ایرج برگ گل
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی عمران
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
ایرج برگ گل
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی عمرانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 عضویت در مجامع علمی
• عضویت در کمیته علمی نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای (١٣٨٤).
• نماینده دانشگاه گیلان در اولین کنفرانس بین‌المللی دوچرخه شهری (1389).
• عضویت در کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، دوره‌های دهم تا پانزدهم (١٣٨٩ تاکنون).
• ﻫﻴﺌﺖ تحریریه فصلنامه دانش انتظامی گیلان
• داوری در مجله بین المللی (Iranian Journal of Science and Technology (ISI
• داوری در مجله بین المللی (AIP Advances (ISI

 


همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های حمل ونقلی
• همکاری با پروژه جامع شبکه فرودگاهی و حمل و نقل هوایی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، (1372 تا 1374)
• همکاری با سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (1378)
• مشاور حمل و نقل و ترافیکی شهرداری کلان‌شهر رشت (1387 تا 1391)
• شرکت در جلسات و بازدیدهای میدانی کارگروه ایمنی استان، استانداری گیلان (1388 تاکنون)
• نماینده دانشگاه گیلان در کارگروه حمل و نقل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلان شهر رشت (1390 تاکنون)
• عضو مشاور در کارگروه حمل و نقل و ترافیک شورای رشت (1390 تاکنون)
• عضو کمیته فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت
• عضویت در شورای سازمان سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کلانشهر رشت (1389 تاکنون)
• همکاری با شرکت‌های مهندسین مشاور حمل و نقل و ترافیک

 


سوابق آموزشی

• استاد راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد


• تدریس در دوره کارشناسی:
          - اصول مهندسی ترافيک
          - مهندسی ترابری
          - مهندسی سيستم‌ها
          - اقتصاد مهندسی
          - نقشه‌برداری و عملیات ١
          - نقشه‌برداری و عملیات 2
          - مبانی مهندسی شبکه حمل ونقل (مهندسی شهرسازی)
         - کارگاه مهندسی شبکه حمل ونقل (مهندسی شهرسازی)
         - برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری (مهندسی شهرسازی)


• تدریس در دوره کارشناسی ارشد:
          - مهندسی ترافیک پیشرفته
          - ایمنی در ترافیک
          - برنامه‌ریزی حمل و نقل
          - طرح هندسی راه پیشرفته

          - مدلسازی در برنامه ریزی حمل و نقل

         -  برنامه ریزی حمل و نقل دریایی
         - طراحی بنادر (مشترک با دکتر لشته‌نشایی)
         - طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (برنامه‌ریزی شهری)
         - برنامه‌ریزی حمل و نقل منطقه‌ای (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
         - تحقیق در عملیات (ژئوتکنیک)

  کارشناسی: مهندسی عمران - عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1369-1364

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373-1370

دکتری: مهندسی عمران - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم وصنعت، 1380-1374 Iraj Bargegol, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Meisam Ghasedi, Mahyar Ghorbanzadeh, Delay Modeling of Un-signalized Roundabouts Using Neural Network and Regression, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering 2016 

 

 Iraj Bargegol, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, The Effect of Rainy Weather on Walking Speed of Pedestrians on Sidewalks, Teknologi Tanaman, 2015

 

Iraj Bargegol,  Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Evaluation of pedestrians speed with investigation of un-marked crossing, Teknologi Tanaman, 2015

 

 Iraj Bargegol, Mohammad Nikookar, Reza Vatani Nezafat Esmat Jafarpour Lashkami, Arash M. Roshandeh: Timing Optimization of Signalized Intersections Using Shockwave Theory by Genetic Algorithm, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering, Pearl Publication 2015

 

Iraj Bargegol and Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Evaluation Average Discharge Headway at Nearside Legs of Signalized Intersections, Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management, 2015

 

Iraj Bargegol, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Modeling Pedestrian Flow at Central Business District, Jurnal UMP SocialSciences and Technology Management,2015

 

Iraj Bargegol, Vahid Najafi Moghaddam Gilani,Comparison and Evaluation of Fatigue Behavior of Asphalt Concrete Mixtures Containing Different Recycled Additives, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering, 2015

  

Iraj Bargegol, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Estimating Delay of Vehicles in Nearside Legs of the Signalized Intersections under Expectation Method in Under-Saturation Conditions for Isolated Intersection, Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management, 2015

 

Iraj Bargegol, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Sadra Farghedayn, Analysis of The Effect of Vehicles Conflict on Pedestrian’s Crossing Speed in Signalized and Un-Signalized Intersection, Advances in Environmental Biology,2014

 


ایرج برگ گل، صدرا فرقدین، بررسی پارامتر‌های مؤثر بر تصادفات عابرین پیاده در راه‌های درون‌شهری با استفاده از تئوری Rough Set، چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران، تهران، 1394. 

 


ایرج برگ‌گل، علی جان‌نثار طلوع، تاثیر فاصله عبور بحراني بر ظرفیت حرکت U-Turn در بريدگي‌های واقع بر راه‌های شریانی با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی شهر رشت، فصلنامه دانش انتطامی گیلان، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393.

 

• محمد نیکوکار، رضا وطنی نظافت، عصمت جعفرپور لشکامی، ایرج برگ‌گل، حسن سلیمی شکارسری، بهینه‌سازی زمان‌بندی چراغ راهنمایی در تقاطع‌ها با روش جدید ﺗﺌﻮری موج کینماتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شهر شت)، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393.

 

ایرج برگ‌گل، بهروز فتحی واجارگاه، محمدرضا شمسعلی، الگوریتم بهینه‌سازی چراغ با استفاده از تابع امید، فصلنامه دانش انتطامی گیلان، سال سوم، شماره 9، بهار 1393.


ایرج برگ‌گل، سید حمزه حسینی، وحید نجفی مقدم گیلانی و صدرا فرقدین، تعیین فاصله عبور بحرانی میدان های شهری، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک، 1393.
ایرج برگ‌گل؛ وحید نجفی مقدم گیلانی؛ صدرا فرقدین و نعیم تقی زاده، ۱۳۹۳، تحلیل سرعت عبور از عرض عابرین پیاده تحت تاثیر مزاحمت وسایل نقلیه در تقاطع های چراغدار و بدون چراغ، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، دانشگاه گلستان.
ایرج برگ‌گل و علی جان‌نثارطلوع، مدل سازی ظرفیت U-turn در بریدگی ها با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار (BPNN) (مطالعه موردي: شهر رشت)، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک، 1393.
ایرج برگ‌گل، بهمن ذبیحی و رضا وطنی، بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک، 1393.
ایرج برگ‌گل و افسانه تحریری املشی، ۱۳۹۳، بررسی مقادیر سر فاصله زمانی تخلیه و تاخیر شروع در شاخه خروجی تقاطع های چراغدار و مقایسه آن با مقادیر متناظر ورودی(مطالعه موردی:شهررشت)، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی.
• محمد راستبد؛ ایرج برگ‌گل و رضا وطنی، ۱۳۹۳، بهینهسازی فاصله بین ایستگاههای اتوبوس و تعداد آنها بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای کاهش زمان سفر مسافر، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، دانشگاه گلستان.
• سعید داودیان ایزدخواه و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۳، میدان های توربو جایگزینی برای میدان های چند خطه ی معمولی، ویژگی ها و ضوابط هندسی عمومی، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه.
ایرج برگ‌گل و علی جان نثارطلوع، ۱۳۹۳، تخمین ظرفیت U-turn در بریدگیها تحت تأثیر پارامترهای فاصله عبور بحرانی و زمان دنباله‌روی با استفاده از رگرسیون غیرخطی مطالعه موردی: شهر رشت، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، دانشگاه گلستان.
• سعید داودیان ایزدخواه و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۳، شبیه سازی میدان ها با استفاده از نرم افزار ویزیم، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.


ایرج برگ‌گل و نعیم تقی زاده، ۱۳۹۲، ارزیابی ویژگی‌های رفتاری عابرین پیاده و تعیین سرعت حرکت گروه‌های مختلف عابرین درعبور از تقاطعات چراغ‌دار و بدون چراغ‌ شهری (مطالعه موردی: کلانشهر رشت، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک.
ایرج برگ‌گل، کریستینا پرونلو، فرهاد قاصری و محراب پور نصیر، ارزیابی سناریوهای پیشنهادی خط ویژه اتوبوس کلانشهر رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی، سینزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک، 1392.
ایرج برگ‌گل، کریستینا پرونلو، فرهاد قاصری و محراب پور نصیر، ارایه راهکارهای عملی جهت عملیاتی کردن الویتهای اجرایی پروژه خط ویژه اتوبوس کلانشهر رشت، سینزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک، 1392.
ایرج برگ‌گل؛ بهروز فتحی؛ محمدرضا شمسعلی و نرگس دلاوری، ۱۳۹۲، بهینه سازی زمانبندی تقاطع های چراغدار برای الگوهای متفاوت وسایل نقلیه وعابرین پیاده بر اساس روش تابع امید، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک.
ایرج برگ‌گل؛ غلامعلی بهزادی؛ آزاده رضازاده و رضا بهزاد، ۱۳۹۲، بررسی تاثیر سهم عملکردی و حجم شبکه های ارتباطی بر پارامترهای کیفی جریاى در معابردروى شهری، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ایرج برگ‌گل؛ رامین کیامهر؛ علی احمدی چالسرا و مجتبی احمدی چالسرا، ۱۳۹۲، بهینه سازی شبکه اتوبوسرانی درونشهری بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک مطالعه موردی:شهررشت، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
ایرج برگ‌گل؛ بهروز فتحی واجارگاه و محمدرضا شمسعلی، ۱۳۹۲، تخمین تاخیروسایل نقلیه درمسیرهای ورودی به تقاطعات چراغ داربه روش تابع امیددرشرایط زیراشباع برای تقاطع ایزوله، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
• سیاوش ابراهیمی و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۲، مدلسازی تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوری صف، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
• سیاوش ابراهیمی و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۲، مدلسازی تقاطع چراغدار با استفاده از تئوری صف، اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی، ایذه، دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه.
ایرج برگ‌گل و علی جان نثارطلوع، ۱۳۹۲، تخمین ظرفیت حرکت U-Turn در راه های شریانی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
• مهرناز مولوی؛ ایرج برگ‌گل و سارا اکبری پورسلیمی، ۱۳۹۲، طراحی خیابانهای پیاده محور،افزایش تعاملات اجتماعی، تشویق به ایجادشهرهایی انسانی تر، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
• سارا اکبری پورسلیمی؛ مهرناز مولوی و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۲، گسترش فضاهای شهری پیاده محور برای ایجاد شهرهایی انسانیتر، نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.
ایرج برگ‌گل؛ بهروز فتحی واجارگاه و محمدرضا شمسعلی، ۱۳۹۲، محاسبه تغییرات تاخیرواحتمالهای رخ دادن سطح سرویس های متفاوت درتقاطع چراغداربراساس تغییرات تصادفی ورود وسایل نقلیه به تقاطع، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.


ایرج برگ گل؛ حسین افراخته و مهدی عالی، استفاده ازالگوریتم ژنتیک چند هدفه و تحلیل احتمالاتی برای تعیین زمانبندی شبکه اتوبوسرانی، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 1391.
• خشايار ملكان، افشين شريعت مهيمني، ايرج برگ‌گل، برآورد همبستگي ما بين برخوردهاي ترافيكي و تصادفات رانندگي در تقاطعات بدون چراغ راهنمايي، يازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، 1391.
ایرج برگ‌گل؛ فرهاد قاصری و محراب پور نصیر، بررسی و مقایسه میزان سرفاصله زمانی تخلیه بر حسب شماره باند برای سه زمان اوج صبح، ظهر و عصر در تقاطعهای چراغدار (مطالعه موردی: شهر رشت)، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 1391.
• امین منیعی کلجاهی و ایرج برگ‌گل، ارائه مدل غیر خطی جابجایی مسافر بین‌شهری کشور، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391.
• مهرداد غلامی شه بندی؛ هادی سلیمی و ایرج برگ‌گل، بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات PSO، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391.
• خشایار ملکان؛ افشین شریعت مهیمنی و ایرج برگ‌گل، مدل ارزیابی ریسک برخورد در تقاطعات مبتنی بر شبیه سازی، سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، تهران، دانشگاه تهران، مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1391.
ایرج برگ‌گل، ارزیابی تاثیر سهم بهینه رده‌بندی عملکردی شبکه معابر درون شهری بر کیفیت جریان ترافیک (اولین کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، 1391.
ایرج برگ‌گل، یاسر پورواحدی، بهینه‌سازی زمان‌بندی تقاطع‌های چراغدار – مطالعه موردی شهر رشت، دومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد نجف‌آباد، 1391.


ایرج برگ‌گل؛ روح اله شفیعی و محمد صادق مقصودی، ۱۳۹۰، ارائه ی مدل تاخیر در میدانهای بدون چراغ شهری با شبکه ی عصبی نوع GMDH (مطالعه ی موردی شهر کرمان)، دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
ایرج برگ‌گل و حامد رضازاده جودی، ۱۳۹۰، بررسی عوامل دخیل در تصادفات با استفاده از تئوری مجموعه های ناهموار، دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
• یاسر حاتم زاده دهبنه و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۰، تعیین عوامل مؤثر بر فوت افراد در صحنه تصادف (مطالعه موردی: استان گیلان)، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان.
• یاسر حاتم زاده و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۰، شناسایی و تحلیل عوامل موثربرایمنی عابرین پیاده مطالعه موردی: شبکه معابر رشت، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
• مجتبی علی نژادالمشیری و ایرج برگ‌گل، ۱۳۹۰، مدل پیش بینی تصادف درتقاطعات با استفاده از رگرسیون خطی و غیرخطی و شبکه عصبی، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
ايرج برگ‌گل، پيش‌بيني توليد و توزيع كالا در سطح برو نشهري با استفاده از رگرسيون خطي و شبكه عصبي MLP و RBF، اولين همايش منطقه‌اي مهندسي عمران، 1390.
ایرج برگ‌گل، سيد تيمور حسيني، حسين محمدپور، بررسي عوامل انساني موثر در بروز تصادفات موتورسيكلت سواران، (فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مديريت ترافيك، شماره 21 - تابستان 1390.
ایرج برگ‌گل؛ بهارک موثق زاده و سیدرامتین باقری، ۱۳۹۰، بهبود وضعیت ترافیکی توسط نرم افزار شبیه سازAimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی، شهرستان رشت، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا.
ایرج برگ‌گل، مجتبی علی نژاد المشیری، پیش بینی تولید و توزیع کالا در سطح برو نشهری با استفاده از رگرسیو نخطی و شبکه عصبی MLP و RBF، اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، 1390.
ایرج برگ‌گل، مجتبی علی نژاد المشیری، مدلسازی تقاضای جابجایی در سطح راههای برون شهری کشور با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی ؛ غیرخطی و شبکه عصبی، یازدهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، اردیبهشت ۱۳90.
ایرج برگ‌گل، امین منیعی، انتخاب عوامل موثر بر تقاضای سفر بین شهری کشور، دهمین همایش علمی‌‌-پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، اردیبهشت ۱۳90.
 


ایرج برگ‌گل، حامد رضازاده جودی، بررسی عوامل دخیل در تصادفات با استفاده از تئوری مجموعه‌های ناهموار، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، ١٣٨٩، چاپ در مجله علمی ترویجی فصلنامه مهندسي ترافيك، شماره 45، زمستان 1389.
ایرج برگ‌گل، یاسر حاتم‌زاده، بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات عابر پیاده از راه‌های درون شهری با استفاده از مدل رگرسیون لاجستیک دوگانه، مطالعه موردی شهر رشت، دهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، اردیبهشت ۱۳۸۹.

 

Kaveh Bevrani, Afshin Shariat Mohaymany & Iraj Bargegol, A control and surveillance ITS location model to improve safety. In AATT 2008: 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, 27-31 May 2008, Divani Caravel, Athens 

• محمود عامری؛ ایرج برگ‌گل، مدلسازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده، پژوهشنامه علمی و پژوهشی حمل و نقل، سال چهارم، شماره 2، تابستان 1386.
ایرج برگ‌گل، بررسی امکان رقابت در راه آهن، اولین کنفرانس بین المللی راه آهن، دانشگاه علم و. صنعت ایران.
ایرج برگ‌گل، بررسی زمان سوار و پیاده شدن مسافران به اتوبوس شهری - مطالعه موردی تهران، کنفرانس مهندسی ترافیک.
  دروس کارشناسی ارشد

          - مهندسی ترافیک پیشرفته

          - مهندسی ترافیک پیشرفته (پردیس)

         - مدلسازی در برنامه ریزی حمل و نقل

 

  دروس کارشناسی

           - اصول مهندسی ترافیک

            - مهندسی ترابری

          

         

 نیمسال اول 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه رفع اشکال رفع اشکال راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
یکشنبه مهندسی ترافیک پیشرفته رفع اشکال رفع اشکال مهندسی ترافیک پیشرفته مهندسی ترافیک پیشرفته رفع اشکال
دوشنبه مهندسی ترافیک پیشرفته مدلسازی در برنامه ریزی حمل و نقل رفع اشکال راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
سه شنبه مهندسی ترابری اصول مهندسی ترافیک جلسه گروه راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
چهارشنبه رفع اشکال رفع اشکال امور پژوهشی امور پژوهشی امور پژوهشی امور پژوهشی
تماس با ایرج برگ گل
bargegol@guilan.ac.ir, bargegol@yahoo.com,i.bargegol@gmail.com, bargegol@hotmail.com
شماره داخلی: 3029
رشت، ابتدای جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
Email: bargegol@guilan.ac.ir, bargegol@yahoo.com,i.bargegol@gmail.com, bargegol@hotmail.com   ورود به سیستم