فرهاد رجبی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه ادبیات عرب
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
فرهاد رجبی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه ادبیات عرببیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


دانش آموخته دوره ی کارشناسی از دانشگاه گیلان به سال 1377

دانش آموخته دوره ی کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد به سال 1380

دانش آموخته دوره ی دکتری از دانشگاه تهران به سال 13871-اندوه شعر بدر شاکر السیاب(مستخرج از پایان نامه دکتری) دارای تاییدیه چاپ از مجله علمی-پژوهش دانشگاه تهران -سال 1387

 

2-علل ناکارآمدی آموزش عربی در دوره ی متوسطه ی مدارس ایران-ارائه و چاپ در همایش مدیران گروه زبان و ادبیات عرب-دانشگاه کرمانشاه رازی1388

 

3-امل دنقل و شعر مقاومت فلسطین-چاپ در مجموعه مقالات همایش ادبیات مقاومت- دانشگاه گیلان آبان 1388 

 

4-اندوهناک شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه-ارائه و چاپ در مجموعه ی مقالات دومین همایش نیما و میراث نو-دانشگاه مازندران-اردیبهشت1389

 

5- نگاهی به دنیای شعر ابوالعلاءالمعری و خیام(ارائه به صورت سخنرانی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-زمستان 1385

 

6-مجموعه ی شعر فارسی با عنوان "پلکی به فکر دور" -چاپ ایلیا -رشت 1388

 

7-دیروز و امروز شعر نازک الملائکه و فروغ فرخزاد- همایش علمی و پژوهشی داخلی -دانشگاه گیلان-اردیبهشت1390

 

8-شیطان شعر امل دنقل و نصرت رحمانی-همایش علمی پژوهشی داخلی-دانشگاه گیلان -اردیبهشت 1390

 

9--سیاحتی در خطبه ی طاووس -چاپ خلاصه مقاله -همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی همدان-دانشگاه بوعلی سینا-اردیبهشت1390

 

10- دغدغه های اجتماعی شعر عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث (علمی- پژوهشی)  -مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد تابستان 1390

 

11-مرگ زندگی بخش در شعربدر شاکر السیاب و نیما یوشیج(علمی - پژوهشی)  مجله« ادب عربی» دانشگاه تهران- شماره 2 سال3-پاییز1390

 

12- رمانتیسم تلخ شعر نازک الملائکه و فروغ فرخزاد- چاپ کامل در مجموعه مقالات همایش یزد شهریور 1390

 

13- فرایند مرگ اندیشی در شعر امل دنقل و نیما یوشیج -چاپ کامل در مجموعه مقالات همایش یزد شهریور 1390

 

14- رویکردهای انسانی شهر در شعر معاصر عربی و فارسی(علمی- پژوهشی)  مجله ادب پژوهی-بهار1390.

 

15-کارکرد اجتماعی-اسطوره ای شخصیت های قرآنی در شعر امل دنقل-چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش قرآن و ادبیات عربی-دانشگاه کردستان-پاییز1390. 

 

16-تأثیر نهج البلاغه در شکل گیری مضامین اخلاقی شعر شیخ آذری اسفراینی-چاپ در مجموعه چکیده های مقالات همایش بین المللی شیخ آذری-دانشگاه پیام نور-آذر ماه 1390.

 

17استدعاء قصة أهل الکهف القرآنیة فی مسرحیة أهل الکهف لتوفیق الحکیم(مشترک)(جامعة الکوفة - کلیة التربیة الأساسیة)- همایش بین المللی "القرآن الکریم وقضایا العصر"12/12/2011)(مقاله کامل)

 

18منهجیة طبرسی فی تفسیر مجمع البیان(مشترک)- المؤتمر القرآنی الدولیٰ السنوی (مقدس2ٰ )22-23فوریه 2012(اسفند1390)-UNIVERSITY MALAYA-چاپ کامل(کوالالامپور-مالزی)

 

19-القرآن و اسرار الخلیقة(مشترک) المؤتمر القرآنی الدولیٰ السنوی (مقدس2ٰ )22-23فوریه 2012(اسفند1390)-UNIVERSITY MALAYA-چاپ کامل و سخنرانی در همایش بین المللی(کوالالامپور-مالزی)

 


20-بررسی نوگرایی با رویکرد سیاسی و اجتماعی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی الزهاوی-چاپ و ارائه در همایش ادبیات تطبیقی-دانشگاه رازی کرمانشاه-اردیبهشت1391

 

21-غم نامه ی شعر معاصر فارسی و عربی(با تکیه بر آثار نیمایوشیج،بدرشاکرالسیاب،فروغ فرخزاد و نازک الملائکه)چاپ و ارائه در همایش ادبیات تطبیقی-دانشگاه رازی کرمانشاه-اردیبهشت1391

 

22-رویکرد مدیریت سیاسی علی(ع)در نهج البلاغه-چاپ کامل-دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی-دانشگاه بوعلی سینا همدان-اردیبهشت1391

 

23-نگرشی انسانی و اجتماعی به فقر در نهج البلاغه-چاپ کامل-دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی-دانشگاه بوعلی سینا همدان-اردیبهشت1391

 

24-اعجاز آوا در القاء معانی قرآن(باتکیه بر سوره القارعه و سوره الزلزله)چاپ و ارائه-اولین همایش ملی اعجاز قرآن کریم-دانشگاه شهید بهشتی تهران-اردیبهشت1391

 

25-تولید ثروت در سایه جهاد اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه-چاپ کامل و ارائه-همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه اصفهان-اردیبهشت1391

 

26-تصویر زن در "قرارة الموجة"نازک الملائکه و "چلچراغ"سیمین بهبهانی-چاپ کامل و ارائه سخنرانی در کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقیKirikkale University-کشور ترکیه 1-3 نوامبر(آبان 1391)

 

27-نظارت بر زمامداران در نهج البلاغه به عنوان ایده تربیتی نسل ها-چاپ کامل -مجموعه مقالات کنگره ملی آموزه های تربیتی در اندیشه امام علی(ع)-دانشگاه اراک و بنیاد بین المللی غدیر-آبان 1391 

 

28-تربیت اجتماعی در نهج البلاغه-چاپ کامل-مجموعه مقالات کنگره ملی آموزه های تربیتی در اندیشه امام علی(ع)-دانشگاه اراک و بنیاد بین المللی غدیر-آبان1391

 

 29-آموزه های تربیتی علی (ع)در حفظ عزت انسان و موانع تحقق آن-چاپ چکیده - مجموعه مقالات کنگره ملی آموزه های تربیتی در اندیشه امام علی(ع)- دانشگاه اراک و بنیاد بین المللی غدیر- آبان 13913های تربیتی علی(ع)در حفظ عزت انسان و موانع تحقق آن-چاپ چکیده-مج

 

30- الترجمة و اهمیتها فی حوار الثقافتین:العربیة و الفارسیة ( إبن المقفع و آثاره أنموذجا) -چاپ کامل و ارائه سخنرانی در  همایش بین المللی «التفکیر اللسانی و النظریة النقدیة المعاصرة»دانشگاه تبسّه(جامعة تبسّه) کشور الجزایر-18-19 نوامبر 2012(27 - 28 آذر ماه 1391)

 

31-جلوه های رمانتیسم در حکایه جادالله نجیب الکیلانی و ورق پاره های زندان بزرگ علوی(مشترک)-چاپ کامل و ارائه-ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی-دانشگاه شهید بهشتی-5و6 دی ماه 1391

 

32-«تلاقی زیبایی شکل و معنای نهج البلاغه»( با تأکید بر خطبه¬ی 165)-چاپ کامل-همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات-قم:مؤسسه قرآن و نهج البلاغه-دی 1391

 

33-رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر(علمی-پژوهشی) مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد-شماره هفتم-پاییز و زمستان 1391

 

34-عوامل مؤثر در تداوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن-چاپ کامل-همایش بین المللی اخلاق و ادیان-قم-اسفند1391

 

35- شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی(علمی پژوهشی)مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز-شماره چهارم سال چهارم-زمستان 1391

 

 36-تحلیل شخصیت زن در دو رمان سنگ صبور صادق چوبک و میرامار نجیب محفوظ(با تکیه بر شخصیت گوهر و زهره)-(علمی-پژوهشی)مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی-سال سوم شماره 6-دانشگاه شهید بهشتی تهران-زمستان 1391

 

37-غدیر در اشعار حسان بن ثابت-چاپ کامل همایش ملی تحلیل و بازکاوی خطبه غدیر (مشترک:1- فرهاد رجبی  2-هادی شعبانی3 -صدیقه بابایی)- دانشگاه پیام نور استان مرکزی- تابستان 1392

 38-واکاوی معنای زمستان در دو شعر عبدالصبور و شهریار(علمی-پژوهشی)مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی(مطالعات تطبیقی میان عربی-فارسی)دانشگاه رازی کرمانشاه-سال سوم شماره 9-بهار1392

 

39- کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صلاحی (علمی-پژوهشی) مجله ادب عربی دانشگاه تهران-پاییز و زمستان 1392

 

40- الفن و الثورة عند أبی القاسم الشابی و عارف القزوینی- همایش بین المللی ادبیات تطبیقی - چاپ کامل و ارائه سخنرانی- دانشگاه تونس و شورای عالی فرهنگ و هنر کشور تونس-اردیبهشت 1393

 

41- دیگرگرایی در هوای تازه و أباریق مهشمة (علمی- پژوهشی) مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان - سال 6 شماره 10- بهار و تابستان 1393

 

42-تحلیل شعر «البحار و الدرویش» خلیل حاوی برمبنای فلسفه سارتر (مشترک)-(علمی-پژوهشی) مجله نقد ادب عربی دانشگاه یزد- پاییز و زمستان1393

 

43- بینامتنیت موسیقیایی شعر احمد مطر و قرآن کریم (مشترک)- چاپ کامل در مجموعه مقالات همایش ملی بینامتنیت قم- پاییز 1393


44- عناصر القصة فی شعر عبدالوهاب البیاتی (مشترک) - (محکمة / علمی پژوهشی) مجلة دراسات فی اللغة العربیة و آدابها - جامعة تشرین سوریة و دانشگاه سمنان - العدد الثامن عشر - صیف 1393 / 2014

 

45- تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعه سریال -(علمی-پژوهشی) کاوشنامه نقد و ادبیات تطبیقی -دانشگاه رازی کرمانشاه -دوره4 - شماره 13-بهار 1393

 

46- چاپ کامل و ارائه مقاله «مدیریت برنامه ریزی برای تجاری سازی آموزش زبان عربی در ایران» - همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی- دانشگاه سمنان- اسفند1393

 

47-نگاهی پژوهشی به «نصوص حیة من الأدب المعاصر» (علمی - پژوهشی) - مجله پژوهش نامه انتقادی- دوره 14 شماره 33 زمستان 1393

 

48-بررسی آگاهی آرمانی شعر امل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن (مشترک)- (علمی-پژوهشی) مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-شماره34 بهار 1394-آ- تاریخ ادبیات معاصر عربی(کارشناسی ارشد)- ترجمه متون -تاریخ ادبیات معاصر(1)- (فقه اللغة) زبان شناسی- نحو(1)نیمسال دوم-1393
روز/ساعت 0 - 0 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 0 - 0
شنبه - نحو (1) تاریخ ادبیات معاصر (ارشد) - ترجمه متون -
یکشنبه - زبان تخصصی (1) فقه اللغة(زبانشناسی) - - -
دوشنبه - - -جلسه شورای آموزشی و پژوهشی مدیران دانشکده - جلسه شورای گروه - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - -تاریخ ادبیات معاصر(1) نحو (1) - - -


CV [ دانلود ]


تماس با فرهاد رجبی
farhadrajabi133@yahoo.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم