دکتر حسن احمدی
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
گروه: گروه شهرسازی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر حسن احمدی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

گروه شهرسازیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


کارشناسی : اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد : شهرسازی از دانشگاه تهران

دکترای شهرسازی از دانشگاه تهرانمقالات و تأليفات
• " الگوهاي برنامه‌ريزي شهري در جهان، بخش نخست: بريتانيا"، منتشر شده توسط مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1370.
• "بررسي معيارهاي ارزيابي طرح‌هاي كالبدي"، منتشر شده توسط مجله معماري و شهرسازي، شماره 18، آبانماه 1371 و نيز كتاب «طرح‌ريزي كالبدي»، مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي طرح‌ريزي كالبدي، از انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، تهران 1372
• " مشاركت مردمي در پروژه عمران مجدد داراوي، بمبئي" (ترجمه)، منتشر شده توسط مجله معماري و شهرسازي، شماره 23، مهرماه 1372
• " الگوهاي برنامه‌ريزي شهري در جهان، بخش سوم: آمريكا"، منتشر شده توسط مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1374
• " سلسله مراتب شهري"، باهمكاري آقاي مهندس حبيب‌اله مهدوي وفا، منتشر شده توسط مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1374
• " نقش آموزش در تقليل ضايعات ناشي از زلزله"، در " مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله"، مؤسسه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، تهران، 1374
• "برنامه‌ريزي مسكن، برنامه‌ريزي شهري، از تعارض تا هماهنگي"، در " اولين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران، وزارت مسكن و شهرسازي، تهران، 1374
• " مكانيابي شهرهاي جديد" در "مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي توسعه شهري وشهرهاي جديد"، وزارت مسكن و شهرسازي، شركت عمران شهرهاي جديد، تهران، 1374.
• "ارزيابي بازسازي کالبدي شهر آبادان " ، با همکاري دکتر محمد مهدي عزيزي ، ستاد بازسازي ونوسازي مناطق جنگزده کشور، 1375.
• "تحليلي از شهرسازي معاصر ايران"، در "مجموعه مقالات اولين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران"،(جلد چهارم)، سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران، 1375
• " نقش شهرسازي در كاهش آسيب‌ پذيري شهر در برابر زلزله"، در " مجموعه مقالات سمينار زلزله، كاهش آسيب‌پذيري و الگوهاي بازسازي"، دانشگاه شيراز، 1375 و مجله "مسكن و انقلاب" شماره زمستان 1376
• بررسي تطبيقي برنامه مسكن در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با توصيه‌هاي سازمان ملل متحــد در زمينه توسعه پايدار سكونتگاه‌هاي انسـاني (دستـوركار21)"، در " مجموعه مقالات سومين سمينار سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران"، وزارت مسكن و شهرسازي، تهران، 1375
• "عوامل ظهور وگسترش ايده مشاركت در شهرسازي". در: فصلنامه "پژوهش"، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني جهاد دانشگاهي، تهران، 1378
• "شهرسازي مشاركتي"،در:مجله"شهرداري‌ها"،شماره36، فروردين 1381
• "موانع مشارکت شهروندان در فرايند شهرسازي"، در "مجموعه مقالات همايش مسايل شهرسازي ايران"، دانشگاه شيراز، 1384.
• " بررسي تجربه جبران خسارت در بازسازي مناطق زلزله زده گيلان وزنجان"، باهمکاري دکتر شريف مطوف و دکتر عليرضا فلاحي ، گروه بازسازي ، دانشکده معماري وشهرسازي ، دانشگاه شهيد بهشتي، 1384.
• " ايده هاي شهرسازي در قرن بيستم " ، در : فصلنامه شهرساز ، شماره 6 و7 ، زمستان 1384.
• "ريشه هاي پيدايش ايده شهرسالم"، در: فصلنامه ساخت شهر ، شماره سه ، تابستان 1385.
• "نقش برنامه ريزي تراكم هاي ساختماني در كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله "، در : مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي. تهران، بهمن ماه 1385.

 - مبانی برنامه ریزی شهری

- مبانی برنامه ریزی مسکن

مدیریت وسازمان اجرایی شهر

- حقوق و قوانین شهری

سمینار شهرسازی

مبانی برنامه ریزی مجتمع های زیستی

برنامه ریزی کالبدی

تماس با دکتر حسن احمدی
hamed@guilan.ac.ir
Email: hamed@guilan.ac.ir   ورود به سیستم