نوشین بنار
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
نوشین بنار
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه:

گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: نوشین بنار

تاریخ تولد:1353

صادره:تهران

تعداد فرزندان:یک فرزند پسر

تحصیلات: دکتری مدیریت ورزشی 

  

  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (فارغ التحصیل 1377)
  • کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (فارغ التحصیل 1381)
  • دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی از دانشگاه گیلان (فارغ التحصیل 1388)

  

مقالات دو سال اخیر 

 

 

 *طراحي مدل تصميم گيري حمايت مالي در ورزش ايران، نوشين بنار، رحيم رمضاني نژاد ، رضا اندام ، فاطمه محدث ، سيده عذرا ميركاظمي ، مطالعات مديريت ورزشي شماره 14 ،. تابستان 1391 ،. صص 24

 

 

* بررسي اهداف حمايت ورزشي در ليگ هاي برتر ايران، نوشین بنار،رحیم رمضانی نژاد،محمد خبیری،انوشیروان کاظم نژاد، اسماعیل ملک اخلاق، نشریه حرکت،شماره14-صص161-176 پائیز 91

 

 

* بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری حمایت ورزشی،رحیم رمضانی نژاد،نوشین بنار،محمد خبیری،انوشیروان کاظم نژاد، اسماعیل ملک اخلاق،نشریه مدیریت ورزشی شماره 12، بهار 1391

 

  

 

 

 

 

 

Goals of participation in physical education classes,, PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS of PHYSICAL TRAINING and SPORTS, 2011. - Vol. 7. - 118 p ,Ramzaninezhad, Rahmaninia, Hemmatinezhad, Benar, Hoseini Keshtan

 

 

The study of relationship between parenting styles of mothers with physical activity levels and overweight among female students,PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, 2012 - N2. - 124 p. ,Benar, Behrozi

 

 

The effect of an aerobic training on perceived stress,anxiety and depression of non-athlete female students,Hamid Arazi,Nooshin Benar,Rahim Mollazadeh Esfanjani ,shirin Yeganegi,ACTA KINESIOLOGICA, ‘International scientific journal of kinesiology

 

 

The consideration of emotional intelligence abilities in event volunteers, R. Andam, N. Benar, M.Aliabadi, M. Yousefi , A.Ghorbanian,K.Danesh Sani,PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, 2012 – vol,5.126 - 131p

 

 

The Relationship between parenting styles, parenting practices, maternal education level with physical activity levels among adolescent girls,Nooshin Benar 2.Mehr Ali Hemmatinejad ,Ayoub Behrozi ,Reza Andam, Maryam Yousefi
International Journal of Sport Studies,201

 

 

The causes of career termination from sport and their relationship to post-retirement difficult among professional athletes in Iran,Mehrali Hemmatinezhad,NoshinBenar,Mahmood Hashemi, 4.Sajad Moemeni,International journal of sport studies.vol,3

 

 

Comparison between sport participation motivation and goal–orientation of youth athletes: the role of parents’ education level,Nooshin Benar,Mohsen Loghmani,
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS of PHYSICAL TRAINING and SPORTS , 2011. - Vol.12, 168 - 

  
 

The study of self esteem among volunteer and non volunteer in sport,Reza Andam1, Asieh Ghorbanian Rajabi, Nooshin Benar, Seied Shahoo Hosseini,International research journal of applied and basic sciences,vol,4(2):286-290

 

 

  همایش های دوسال اخیر 

 *

 *"بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت¬بدنی دانشگاه¬های سراسر کشور"رضا اندام، نوشین بنار،فاطمه محدث، امیر منتظری، سمیرا فیضی،همایش تخصصی مدیریت ورزشی ،سخنرانی

 *"طراحی مدل ارزیابی حمایت ورزشی در ایران"،بنار، رمضانی نژاد ،محدث، اندام، میرکاظمی، همایش تخصصی مدیریت ورزشی ،سخنرانی

 

 

*"شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری گروهی"،میرکاظمی،همتی نژاد، قلیزاده، بنار، رمضانیان، همایش تخصصی مدیریت ورزشی ،سخنرانی 

 

 

*مقایسه ویژگی های رفتاری بسکتبالیست های موفق و ناموفق و رابطه آن با پیامدهای تیمی، بنار، قزلسفلو، محدث، رفیعی،همایش علم و بسکتبال ،پوستر

 

 

*" بررسی انگیزه مشارکت ورزشی،هدفمداری و وصعیت تحصیلی والدین در نوجوانان بسکتبالیست"بنار ، لقمانی ، واحدی ، افتخاری،همایش علم و بسکتبال،پوستر

 

 

 *"بررسی روش های مقابله با استرس در جوانان بسکتبالیست "پناهی ، بنار ، ملایی ، واحدی(همایش علم و بسکتبال ،پوستر)

 

*" مقایسه اهداف موفقیت فوتبال با سایر رشته های ورزشی در دانش آموزان"لقمانی ، بنار ، مرادی ، منوچهری،همایش مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه، آکادمی ملی فوتبال ایران،پوستر

 

 

  *"مقایسه انگیزه ی مشارکت ورزشی و هدفمداری نوجوانان رزمی کار با نوجوانان ورزشکار سایر رشته های ورزشی"بنار ، لقمانی ، واحدی ، افتخاری ( اولین همایش ملی علم و کاراته، پوستر)

 

 

 *"بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب در ورزش"اندام، محدث، بنار،منتظری،همایش ملی تفریحات ورزشی،سخنرانی

 

 

 *رابطه بین تعهد ورزشی و هدف مداری در ورزشکاران،.نوشین بنار. محسن لقمانی (دوازدهمین همایش دانشگاه گیلان)

 

 

*بررسی تعهد و هدفمداری در هندبالیست ها در مقایسه با ورزشکاران سایر رشته های تیمی،.نوشین بنار.محسن لقمانی.مینا ملایی(دومین همایش ملی علم و هندبال)

 

 

*بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان،.میثم روحانی.رحیم رمضانی نژاد.مهدی طالب پور. نوشین بنار.زهرا روحانی،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

  

.“Factor analysis of sport sponsorship motivators in Hamadan provience of Iran,
Nooshin Benar,Mehrali Hematinezhad,Heshmatolah Moradi,12th International sport sciences congress,December 12-, Denizli,Turkey

 

An Investigation of sport sponsorship problems in sport industry,Nooshin Benar,Mehrali Hematinezhad,Shokofeh Absalan,12th International sport sciences congress,December 12-14,2012, Denizli,Turkey

 

Development of performance evaluation’s factors of professional soccer coaches in Iran,Meisam Rohani1,Mehdi Talebpour,Rahim,Ramazaninejad,Noshin Benar, Hamid shamsi, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

The Relationship between Social – Economic Factors and Customers Loyalty to Sport Brands in Rasht,Hatam Masoumi,Mehr Ali Hemati Nejad,Noshin Benar, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

Relationship between sport participation motivation and sport commitment of eleventh olympiad students sport,Abdolvahid Irani, Noshin Benar, Seyedeh Shima Mousavi,Mohsen Loghmani, International shomal sport science conference,Dec 2012

” 

Identification of sport sponsorship problem factors in Guilan Province’s sports industry,
Shokufe Absalan,Nooshin Benar,3.MehrAli Hematinejad,HeshmatollahMoradi Sharaf ,
”International shomal sport science conference,Dec 2012”

The study of affective factors in attracting investment of sport sponsors,Heshmatallah Moradisharaf,Mehrali Hemmatinezhad,Nooshin Benar, shokufeabsalan, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

Factor Analysis of Teenager’s Goals and Sport participation motives in leisure times,
Nooshin Benar,Mohsen loghmani, International shomal sport science conference,Dec 2012

کتاب

* راهنمای حمایت مالی در ورزش، تالیف نوشین بنار، حمیده فتح الله زاده ،انتشارات حتمی،کمیته ملی المپیک

*مدیریت پیشرفته در ورزش،تالیف رمضانی نژاد، اندام، بنار،میرکاظمی، انتشارات دانشگاه گیلان

 

 

 

 

 

 COACHING LEADERSHIP STYLES AND TEAM COHESION AMONG IRANIAN PROFESSIONAL TEAMS,WORLD JOURNAL OF SPORT SCIENCES 4(3):252-258,2011 ,MOHADES,RAMEZANINESHAD,BENAR,KAZEMNEZHAD

 


·        «مدیریت عمومی» دوره کارشناسی

·         «مدیریت بازاریابی ورزشی» دوره کارشناسی ارشد

·            واحد تخصصی دو و میدانی دوره کارشناسی»

                          نیمسال اول 90-91
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه دو میدانی 2 - - مدیریت اوقات فراغت (ارشد) - -
یکشنبه - - اصول و مبانی تربیت بدنی اصول و مبانی تربیت بدنی - -
دوشنبه دو میدانی 3 دو و میدانی2 - - - -
سه شنبه - - - مدیریت اوقات فراغت(ارشد) مطالعه مستقل -
چهارشنبه دو میدانی3 مدیریت عمومی - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با نوشین بنار
noshin.benar@yahoo.com
Email: noshin.benar@yahoo.com   ورود به سیستم