ارسلان دمیرچی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه فیزیولوژی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
ارسلان دمیرچی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه فیزیولوژی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

 

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ارسلان دمیرچی

 

وضعیت تاهل :  متاهل

 

تعداد فرزندان : دو پسر ( حسین و محسن )

 

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی ورزش

  

1- کارشناسی - رشته تربیت بدنی و علوم وزرشی دانشگاه گیلان - فارغ التحصیل سال 1364

 

2 - کارشناسی ارشد - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل سال 1370

 

3 - دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت بدنی مسکو - روسیه - فارغ التحصیل سال 1376 

مقالات منشره شده در مجلات علمی - پژوهشی فارسی و انگلیسی

1. مهدیه آکوچکیان، رضا نوری، فرهاد رحمانی نیا - ارسلان دمیرچی،اثرفعالیت ورزشی ترکیبی بر تراکم استخوانی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه، علوم زیستی ورزش، 62-49، تابستان 1390

 2. رضا نوری- فرهاد رحمانی نیا- ارسلان دمیرچی- نادر رهنما- حمید امامی- طاهر افشار نژاد، اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان، پژوهش در علوم ورزشی، (فیزیولوژی ورزشی)، 32-23، 1391.

3.محسن ابراهیمی- فرهاد رحمانی نیا – ارسلان دمیرچی – بهمن میرزایی، اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیرفعال، پژوهش در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)،28-15، زمستان 1392.

 4. علی شمسی ماجلان- فرهاد رحمانی نیا- ارسلان دمیرچی- علی اصغر نورسته، سینماتیک مفصل زانو در اجرای شوت روپای فوتبالیست های زانو پرانتزی و نقش گشتاور عضلات ران و زانو، مطالعات طب ورزشی، 124-109، تابستان 1391

5.فراس حسینو- حمید محبی- فرهاد رحمانی نیا-ارسلان دمیرچی، اثر دو الگوی تمرین مقاومتی هرمی مسطح و دوگانه بر توان هوازی و توان بی هوازی بازیکنان جوان فوتبال لیگ برتر سوریه، المپیک، 90-85، 1391
 

6. فراس حسینو- حمید محبی- فرهاد رحمانی نیا‍- ارسلان دمیرچی، مقایسه اثر تمرین مقاومتي با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال، سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، 82-73، تابستان 1391

 7. محسن ابراهیمی- فرهاد رحمانی نیا- ارسلان دمیرچی- بهمن میرزایی، اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی بدن در زنان جوان غیرفعال، مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 9-572، زمستان 1391

 8.فرهاد رحمانی نیا - فرزانه اسماعیل - ارسلان دمیرچی - علی شمسی- رضا فرخشاهی، اثر مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباض های برونگرا در مردان تمرین نکرده، نشریه علمی- پژوهشی علوم زیست حرکتی و ورزش، 31-40، 1391

 9. ارسلان دميرچي- جواد مهرباني-سيده فاطمه موسوي بقرآباد ، رابطۀ بين چاقي، اضافه وزن و عوامل دموگرافيک با سطح فعاليت بدنی در بزرگسالان
69-18 ساله شهر رشت، مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، 386-378، پاییز 1392

 10.حمید اراضی- ارسلان دمیرچی- جواد مهربانی-محمدرضا افخمی، اثر سه شدت فعالیت مقاومتی اندام فوقانی بر آستانه و ادراك درد، فشار خون و ضربان قلب مردان جوان غیر ورزشکار مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 54-47، بهار 1392

 11.رضا نوری-بهاره محمودیه-ارسلان دمیرچی-فرهاد رحمانی نیا-نادر رهنما- حمید امامی، تغییرات عوامل محور FGI و برخی پروتئین های پیوندی آن در زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1-10، بهار 1393

 12.پروين بابائي-ارسلان دميرچي-کريم آزالي علمداري، اثر تمرين هوازي بر شاخص هاي خطر متابوليک سندرم، عامل رشد عصبي مشتق شده از مغز و عملکرد حافظه ي مردان ميانسال، مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، 142-132، تابستان 1392

 13.سید صالح صفری موسوی-حمید محبی-ارسلان دمیرچی-فریبرز هوانلو ، اثر کاهش محتوای گلیکوژن عضله بر MFO و atmaxF هنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده، سوخت و ساز و فعاليت ورزشي، 123-113، پاییز 1391

 14.کریم آزالی علمداری-ارسلان دمیرچی-پروین بابائی، اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر BDNF و عملکرد حافظۀ مردان میانسال سالم غیر فعال، سوخت و ساز و فعاليت ورزشي، 147- 135، پاییز 1391

 15.حمید اراضی-ارسلان دمیرچی-عباس اسدی، پاسخ حاد هورموني به فعاليت مقاومتي در مردان جوان و ميانسال مقايسه پاسخ حاد هورموني متعاقب فعاليت مقاومتي با شدت متوسط در مردان جوان و ميانسال، مجله علوم پزشكي رازي، 72-64، بهار 1393

 16.ارسلان دمیرچی-پروین بابائی-کریم آزالی علمداری،اثر فعالیت هوازی بر شاخص های خطر متابولیک و BDNF در مردان میانسال، ورزش و علوم زیست حرکتی، 61- 51، زمستان 1390

 17.فرناز سیفی اسک¬شهر، ارسلان دمیرچی، منوچهر فرجامی نژاد، پروین بابایی، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮازي ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ردوﮐﺲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪاي، ورزﺷﮑﺎران ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎران،مجله دانشگاه علوم پژشکی اردبیل، 26-38، بهار 1394

 

Damirchi A, Kiani M, Jafarian V, Sariri R, Response of salivary peroxidase to exercise intensity.European Journal of Applied Physiology (ISI), 1233-37, 108, 2010

 

Sariri R , Damirchi A, Nazari Y , Salivary antioxidant variations in athletes after intense exercise, Journal of Romanian Sports Medicine Society, 2043, 33, 2013

 

Rahmani Nia F, Farzaneh E, Damirchi A, Shamsi Majlan A, Tadibi V, Surface electromyography assessments of the vastusmedialis and rectus femoures muscles and creatine kinase after eccentric contraction following glutamine supplementation, Asian Journal of Sport Medicine, 54-62, 5, 2014

 

  Nasiri, R., Damirchi A., Mirzaei, B., JahanMahin, Comparison the effect of duration and type of rest interval on sustainability of leg press repetitions in untrained men.International journal of sport studies, 886-892, 8, 2013

 

 Nuri R, Kordi MR, Moghadasi M, Rahnama N, Damirchi A, Rahmani-Nia F, Emami H, Effect of canbination exercise training on metabolic syndrome parameters in postmenopausal women with breast canser
Journal of cancer Research and therapeutics, 238-242, 8, 2012

 

 Gholamali M, Damirchi A,Ghorbani AH,Parhizgar J , Relationship between anthropometric factors and ability of standing long-jump among track and field cadet athletes, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 114, 14, 2012

,

 Arazi H, Damirchi A, Asadi A, Age- related hormonal andaptations, muscle circumference and strenghth development with 8 weeks moderate intensity resistance training, Annales d"Endocrinologie , 30-35, 74, 2013

 

 Ahmed H, Damirchi A, Hoseini R, The Effect of exhaustive aerobic exercise on responses of serum visfatin and insulin resistance in overweight middle-aged men trained European Journal of Sports and Exercise Science (index) 32-36, 3, 2014

,

 Jamshidi-far S, Mirzeai B, Damirchi A, Strength and conditioning practices of iran wrestling league strength and conditioning coaches Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of training and sports (index), 34-45, 8, 2014

 

  Babaei P,Damirchi A, Mehdipoor M, Soltani Tehrani B, Long term habitual exercise is associated with lower resting level of serum BDNF, Neuroscience Letters (ISI), 304-308, 566, 2014

 

 ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی

1-احسان. اصغری، ارسلان. دمیرچی، حمید. محبی، بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و میزان درک فشار کار در طی سه نوع فعالیت تناوبی مختلف با شدت vo2max ،ورزش برای همه، دانشگاه ازاد، زنجان، سخنرانی ،5/88

 

 

2-رحیم. رمضانی نژاد، ارسلان. دمیرچی، سجاد. ابراهیم پور، محمد. ریحانی، ارزیابی میزان دستیابی برنامه ورزشی نود به اهداف خود از دیدگاه کارشناسان و داوران فوتبال، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تهران، پوستر، 12/88 

 

 

3-احسان. اصغری، ارسلان. دمیرچی، حمید. محبی، بررسی میزان ادراک از درد ناشی از فشار کار در طی فعالیت های تداومی و تناوبی شدید، نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطاله ی درد در ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، گیلان-انزلی، پوستر، 2/88

 

 

4-ارسلان. دمیرچی،حمید. محبی،،سید علی. حسینی، ندا. اقایی، بررسی سازگاری های عصبی درون عضلانی وبرون عضلانی به دنبال قدرت ایزوتونیک در اندام تحتانی ، مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، سخنرانی، 12/86 

 

 

5- علی . صفاتیان ، طاهر . افشار نژاد ، ارسلان . دمیرچی ، مهر علی . همتی نژاد ، مسعود . خرسندی کلور ، اکبر . میرزایی ، بررسی ارتباط بین شاخص های آمادگی جسمانی و شیوع آسیب های اندام تحتانی در فوتبالیست ها ، اولین همایش فیزیولوژی ورزش ، پوستر ، ایران - کرمانشاه ، اسفند 87

 

 

6- هادی . روحانی ، ارسلان . دمیرچی ، صادق . حسن نیا ، میثم . روحانی ، تأثیر کم آبی بدن بر حداکثر اکسیداسیون چربی ( MFO ) و شدت فعالیت متناسب با MFO Fatmax ، اولین فیزیولوژی ورزش ، پوستر ، ایران - کرمان ، اسفند 87

 

 

7 - ارسلان . دمیرچی ، جواد . مهربانی ، بینا . عظیمی ، اثر کوتاه مدت دویدن و پیاده روی بر فشار خون زنان بزرگسال فعال : مطالعه مقطعی در رابطه با چاقی عمومی و موضعی ، نهمین همایش علمی پژوهشی ، دانشگاه گیلان ، سخنرانی ، اسفند 87

 

 

8- الهام . فیاض ، حمید . محبی ، ارسلان . دمیرچی ، بررسی سطح فعالیت بدنی ، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریکی موثر بر تراکم استخوان در زنان جوان ، اولین همایش فیزیولوژی ، ایران - کرمانشاه ، پوستر ، اسفند 87

 

 

9- حمید . محبی ، ارسلان . دمیرچی ، هادی . روحانی ، سعید . شاد مهری ، مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی MFO در دانشجویان زن و مرد غیر ورزشکار ، نهمین همایش علمی پژوهشی ، ایران - رشت ، سخنرانی ، کامل ، اسفند 87

 

 

 10- حجت . باقری ، حسن . دانشمندی ، ارسلان . دمیرچی ، فاطمه . صدیق ، مقایسه تأثیر وضعیت های مختلف نشستن بر عملکرد ریوی دانش آموزان هنگام استفاده از میز و نیمکت های رایج در مدارس ، نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران ، سخنرانی  ، ایران - تهران ، اردیبهشت 87

 

 

11- ارسلان . دمیرچی ، جواد . مهربانی ، شیوع چاقی و پر فشاری خون و عوامل خطرزای مرتبط با آنها در مردان بزرگسال ، سخنرانی ، هشتمین همایش علمی - پژوهشی ، منطقه ای دانشگاه گیلان ، اسنفد 86

 

 

12- رحیم . رمضانی نژاد ، حمید . محبی ، ارسلان . دمیرچی ، مقایسه دیدگاهها و انگیزهای دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی نسبت به فعالیت های بدنی و ورزشی ، پوستر ، هشتمین همایش علمی - پژوهشی منطقه ای ، دانشگاه گیلان ، اسفند 86

 

 

13- حمید . محبی ، ارسلان . دمیرچی ، الهام . فیاض ، بررسی سطح فعالیت بدنی - قدرت عضلانی و شاخص های آنتروپومتریک موثر بر BMD در زنان جوان ، سخنرانی ، هشتمین همایش علمی - پژوهشی ، منطقه ای ، دانشگاه گیلان ، اسفند 86

 

 

14-ارسلان. دمیرچی، حمید. محبی، سید علی. حسینی، ندا. اقایی، بررسی سازگاری های عصبی درون عضلانی و برون عضلانی به دنبال قدرتی ایزوتونیک در اندامتحتانی ،مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران،سخنرانی ، 12/86

- حجت . باقری ، حسن . دانشمندی ، ارسلان . دمیرچی ، مقایسه ظرفیت حیاتی - جریان بازدهی و انرژی مصرفی دانش آموزان در وضعیت های مختلف نشستن ، سخنرانی ، ششتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ایران - کیش ، سخنرانی ، اسفند 86

 

 15-ندا. اقایی، ارسلان. دمیرچی، حمید. محبی،هادی. روحانی، مقایسه ی هزینه ی انرژی راه رفتن در دامنه ای از سرعت های بین دختران چاق و با وزن طبیعی ، شمین همایش بین المللی تربیت بدنی

11- محسن . ابراهیمی ، فرهاد . رحمانی نیا ، ارسلان . دمیرچی ؛ بهمن . میرزائی ، محمد . عزیزی ، اثر کافئین بر پاسخ های متابولیکی به فعالیت زیر بیشینه در مردان چاق و لاغر ، ایران - کیش ، سخنرانی ، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،اسفند 86

 

 

12- سید محی الدین . بهاری ، ارسلان . دمیرچی ، فرهاد . رحمانی نیا ، آثار تمرین ذهنی بر افزایش قدرت و تغییرات الکترومیوگرافی عضلات فلکسور آرنج ، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ایران - کیش ، پوستر ، اسفند 86

 

 

13- حمید . اراضی ، ارسلان . دمیرچی ، پروین . بابائی ، اثرات یک و دو جلسه تمرینات ترکیبی استقامتی - مقاومتی بر توزیع مجدد زیر گروهای لکوسیتی خون مردان ورزشکار ، ششتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ایران - تهران ، سخنرانی ، اسفند 86

 

 

 14 -هادی . روحانی ، ارسلان . دمیرچی ، صادق . حسن نیا ، زهرا . روحانی ، مقایسه میزان اکسیداسیون چربی در دامنه ای شدت های فعالیت در دانشجویان پسر غیر ورزشکار ، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ایران - کیش ، سخنرانی ، اسفند 86

  

 

 15- ندا . آقایی ، ارسلان . دمیرچی ، حمید . محبی ، سید علی . حسینی ، اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترونوروگرافی و حداکثر انقباض ارادی در ورزشکاران ، سخنرانی ، هفتمین کنگره ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز ، اسفند 85

 

 

16- بهمن . میرزائی ، ارسلان . دمیرچی ، جواد . مهربانی ، اثر تعاملی مصرف مکمل ویتامین E و تمرین هوازی بر CK و LDH و لاکتات خون مردان غیر ورزشکار پس از فعالیت وامانده ساز ، پوستر ، هفتتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز ، اسفند 85

 

 طرحهای پژوهشی

1- رحیم . رمضانی نژاد ، حمید . محبی ، ارسلان . دمیرچی ، مقایسه نقش شرکت در فعالیتهای ورزشی بر سلامت جسمانی - رشد شناختی و عاطفی - اجتماعی دانشجویان ایران و خارج شرکت کننده در سومین المپیاد ورزشی ، تاریخ تصویب 30/7/84 تاریخ اتمام 85

 

 

2 - ارسلان . دمیرچی ، بهمن . میرزائی ، افشار . جعفری ، تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی و مصرف مکمل ویتامنی E بر سازگاری آنزیم های CK و LDH و لاکتات خون غیر ورزشکاران پس از یک فعالیت واماند ساز ، تاریخ تصویب 28/8/84 تاریخ اتمام 86

 

 

3 - فرهاد . رحمانی نیا ، ارسلان . دمیرچی ، تأثیر فعالیت ورزشی بر شاخص های التهابی و تراکم استخوانی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه ، تاریخ تصویب 13/11/86 تاریخ اتمام 88

 

 4-حسن.دانشمندی،دمیرچی.ارسلان،بررسی وضعیت بدنی و میزان امادگی قلبی-تنفسی دانشجویان دانشگاه گیلان-تاریه ی شروع1373 تاریخ اتمام 1374

 

 

5-حسن.دانشمندی، مطالعه ی تناسب خصوصیات انتروپومتریکی دانش اموزان با تجهیزات مورد استفاده انان در مدارس-تاریخ شروع 1381 -تاریخ اتمام1383

 سمینار در تربیت بدنی ( مقطع دکترا )

فیزیولوژی انساتی 2 ( مقطع کارشناسی ارشد )

علم تمرین 2 ( مقطع کارشناسی )اول 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - مباحث پیشرفته ورزشی در فیزیولوژی ( ارشد ) - - - -
یکشنبه - - - سازگاری سلولی و مولکولی به فعالیتهای بدنی ( دکترا ی قلب و عروق دانشکده) - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - سازگاری سلولی و مولکولی به فعالیتهای بدنی ( دکترا ی بیوشیمی دانشکده) - کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی - -
چهارشنبه سازگاری سلولی و مولکولی به فعالیتهای بدنی ( دکترا ی بیوشیمی پردیس) سازگاری سلولی و مولکولی به فعالیتهای بدنی ( دکترا قلب و عروق پردیس) - - - -
تماس با ارسلان دمیرچی
damirchi@guilan.ac.ir
013-33690685
رشت - كيلومتر 8 جاده تهران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان- گروه فیزیولوژی ورزشی
صندوق پستي :1438


  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم