حسن چاوشیان
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه علوم اجتماعی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حسن چاوشیان

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه علوم اجتماعیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


تولد:1341- تبریز.

تحصیلات ابتدایی تا دیپلم علوم تجربی در تهران.

تحصیل در رشته علوم اجتماعی (کارشناسی) و جامعه شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه تهران از سال 1365 تا 1381.

شروع به تدریس در گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه گیلان ازسال 1375و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان از سال 1381.-اخذ دیپلم علوم تجربی 1360

-اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی(گرایش پژوهشگری) از دانشگاه تهران 1369

-اخذ مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران 1374

-اخذ مدرک دکترای تخصصی جامعه شناسی از دانشگاه تهران 1380

 

عنوان پایاننامه دوره دکتری: «سبک زندگی و هویت اجتماعی (مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته)، راهنما: دکتر تقیس آزاد ارمکی، مشاور: دکتر یوسف اباذری و دکتر شاپور اعتماد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دیماه 1381.


عنوان پایاننامه دوره کارشناسی ارشد: «بررسی مبانی تئوریک و متدودولوژیک شاخص های سنجش پایگاه اقتصادی و اجتماعی»، راهنما: دکتر غلامعباس توسلی، مشاور: دکتر محسنی تبریزی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شهریور 1374.
 مقالات:
1. اباذری، یوسف و حسن چاوشیان، «از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل هویت اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی،شماره 20،زمستان1381، صص3-27.
2. آزاد ارمکی، تقی و حسن چاوشیان، «بدن به مثابه رسانه هویت»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم شماره4، زمستان1381، صص57-75.
3. چاوشیان، حسن و علی ستوده چوبری، «کاربردمجموعه های فازی برای رتبه بندی منزلت مشاغل در شهر رشت1385»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره2، تابستان 1385، صص7-38.
4. چاوشیان، حسن، «زبان شناسی و تحلیل گفتمان»، ادب پژوهی، سال اول، شماره4، بها ر1387، صص117-140.
5. چاوشیان، حسن؛ حسینی رشت آبادی، سید جواد، «ستاره های مردانگی و مردانگی ستاره ها، بررسی تغییر الگوی غالب مردانگی بازیگران سینمای بعد از انقلاب»، تحقیقات فرهنگی، شماره 4، 1389.
6. عباداللهی چنذانق، حمید، چاوشیان، حسن و مریم اسمعیل زاده سالستانی، پدرسالاری، «تجدد تحریف شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه ای در شهر رشت، مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 4، زمستان 1394.
7. چاوشیان، حسن؛ عزیزی، علیرضا و نادر صنعتی، «قدرت رسمی و شیوه های ابراز مقاومت در گفتگوهای روزمره در یک چایخانه به شیوه تحلیل گفتگوی انتقادی و نشانه شناسی»، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 1، سال 1394.
8. چاوشیان، حسن و سهیل توانا، «فضای پرسه زنی شمال شهر تهران از دریچه روابط قدرت مقاومت»، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 38، سال 1394.
9. فتحی، ضرغام، کنعانی، محمد امین و حسن چاوشیان، «تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تاکید بر سبک زندگی»، جامعه پژوهی فرهنگی، شماره 3، سال 1394.
10. مسرور نودهی،مرتضی؛ قاسمی، وحید؛ چاوشیان، حسن و حمید عباداللهی چنذانق؛ بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریه ماکس شلر، مجله علمی پزوهشی مطالعات اجتماعی ایران، دوره دهم، شماره 2 و 3، تابستان و پاییز 1395.
11. اسالم نژاد، مونا؛ یزدخواستی، بهجت؛ چاوشیان، حسن؛ عباداللهی، حمید؛ «فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم: تبیین جامعه شناختی الگوهای انتخاب دانش آموزان شهر رشت در حوزه های غذا و ورزش با استفاده از نظریه پیر بوردیو»؛ فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی، دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صص: 186-159.
12. قویدل دارستانی، مرضیه؛ رحمتی، محمد مهدی و حسن چاوشیان، «بازنمایی زنانگی و مردانگی در تلوزیون ایران (مطالعه برنامه های ویژه خردسالان در شبکه دوم سیما)»، زیر چاپ (دریافت پذیرش چاپ).

 

 

ترجمه کتاب:
1. ترنر، باری، «صنعت گرایی»، انتشارات دانشگاه گیلان، 1382.
2. کاستلز، مانوئل، «عصراطلاعات»،جلد دوم"قدرت هویت"، طرح نو، 1380.
3. وبر، ماکس، «روش شناسی علوم اجتماعی»، نشرمرکز، 1382.
4. کسل، فلیپ، «چکیده آثار آنتونی گیدنز»، ققنوس، 1383.
5. اسمارت، بری، «شرایط مدرن، مناقشه های پست مدرن»، نشر اختران،1383.
6. لش، اسکات، «جامعه شناسی پست مدرنیسم»، نشر مرکز، 1383.
7. باومن، زیگمونت، «اشارت های پست مدرنیته»،، ققنوس،1384.
8. اینس، مارتین، «گفتگوهایی با مانوئل کاستلز»، نشرنی، 1384.
9. بلیکی، نورمن، «طراحی پژوهش های اجتماعی»، نشرنی، 1384.
10. رید، هربرت، «آنارشیسم، سیاست شاعرانه»، نشر اختران، 1385.
11. کانرتون، پل، «جامعه شناسی انتقادی»، نشراختران، 1385.
12. اسمارت، بری، «میشل فوکو»، نشراختران، 1385.
13. بوردیو، پی یر، «ریچاردجنکینز»، نشرنیف، 1385.
14. گیدنز، آنتونی، «جامعه شناسی»، نشرنی، 1386.
15. بنت، اندی، «فرهنگ و زندگی روزمره»، نشر اختران، 1386.
16. اوت ویت، ویلیام، «هابرماس"، نشراختران، 1386.

 


جوایز:
1. انتخاب پژوهش «تحلیل روایت در برنامه های کودک شبکه 1 و 2» به عنوان پژوهش برگزیده در همایش سالانه پژوهش های صدا و سیما، سال 1378.

 

 

طرح ها:
ـ طرح ملی«مخاطب شناسی برنامه های دینی و فرهنگی دانشگاه های ایران»، کارفرما دفتر برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، مجری: حسن چاوشیان تبریزی، ناظر: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، 1384.
 1-روش تحقیق نظری

2-روش تحقیق عملی

3-روش تحقیق 2-ارشد

4-روش تحقیق در روان شناسی-ارشد

تماس با حسن چاوشیان
hn_cn_ti@yahoo.com
رشت-دانشگاه گيلان-دانشكده ادبيات وعلوم انساني-گروه علوم اجتماعي.
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم