حسین آقابابایی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه حقوق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حسین آقابابایی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه حقوقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

 

سوابق علمی و اجرایی:

* مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،1395

 

* مشاور حقوقی و مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه گيلان، 1393 

*عضو مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیلان.

* عضو هیات ممیزه دانشگاه گيلان.

* مدیر گروه حقوق دانشگاه گیلان، 1389 - 1393

* سردبير پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان.

* عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران.

* عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی

* عضو هیات تحریریه فصلنامه حقوق جزا و سیاست جنایی, پردیس فارابی دانشگاه تهران.

*عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های حقوق کیفری, دانشگاه بین المللی امام خمینی

* پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان، 1387


* معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان  1388- 1386.

* دبیر علمی همایش سراسری دانشجویی تجارت الکترونیک- دنیای الکترونیک، دانشگاه گیلان، 1386.

* پژوهشگر برگزیده کشوری توسط دبیرخانه دین پژوهان کشور (وزارت ارشاد اسلامی) 1384.

* عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان، 1384.

* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- 1380.

* رییس شعبه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، پزشکی و قاچاق.(1378-1373)

 

 
 

- كارشناسي: حقوق قضايي دانشگاه تهران.

 

- كارشناسي ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربيت مدرس.

 

 - دكتري : فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهيد مطهري تهران.

 

 - دوره  تحقیقاتی در موسسه  مطالعات حقوق جزای  بین المللی - ماکس پلانک آلمان.

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب ها:

1. حمایت از حریم خصوصی در حقوق کیفری، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396. قابل دسترس در :poiict.org/product/1340


2. جنسیت و جرم (Gender & Crime) ترجمه (با همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی)، زیر چاپ.

 

3. مداخله کیفری در رفع تزاحم حقوق تولید کننده و مصرف کننده (فصلی از کتاب: بررسی فقهی، حقوقی حمایت از تولید ملی، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و انتشارات خورسندی، 1395)

 

4. قلمرو امنیت در حقوق کیفری، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1389 قابل دسترس در: در poiict.org/product/777


     5 .Borders of an Islamic republic in the Middle East, Borders Security in the Al- Queda Era, 2009

available at:  www.amazon.com/Border-Security-Al-Qaeda-John-Winterdyk/dp/1420085441/ref=sr_1_1

 

      6. Iranian Criminal Law on Political Opposition (book chapter), Volume 12,*

Year book of Islamic & Middle Eastern Law, University of London, 2005- 2006

available at: www.brill.nl/yearbook-islamic-and-middle-eastern-law-volume-12-2005-2006

7. قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول، سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی (6)، معاونت آموزش قوه قضاییه، چاپ نخست، 1387.قابل دسترس و خرید درwww.markazeketab.com/bookview.aspx

 

 
 

8. بررسی فقهی - حقوقی جرم براندازی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. (اثر برگزیده دبیرخانه دین پژوهان کشور). چاپ سوم، 1387. قابل دسترس و خرید در آدرس www.piict.org/product/636

 مقاله های علمی- پژوهشی:

 1. حسین آقابابایی، دکترین مقابله با بغی در اسلام و نحوه انعکلس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان 1395.

2. فاطمه توکلی، حسین آقابابایی و حسن شاه ملک پور، مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش های فرارو، پژوهشنامه حقوق کیفری، پاییز و زمستان 1394

Helaleh Delsouz khaki, Seyed mousa Kafi, Hosein Aghababaei, A study on the relationship between Spousal abuse and Marital Satisfaction in the women filed for divorce and comparing them with other women, Available online at
http://epistemologia-journal.com/2014/issue2/V11I02%20%2814%29.pdf

4.حسین آقابابایی و بهناز رضایی زادفر, جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی, مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی, دوره اول, شماره اول, 1393

 5.حسین آقابابایی و ریحانه موسوی،  حریم خصوصی، اجرای قانون و ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی،  فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 43، شماره 4، زمستان 1392. قابل دسترس در : http://jlq.ut.ac.ir/volume_4535.html

 6. حسین آقابابایی, ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی, آموزه های حقوق کیفری, شماره 8, پاییز و زمستان 1393

 7. حسین آقابابایی و ریحانه موسوی، حق بر حریم خصوصی، دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی کتاب دوم)، انتشارات میزان، 1392.

 8. حسین آقابابایی و ریحانه موسوی، پیشگیری از بزه دیدگی زنان در آموزه های اسلامی، دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری، شماره 4 پاییز و زمستان 1391 قابل دسترس در: http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/922155

 9. حسین آقابابایی و زهرا احمدی، فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، پاییز و زمستان 1391 قابل دسترس در :   http://research.guilan.ac.ir/jol/

 10 حسین خانزاده و حسین آقابابایی،  نقش باورهای مذهبی در افزايش توانايي خودمهارگري و خودنظم بخشي و كاهش رفتارهاي بزهكارانه،  فصلنامه مطالعات پیشگیری، شماره 27، 1391.

 11. حسین آقابابایی و زهرا احمدی ناطور، ارزیابی سیاست کیفری تقنینی ایران در مقابله با نقض حریم خصوصی توسط فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی ، دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات، پژوهشکده باقر العلوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 1391.

 12. حسین آقابابایی، نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی، پژوهش های روابط بین الملل، انجمن ایرانی روابط بین الملل، شماره اول، زمستان 1390.

 13. حسین آقابابایی،  امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی، تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ضمیمه شماره 56 (یادبود مرحوم دکتر نوربها)، زمستان 1390.

 14. عباسعلی حسین خانزاده ، حسین آقابابایی و ... پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری،  پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1390.

15. آقابابایی، حسین، صادق نژاد نائینی، مجید، شیوه های حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در پرتو آموزه های بزه دیده شناسی حمایتی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 7، پاییز 1389، قابل دسترس در http://journals.ut.ac.ir

16.آقابابایی، حسین، لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389. قابل دسترس در سایت نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران: http://journals.ut.ac.ir/page/issue-main-page.html?issueId=277711

17. محمد جواد کبریتی، حسین آقابابایی و حسن شاه ملک پور، مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران،  پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گیلان، شماره نخست، پاییز 1389.

18. خانعلی پور، سکینه و حسین آقابابایی، مدیریت ریسک جرم از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه دانش انتظامی، تابستان 1389.

19. حسین آقابابایی،  ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهار 1389.

 20.آقابابایی، حسین، عباسی ناوند، مراد، نقض حریم خصوصی در فضای سایبری و چالش های فراروی نیروی انتظامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 1389.

 21.آقابابایی، حسین، جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 34، تابستان 1388. قابل دسترس در: www.sid.ir و http://www.poiict.org/product/685 .

 22.آقابابایی، حسین،   پاسخ به تروریسم و خشونت سیاسی در سیاست کیفری اسلام، مقالات و بررسی ها (دانشگاه تهران). سال چهلم. دفتر 85. پاییز 1386. قابل دسترس در سامانه مجلات الکترونیکی دانشگاه تهران به آدرس: http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=1002950 .

23.آقابابایی، حسین،  راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد (با تأکید بر جرایم ارتشا و اختلاس. نامه مفید. شماره 61. شهریور 1386.

 قابل دسترس در آدرس: http://noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=262352

 
 

 

 

  مقاله در همایش ها:

 

خصوصی سازی امنیت، دهمین همایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، اردیبهشت 1389.

  توانمند سازی عمومی و پیشگیری از فساد اقتصادی، همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از جرم، مشهد ، اسفند 88.

   گفتمان صلح، مدارا و امنیت در حل وفصل اختلافات سیاسی مسلمانان، پنجمین همایش بین المللی صلح، حقوق بشر و دین، دانشگاه مفید، اردیبهشت 88.

سیاست جنایی کشورهای حوزه دریای خزر برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و تروریسم، همایش ملی حوزه خزر: راهبردها و چالش ها، اردیبهشت 88.

 امنیت اجتماعی و حریم خصوصی. همایش استانی پلیس، نظم و جامعه فرهنگی. دانشگاه گیلان. 1386.

ارزش اثباتی اقرار به قتل در حقوق کیفری ایران. هشتمین همایش دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان. 1386.

 گام های لرزان در اصلاح قانون مجازات اسلامی. هشتمین همایش دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان. 1386.

 تحمل و مدارا در اندیشه سیاسی مرجئه. هشتمین همایش دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان. 1386.         

 حقوق جزای اختصاصی 1(کارشناسی ارشد)

 
 
جرم شناسی (کارشناسی ارشد)

 

 

 نیمسال اول1397-1396
روز/ساعت 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 0 - 0
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با حسین آقابابایی
hbabai2002@yahoo.com
0098 13 3336757
رشت،بزرگراه خلیج فارس،دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه حقوق
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم