حسن چاوشیان
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه علوم اجتماعی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حسن چاوشیان

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه علوم اجتماعیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


تولد:1341-تبریز.تحصیلات ابتدایی تا دیپلم علوم تجربی در تهران.ازسال1365تا1381تحصیل در رشته علوم اجتماعی وجامعه شناسی در دانشگاه تهران.شروع به تدریس در گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه گیلان ازسال1375وعضو هیات علمی دانشگاه گیلان از1381.-اخذ دیپلم علوم تجربی1360

2-اخذمدرک کارشناسی علوم اجتماعی(گرایش پژوهشگری)ازدانشگاه تهران1369

3-اخذمدرک کارشناسی ارشدجامعه شناسی ازدانشگاه تهران1374

4-اخذمدرک دکترای تخصصی جامعه شناسی ازدانشگاه تهران1380مقاله های پژوهشی:

1-"ازطبقه اجتماعی تا سبک زندگی،رویکردهای نوین در تحلیل هویت اجتماعی"،نامه علوم اجتماعی،شماره 20،زمستان1381،صص3-27

2-"بدن به مثابه رسانه هویت"-مجله جامعه شناسی ایران -دوره چهارم شماره4-زمستان1381-صص57-75.

3-"کاربردمجموعه های فازی برای رتبه بندی منزلت مشاغل در شهر رشت1385"مجله مطالعات اجتماعی ایران-دوره اول شماره2-تابستان1385-صص7-38.

4-"زبان شناسی وتحلیل گفتمان" ادب پژوهی سال اول شماره4 بهار1387صص117-140

ترجمه ها:

1-"صنعت گرایی" باری ترنر،انتشارات دانشگاه گیلان،1382.

2-عصراطلاعات،جلد دوم"قدرت هویت"،مانوئل کاستلز،طرح نو،1380.

3-"روش شناسی علوم اجتماعی"،ماکس وبر،نشرمرکز،1382.

4-"چکیده آثار آنتونی گیدنز"،فیلیپ کسل،ققنوس،1383.

5-"شرایط مدرن،مناقشه های پست مدرن"،بری اسمارت،نشر اختران،1383.

6-"جامعه شناسی پست مدرنیسم"،اسکات لش،نشر مرکز،1383.

7-"اشارت های پست مدرنیته"،زیگمونت باومن،ققنوس،1384.

8-"گفتگوهایی با مانوئل کاستلز"،مارتین اینس،نشرنی،1384.

9-"طراحی پژوهش های اجتماعی"،نورمن بلیکی،نشرنی،1384.

10-"آنارشیسم،سیاست شاعرانه"،هربرت رید،نشر اختران،1385.

11-"جامعه شناسی انتقادی"،پل کانرتون،نشراختران،1385.

12-"میشل فوکو"،بری اسمارت،نشراختران،1385

13-"پی یربوردیو"،ریچاردجنکینز،نشرنیف1385

14-"جامعه شناسی"،آنتونی گیدنز،نشرنی،1386

15-"فرهنگ و زندگی روزمره"،اندی بنت،نشر اختران،1386

16-"هابرماس"،ویلیام اوت ویت،نشراختران،13861-روش تحقیق نظری

2-روش تحقیق عملی

3-روش تحقیق 2-ارشد

4-روش تحقیق در روان شناسی-ارشدCV [ دانلود ]


تماس با حسن چاوشیان
hn_cn_ti@yahoo.com
رشت-دانشگاه گيلان-دانشكده ادبيات وعلوم انساني-گروه علوم اجتماعي.
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم