامی دوست> دانشگاه رازی کرمانشاه > همایش ملی ادبیات تطبیقی >20 اردیبهشت 91

42) آموزه های گاندی و اقبال برای دنیای امروز > علی صفایی > لیلا درویشعلیپور > دانشگاه فردوسی مشهد > همایش بین المللی داخلی اقبال لاهوری و اندیشه های او> 30 و 31 فروردین 91

43) اصطلاحات و لغات دانش پزشکی عاملی در گسترش زبان فارسی در دوره های گذشته ی تاریخی > علی صفایی > فاطمه مومنی> دانشگاه علامه طباطبایی > نخستین همایش بین المللی داخلی گسترش زبان و ادبیات فارسی : چشم انداز،راهکارها و موانع>

44) چالش ها (فرصت ها و محدویتهای ) آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجو های خارجی عرب زبان> علی صفایی > دانشکاه علامه طباطبایی > نخستین همایش بین المللی داخلی گسترش زبان و ادبیات فارسی : چشم انداز، راهکارها و موانع

 

ارائه مقاله در مجله علمي پژ‍وهشي

 1)برق عصيان  (تأملي در مفهوم گناه در انديشه صوفيه با تأكيد بر كشف الاسرار)   پژوهشنامه دانشگاه شهيد بهشتي 1381 )

2) بررسی جامعه شناختی گفتمان های شعری دهه دوم پس از انقلاب اسلامی (1367-1376 ه.ش) حسام ضیایی- علی صفايی 
3 ) بررسی جامعه شناختی گفتمان های شعرجنگ تحميلی حسام ضیایی،- علی صفايی 
4 ) مقایسه شعر سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی علی صفايی- علی احمدی
5 ) بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمان‌هایِ عامه‌پسند ایرانی علی صفايی- کبری مظفری

 7)ساز و کار تعلیق در مقامات حریری - دو فصلنامه زبان و ادبیات عربی -دانشگاه  فردوسی مشهد - 0/7/212

8) کارکرد روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی (هانیه ، دریاقلی، شب نشینس در جهنم - از مجموعه داستانهای یوسف)- نشریه ادبیات پایداری- 24/4/2012

9) طنز ترسیمی و کیفیت ارتباط با طنز کلامی در مطبوعات دوره ی قاجار - پژوهش هنر - 8/8/2011

 

 

 

داوری ها

 

 

1-داوری دفاع کارشناسی ارشد:بررسی الگوهای موسیقایی در اشعار شاملو 1/11/82

 

 

2-داوری در جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد:عناصر و ساختار داستاندر مقالات شمس23/2/85

 

3-"             "                "                   :بررسی جنبه های نمایشی برخی از داستانهای شاهنامه31/4/85

 

4-"             "             "                     : تصویرهای کاریکاتوری و کاریکلماتوری در شعر دوره صفوی29/6/85

 

5-"             "             "                    :بررسی جنبه های نمایشی در قرآن

29/6/85

 

6-"              "             "                     : مقایسه و سیر تحول نمادهای مهری در اشعار فردوسی، خاقانی و حافظ

 

 

 

خلاصه مقاله

 

1-

رویکرد تفسیری ملاصدرا در همایش جهانی حکمت صدرا(تهران 1383)

 

2-

- خلاصه مقاله بررسی دیدگاههای متنازع در باب اتصاف خدا با صفت معشوقی در همایش ملی دو سالانه پژوهشهای ادبی1384

 

3-

-  بررسی کتاب مقدمه ای بر عرفان و تصوف 30/1/84

 


 


 

 سمینارها

 

1-

- سمینار علمی با عنوان نمود عناصر و باورهای دینی در شعر غنایی معاصر 30/9/83

 


 


 

 مشاوره ها

 

1- مشاور پروژه کارشناسی ارشد: خواب و رویا در مثنوی2/3/83

 

 

2-مشاوره کارشناسی ارشد:نگاهی به مسائل جامعه شناختی12/4/86

 

3-

- مشاوره کارشناسی ارشد: بررسی اسطوره ای مثنوی 12/10/84

 

4-

: جستجوی ریشه های معرفت عرفانی در ادعیۀ اهل بیت   8/12/86

 

 

 

راهنمای پروژه

 

1-

راهنمای پروژه کارشناسی ارشد: نقد و تحلیل ساختاری داستانهای سندباد نامه 16/6/84

 

2-

راهنمای پروژه کارشناسی ارشد: بررسی ساختاری غزلیات سعدی26/6/86

 

3-راهنمای پروژه کارشناسی ارشد:جنبه های زیباشناختی-زبانشناختی ترجمه های قرآن(قرن 4 و 5)85/5/11

 

4- راهنمایی پروزه ی کارشناسی ارشد: 

بررسی توصیفی، انتقادی و جامعه شناختی رمان های عامه پسند 87/4/3

 

5-راهنمایی پروزه کارشناسی ارشد: بررسی رویکردهای خیام شناسی 87/6/13

6- راهنمایی پروزه کارشناسی ارشد: بررسی ساز و کارهای آفرینش طنز در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

7- راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد: بررسی و تحلیل زیبایی شناختی کاریکلماتورهای پرویز شاپور

8- راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد: نقد و بررسی شوخ طبعی و طنز در آثار جامی (بهارستان و هفت اورنگ) 

 9-راهنمایی پرژه کارشناسی ارشد: نقد و تحلیل پیر در عرفان اسلامی-ایرانی 

10-رانمایی پروژه کارشتاسی ارشد : بررسی محتوایی شب و همبسته های هنری آن در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد



فارسي عمومي- صائب - عربي (نثر عربي) ارشد- تأثير قرآن و حديث- قرائت عربي 5

 



88-87
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - فارسي گ5 عمران منطق الطير فارسي گ1 عمران تحقيق در متون عربي -
یکشنبه عربي ا (ارشد) تحقیق در متنون عرفانی - عربی2 ارشد 86 - -
دوشنبه - فارسی گ5 سیالات - فارسی گ1 عمران - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - کشف الاسرار 86 قرائت عربی2 86 - غزلیات سعدی 84 -


CV [ دانلود ]


تماس با علی صفایی سنگری
safayi.ali@gmail.com
0131-6690485
دانشگاه گيلان - دانشكده ادبيات وعلوم انساني - گروه زبان وادبيات فارسي
فكس دانشكده : 6690590- 0131
Email: safayi.ali@gmail.com   ورود به سیستم