[ سوالات متداول ]

- تغيير وضعیت استخدامی چگونه انجام می گیرد؟
- آماده سازی تصویر بوسیله فتوشاپ، چگونه انجام می گیرد؟

تغيير وضعیت استخدامی  يک عضو هيات علمي، چگونه انجام می گیرد؟
کافی است عضو مورد نظر، وارد سیستم شده، در بخش اطلاعت شخصی روی [ ویرایش ] کلیک نموده، سپس از گزینه [ وضعیت استخدامی ] آن را تغییر دهید.
[ Top ]
آماده سازی تصویر بوسیله فتوشاپ، چگونه انجام می گیرد؟


 1. فایل تصویر را با فتو شاپ باز نمائید.
 2. نسبت عرض به ارتفاع تصویر باید 2 به 3 باشد ( ارتفاع 1.5 برابر عرض باشد. )، اگر تصویر اینگونه نیست مرحله 2.i را اجرا نمایید.

  1. از منو گزینه [ Image - Canvas Size... ] را انتخاب نمائید.
  2. نسبت عرض به ارتفاع را به 2 در 3 تغییر دهید و Ok را کلیک نمایید.

 3. از منو گزینه [ Image - Image Size... ] را انتخاب نماييد.
 4. مقادیر زیر را وارد کرده و Ok را کلیک نمایید.


  - Width= 100
  - Height= 150
  - Resolution= 72

 5. فایل تصویر را ذخیره نموده و فایل جدید را Upload نمائید.
[ Top ]