فرزاد بوبانی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه زبان و ادبیات انگلیسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
فرزاد بوبانی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه زبان و ادبیات انگلیسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد 1358 - سنندجدکترای ادبیات انگلیسی، دانشگاه گیسن (آلمان)، 1392

 

فوق ليسانس ادبيات انگليسي، دانشگاه تهران، 1382

 

ليسانس زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه تبريز، 1380
• تک نگاری

 

Orientalist Imaginings: Representations of Persia in Nineteenth-Century English Literature. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. 2013. x + 218 pp.

 

• مقالات فارسي

 

 "جيمز موريه، حاجي بابا و ادبيات استعماري." پژوهش: نشریۀ دانشکدۀ زبان های خارجی دانشگاه تهران. ش. 43. بهار 1387. صص. 27-5.

 

(با دكتر بهرام مقدادي) "جويس و منطق مكالمه: رويكردي 'باختيني' به اوليس جيمز جويس." پژوهش: نشریۀ دانشکدۀ

زبان هاي خارجي دانشگاه تهران. ش. 15. پاييز و زمستان 1382. صص. 29-19.

 
• مقالات انگلیسی
 

          "One Hundred Years of Children's Literature in Iran." In: Laura Atkins et al. (eds.). An Invitation to Explore: New International Perspectives in Children's Literature. Lichfield: Pied Piper Publishing Ltd. 2008. pp. 29-41.

 

"The Story of O: An Exponential Analysis of Ophelia's Role in Shakespeare's Hamlet"

(نشريۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز. ش. 198. بهار 1385. صص. 98-87)
 

"Ahmad Shamlu: The Poet of Man." The Reader 3. June 2004. pp. 40-41.

 

"Nima Yushij and Modern Persian Poetry." The Reader 4. November 2004. pp. 42-43.

 
• مقالات در همایش ها
 
""The Democratic Imagination: Bakhtin, Joyce and the Carnivalesque

(همایش رمان، دانشگاه ساسکس، انگلستان، آوریل 2007) 

 

"Children's Literature and Polyphonic Potentialities"

(همايش ادبيات كودكان، دانشگاه نيوكاسل، انگلستان، آوريل 2006)
 
• نقد و بررسی کتاب
 

"Re-Orienting the Novel." Rev. of Srinivas Aravamudan. Enlightenment Orientalism: Resisting the Rise of the Novel. (Chicago: The University of Chicago Press. 2012). In: Kult_online 33. 2012.

 

"Post-Colonialism in Theory and Paractice." Rev. of Peter Childs, Jean Jacques Weber and Patrick Williams. Post-Colonial Theory and Literatures: African, Caribbean and South Asian. (Trier: WVT, 2006). In: Kult_online 22. 2010.

 

• ترجمه
 
(با دكتر بهرام مقدادي) خاكستر و باد: گزينۀ سروده هاي اَي. اي. هاوسمن. تهران: انتشارات مرواريد. 1383.  213 صص.
 


1. سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1

 

2. سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

 

3. شعر انگلیسی

 

4. نمونه های شعر ساده انگلیسی

 

5. دورۀ تجدید حیات ادبی (ارشد)

 93-94
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با فرزاد بوبانی
boobani@guilan.ac.ir
+98-13-33690274 (4053)
رشت، دانشگاه گیلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات انگليسي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم