سید محمود هاشمی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سید محمود هاشمی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباطسید محمود هاشمی

دکتری تخصصی (PhD) برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه تهران


علائق پژوهشی:

آمایش سرزمین؛ ارزیابی توان اکولوژیکی؛ توسعه پایدار محیط زیست در سرزمین ایران؛ برنامه ریزی استراژیک محیط زیست؛ مکانیابی کاربری ها؛ ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی؛ اکولوژی (سیمای) سرزمین؛ اکولوژی محیط زیست شهری؛ مدیریت فضاهای سبز و باز شهری: ارزیابی اثرات محیط زیستی؛ تجزیه و تحلیل  استعدادهای محیط زیستی ایران و آثار و نتایج آن درمدیریت و برنامه ریزی سرزمین؛ تاثیر مقیاس در برنامه ریزی کاربری اراضی؛ کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین؛ طرحریزی پارک های ملی و مناطق حفاظت شده؛ سرمایه های طبیعی و سرمایه های اجتماعی؛


Resaerch Interests

Integrated Landuse Planning; Environmental Capability/Suitability Evaluation; Sustainability Planning for Iran"s Landscapes; Strategic Environmental Planning; Ecologically Site Selection; Valuation of Ecosystem Services; Landscape and Regional Ecology; Ecology of Urban Environment; Management of Urban Green and Open Spaces; Environmntal Impact Assessment; Environmental Attributes of Iranian Landscapes for Spatial Planning and Land Management; Scaling and Effect of Scale on Landuse Planning; Use of RS and GIS in Landscape Asssessment; Planning for Parks and Wildlife Refuges; Natural Capitals and Social Capitals


 
-  مقطع  دکتری تخصصی (Ph.D): 

محیط زیست (گرایش  برنامه ریزی)؛  دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست؛ دانشگاه تهران- تهران 

عنوان رساله دکتری: تدوین راهبردی نظام پایش سرزمین در اکوتون های کوهپایه ای - شهری فلات مرکزی ایران: مطالعه موردی دامنه های جنوبی البرز مرکزی

استاد راهنما: دکتر احمدرضا یاوری و دکتر حمیدرضا چعفری؛ استاد مشاور: دکتر مجید مخدوم - دکتر احمد نوحه گر

 PhD Dissertation: Strategic Formulation of Landscape Monitoring System for Ecotonal Belt of Mountain-urban zone of  Iranian Central Plateau: Case Study of  Southern Slopes of Central Elburz Region

 

 


 

-  مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس M.Sc):

محیط زیست (مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست)، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست؛ دانشگاه تهران - تهران 

عنوان تز فوق لیسانس: تجزیه و تحلیل همبستگی  دمای سطح زمین (LST) پوشش زمین و شاخص پوشش گیاهی NDVI در منطقه شهری تهران: با کاربرد GIS & RS

استادان راهنما: دکتر احمدرضا یاوری و دکتر سید کاظم علوی پناه؛

 MSc Thesis: Analysis of Correlation amonge Land Surface Temperature, Land cover and NDVI in Tehran Metropolitan Area: Use of GIS and RS

 

 


 

-  مقطع کارشناسی (لیسانس B.Sc):

دانشگاه تهران 

عنوان پروژه لیسانس: تدوین محیط زیستی اصول و ضوابط مکانیابی و طراحی پارک های اکولوژیکی در پیرامون کلانشهر کرج

B.Sc. Project: Organizing the Environmental Principles and Regulations for Site Selection and Design of "Ecological Parks" in Edge Ring of Karaj Metropolis


 [ ویرایش نشده است ]


ارزیابی محیط زیست 1394-1395 ترم دوم
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 18 - 20
شنبه انجام طرح پژوهشی راهنمائی دانشجویان -- کارگاه برنامه ریزی و ارزیابی (ارشد) مطالعه و تحقیق -
یکشنبه انجام طرح پژوهشی کارگاه ارزیابی (عملی) -- راهنمایی و مشاوره (دانشجویان کارشناسی) تحقیق و پژوهش -
دوشنبه مطالعه و تحقیق جلسات گروه -- مشاوره (دانشجویان کارشناسی) انجام طرح پژوهشی -
سه شنبه تالیف و ترجمه مقالات و متون تخصصی مشاوره (دانشچویان ارشد) -- ارزیابی محیط زیست (کارشناسی، کلاس 6) امور تحقیقی- ترویجی -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق پروژه کارشناسی -- انجام امور تحقیقی- ترویجی تالیف و ترجمه مقالات و متون تخصصی -
تماس با سید محمود هاشمی
hashemeesm@gmail.com
01344323023
گيلان – صومعه سرا – ميدان انتظام – دانشکده منابع طبيعی دانشگاه گیلان؛ گروه محیط زیست
کدپستی: ۹۶۱۹۶-۴۳۶۱۹

صندوق پستی :۱۱۴۴


hashemism@guilan.ac.ir
Email: hashemeesm@gmail.com   ورود به سیستم