رضا اسماعیل پور
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
رضا اسماعیل پور

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه مدیریتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


................................................................................

وضعیت استخدام: دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان – رسمی قطعی، پایه 23

وضعیت تاهل: متاهل
محل سکونت: استان گیلان، شهر رشت

 ................................................................................ 

دوره های دانشگاهی:

ردیف
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
مقطع تحصیلی
کشور
سال اخذ مدرک
 1
مدیریت بازرگانی
  دانشگاه تهران
 کارشناسی
     ایران   

    1369   

 2

مدیریت صنعتی

دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد

                ایران

1372
 3
مدیریت سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
دکتری
           ایران 
1384
 
 ................................................................................

  الف: مقالات علمی– پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی:

 

- اسماعيل پور، رضا؛ قلي زاده، محمدحسن؛ زارعي دودجي، ابوالقاسم، (1394)، تعيين هزينه هدف و ارزيابی کارکردهای محصول: رويکرد تلفيقی هزينه يابی هدف، تعميم کارکردهای کيفيت و مدل کانوی فازی، دانشگاه تهران، نشریه: مدیریت صنعتی.

 


- هشیوار، رقیه؛ اسماعیل پور، رضا ؛ مرادی، محمود؛ (1394)، رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید، دانشگاه شهید بهشتی، نشریه: چشم انداز مدیریت بازرگانی.
 

- عظیمی، نورالدین؛ اسماعیل پور، رضا؛ حیدری، سمیرا، (1394)، ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهری، دانشگاه اصفهان، نشریه: مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ متقی سکاچایی، مرضیه؛ قلی زاده، محمدحسن، (1394)، اولویت بندی ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده ترکیبی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان، نشریه: تحقیق در عملیات در کاربردهای آن.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ حديدي ماسوله، مرجان، (1394)، ارائه مدلی برای پشتیبانی از اجرای پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) با رویکرد پویایی های سیستم، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، نشریه: مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق).

 

 - اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ نبی زاده، ساره، (1393)، ارزیابی پایداری سیستم های حمل و نقل شهری مطالعه موردی:شهر رشت، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، نشریه: اقتصاد و مدیریت شهری.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ سلطان، شيما، (1393)، نقش مسئولیت اجتماعی شرکتها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نشریه: مدیریت بازرگانی.

 

-اسماعيل پور، رضا؛ کاشانی، سیدحسام؛ نیکوکار، هانی، (1393)، تسهیم دانش، بررسی نقش عوامل مؤثر برآن و بهره‌وری سازمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، نشریه: مدیریت بهره وری.

 

- دوستار، محمد؛ ولی پور، محمدعلی؛ اسماعيل پور، رضا؛ محمودی، مجتبی، (1393)، ررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر ICT روستایی بر رضایت‌مندی مشتریان(مطالعه موردی: دفاتر ICT روستایی گیلان)، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، نشریه: مديريت فناوري اطلاعات(دانش مدیریت سابق).

 

 -اسماعيل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ رسام، امیرحسین، (1393)، ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی و وفاداری مشتری، ناشر و نشریه:   (TextRoad Publication;Journal of Applied Environmental and Biological- Listed; Sciences (ISI                                                      

 

- طاهرپرور؛ نسترن ؛ اسماعيل پور، رضا؛ دوستار، محمد، (1392)، مدیریت دانش مشتری ظرفیت نوآوری و عملکرد شرکت :مطالعه موردی بانکهای خصوصی، ناشر و نشریه: Emerald Group Publishing Limited; JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 

 - رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ یاکیده، کیخسرو؛ اویسی عمران، اکرم؛ مجلسی، سحر، (1391)، بررسی تغییرات عملکرد کانال‌های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره، دانشگاه شهید بهشتی، نشریه: چشم اندازمدیریت صنعتی.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ سیدسعادت، سیده ماهگل، (1391)، بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در رنگسازی استان گیلان، نام و نشریه: Textroad; Journal of Basic and Applied Scientific Research

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ تندکار؛ سیده هدیه، (1389)، تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی: مصرف کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فصلنامه: مدیریت بازرگانی.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ قضاوت، سمیه، (1388)، تعيين و ارتقاء موقعيت استراتژيک پالايشگاه تهران بر مبنای مدل دلتا و رويکرد پويائی های سيستم، دانشگاه شهید بهشتی، نشریه: چشم انداز مدیریت.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ کاظم اف؛ فاروق، (1388)، ارائه مدل كنترل فرآيند آماري فازي با روش هاي مد فازي براي كنترل تعداد نقص هاي محصول، دانشگاه تهران، نشریه: مدیریت صنعتی.


- اسماعیل پور، رضا؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ مشبکی، علی اصغر؛ الهی، شعبان، (1385)، طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با IT/IS در صنعت قطعه سازی خودروی ایران، دانشگاه تربیت مدرس،نشریه: مدرس.
 

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا، (1379)، بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در سازمانها، دانشگاه تهران، نشریه: مدیریت فناوری اطلاعات(دانش مدیریت سابق).

 

- اسماعيل پور، رضا، (1373)، نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع(TQM)، دانشگاه تهران، نشریه: مدیریت فناوری اطلاعات(دانش مدیریت سابق).

  

 


 

Reza Esmaeilpour; Meysam Taher;2014; Studying the effect of organizational culture and structure on knowledge sharing: a case study in Lahijan food industry companies
JOURNAL OF Services and Operations Management

       

                    

Reza ;Esmaeilpour; H. Fazlollahtabar;E. Aghasi ,2013; MUlti Objective mathematical Model as a decition support for customer service marketing

                                                                                                       

Reza, Esmaeilpour;2013; Effective Factors in Citizens Electronic Participation in Urban Management , Australian Journal of Basic and Applied Sciences

 
 

                                           Mohammad rahim ramezanian, Reza Esmaeilpour, Sanaz nafezi,2013 ,An investigation on the factors affecting industrial clusters development

 

Reza, Esmaeilpour; Ramezanali Mobasher Amini , Nazanin Emamgholi, 2012; A Study of the Role of Customer Relationship Management as a Competitive Advantage in Green Marketing
 

.................................................................................. 

ب- مقالات علمی – مروری و علمی – ترويجی:


 

 

- اسماعیل پور، رضا؛ نیکوکار، هانی؛ کاشانی،سید حسام، (1393)، رهبری متعالی؛ پارادایمی نو در حوزه ی رهبری، ماهنامه تدبیر.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ پورشیخ آهندانی، طاهره، (1393)، بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب و کار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول، فصلنامه مدیریت استاندارد وکیفیت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛کاشانی، سید حسام؛ نیکوکار، هانی، (1392)، مالیه رفتاری؛ پارادایمی نو در مباحث مالی، ماهنامه تدبیر.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ محمودی، مجتبی، (1392)، ارزيابي تعالي مديريت و بهبود عملكرد موسسات و مراكز آموزش عالي با استفاده از مدل تعالي بنياد اروپائي مديريت كيفيت، فصلنامه عصر کیفیت.- اسماعیل پور، رضا؛ اویسی عمران، اکرم، (1390)، نقش مهارت های مدیریتی در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، مجله توسعه مدیریت.


- اسماعیل پور، رضا؛ کاظمی،مریم، (1390)، تحلیلی بر کاربرد مدل همسویی استراتژی C4 در بهبود عملکرد سیستم توزیع شرکت صنایع شیر ایران ، پایگاه مقالات توسعه مهندسی بازار.

 

- اسماعیل پور، رضا، (1374)، سبکهای رهبری در مدیریت کیفیت جامع(TQM)، ماهنامه روش.


- اسماعیل پور، رضا، (1373)، تجربه شرکتهای ایرانی در اجرای مدیریت مشارکتی، ماهنامه تدبیر.

..................................................................................

 

 مقالات ارائه شده در همايش های علمی:

 

 - رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ آذرخش، آزاده، (1395)، ارایه چارچوب شناسایی شکاف بین انتظارات مشتریان و ادراک آنها از محصول سبز(مورد بررسی: مصرف کنندگان لامپ کم مصرف شهر رشت)، دانشگاه شهید بهشتی، نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ آذر، عادل؛ شاهمحمدی، جمالعلی، (1395)، بررسی نقش مدیریت دانش مشتري برنوآوري سازمان(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه گیلان)، دانشگاه شهید بهشتی، نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت.
 

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛  نارنج، سیما، (1395)، تاثیر امنیت ادراک شده بر قصد استفاده مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی با تلفیق مدلهای TAMو TPB، دانشگاه شهید بهشتی، نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ منصوری، محمد، (1395)، تجزیه و تحلیل ریسک ایمنی فرآیند تهیه محصولات لبنی با استفاده از روش تجزیه وتحلیل حالات شکست و اثرات آن(FMEA) مطالعه موردی شرکت پگاه گیلان، دانشگاه شهید بهشتی، نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ اسدی، شهرزاد، (1395)، بررسی ارتباط بین زنجیره تأمین سبز وبهره وری مورد مطالعه: شرکت چوکای تالش، دانشگاه شهید بهشتی، نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت.

 

- دوستار، محمد؛ اسماعيل پور، رضا؛ امینی،  نازنین، (1394)، اهمیت نوآوری باز در مدیریت دانش مشتری، سازمان مدیریت صنعتی، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ ابراهیم پور، مصطفی؛ صابر، بهروز، (1394)، تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر اعتماد و وفاداری مشتریان گوشی های هوشمند سامسونگ، انجمن مدیریت ایران، اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ مرادی، محمود؛ صحرائی، حامد، (1394)، ارتباط بین قابلیت نوآوری و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: بانک های خصوصی استان گیلان)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه جامعه علمی کاربردی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشی های کاربردی در مدیریت و حسابداری.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ مطهری، جواد، (1394)، هزینه یابی هدف در مراکز درمانی: رویکرد تلفیقی هزینه یابی هدف، تعمیم کارکردهای کیفیت و مدل کانو فازی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه جامعه علمی کاربردی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشی های کاربردی در مدیریت و حسابداری.

 

- اکبری، محسن؛ اسماعیل پور، رضا؛ حسین بیگی، محمدصالح، (1394)، ایجاد برندملی و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصد، حسابداری و علوم تربیتی.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ سیاحی، فرید، (1394)، بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری و قابلیت نوآوری با میانجیگری متغیر یادگیری سازمانی(مطالعه موردی در شرکت های بیمه خصوصی استان زنجان)، موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ موسوی، سیدمهیار، (1394)، بررسی رابطه بین ابعاد هویت سازمانی با عملکرد کارکنان در شرکت مخابرات استان گیلان، پژوهشکده مدیریت صنعتی اردبیل،2nd International conferenece on New Challenegs in Management and Busines.

 

 - اسماعیل پور، رضا؛ احمدی، پرویز؛ پسندیده، المیرا، (1394)، طراحی مدل مدیریت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ محتشم، سیدسجاد، (1394)، بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سبز شرکت با میانجی گری متغیر زنجیره تامین سبز، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه جامعه علمی کاربردی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشی های کاربردی در مدیریت و حسابداری.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ کوچکی، فرشته، (1394)، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مهم در ارزیابی تأمین کننده و رتبه بندی تأمین کنندگان، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ آذر، عادل؛ تاخیره، محمد، (1394)، مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأمین با رویکرد انتخاب تأمین کنندگان، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ اکبری، محسن؛ مسعودی فر، میثم، (1393)، بررسی تاثیر شخصیت و خوشنامی برند بر ابعاد ارزش ویژه برند(مورد بررسی: شرکت گلرنگ)، شرکت دانش محور ارتاخه، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ حديدي ماسوله، مرجان، (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش به منظور بهبود در بکارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن مهندسی صنایع ایران، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ حديدي ماسوله، مرجان، (1393)، ارائه مدلی علت و معلولی به منظور پشتیبانی از چرخه حیات پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)، دانشگاه تبریز، سازمان مدیریت صنعتی، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار.

 

 - رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ حديدي ماسوله، مرجان، (1393)،  کاربرد رویکرد پویایی های سیستم در بهبود عملکرد هزینه ای پروژه های برنامه ریزی سازمان(ERP)، انجمن علوم مدیریت ایران، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی تهران، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

 

- اسماعیل پور، رضا؛ قلی زاده، محمدحسن؛ وارسته، مهسا، (1393)، پیش بینی درجه نقد شوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رگرسیون چند گانه، موسسه بین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیرازی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ حديدي ماسوله، مرجان، (1393)، بکارگیری رویکرد پویاییهای سیستم به منظور مدلسازی عوامل مؤثر بر مدت زمان پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)، دانشگاه تربیت مدرس، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ پورشیخ آهندانی، طاهره، (1393)، رابطه قابليت نوآوری و عملکرد رشد در شرکت های دانش بنيان، سازمان بسيج دانشجويي، اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي با رويكردي بر تحولات خاورميانه و حماسه اقتصادي.

 

 - اسماعیل پور، رضا؛ کاشانی،سید حسام؛ نیکوکار، هانی (1393)، وفاداری الکترونيکي: شناسايی و اولويت بندی فاکتورهای موثر بر آن، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بوشهر، همايش بين المللي مديريت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ تاخیره، محمد؛ کیانی، پروانه، (1393)، بررسی تاثير حمايتهای سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی، مرکز آموزش بازرگانی، كنفرانس ملي پژوهشهاي نوين درعلوم مديريت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ ممبینی، یعقوب، (1392)، یادگیری سازمانی از طریق کنترل کیفیت، فرآیندی برای تعالی سازمانی، معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا- مرکز تحقیقات کاربردی، اولین کنفرانس پلیس مدیریت کیفیت و تعالی سازمان.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ طاهرپرور، نسترن، (1392)، مدیریت دانش مشتری راهی برای رسیدن به نوآوری باز؛ مطالعه موردی در بانکهای خصوصی سطح استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیراز، كنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهكارها.

 

- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا؛ فربیز، فاطمه، (1392)، شناسايی و اولويت بندی شاخص های کيفی عملکرد خدمات مراکز درمانی با تلفيق دو تکنيک QFD و ANP، دانشگاه پيام نور مركز خوانسار،  دومین همایش ملی مديريت و كار آفريني.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ رضایی، زینب، (1392)، تحليل و بررسی مفاهيم، ويژگی ها و فرايند توسعه مشارکت شهروندی الکترونيک با تاکيد بر کلان شهرهای ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، پنجمين كنفرانس برنامه ريزي مديريت شهری.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ اکبری، محسن؛ مسعودی فر، میثم، (1392)، بررسی نحوه تاثيرگذاری برنامه های بازاريابی اجتماعی بر ارزش ويژه برند با استفاده از مدل آکر، سازمان بسيج دانشجويي، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ میرحسینی، سیده سکینه، (1392)، ارائه مدل مکانيزم های کنترلی در شرکت های مادر تخصصی، دانشگاه تهران، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ مباشر امینی، رمضانعلی؛ امامقلی، نازنین، (1392)، بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی در بازاریابی سبز، سازمان بسيج دانشجويي، اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي با رويكردي بر تحولات خاورميانه و حماسه اقتصادي با رويكردي بر مديريت و حسابداري.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ خسروی، محمدرضا، (1392)، بررسی نقش ظرفيت سنجی سازمانی در طراحی مدل اجرايی نظام پيشنهادها، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ تقی زاده جورشری، محمدرضا؛ ابراهیم نژاد، مهدی، (1392)، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر سودآوری شرکت های بیمه: نقش بازارگرایی و موفقیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت های بیمه استان گیلان)، دانشگاه مازندران، دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور.

 

 - اسماعیل پور، رضا؛ مباشر امینی، رمضانعلی؛ کریمیان، فلطمه؛ میرحسینی، سیده سکینه، (1391)، تحليلی بر تعيين جايگاه عوامل موثر بر همسويی استراتژيک فناوری اطلاعات و کسب و کار مطالعه موردي: صنعت قطعه سازی خودرو گيلان، دانشگاه پيام نور، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و توليد ملي.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ زنجانی، بهناز؛ پوررسولی، پرویز، (1391)، کاربرد پويايی های سيستم در مديريت کيفيت جامع، دانشگاه علم و صنعت، اولين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ زنجانی، بهناز؛ (1391)، بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت فاجعه، سازمان مديريت بحران كشور، دومين كنفرانس ملي مديريت بحران.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ موذن، داود، (1391)، تبیین تاثیرات به کارگیری بازاریابی رابطه مند در بانک های خصوصی بر رفتارمشتریان (مطالعه موردی: بانک سامان)، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ جباری، مریم، (1391)، رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت، دانشگاه گيلان، دوازدهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ مجیدیان، سنبل، (1391)، یادگیری سازمان از مشتری با رویکرد مدیریت دانش، دانشگاه گيلان، دوازدهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ قلی زاده، محمدحسن؛ متقی، مرضیه، (1391)، ارزیابی و تحلیل ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری، موسسه نور باران انديشه با همکاری دانشگاه های معتبر، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی.

 

 - اسماعیل پور، رضا؛ موذن، داود، (1390)، بررسی تأثير شاخص های مدل بازاريابی 4C در توليد ثروت نامحسوس برای کسب و کار از طريق فروش اينترنتی کالا در وب سايت شرکت، دانشگاه گيلان، جهاد اقتصادي و توليد ثروت.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ جباری، مریم، (1390)، کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق فناوری اطلاعات با رویکرد مبتنی بر منبع، دانشگاه گيلان، یازدهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ رضایی، زینب، (1390)، خوشه های صنعتی و اهميت تاسيس خوشه صنعتی زيتون در استان گيلان، دانشگاه گیلان، يازدهمين همايش علمي - پژوهشي دانشگاه گيلان.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ جباری، مریم، (1389)، طراحی و توسعه محصول با رویکرد تکنیک تعمیم عملکرد کیفیت بر مبنای منطق فازی(Fuzzy-QFD)، دانشگاه شهید بهشتی، دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم، (1389)، طراحی و اجرای مدیریت فرایندها در دانشگاه گیلان، جهاد دانشگاهی تهران، اولین همایش بین المللی مدیریت فرایندهای سازمانی.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ جباری، مریم، (1389)، نقش فناوری اطلاعات درمدیریت زنجیره تأمین(SCM)، دانشگاه گيلان، دهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان.


- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم، (1389)، ارائه یک الگوی ارزیابی توفیق اجرای TQM بر مبنای بکارگیری همزمان مدل های ارزیابی عملکرد(EFQM , BSC) در صنعت، دانشگاه گيلان، دهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان.

 

 - اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم؛ خانجانی، رضوان، (1388)، اصلاح الگوی مصرف در تولید کالا وخدمات با رویکرد تکنيک تعمیم کارکرد کیفیت (QFD)، دانشگاه گيلان، همايش ملی مديريت الگوی مصرف.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ خسروی، محمدرضا، (1387)، نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفائی علمی، دانشگاه گیلان، همايش نوآوری و شکوفايی علمی.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ خسروی، محمدرضا، (1387)، مقایسه اثرات اجرای نظام پیشنهادها در دستگاه های دولتی(مورد بررسی: اداره کل گمرک، اداره کل شیلات و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان)، جهاد دانشگاهی تهران، ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها.

 

- اسماعیل پور، رضا؛ اسدی نژاد، سیده زهرا، (1387)، بکارگيری روش پويائيهای سيستم(system dynamics) در تعيين گرهای اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گيلان، همايش سراسري تعيين گرهاي اجتماعي سلامت.


- رمضانيان، محمدرحيم؛ اسماعيل پور، رضا، (1386)، شناسايی فعاليتهای بهينه در شرکتهای قطعه ساز صنعت خودرو سازی، دانشگاه گیلان، هشتمين همايش علمی پژوهشی.

 

- اسماعیل پور، رضا، (1386)، مدل های مستند سازی فرايندها در سازمان و ارايه مدل مناسب سازمانهای دولتی ايران(مورد بررسی: سازمانهای دولتی استان گيلان)، دانشگاه گیلان، هشتمين همايش علمی پژوهشی.

 

- اسماعيل پور، رضا؛ رمضانيان، محمدرحيم، (1382)، تعميم وظيفه کيفيت با دو رويکرد کلاسيک و منطق فازی، دانشگاه گیلان، همايش علمی پژوهشی.

 

- اسماعيل پور، رضا، (1382)، نظام پيشنهاد ها و تاثير آن بر خلاقيت و نوآوری افراد در سازمانها، جهاد دانشگاهی واحد تهران، چهارمين کنفرانس ملی نظام پيشنهادها.

 

- اسماعيل پور، رضا، (1382)، مديريت جامع کيفيت: بايدها و نبايدها در مفهوم؛ اصول و شيوه اجرا، دانشگاه علوم پزشکی استان گيلان، اولين همايش استانی مديريت جامع کيفيت در بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

 

 

.................................................................................. 
                                                                                      

طرح های پژوهشی انجام شده:

 


- اجرای طرح تجزیه و تحلیل سیستمها و اصلاح فرایندهای اجرائی دانشگاه گیلان، 1387- 1386.- مدیر پروژه طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در پنج دستگاه اجرایی استان گيلان، دانشگاه گیلان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1386.- طراحي و چرخه مديريت بهره وري در فرمانداری شهرستان رودبار، دانشگاه گیلان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1386.- طراحي و چرخه مديريت بهره وري در فرمانداری شهرستان شفت، دانشگاه گیلان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1386.- اجرای طرح چرخه مدیریت بهره وری در پنج دستگاه اجرائی(پنج فرمانداری) استان گیلان، 1386-1384.

 

- طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در اداره كل کار و امور اجتماعی استان گيلان، دانشگاه گیلان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1385.- اجرا و استقرار پروژه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دانشگاه تربیت مدرس، 1383.- طرح تحقیقاتی بهینه سازی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دانشگاه گیلان، 1383.- اجرا و استقرار پروژه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، در اداره کل بنیاد شهید گیلان، 1383.

 


- اجرا و استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهادراداره کل تعاون گیلان، 1383.- اجرا و استقرار پروژه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دردانشگاه گیلان، 1381.- اجرا و استقرار پروژه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در اداره کل شیلات گیلان، 1381.- پروژه نگهداری و هدایت نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی مخابرات گیلان، 1381.- اجرای پروژه نظام مدیریت مشارکتی- نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت سهامی مخابرات استان گیلان، 1380.- طرح نظر سنجی در خصوص انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی استان گیلان، استانداری گیلان – دفتر امور اجتماعی استانداری، 1378.- پروژه اصلاح، نگهداری و هدایت نظام مدیریت مشارکتی در شرکت لامپ پارس شهاب، 1376.- اجرای پروژه نظام مدیریت مشارکتی، از طریق نظام پیشنهادها(Suggestion System) در شرکت توزیع نیروی استان گیلان، 1375.- طرح بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها بر وضعیت سازمانها(مورد بررسی در دو شرکت ساخت قطعات خودرو بعنوان گروه آزمایش وکنترل)، 1375– 1374.- پروژه نگهداری و هدایت نظام پیشنهادها به سمت تشکیل گروههای بهره وری و اجرای آن در شرکت تولید قطعات جلو بندی خودرو در ایران، 1374.- اجرای پروژه  نظام مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در شرکت تولید قطعات جلو بندی خودرو ایران، 1373.


- پروژه بررسی نقش مدیریت عالی در اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت و بهره وری، مورد بررسی شرکت های صنایع سنگین،  وزارت صنایع سنگین سابق و دانشگاه تربیت مدرس، 1372.


 

 ..................................................................................

 

تالیف و ترجمه کتاب :

 

- تالیف کتاب"سيستم های اطلاعاتی مديريت"، انتشارات حق شناس، 1393.

 

- تالیف کتاب"مدیریت کیفیت"، انتشارات دانشگاه گیلان، 1391.

 

- تالیف کتاب"مدیریت فرایند"، انتشارات دانشگاه گیلان، 1389.

 

- ترجمه کتاب"کنترل کیفیت"، تالیف بسترفیلد، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول 1383،چاپ دوم 1387.

 

- ترجمه کتاب"گروه های کیفیت"، تالیف مایک رابسون، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول 1378، چاپ دوم 1386.

 

- تالیف کتاب" مدیریت" با همکاری تعدادی از اساتید، انتشارات موسسه فرهنگی شریف وابسته به جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، 1375.
 

 ..................................................................................- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم،  پروژه در مقطع کارشناسی.

 

- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته در مدیریت، سیستم های اطلاعات در مدیریت، مدیریت کیفیت و بهره وری، روش تحقیق در مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد
 CV [ دانلود ]


تماس با رضا اسماعیل پور
esmaeilpour@guilan.ac.ir
دانشگاه گيلان-گروه مديريت
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم