پورفسور جعفر بی آزار
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
پورفسور جعفر بی آزار

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0001-8026-2999" href="https://orcid.org/0000-0001-8026-2999" target="orcid.widget" rel="noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">orcid.org/0000-0001-8026-2999</a></div>

https://docs.google.com/document/d/19SGdtGkXKTE3uyiD8D8pmIx5lFvZdQX3xDzaraEZC74/edit?usp=sharing

  

كاشناسي: رياضي محض دانشگاه فردوسي

 

كارشناسي ارشد: آناليز عددي دانشگاه برونل انگلستان

 

دكتري: آنالير عددي-معادلات انتگرال.

 

آموزشي: دانشگاه تهران

 

تحقيقاتي: دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه دالهوسي كانادا

 

 

 

 

 

 staff/users/biazar/fckeditor_repo/file/Scopusresults(1).pdf 

حل عددی معادلات انتگرال    (كارشناسي  ارشد)

مباحثي در نظريه تقريب ( دكتري)

مبانی آنا ليز عددي   ( کارشناسی) 

 

 

 

 اول 96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه تحقیق فرصت مطالعاتی مبانی آنالیز ‏‏عددی1‏ ‎4‎ معادلات انتگرال ‎5‎ -رفع اشکال ارشد و دكتري - -
یکشنبه مطالعه جلسه گروه مبانی آنالیز ‏‏عددی2‏ ‏2‏ مطالعه - -
دوشنبه پسا دکتری معادلات انتگرال مبانی آنالیز ‏‏عددی1‏ ‏8‏ ریاضی 3 تحقیق فرصت مطالعاتی - -
سه شنبه مطالعه دانشجویان کارشناسی مبانی آنالیز ‏عددی2‏ ریاضی 3‏ ‏8‏ پژوهش-پسا دکتری- - -
چهارشنبه مطالعه رفع اشكال دكتري پژوهش-پسا دکتری ملا قات با دانشجويان - -
تماس با پورفسور جعفر بی آزار
biazar@guilan.ac.ir
09111325674
دانشكده علوم ياصي گروه رياضي كاربردي،
دانشگاه گیلان، رشت ایران.
صندوق پستی 19141-41335،
کد پستی 4193833697
تلفن 33362201 013
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم