فرزاد رحیم زاده
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه اقتصاد و حسابداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
فرزاد رحیم زاده

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه اقتصاد و حسابداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ] ديپلم علوم تجربی - دبیرستان نمونه دولتی شیخ مفید اردبیل ، معدل 18.60 ، سال فارغ التحصیلی1381
 كارشناسي علوم اقتصادی، اقتصاد نظری دانشگاه مازندران- بابلسر، روزانه، معدل 16.26، سال فارغ التحصیلی 1385
كارشناسي ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، روزانه، معدل 18.25، سال فارغ التحصیلی 1388
 دكتری علوم اقتصادی، اقتصاد مالی و توسعه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، روزانه، معدل 18.44، سال فارغ التحصیلی 1394 مقالات فارسی
1- سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل، فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 1391
2- تحلیل عوامل موثر بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا با تاکید بر حجم تجارت: رهیافت داده های پانل پویا ، فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 1393


- طرح های پژوهشی
1- بررسي و شناسايي مزيتهاي نسبي و فرصتهاي اشتغال و كارآفريني استان بوشهر و ارائه راهكارهاي عملياتي و تدوين10 طرح تيپ شغلي براي استان،
وزرات كار و امور اجتماعي، 1389
2- بررسي بازارهاي هدف صادرات استان اردبيل، سازمان بازرگاني استان اردبيل، 1388

3- ارائه راهکارهاي مقرراتي تضمين تداوم خدمات الزامي ICT (USO)، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس،1390
4- تهيه و انتشار شاخص‌هاي فني و اقتصادي ICT (ICT Bulletin) ،(تهيه اسناد تفاهم‌نامه و همکاري وزارت ICT و مرکز آمار ايران)، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، 1390

5- تدوين چارچوب اندازه گيري حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1390
6-بررسي سرمايه گذاري کشورهاي منتخب در بخش ICT : مطالعات تطبيقي، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1391
7- شناسايي و تبيين شاخص هاي اساسي ICT، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1391
8 - نقشه (تصوير) مطلوب سرمايه گذاري در بخش ICT، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1391
9- تدوين چارچوب اندازه گيري حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطاتبررسی بهترین شیوه واگذاری شرکتهای برق منطقه ای(بخش فوق توزیع و انتقال) به بخش خصوصی(تحلیل اقتصادی، فنی و حقوقی ): فاز مطالعات تطبیقی، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، 1388


- کتاب
1- نقش آلمان در روابط اقتصادی با ایران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیراقتصاد، 1387
2- اقتصاد خرد، انتشارات نور علم، 1392
3- اقتصادسنجی(ویژه دانشجویان پیام نور)، انتشارات دانشگاه پیام نور، در دست چاپ
4- ترجمه کتاب اقتصاد سنجي پانل ديتای بادی بالتاجی، ویرایش نهایی


- مقالات انگلیسی
1- Health Situation and Economic Growth in Selected Asia and Pacific countries: Evidence from Panel Cointegration, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2015
2- Banking Sector, Stock Market and economic growth: Evidence from MENA Countries, International journal of social sciences and humanity studies, 2012
3- The Relationship between Financial Sector, Financial Development and Economic Growth: The Case of ECO Countries, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper (RRAMT), 2014
4- Education and economic growth: the case of MENA countries, Life Science Journal, 2013
5- Does Internet Increase Labor Productivity? The Evidence from Cross-Country Dynamic Panel Data, Journal of policy modeling, 2014
6- Impact of Internet on banking system productivity in selected MENA countries, Science road journal, 2015

- کنفرانس های داخلی
1- امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید ترکیبی برق و حرارت (CHP) در بیمارستان های کشور، نخستین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی، 1389
2- سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 1391

 

- کنفرانس های خارجی
1- Measuring the Impact of Internet on Economic Growth in Selected Countries: Panel Cointegration Approach, Macrotheme Business and Economics Conference , Paris, 2013
2- Education and economic growth: the case of selected MENA countries, Macrotheme Conference on Education and Training, Paris, 2013
3- Banking Sector, Stock Market and economic growth: Evidence from MENA Countries, Macrotheme Business and Economics Conference, Paris, 2013کلیات علم اقتصاد، تاریخ عقاید اقتصادی، توسعه اقتصادی، اقتصاد آموزش و پرورش ترم یک- سالتحصیلی97-98
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه توسعه اقتصادی تاریخ عقاید اقتصادی تاریخ عقاید اقتصادی راهنمایی دانشجویان کلیات علم اقتصاد کلیات علم اقتصاد
چهارشنبه توسعه اقتصادی تاریخ عقاید اقتصادی اقتصاد آموزش و پرورش اقتصاد آموزش و پرورش راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
تماس با فرزاد رحیم زاده
f.rahimzadeh@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم