دکتر داود بخشی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر داود بخشی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


متولد  شهریور 1350 شمسی درشهرستان رزن استان همدان

 دیپلم متوسطه در رشته علوم تجربی در دبیرستان دکتر علی شریعتی - تهرانپارس - تهران سال 1367 تحصیلات دانشگاهی

 

 دوره کارشناسی: علوم باغبانی از دانشگاه چمران- اهواز. سال های 1372 تا 1376

 

دوره کارشناسی ارشد: علوم باغبانی - گرایش گیاهان داروئی از دانشگاه تربیت مدرس- تهران. سال های 1376 تا 1379

 

موضوع پایان نامه: تاثیر تراکم کاشت و میزان آب آبیاری بر رشد، نمو و میزان ماده موثره گیاه داروئی ماریتیغال (Silybum marianum) با راهنمایی پروفسور رضا امیدبیگی

 

دوره دکتری: علوم باغبانی- گرایش میوه کاری- فیزیولوژی کیفیت میوه از دانشگاه Hirosaki - ژاپن 1381 تا 1385

 

موضوع  رساله: مطالعه تغییرات ترکیبات فنلی در چند رقم سیب تجاری در ژاپن  با راهنمایی پروفسور اسامو آراکاوا

 

 

فعالیت های علمی-اجرائی

 

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان از مهر 1388 تا مرداد1393

 

رئیس اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان از خرداد 1386 تا دی 1387

 

   فعالیت های پژوهشی از سال 1391 تا 1398


ترجمه کتاب

 

عارف پوریان، داود بخشی (1396). راهنمای کاشت و بیوتکنولوژی زیتون و میوه¬های هسته¬دار. انتشارات سازمان اتکا. 494 صفحه

 

مقالات در مجلات بین المللی

 


Mohammadreza Pourghayoumi, Majid Rahemi, Davood Bakhshi Ali Aalami, Ali Akbar Kamgar Haghighi (2017). Responses of pomegranate cultivars to severe water stress and recovery: changes on antioxidant enzyme activities, gene expression patterns and water stress responsive metabolite. Physiology and Molecular Biology of Plants. DOI 10.1007/s12298-017-0435

 

Mohammadreza Pourghayoumi, Davood Bakhshi, Majid Rahemi, Ali Akbar Kamgar Haghighi, Ali Aalami (2017). The physiological responses of various pomegranate cultivars to drought stress and recovery in order to screen for drought tolerance. Scientia Horticulturae, 217:164-172

 

Alireza Noroozi sharaf, Abdollah Hatamzadeh, Habibollah Samizadeh Lahiji Davood Bakhshi (2015). Genetic diversity of endangered primrose (Primula heterochroma Stapf.) accessions from Iran revealed by ISSR and IRAP markers. Scientia Horticulturae, 190: 173-178.

 

Alireza Noroozi sharaf, Habibollah Samizadeh Lahiji, Abdollah Hatamzadeh Davood Bakhshi (2015). Phytochemical attributes of endemic endangered primrose (Primula heterochroma Stapf.) accessions grown in Iran Physiology and Molecular Biology of Plants. 21(4): 573-581

 

Ensieh Ghorbani, Davood Bakhshi, Esmaeil Fallahi, Babak Rabiei (2017). Evaluation of pre-harvest foliar calcium applications on ‘Fuji’ apple fruit quality during cold storage. Australian Journal of Crop Science, 11(2): 228-233.

 

Omid Khalifezadeh Koureh, Davood Bakhshi, Mohammadreza Pourghayoumi,Majid Majidian (2018). Comparison of yield, fruit quality, antioxidant activity, and some phenolic compounds of white seedless grape obtained from organic, conventional, and integrated fertilization doi.org/10.1080/15538362, 2018.1466757: 1-12.

 

Mohammadreza Pourghayoumi, Davood Bakhshi, Majid Rahemi , Alireza Noroozisharaf, Moslem Jafari, Mehdi Salehi, Rouhollah Chamane, Francisca Hernandez (2016). Phytochemical Attributes of Some Dried Fig (Ficus carica L.) Fruit Cultivars Grown in Iran. Agriculturae Conspectus Scientificus 81 (3): 161-166.

 

Fatemeh Rezaei, Davood Bakhshi, Reza Fotouhi Ghazvini, Davood Javadi Majd, Mohammadreza Pourghayoumi (2014). Evaluation of fatty acid content and nutritional properties of selected native and imported hazelnut (Corylus avellana L.) varieties grown in Iran. Journal of Applied Botany and Food Quality, 87: 104-107.

 

مقالات در مجلات علمی - پژوهشی داخلی

 

عبداله محجوب، رضا فتوحی قزوینی، داود بخشی، محمد نقی پاداشت (1392). بررسی برخی ویژگیهاي ریخت¬شناختی و زیست شیمیایی میوه تعدادي از نژادگان¬هاي گلابی(Pyrus sp.) دراستان گیلان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 14 (1): 242-231.

 

فاطمه جعفرپور؛ داود بخشی، محمود قاسم نژاد، رضا حسن ساجدي (1393). اثر پوترسین بر کیفیت پس از برداشت، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گلچه هاي کلم بروکلی. نشریه علوم باغبانی، 28 (3): 311-303.

 

فاطمه ابری، محمود قاسم¬نژاد، رضا حسن ساجدي، داود بخشی و محمد علي شيري (1393). تأثير آسكوربيك اسيد در به تأخير انداختن تغييرات بيوشيميايي ضمن پيري و افزايش ماندگاري گل رز. نشریه علوم باغبانی، 28 (1): 33-25.

 

جواد فتاحی مقدم، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، سمانه فتح¬اللهی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی (1393). بررسی میزان ترکیبات فلاونوئیدی در دو مرحله بلوغ و رسیدگی میوه شش رقم مرکبات. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 13(4): 34-25.

 

علی مومن¬پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی (1393). ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ¬های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مرفولوژیک و فلورسانس کلروفیل. فرایند و کارکرد گیاهی، 10 (3): 22-9.


مریم مقدوری، کاظم ارزانی، داود بخشی (1393). ترکیب¬های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام گلابی آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران. مجله به زراعی نهال و بذر، 30 (3): 327-315.

 

علی مومن¬پور، علی ایمانی، داود بخشی (1393). بررسی خصوصیات رشدی و میزان مقاومت به سرمای دیررس بهاره در 10 ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پایه GF677. نشریه پژوهش¬های تولید گیاهی، 21 (4): 19-1.

 

اسما بستامی، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن¬آبادی، داود بخشی (1394). تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز. به¬زراعی کشاورزی؛ 17(1): 107-93.

 

عبداله حاتم زاده، راضيه اكبري، ريحانه سريري، داود بخشي (1394). اثر مقدار یون¬های فلزی در بافت گلبرک بر ظهور رنگ نهایی در ژربرا. نشریه علوم باغبانی، 29(1): 36-30.

 

علی مومن¬پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی (1394). اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در ژنوتیپ¬های بادام شاهرود 12، تونو، و ژنوتیپ 16-1 پیوند شده روی پایه GF677. به زراعی کشاورزی، 17 (1): 216-197.


علی مومن¬پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی (1394). اثر تنش شوري بر غلظت عناصر غذايي در رقمهاي بادام ‘شكوفه’، سهند و ژنوتیپ 40-13 پیوند شده روی پایه GF 677. نشریه علوم باغبانی، 29 (2): 268=255.

 

انسیه قربانی، داود بخشی، اسماعیل فلاحی، بابک ربیعی (1394). تاثیر محلول¬پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی سیب رقم فوجی. به زراعی کشاورزی، 17(3): 938-925.

 

علی مومن¬پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی (1394). ارزيابي خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذايي در چهار ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پايۀ GF677 تحت تنش شوری. علوم باغبانی ایران، 46 (3): 427-409.

 

پروین سجادی کبودی، داود بخشی، علی اکبر مقدم نیا، سیدعلی اصغر (1395). اثرات ضد باکتریایی اثر متانولی میوه گیاه کل سفید (Ammi majus) استافیلوکوک اورئوس و اشرشیا کلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19(1): 42-36.

 

حسین میغانی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی (1395). بررسی اثر کائولین بر میزان آفتاب سوختگی و شاخص کیفی انار رقم ملس ترش ساوه. علوم باغبانی ایران، 47 (3): 762-753.

 

حسین میغانی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی (1395). تاثیر پوشش هاي مختلف پس از برداشت بر میزان رنگ و آنتوسیانین انار ملس ساوه در دورة انبارداري سرد. علوم باغبانی ایران، 47 (4): 499-491.

 

روح الله دستور، داود بخشی، علیرضا علی اکبر (1396). ارزیابی و مقایسه میزان فنل، فلاونوئید کل، رزوراترول و ظرفیت آنتی اکسیدانی در میوه گونه دارویی Vitis viniferae، Pistacia vera، Sambacus nigra، Ilex spinigera. اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، 18 (2): 49-37.

 

انسیه قربانی، داود بخشی، اسماعیل فلاحی، بابک ربیعی (1396). تاثیر کاربرد پس از برداشت محلول¬های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی. دوفصلنامه فناوری تولیدات گیاهی، 17(1): 77-65.

 

حمید کوه¬نشین لیلی، حسن حاج نجاری، داود بخشی (1396). برآورد وراثت پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه شناختی نتاج سیب. علوم باغبانی ایران، 49 (1): 302-293.

 

نصراله سوری، داود بخشی، عبدالحسین رضایی نژاد، محمد فیضیان (1396). اثر تنش شوری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و پارامترهای فتوسنتزی چند ژنوتیپ تجاری انار ایرانی. فرایند و کارکرد گیاهی، (پذیرش).

 

نصراله سوری، داود بخشی، عبدالحسین رضایی نژاد، محمد فیضیان (1396). اثر تنش شوری بر برخی از شاخصهای رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام انتخابی انار. دوفصلنامه فناوری تولیدات گیاهی، (پذیرش).

 


مقالات در کنگره ها

 

حمید کوه¬نشین لیلی، حسن حاج نجاری، داود بخشی (1394). ارزیابی¬های فنولوژیک، پومولوژیک و عملکردی و رویشی ژنوتیپ¬های امیدبخش سیب. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران- اهواز.

 

مهتاب مرادی دیگه سرا، داود بخشی، انسیه قربانی (1394). ارزیابی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی چند نوع میوه بومی شمال ایران. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران- اهواز.

 

مریم رفیعی، داود بخشی، لطفعلی ناصری، انسیه قربانی، اسماعیل کریمی (1394). ارتباط بین میزان آنتوسیانین و رنگ پوست میوه در چند رقم سیب قرمز رنگ ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران- اهواز.

 

رقيه هدايتی، داود بخشی، نادر پيرمراديان و علي اعلمي (1396). تاثیر تیمار قبل از برداشت آب بر فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی در زمان برداشت میوه سیب رقم گرانی اسمیت. نخستین کنفرانس بین الللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه تربیت مدرس- تهران.

 

ميثم اشجعی، منيژه ذكايي، داود بخشی، حسين صادقی (1396). بررسي كميت و كيفيت تركيبات فنلي برگ سه رقم زيتون (Olea europaea) در منطقه گنبدكاووس. نخستین
کنفرانس بین الللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه تربیت مدرس- تهران.

 

رقيه هدايتی، داود بخشی، نادر پيرمراديان، علي اعلمي (1394). تاثير تيمارهاي اسپري آب بر فلاونوئيد كل و رنگ پوست ميوه سيب رقم گراني اسميت در طي 90 روز انبار سرد. نخستین کنفرانس بین الللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه تربیت مدرس- تهران.

 

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

 

انسیه قربانی (1393). تاثیر کلرید کلسیم و دو نوع کود کلسیمی آلی بر کیفیت میوه سیب (Borkh Malus domestica) ارقام فوجی و گرانی اسمیت در منطقه ابهر زنجان و خرمدشت تاکستان

 

علی مومن پور (1394). اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ¬های انتخابی بادام (Prunus dulcis) پیوند شده روی پایه GF677

 

پروین سجادی (1395). بررسی فیتوشیمیایی و زیستی گیاه دارویی وایه (Ammi majus)

 

محمد رضا پورقیومی (1396). ارزیابی مقاومت به خشکی ارقام تجاری انار (Punica granatum) با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و مولکولی
روح الله دستور (1396) .استخراج و ارزیابی رسوراترول از برخی گیاهان منتخب در استان گیلان

نصرالله سوری (1397). بررسی ویژگیهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نهال¬های چند رقم انار ایرا نی (Punica granatum L) در پاسخ به تنش شوریحسین میغانی (1393). بررسی ویژگیهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نهال¬های چند رقم انار ایرا نی (Punica granatum L) در پاسخ به تنش شوری

 

علیرضا نوروزی شرف (1394)ارزیابی تنوع مرفولوژیکی، بیوشیمیایی و ژنتیکی پامچال بومی (Primula heterochroma Stapf) در استان گیلان

 

راهنمایی و مشاوره پایان¬ نامه کارشناسی ارشد

 

 

یونس عباسی (1393). یررسی ویژگی¬های کیفی و بیوشیمیایی ارقام منتخب خرما (Phoenics dactilyfera L.) در منطقه اهواز

 

شیما پورامینی (1393). تاثیر زمان برداشت و مدت انبارداری بر برخی خصوصیات میوه¬شناسی و بروز عارضه اسلد سطحی سیب (Malus domestica Borkh) رقم گرانی اسمیت در منطقه تاکستان

 

سید امین موسوی (1393). اثر تنک و پاکت¬گذاری میوه بر کیفیت و خصوصیات فیزیولوژیکی سیب (Malus domestica Borkh) رقم گرانی اسمیت در منطقه تاکستان قزوین

 

مرتضی بیگی کلشتری (1393). اثر غلظت¬های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه¬های زیتون (Olea europea) رقم مانزانیلا در سیستم میست و پاگرما

 

حمید کوه نشین لیلی (1395). گزینش مقدماتی هیبریدهای بارور سیب ( ( Malus domestica Borkh) بر اساس صفات کمی و کیفی

 

محمد آتشکار دیوشلی (1395). اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کیفیت ارقام


مختلف توت فرنگی (Fragaria x ananasa) در کشت هیدروپونیک

 

صبا دنیوی (1395). اثر بستر کشت و ترکیب کودی بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی (Fragaria x ananasa) ارقام کاماروزا و گاویتا

 

حامد حسن پور (1395). بررسی اثر محلول پاشی چند کود فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی پسته (Pistacia vera) رقم کله قوچی و بادامی سفید در منظقه سبزوار
رقیه هدایتی (1395). تاثیر اسپری آب روی درختان سیب (Malus domestica Borkh) رقم گرانی¬اسمیت بر بروز اسکالد سطحی میوه در منطقه آبیک قزوین


زهره کیانژاد تجنکی (1396). تاثیر سه نوع تغذیه بر عملکرد و کیفیت میوه تمشک سیاه بی خار (Rubus occidentalis) در منطقه بابل

 

اسما بستامی (1392). بررسی مصرف کودهای زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی کیاه دارویی گشنیز (Coriandrum )

 

محمد ملاپور (1393). اثر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر مسیرهای مولکولی بیوسنتز ترکیبات فنولی در گیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea)

 

شراره پژگل (1393). اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی دو ژنوتیپ بابونه آلمانی(Matricaria recutita L.) در ایران

 

نریمان نوایی (1395). اثر محلول¬پاشی اسید سالیسیلیک بر بیان ژن¬های کاندیدا در مسیر تولید کاتچین در برگ چای (Chamelia sinensis)

 

عاطفه جمشاسب (1395). اثر تزریق داخل تخم مرغی عصاره گوجه فرنگی بر تمایز جنسیت و عملکرد اقتصادی جوجه¬های گوشتی

 

عاطفه غضنفری (1396). اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و تولید اسانس پونه معطر (Mentha pulegium)

 

 

 

 استخراج و اندازه گیری مواد آلی و معدنی - دانشجویان دوره  کارشناسی ارشد - گرایش گیاهان دارویی دانشگاه گیلان (مشترک با آقای دکتر قاسم نژاد)

 

مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان دارویی - دوره دکتری (مشترک با آقای دکتر حاتم زاده و آقای دکتر صحرارو)

 

میوه کاری تکمیلی- دانشجویان کارشناسی ارشد- گرایش میوه کاری (مشترک با آقای دکتر قاسم نژاد)

 

میوه کاری در مناطق معتدله - دوره کارشناسی 

 

تولید محصولات کشاورزی و دامی برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته صنایع غذایی (مشترک با آقای دکتر حسینی مقدم و آقای دکتر مجیدیان)

 

 

طرح تحقیقاتی خاتمه یافته _1388 تا 1392) :

 

 بررسی سازگاری ارقام مختلف گلابی در شرایط اقلیمی استان گیلاننیمسال دوم 98-97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه میوه کاری تکمیلی حضور در دانشکده جلسه گروه عملیات درختان میوه عملیات درختان میوه -
یکشنبه حضور در دانشکده میوه های معتدله- عملی رفع اشکال- ارشد میوه های معتدله- عملی حضور در دانشکده -
دوشنبه حضور در دانشکده میوه های معتدله میوه های معتدله- نظری مهارت های میوه کاری مهارت های میوه کاری -
سه شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده مباحث نوین در گیاهان دارویی مباحث نوین در گیاهان دارویی -
چهارشنبه رفع اشکال تولید محصولات کشاورزی- صنایع غذایی ------ حضور در دانشکده حضور در دانشکده -


  

تماس با دکتر داود بخشی
bakhshi-d@guilan.ac.ir
013-33690282
رشت- دانشگاه گيلان، دانشكده علوم كشاورزي، گروه علوم باغبانی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم