اسماعیل قجر
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
اسماعیل قجر
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداری



بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: اسماعیل قجر

تاریخ تولد: 1358

وضعیت تاهل: متاهل

دکترای مهندسی جنگل از دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان از آبان ماه 1392



 

-دانشگاه تربیت مدرس


دكتري علوم جنگل با گرايش مهندسی جنگل ، از 1/7/1387 تا 3/11/1391.
عنوان رساله: طراحی شبکه نزدیک به بهینه جاده جنگلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تئوری منطق فازی، 209 صفحه.


-دانشگاه گیلان


کارشناسی ارشد جنگلداري با گرایش علوم مهندسی جنگل ، از 1/7/1382 تا 9/11/1384.
عنوان پایان نامه: طراحی مناسب ترین شبکه جاده جنگلی به منظور مدیریت بهینه جنگلداری (مطالعه موردی سری جنبه سرا)، 64 صفحه.


-دانشگاه مازندران


کارشناسی جنگلداری، از 1/7/1378 تا 12/4/1382.

 




انتشارات در نشریه های انگلیسی زبان

 

Jaafari A., Najafi A., Rezaeian J., Sattarian A., Ghajar I. (2015) Planning road networks in landslide-prone areas: A case study from the northern forests of Iran, Land Use Policy, 47: 198-208

 

Babapour R., Naghdi R., Ghajar I., Ghodsi R. (2015) Modeling the proportion of cut slopes rock on forest roads using artificial neural network and ordinal linear regression, 187 (17): 1-14.

 

Ghajar, I., Najafi, A., Karimi Majd, A.M., Boston, K., Torabi, S.A. (2013). A computer-aided model for estimation of forest road construction cost using Engineer’s method. Forest Science and Technology, 9 (3), 111-117.

 

Naghdi, R., Ghajar, I., Tsioras, P. (2015). Time prediction models of grapple skidder HSM 904 using multiple linear regressions (MLR) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), Operational Research, an International Journal, DOI 10.1007/s12351-015-0210-0


 Babapour, r., Naghdi, R., Salehi, A., Ghajar, I. (2013). A Decision Support System for allocation of mountain forest roads based on the ground stability. Arabian Journal for Science and Engineering. DOI 10.1007/s13369-013-0833-5

 

Ghaffariyan, M.R., Naghdi, R., Ghajar, I., Nikooy, M. (2013). Time Prediction Models and Cost Evaluation of Cut-To-Length (CTL) Harvesting Method in a Mountain Forest. Small Scale Forestry, 12 (2), 181-192.


 Ghajar, I., Najafi, A., Torabi, S.A., Khamehchiyan, M., Boston, K. (2012). An Adaptive Network-based Fuzzy Inference System for rock share estimation in forest road construction. Croatian Journal of Forest Engineering. 33(2), 313-328


 Ghajar, I., Najafi, A. (2012). Evaluation of harvesting methods for Sustainable Forest Management (SFM) using the Analytical Network Process (ANP), Forest Policy and Economics. 21, 81-91


 Naghdi, R., Ghajar, I. (2012). Application of Artificial Neural Network in the Modeling of Skidding Time Prediction. Advanced Materials Research. 403-408, 3538-3543


 Ghajar, I., Najafi, A., Ezzati, S. (2010). Skidding Machines Allocation (SMA) using fuzzy set theory, Croatian Journal of Forest Engineering, 31 (2), 99-110.
 

 

انتشارات در نشریه های پارسی زبان

 

باباپور، ر.، نقدی، ر.، قجر، ا.، مظفری، س. (1395). مدل ابتكاري برآورد مساحت عمليات خاكي براي طراحي پروفيل طولي جاده هاي كوهستاني. نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 24 (2)، 189-199.

 

قجر، ا.، نجفی، ا.، امیدوار، س.، ایمانی، پ.، محمدی سمانی، ک. (1395). يک الگوريتم ابتکاري براي مکان يابي اقتصادي ترين دپوي فرآورده هاي چوبي جنگل (مطالعه موردی: سری شیوادره حوضه کجور). نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، 23 (2)، 181-201.

 

قجر، ا.، نقدی، ر.، نیکوی، م. (1395). مدل عصبی-فازی خطای افت در عملیات قطع هدایت شده با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده. نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 24 (1)، 65-76.

 

عباسی، م.، عزتی، س.، قجر، ا.، نجفی، ا. (1394). ارزیابی کارایی سرعت اسکیدر چنگال دار HSM 904 در شیب های مختلف مسیرهای چوبکشی. نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، 22 (4)، 205-221.

 

 قجر، ا.، نجفی، ا.(1393). مدل سازي و پهنه بندي حساسيت به زمين لغزش مناطق جنگلي به منظور طراحي مسير جاده جنگلي با استفاده از سامانه استنتاج عصبي- فازي تطبيقي. فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 22 (3)، 509-526.

 

فرامرزی، ح.، حسینی، س.م.، قجر، ا.، غلامعلی فرد، م. (1393). ارائه‌ مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان. مدیریت بحران، 3(1)، 87-79.

 

نقدی، ر.، فیروزان، ا.ه.، ترکمن، ج.، حسینی، ج.، قجر، ا.، مرادمند جلالی، ع. (1392). ارزیابی اثرات تیمارهای S کوبی و پارافین در اندازه ترک مقاطع گرده بینه گونه های راش، توسکا و ممرز، نشریه علمی-پزوهشی جنگل و فرآورده های چوب، 66(1).

 

 قجر، ا.، نجفی، ا.، ترابی، س.ع.، باستن، ک. (1391). برآورد سهم صخره و سنگ در خاکبرداری جاده های جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک رتبه ای و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 20 (2)، 313-323.

 

 ایمانی، پ.، نجفی، ا.، قجر، ا. (1391). طراحی شبکه جاده جنگلی با استفاده از الگوریتم کوتاهترین مسیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 20(3) 460-471.

 

انتشارات در همایش های داخلی

 

هاشمی، م.، نقدی، ر.، قجر، ا. (1394). مقایسه سیستم های خروج چوب آلات جنگلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP)، کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، دانشگاه مازندران – بابلسر، 19-20 اسفند 1394.

 

دلیر، پ.، نقدی ر.، قجر ا. (1394). بررسی تاثیر لاشبرگ و مازاد مقطوعات در کاهش تولید رسوب از دیواره های جاده های جنگلی، دومین همایش اقتصاد سبز، دانشگاه مازندران، بابلسر.

 

قجر، ا.، نقدی، ر.، دلیر، پ.، (1393) پهنه بندی حساسیت به وقوع زمین لغزش با روش نسبت فراوانی به منظور طراحی جاده جنگلی. مجموعه مقالات دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار. 29 و 30 بهمن ماه 1393، دانشگاه بیرجند، بیرجند.

 

یوسفی، س.ر.، خانمحمدی، م.، عالی پور اردی م.، قجر.، ا. (1393). مروری بر فرآیند مدیریت پسماند در ایران و دیگر کشورهای جهان، دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، 14 اسفند ماه 1393، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.

 

ایمانی، پ.، نجفی، ا.، قجر، ا. (1391). اولویت بندی هزینه های موثر در جاده سازی با استفاده از AHP، مطالعه موردی جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، 27 الی 29 اردیبهشت 1391، پژوهشکده اکوسیستم های خزری.

 

 ایمانی، پ.، نجفی، ا.، قجر، ا. (1390). طراحی جاده چند منظوره در جنگل با استفاده از AHP، همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر، 24 آذر 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

 

 یوسفی فرد، س.، نقدی، ر.، قجر، ا. (1390). مدل سازی زمان بارگیری لودر HSM با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی 0ANFIS. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 28 و 29 اردیبهشت ماه 1390، 2 صفحه، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی.

 

 نقدی، ر.، قجر، ا.، و تقوای سلیمی، ا. (1387). بررسی شبکه جاده موجود ومقایسه آن با گزینه های مختلف شبکه جاده ازنظر دسترسی در حوزه شفارود – گیلان. مجموعه مقالات پنجمین همایش سامانه های اطلاعات مکانی GIS87. 10 صفحه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.


انتشارات در کنفرانس های بین المللی

 

Ghajar, I., Naghdi R. (2015). Forecasting the degree of error in trees falling direction using cascade-forward artificial neural network. Proceedings of 48th FORMEC symposium, Oct 4-8, 2015, Linz, Austria.


Naghdi R.,
Ghajar I., Sobh Zahedi, S. (2015). Monitoring the changes of flood discharge caused by harvesting operations in a mountainous Hyrcanian forest. Proceedings of 48th FORMEC symposium, Oct 4-8, 2015, Linz, Austria.

Imani, P., Najafi, A., Ghajar, I. (2012). Planning Forest Road Alignment Using a Shortest Path Algorithm. Proceeding of 45th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC, October 8 – 12, 2012, 5 pp. Dubrovnik (Cavtat), Croatia


 Naghdi, R., Bagheri, I.,
Ghajar, I., Taheri, K., Hasanzad, I. (2008). Planning the Most Appropriate Forest Road Network Considering Soil Drainage and Stability Using GIS in Shafaroud Watershed- Guilan. Proceeding of 7th Annual Asian Conference & Exhibition on Geospatial Information, Technology and Applications. 9 pp. Kuala Lumpur, Malaysia.

 

 



[ ویرایش نشده است ]


1--95-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته - - - - -
یکشنبه -سیستم اطلاعات جغرافیایی تکمیلی - - - - -
دوشنبه - - مساحی و نقشه برداری - - - -
سه شنبه - - عملیات نقشه برداری - - -
چهارشنبه - - - - - -




تماس با اسماعیل قجر
i.ghajar@guilan.ac.ir,i.ghajar@yahoo.in
01344323599-09113304989
گیلان، صومعه سرا، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گيلان،گروه جنگلدارى، صندوق پستى 1144
Email: i.ghajar@guilan.ac.ir,i.ghajar@yahoo.in   ورود به سیستم