علی فضل الهی آقاملکی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه مرتع و آبخیزداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
علی فضل الهی آقاملکی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه مرتع و آبخیزداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


علی فضل الهی آقاملکی
متولد 1358
دکترای آبخیزداری از دانشگاه تهرانكارشناسي: مهندسي منابع طبيعي (مرتع و آبخيزداري) -دانشكده منابع طبيعي دانشگاه مازندران - ايران -1382.
كارشناسي ارشد: مهندسي منابع طبيعي (آبخيزداري) - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران - ايران -1386.
دکتری: آبخیزداری- دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران - ايران -1391.1. فضل الهی، ع. سلاجقه، ع. فیض نیا، س. احمدی، ح. (1395) بهینه‌سازی سهم مشارکت منابع مختلف در تولید رسوب در مناطق لسی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک)، مجله منابع طیبعی ایران.
2. دستورانی، ج. فضل الهی، ع. سلاجقه، ع. (1390) بررسی انطباق دبی موثر بار معلق با دبی با دوره بازگشت 1.5 ساله در رودخانه های حوضه آبخیز دریاچه نمک، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز.
3. فضل الهی، ع. سلاجقه، ع. فیض نیا، س. احمدی، ح. (1386). بررسی رابطه خصوصیات خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های آبرفتی با استفاده از باران ساز. دهمین کنگره علوم خاک ایران.
4. فضل الهی، ع. سلاجقه، ع. فیض نیا، س. احمدی، ح. (1386). مقایسه رسوبزایی پادگانه های آبرفتی با استفاده از داده های رواناب و رسوب. دهمین کنگره علوم خاک ایران.
5. فضل الهی، ع. (1395). برآورد رسوب بار معلق رودخانه با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی. یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.
6. فضل الهی، ع. سلاجقه، ع. فیض نیا، س. احمدی، ح. (1395). منشاء یابی رسوبات آبی با استفاده از روش انگشت نگاری رسوبات. اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران.
7. سلاجقه، ع. فضل الهی، ع. (1389). کتاب مدل سازی و شبیه سازی در مدیریت آبخیز. انتشارات دانشگاه تهران. 227 صفحه.آبخیزداری

سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک
 CV [ دانلود ]


تماس با علی فضل الهی آقاملکی
Fazlollahi@guilan.ac.ir
استان گيلان - صومعه سرا - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - صندوق پستي 1144
Email: Fazlollahi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم