دکتر جمالعلی الفتی چیرانی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر جمالعلی الفتی چیرانی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباطمتولد 2/7/1360 رشت

داراي مدرك دكتري تخصصي فيزيولوژي و اصلاح سبزي از دانشگاه گيلان

پژوهشگر برتر دانشگاه در بخش دانشجويي در سالهاي 86 و 87

پژوهشگر برتر استان در بخش جوان در سال 88

دانشجوي نمونه كشوري در سال 89

زمينه تحقيقاتي مورد علاقه: اصلاح سبزي، بيومتري، ماركرهاي مولكولي، فيزيولوژي تغذيه، قارچهای خوراکی

موضوع تحقيقاتي فعلي: مكان يابي ژنهاي كمي كنترل كننده صفات كمي کدوئیان به كمك ماركرهاي مولكولي

موضوع پيشنهادي براي دانشجويان كارشناسي ارشد:

اصلاح خیارهای ماده گل

اصلاح خیارهای مقاوم به بیماری

بررسي مقاومت پايه هاي كدوي محلي استان گيلان به بيماريهاي خاكزاد

اصلاح خیارهای مقاوم به آفات

اصلاح خیارهای مقاوم به تنشهای محیطی

اصلاح هندوانه

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای هندوانه

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای خیار

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای کدو قلیانی تلخ

کشت قارچ گانودرما

کشت قارچ مورل

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای کدو

کشت قارچ دنبلان

بررسی امکان تولید هیبریدهای بین گونه ای کدو و بررسی هیبریدهای حاصل از نظر جنسیت و مقاومت به بیماریها

اصلاح توت فرنگی

 اصلاح پایه های پاکوتاه درختان هسته دار با تاکید بر گوجه سبز

موضوع پيشنهادي براي دانشجويان دکتری:

تولید لاینهای دابل هاپلوئید خیار با استفاده از هیبریدهای چهارسویه

تولید لاینهای سوپر نر مارچوبه از طریق کشت بساک

تولید هموکاریونهای قارچ دکمه ای

مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی در کدو

مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی در هندوانه

بررسی کشتهای چند اسپوری و تک اسپوری قارچ صدفی از نظر میزان لواستاتین

بررسی هیبریدهای قارچهای  صدفی از نظر میزان تولید لواستاتین در میسیلیوم و قارچ
 
دیپلم علوم تجربی با معدل 92/17
مدرک پیش دانشگاهی علوم تجربی با معدل 32/18
لیسانس باغبانی با معدل کل 63/17
فوق لیسانس فیزیولوژی و اصلاح سبزی با معدل 52/18 و نمره عالی پایان نامه
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر سطوح مختلف آمونیوم و مولیبدن بر عملکرد، کیفیت و تجمع نیترات دو رقم خیار گلخانه¬ای در کشت بدون خاک
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی با معدل 54/19 و نمره عالی پایان نامه
عنوان پایان نامه دکتری: بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و هتروزیس تعدادی لاینهای خیار از طریق تلاقی دی آلل و تعیین فاصله ژنتیکی به کمک مارکر ملکولی
 مقالات فارسی چاپ شده
1-الفتی . ج. م. بابالار. ع. کاشی. 1387. اثر سطوح مختلف آمونیم و مولیبدن بر عملکرد و صفات کیفی خیار گلخانه¬ای. پژوهش و سازندگی.

 

2- الفتی. ج. م. بابالار. ع. کاشی. ا. داداش پور. خ. شاهمرادی. 1387. اثرغلظت آمونیم و مولیبدن در محلول غذایی بر غلظت نیترات در دو رقم خیار گلخانه¬ای. علوم و صنایع کشاورزی (ویژه باغبانی). 22(1): 69-77.

 


3- س. کمری شاهملکی. غ. پیوست. ج.ع. الفتی. 1389. تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات رویشی و جذب عناصر غذایی کاهو در سیستم لایه نازک محلول غذایی. علوم باغباني (علوم و صنایع کشاورزی). 24 (2): 149-153.

 

4- شعباني، ﻫ.، غ. پيوست.، ج.ع. الفتي.، پ. رمضاني. 1389. اثر کمپوست زباله¬ی شهری بر تجمع پیرن و آنتراسن در میوه¬ی بادنجان. مجله علوم باغباني ايران. 41(1):63-70.

 

5- الفتی چیرانی. ج.ع.، غ. پیوست، ح. سمیع زاده لاهیجی، ب. ربیعی، س.ا. خداپرست. 1390. برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای عملکرد از طریق تلاقی دی آلل ناقص. مجله علوم باغباني ايران، 42(1): 53-64.

 

6- شبانی، ط.، غ.ع. پیوست.، ج.ع. الفتی. 1389. بررسی اثر بسترهای کشت بر صفات کمی و کیفی سه رقم فلفل دلمه¬ای در سیستم کشت بدون خاک. مجله الکترونیکی علوم و فنون کشت¬های گلخانه¬ای

 

 7- الفتی چیرانی. ج.ع.، غ. پیوست، ح. سمیع زاده لاهیجی، ب. ربیعی، س.ا. خداپرست. 1391. برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص. علوم باغباني. 26(4): 350-357.

 

8- رئيسي، ف.، حسن پور اصيل، م.، پيوست، غ. ع.، الفتي، ج. ع. و خداپرست، س. ا. 1391 . اهلي نمودن و پرورش قارچ صدفي وحشي. (Pleurotus pulmonarius) مجله به زراعي نهال و بذر. 2-28(4):493-489.

 

9- سلیقه¬دار. فائقه.، شهرام صداقت حور و جمالعلی الفتی. 1390. تاثیر چهار نوع محلول غذایی بر شاخصهای رویشی آلوئه ورا (صبر زرد) طی شش مرحله برداشت. مجله علوم و فنون کشتهای گلخانه ای. 3(13): 15-26.

 

10- رحیم برزگر، غلامعلی پیوست، بابک ربیعی. علی محمد احدی، جمالعلي الفتي. 1392. ارزیابی تنوع ژنتیکی بین تعدادی از نمونه های کدو خورشتی ایران با استفاده از ویژگی های ریخت شناختی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 14(1): 125-136.

 

11-- محمدي¬پور، آذر.، غ.ع. پيوست.، ج.ع. الفتي. 1393. بررسی هرس گل‌آذین و میوه بر عملکرد و برخی شاخص¬های کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی. علوم و فنون کشت¬های گلخانه¬ای. 17(1):99-111.

 

12 مریم فلاح، غلامعلی پیوست، جمالعلی الفتی، بهمن سماک. 1393. اثر کوددهی شیمیایی و آلی برعملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.). پژوهشهای تولید گیاهی. 21(1):49-68.

 

13 عباس جورکش، جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی، رحیم برزگر. 1393. بررسی امکان تلاقی بین¬گونه¬ای کدو مسمایی ( (C. pepo و کدو حلوایی (C. moschata). به نژادی نهال و بذر. 30 (4): 841-847.
 

14 فاتح رسولی، غلامعلی پیوست، جمالعلی الفتی و سید محمد رضا احتشامی. 1393. استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus ). مجله علوم باغبانی ایران. 45(4): 377-382.
 

 

 15-فاطمه رئیسی، غلامعلی پیوست، معظم حسن¬پور اصیل، جمالعلی الفتی، سید اکبر خداپرست، . 1394. شناسایی، اهلی کردن و مقایسه عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی با نژاد تجاری. مجله علوم باغبانی ایران. 46(4):687-692.

 

16- پیام خطیب، جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی، مقایسه کارایی روش‌های مختلف اخته کردن کاهو (Lactuca sativa L.) به منظور تولید بذر هیبرید. 1395. مجله به¬نژادی نهال و بذر. 32(1): 141-146.

 

17- پیام خطیب، جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی. 1394. کارایی آب داغ در اخته کردن کاهو (Lactuca sativa L.) به منظور تولید بذر هیبرید.. یافته های تحقیقاتی در علوم زراعی و باغی. 4(1): 43-51.
 

مقالات انگلیسی چاپ شده  

                                                                                                                                                                                        
 Peyvast., Gh., M. Sedghi Moghaddam., and J.A. Olfati. 2007. Effect of municipal solid waste compost on weed control, yield and some quality indices of green pepper (capsicum annuum L.). Biosciences, Biotechnology research asia (ISI). 4(2): 449-456

 

 Peyvast., Gh., J. Shahbodaghi., and J.A. Olfati. 2007. Performance of tea waste as a peat alternative in casing materials for bottom mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing cultivation. Biosciences, Biotechnology research asia (ISI). 4(2): 489-494

 

 Peyvast. Gh., J.A. Olfati., S. Madeni., and A. Forghani. 2008. Effect of vermicompost on the growth and yield of spinach Spinacia oleracea L.). Food Agriculture and Environement (ISI): 16(1):110-113

 

 Peyvast. Gh., J.A. Olfati., P. Ramezani-kharazi., S. Tahernia and H. Shabani. 2008. Effect of organic fertilizer on nitrate accumulation by vegetables. Hort. Environ. Biotechnol. 49(1): 58-62

 

 Peyvast Gh., J.A. Olfati., S. Madeni., A. Forghani., and H. Samizadeh. 2008. Vermicompost as a soil supplement to improve growth and yield of parsley. International journal of vegetable science. 14(2): 82-92

 

 Olfati. J.A., and Gh. Peyvast. 2008. Lawn Clippings for Cultivation of Oyster Mushroom International journal of vegetable science. 14(2):98-103

 

 Olfati. J.A., Gh. Peyvast., and Z. Nosrati-Rad. 2008. Organic mulching on carrot yield and quality International journal of vegetable science. 14(4): 362-368

 

 Noori Roudsari, O., Gh. Peyvast,., A.R. Alimousavi., P Ramezani Kharazi,. and J.A. Olfati. 2008 Feasibility Decrease Use of Fertilizer on Greenhouse Cucumber Production in Soilless Culture. Biosciences, Biotechnology research asia (ISI). 5(2):593-600

 

A. Norouzi, Gh. Peyvast and J.A. Olfati. 2008. Oilseed Rape straw for Cultivation of Oyster Mushroom. Maejo International Journal of Science and Technology. 2(3): 502-507

 

 Olfati. J.A., Gh. Peyvast., Z. Nosrati-Rad., F. Saliqedar and F. Rezaie. 2009. Application of Municipal Solid Waste Compost on Lettuce Yield. International journal of vegetable science. 15(2): 168-172

 

 Olfati. J.A, Gh. Peyvast, M. Sanavi, M. Salehi, M. Mahdipour and Z. Nosratie-Rad. 2009 Comparisons of Leaf Area Estimation from Linear Measurements of Red Cabbage International journal of vegetable science. 15(2): 185-192

 

 Khasmakhi-Sabet. A., Sh. Sedaghathoor, J. Mohammady and J.A. Olfati. 2009. Effect of Plant density on bell pepper yield and quality. International journal of vegetable science15(3):264–271

 

 Olfati. J.A, Gh. Peyvast, M. Sanavi, M. Salehi, M. Mahdipour, 2010. Effect of Defoliation on the Yield and Quality of Garlic, Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants. 16:31-37

 

 Peyvast. Gh., J.A. Olfati, P. Ramezani-Kharazi and S. Kamari-Shahmaleki, 2009. Uptake of calcium nitrate and potassium phosphate from foliar fertilization by tomato. International journal of horticulture and forestry. 1(1):7-13

 

Olfati. J.A., Gh. Peyvast, H. Shabani, Z. Nosratie-Rad. 2010. Estimation of individual leaf area for cabbage and broccoli using non destructive methods. Journal of agricultural science and Technology. 12:627-632

 

 Peyvast. Gh., J.A. Olfati, A. Kariminia, and A. Fallah. 2009. Bradyrhizobium bacteria increase oyster mushroom quality. Journal of pure and Applied microbiology. 3(2):421-424

 

Olfati. J.A., Gh. Peyvast, and Y. Mami. 2009. Identification and chemical properties of popular wild edible mushrooms from northern Iran. Journal of Horticulture and Forestry. 1(3):48-51

 

Piri. M., M.B. Mahdieh, J.A. Olfati, and Gh. Peyvast. 2009. Germination and Seedling Development of Cucumber are Enhanced by Priming at Low Temperature. International journal of vegetable science. 15:1-8

 

 Olfati. J.A., Z. Sheykhtaher, R. Qamgosar, A. Khasmakhi-Sabet, Gh. Peyvast, H. Samizadeh, B Rabiei. 2009. Effects of Xenia and Metaxenia on Cucumber Fruit and Seed Characteristics International journal of vegetable science. 16:243-252

 

 Peyvast, Gh., P. Ramezani Kharazi, S. Tahernia, Z. Nosratierad and J.A. Olfati. 2008. Municipal solid waste compost increased yield and decreased nitrate amount of broccoli (Brassica oleracea var. Italica). Journal of Applied Horticulture, 10(2

 

Mohammadi. J., J.A. Olfati-Chirani, S.A. Khasmakhi-Sabet., M. Golshani, S.N. Mortazavi and F. Jafari. 2010. Seed germination of Persian shallot as a function of temperature, length of storage and sulfuric acid treatment duration. Pak. J. Agri. Sci., 47(4):317-319

 

Mohammadi. J., J. Lamei, A. Khasmakhi-Sabet, J.A. Olfati, Gh.Peyvast. 2010. Effect of irrigation methods and transplant size on onion"s cultivars yield and quality. Journal of food agriculture and environment. 8(1):158-160

 

 Mohammadi J. S.A. Khasmakhi-Sabet, J.A. Olfati, A. Dadashpour., J. Lamei., and B. Salehi 2010. Comparative studies of some new potato cultivars and their morphological characteristics. Biosciences, Biotechnology research asia. 7(1):121-126

 

 Olfati. J.A, H. Samizadeh, Gh. Peyvast1, B. Rabie and S.A. Khodaparast. 2010. Parental Line Selection for Cucumber Hybrid Seed Production by Principal Component Analysis International journal of vegetable science. 16:316-325

 

 Moqbeli, E., S. Fathollahi, J.A. Olfati., Gh. Peyvast., Y. Hamidoqli., D. Bakhshi. 2011 Investigation of soil condition on yield and essential oil in lemon balm. South-Western Journal of Horticulture, Biology & Environment. 2(1): 87-93

.

Olfati, J.A., M. Saadatian., Gh. Peyvast., S.H. Malakouti., A. Kiani, and M. Poor-Abdollah 2011. Effect of harvesting date on yield and quality of lettuce. Advances in environmental biology. 5(7):1647-1650

 

 Emami, H., M. Saeidnia, J.A. Olfati and M. Hasani. 2011. Study on Lily Longevity Treated with Growth Regulator (GA and BA) by Path Analysis. American-Eurasian J. Agric. & Environ Sci., 10 (5): 814-820

 

H. Shabani., Gh. Peyvast., J.A. Olfati., P. Ramezani Kharrazi. 2011. Effect of municipal solid waste compost on yield and quality of eggplant. Comunicata Scientiae. 2(2): 85-90

.

Olfati. J.A., H. Samizadeh, Gh. Peyvast, S.A. Khodaparast and B. Rabiei. 2011. Dominant variance has an important role in downy mildew resistance in cucumber. Horticulture Environement and biotechnology. 52(4):422-426

 

Pooyeh, F., Gh. Peyvast., and J.A. Olfati. 2012. Growing media including palm waste in soilless culture of cucumber. International journal of vegetable science. 18:20–28

 

 Olfati, J.A., H. Samizadeh, B. Rabiei. 2012. Griffing"s methods comparison for general and specific combining ability in cucumber. The scientific world journal. 2(4

 

 Olfati. J.A., H. Samizadeh, Gh. Peyvast, B. Rabiei., and S.A. Khodaparst. 2011. Relationship between genetic distance and heterosis in cucumber. International journal of plant breeding 6(1):14-20

 

Olfati, J.A. S.A. Khasmakhi-Sabet, H. Shabani, Gh. Peyvast. 2012. New organic fertilizer increased bean (Phaseolus vulgaris L.) yield better than cow manure. International Journal of vegetable science

 

. B. Mahdieh Najafabadi; Gh. Peyvast; M. Hassanpour Asil; J.A. Olfati; M. Rabiee. 2012.
Mulching effects on the yield and quality of garlic as second crop in rice fields. International
Journal of Plant Production. 6(3):279-290

 

Olfati, J.A., S.A. Khasmakhi-Sabet, H. Shabani. 2012. Effect of nutrient solutions on yield and quality of basil and cress using nutrient film technique (NFT). International Journal of vegetable science

.

 Olfati. J.A, H. Samizadeh, Gh. Peyvast1, B. Rabiei. 2010. Relationships between cucumber
hybrid performance and Genetic distance revealed by morphological and AFLP marker. Plant breeding and seed science

 

Kochakinezhad, H, Gh. Peyvast., A.K. Kashi., J.A. Olfati., and A. Asadii. 2012. Comparison of organic and conventional production of tomato. Journal of organic systems. 7(2): 14-25

 

 Naderi, D., Z. Zohrabi., A.M. Shakib., E. Mahmoudi., S.A. Khasmakhi-Sabet., J.A. Olfati. 2012. Optimization of micropropagation and Agrobacterium-mediated gene transformation to spinach (Spinacia oleracea L.). Advances in Bioscience and Biotechnology. 3: 876-880

 

Moqbeli, E., Gh. Peyvast., Y. Hamidoghli and J.A. Olfati. 2013. In vitro cucumber haploid line generation in several new varieties. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY. 21(1):18-25

 

J.A. Olfati and S.H. Malakouti. 2013. Pinching increased faba bean (Vicia fafa L.) yield. International journal of vegetable science

 

H. Ayyobi, Gh. Peyvast, J.A. Olfati, 2013. Effect of vermicompost and vermicompost extract on oil yield and quality of peppermint (Mentha piperita L.). Journal of Agricultural Sciences. 58(1):51-60

 

Hamid-Reza Khalili, Jamal-Ali Olfati, Ali Fallah. 2013. Plant Growth Promoting Rhizobacteria Increased Button Mushroom Yield and Quality. South-Western Journal of Horticulture Biology and Environment. 4(2): 83-89.
 

 

H. Ayyobi, E. Hassanpour, S. Alaqemand, S. Fathi., J.A. Olfati, Gh. Peyvast. 2014. Vermicompost Leachate and Vermiwash Enhance French Dwarf Bean Yield than Does Vermicompost. International Journal of Vegetable Science. 20 (1): 21–2

 

J.A. Olfati, M. Piree, M. Rabiee, Z. Sheykhtaher. 2014. Fertilizer Amount and Split Application
on Fertilizer Efficiency in Garlic. International journal of vegetable science. 20:197-201

 

 Mahyar Maddah, Jamal-Ali Olfati, Matin Maddah. 2014. Perfect Irrigation Scheduling System
Based on Soil Electrical Resistivity. International journal of vegetable science. 20:235-239

 

Saliqedar, F., S. Sedaqathour., J.A. Olfati. 2014. Nutrient solution on Aloin content and other quality characteristics of Aloe vera. Journal of medicinal plant and by products. 1:59-62

 

H. Ayyobi, Gh. Peyvest., J.A. Olfati. 2014. Cow manure vermicompost and municipal solid
waste compost on peppermint (Mentha piperita L.) in Torbat-e-Jam and Rasht regions of
Iran. International journal of recycling of organic waste in agriculture. 3: 147-153

 

Saadatian, M., Gh. Peyvast., J.A. Olfati., P. Ramezani-Kharazi. 2014. Different species of basil need different ammonium to nitrate ratios in hydroponics" system. Acta agriculturae Slovenica. 103(2): 223 – 232.

 

 

Jamal-Ali Olfati, M. Saadatian and Eshaq Moqbeli. 2015. Optimisation of nitrogen and potassium for Aloe vera (L.) Burm.f. in a soilless culture system. South African Journal of Plant and Soil. 1-4

 

Jamal-Ali Olfati, Sasan Alaghemand, Yousef Hamidoghli, and Mahmood Ghasemnezhed. 2015 Pollination and Cooking on Antioxidant Capacity in Pumpkin Pulp and Seed. International journal of vegetable science. 21:1-5

 

M. Adibian, Jamal-Ali Olfati., S. Davoodi. 2015. Large Seed Watermelon Response in a Landrace to Selection for Seed Size. International journal of vegetable science

 

Ayyobi, H. Peyvast, Gh. Olfati, J.A. 2014. Effect of drying methods on essential oil content, total phenol and antioxidant capacity of peppermint and dill. Field and vegetable crop research 51(1): 18-22

 

Nina Salmalian, Gh. Peyvast., J.A. Olfati. 2015. Ammendment for Cultivation of Oyster Mushroom in Boxes or Plastic Bags. International journal of vegetable science. 22:1-6

 

E. Hassanpour., J.A. Olfati., M. Naqashzadegan. 2015. Design optimum pattern for reducing energy consumption in mushroom field. Agrotechnology. 5(1):481-483.

 

J.A. Olfati., M.B. Mahdieh., M. Rabiee. 2016. Between row spacing and Local accession on garlic yield and quality. Communicata scientia. 7(1): 1-10

 

J.A. Olfati, F. Rasouli. 2016. Casing with leachate vermicompost improve oyster mushroom biological efficiency. Iran Agricultural Research Journal. 35(1): 33-40

 

S. Davoodi, J.A. Olfati, Y. Hamidoghli, A. Sabouri. 2016. Standard Heterosis in Cucurbita moschata and Cucurbita pepo Interspecific Hybrids. International journal of vegetable science. 22(4): 383-388.
.
.
..
.
.
 


مقالات در كنگره¬هاي داخلي

1- محمدی. ع. ص. حیدری. ج.ع. الفتی و غ.ع. پیوست. 1388. بررسی اثر دگرآسیبی برگ خشک کاج روی جوانه زنی تعدادی از سبزی¬ها. خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 475-477.

 

2- پیوست. غ.ع.، ج.ع. الفتی.، آ. کریمی¬نیا.، خ. شاهمرادی. 1388. استفاده از برادی¬ریزوبیوم به عنوان کود زیستی بر عملکرد و کیفیت قارچ صدفی. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور. 159.

 

3- پیری، م.، م.ب. مهدیه.، ج.ع. الفتی.، غ.ع. پیوست. 1388. Salt priming increased germination of cucumber at low temperature، خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 255-256.

 

4- غمگسار. ر.، ز. شیخ طاهر.، م. سلیمی.، ج.ع. الفتی.، غ.ع. پیوست. 1388. Synthetic humic acid increased nutrient uptake in cucumber soilless culture. خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 673-674.

 

5- ثانوی. م.، م. صالحی.، م. مهدی¬پور.، غ.ع. پیوست.، ج.ع. الفتی. 1388. Effect of defoliation on the yield and quality of garlic. خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 663-664.

 

6- الفتي. ج.ع.، غ.ع. پيوست.، ح. سميع زاده.، ب. ربيعي.، س.ا. خداپرست. 1387. تاثير اتفان بر تظاهر جنسيت خيار. هفته پژوهش سال 1387. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.

 

7- حبیبی، صغری.، مجید مجیدیان.، مسعود اصفهانی.، جمالعلی الفتی. 1391. تاثیر سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن و ورمی¬کمپوست بر عملکرد و کیفیت ذرت شیرین رقم چیس (Zea mays cv. Chase). دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1-4.

 

8- الفتي. ج.ع. ، ر. محمدي، ط. شباني، ف. پويه، آ. محمدي پور. 1392. بررسي اثر صفات مرتبط با ظرفيت آنتي¬اكسيداني از طريق تجزيه مسير در مورد فلفل دلمه¬اي. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 1607-1611.

 

9- سعیده فتحی، جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی، هدایت زکی زاده. 1392. القاء درون شیشه ای پلی پلوئیدی در هندوانه (Citrulus lanatus L.). هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 1198-1200.

 

10- الهام حسن پور، جمالعلی الفتی، محمد نقاش¬¬زادگان. 1392. اثر قرارگیری چندطبقه¬ی کمپوست بر راندمان بیولوژیکی و صفت روز تا ظهور پین هد قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus). هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 1379-1382.

 

11- محمد باقر مهدیه نجف آبادی، مسعود شاهمرادی، زینب طورانی، محمدرضا زارع بوانی، جمالعلی الفتی. 1392. جایگزینی پیت ماس با پوسته برنج کربونیزه و کمپوست زباله برای تهیه نشاء فلفل. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 1446-1449.

 

12- شکوفه رضایی ملال، غلامعلی پیوست، جمالعلی الفتی. 1392. ارزیابی تعدادی از توده¬های بومی کدو (Cucumis pepo L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در استان گیلان. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 1612-1628.

 

13- نینا سلملیان، جمالعلی الفتی و غلامعلی پیوست. 1392. مقایسه عملکرد و برخی شاخص¬های کیفی قارچ صدفی Pleurotus florida در کشت درون جعبه¬ای و کیسه¬ای روی کاه برنج و پوسته¬ بادام زمینی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 1375-1378.

 

14- سیده مریم فلاح مرتضی نژاد لیالستانی.، غلامعلی پیوست و جمالعلی الفتی. 1392. اثر کوددهی شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار آهن در اسفناج. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30-31 مرداد 1392. دانشگاه محقق اردبیلی.

 

15- سعیده فتحی، جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی، هدایت زکی زاده. 1392. بررسی باززایی هندوانه رقم چارلستون ان 76 با استفاده از کشت درون شیشه¬ای. اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی. 28-29 ابان 1392. دانشگاه جهرم.

 

16- محمدباقر مهدیه نجف آبادی، مسعود شاهمرادی، زینب طورانی، حامد کوچکی نژاد، مهدی رحمانیان، جمالعلی الفتی. 1392. جایگزینی پیت ماس با پوسته برنج کربونیزه و کمپوست زباله برای کشت ریحان. اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی. 28-29 ابان 1392. دانشگاه جهرم.

 

17- رضا خدادادزاده، یوسف حمیداوغلی، جمالعلی الفتی، حجت علامه زاده، فاطمه قادری. 1392. بررسی تاثیر ورمی¬کمپوست به عنوان خاک پوششی بر راندمان بیولوژیکی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مقدار فنول کل قارچ شیری (Calocybe indica). اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی. 28-29 ابان 1392. دانشگاه جهرم.

 

18- حجت علامه زاده، یوسف حمیداوغلی، جمالعلی الفتی، رضا خدادادزاده، فاطمه قادری. 1392. اثر بسترهای مختلف کشت بر راندمان بیولوژیکی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مقدار فنول کل قارچ شیری (Calocybe indica). اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی. 28-29 ابان 1392. دانشگاه جهرم.

 

19- محمدرضا رضایی، محمدرضا پورقیومی، مهدی صالحی، جمالعلی الفتی. 1393. تغییرات در ویژگی¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فلفل دلمه¬ای سبز و بعضی از عناصر برگ در پاسخ به کاربرد پوشش¬های پلی¬اتیلنی. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی. 17-19 اردیبهشت 1393. دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

20- میثم ظرافتی، جمالعلی الفتی. 1393. بررسي اثر صفات مرتبط با ظرفيت آنتي¬اكسيداني از طريق تجزيه مسير در سه رقم گوجه¬فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill). سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 18-21 شهریور 1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج.

 

21- میثم ظرافتی شجاع، جمالعلی الفتی. 1393. تخمين هتروزيس و تركيب پذيري خصوصي با استفاده از شباهت ژنتيكي هيبريدها و والدين در خيار (Cucumis sativus L.). دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393. دانشکده شهید مفتح همدان.

 

22-داوود علیپور، هدایت زکی زاده، پژمان آزادی، جمالعلی الفتی. 1393. بررسي مرفولوژيكي ارقام ژربرا با هدف انتخاب والدين مناسب در برنامه¬هاي بهنژادي. اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. 29 مهر 1393. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.

 

23- داوود علیپور، هدایت زکی زاده، پژمان آزادی، جمالعلی الفتی. 1393. مطالعه تنوع ژنتيكي نتاج حاصل از دورگ گيري ژربرا با استفاده از صفات مرفولوژيكي گل. اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. 29 مهر 1393. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.

 

24- محمد ابراهیم رنجبر،جمالعلی الفتی. 1394. بررسی تاثیر نوع بستر و غنی کننده بر برخی از خصوصیات قارچ شی تاکه (Lentinus edodes). نهمین کنگره علوم باغبانی. 1-5.

 

25- سیما داودی، جمالعلی الفتی. 1394. برآورد سطح برگ کدوها توسط اندازه¬گیریهای خطی غیرمخرب. نهمین کنگره علوم باغبانی. 1-5.

 

26- پریچهر حمیده مقدم طالمی، جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی. 1394. بررسی عملکرد میوه و بذر برخی هیبریدهاي کدو تخم پوست کاغذي. نهمین کنگره علوم باغبانی. 1-4.
 

 

مقالات در كنگره¬هاي بين المللي

Olfati. J.A., Gh. Peyvast, R. Qamgosar, Z. Sheikhtaher, M. Salimi. 2009. ُSynthetic Humic Acid Increased Nutrient Uptake in Cucumber Soilless Culture. The 4th International Cucurbitaceae Symposium. Changsha, Hunan, China

 

 Peyvast, Gh., J.A. Olfati., and P. Ramezani Kharazi. 2009. Effect of Substrate on Greenhouse Cucumber Production in Soilless Culture. The 4th International Cucurbitaceae Symposium Changsha, Hunan, China

 

 Peyvast, Gh., J.A. Olfati., M. Piri and M.B. Mahdieh. 2009. Priming Effect on Cucumber Germination at Low Temperature. The 4th International Cucurbitaceae Symposium Changsha, Hunan, China

 

 Mohammadi, J., J.A. Olfati-Chirani, S.A. Khasmakhi-Sabet, M.Golshani and S.N. Mortazavi. 2010. Seed Germination of Persian Shallot as a Function of Temperature, Length of Storage and Sulfuric Acid Treatment Duration. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses. Petra. Jordan. 107-108.


ترجمه کتاب


1- غ. پیوست و ج. الفتی چیرانی. 1386. پرورش پیشرفته قارچهای خوراکی(ترجمه). انتشارات دانش پذیر.

 

2- غ. پیوست و ج. الفتی چیرانی. 1387. شناسایی قارچهای خوراکی و سمی (ترجمه). اتشارات دانش پذیر.

 

3- غ. پیوست و ج. الفتی چیرانی. سید امیر خسمخی ثابت. 1388. تولید بذر هیبرید سبزیها اصول و روش تولید برای سبزیهای منتخب. انتشارات دانش¬پذیر

تالیف و گردآوری کتاب

 

1- غ. پیوست و ج. الفتی چیرانی. 1387. سبزیکاری با کمپوست (تالیف). انتشارات عبدی.

 

2- ر. برزگر.، ج. الفتی چیرانی. 1392. تکنولوژی تولید اسپان قارچهای خوراکی. انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی.

 

J.A. Olfati. 2009. Guilan wild mushroom, Identification and chemical properties. LAP Press. Saarbrucken. Germany
 مبانی سبزیکاری 1

اهمیت سبزی و سبزیکاری

طبقه بندی سبزیها

اثر عوامل محیطی بر تولید سبزیها

دی اکسید کربن

نور

دما

آب

خاک

بسترهای کشت

ضدعفونی بستر

بذر و نشاء

کاشت و داشت

                آرتیشو                                       موسیر                                  پیاز                             تره فرنگی

       

                            سیر                                             شوید                                 مارچوبه

       

کرفس (برگی، دمبرگی و قمری)

چغندر (برگی و لبویی)

شلغم                                                                 فلفل                                                                      آندیو

    

کلم (برگی،کلم گل، کلم پیچ، قمری، چینی، تکمه، بروکلی، سنگی، کلم چینی با برگهای فشرده)

                 شیکوره                                                      هندوانه                                                                گشنیز

 

                 طالبی                                           دستنبو                                          خربزه                                                    گرمک

     

                    هویج                                               سیب زمینی ترشی                                                       گوجه فرنگی

    

                           بامیه                                      سیب زمینی شیرین                                       کاهو

   

                    شاهی                                                                علف چشمه                                                                جعفری

   

           جعفری ریشه ای                                   لوبیا آمریکایی                           لوبیا                                      لوبیا پاکوتاه (پاچ باقلا)

     

نخودفرنگی (دانه ای+غلافی)                                                                                                  باقلا

  

                 ترب سفید                                               ترب سیاه                                                                     تربچه

   

                          ریواس                                               ترشک                                             آمیفر

   

             بادنجان (بادمجان)                                      سیب زمینی

 

چغندر (بذر صاف +چروکیده)                                                                                                      اسفناج زلاندنو

            

ذرت (بلال+شیرین)

 

 

اصول اصلاح نباتات باغی

فصل اول (مطالب تکمیلی فصل)

فصل دوم

فصل سوم

مطالب تکمیلی

 

باغباني عمومي (امسال تدریس این درس را برعهده ندارم)

تعریف باغبانی و شاخه های آن

سبزیهای برگی

سبزیهای میوه ای

سبزیهای پیازی

سبزیهای غده ای

سبزیهای لوکس

قارچهای خوراکی

تنظیم کننده های رشد گیاهی

کشتهای بدون خاک

 

اصلاح سبزی ارشد

بذرگیری سبزیها

اصلاح کدوئیان

اصلاح هندوانه

اصلاح فلفل

اصلاح پیاز

اصلاح کلمها

اصلاح کاهو

 اصلاح قارچهای خوراکی

 

 اصلاح تکمیلی ارشد

مقدمه

کلیات و مرور اصول اصلاح

 روشهای برآورد ترکیب پذیری عمومی و خصوصی

PCR

Sequencing

Molecular marker

Linkage, Cross over and Gen Mapping

QTL

همسانه سازی ژنها

مروری اجمالی بر روشهای آماری چند متغیره 1، 2، 3، 4، 5، 6

بررسی نحوه توارث صفت دوقلوزایی در خیار

 

فیزیولوژی سبزیها

(کارشناسی ارشد)

فیزیولوژی تولید غده

فیزیولوژی رشد و نمو هویج

بررسی رشد و نمو سبزیها در شرایط گلخانه ای (قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم)

فیزیولوژی جوانه زنی بذر سبزیها

 

تجزیه و تحلیل داده آماری در علوم باغبانی (کارشناسی ارشد)

تعاریف

توزیع نرمال

توزیع t

آزمون مربع کای

طرح کاملاَ تصادفی

lمقایسه میانگینها

طرح کاملا تصادفی با تکرار نامساوی

طرح کاملا تصادفی با بیش از یک مشاهده در هر واحد آزمایشی

طرح بلوکهای کامل تصادفی

طرح مربع لاتین

برنامه های پرکاربرد برای تجزیه های آماری بوسیله نرم افزار SAS

فاکتوریل سه فاکتوره با اختلاط کامل در قالب بلوکهای کامل تصادفی

فاکتوریل سه فاکتوره با اختلاط کامل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با مشاهده

اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی

اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی

اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با مشاهده

اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی

تجزیه مرکب در چند مکان با تیمارهای انتخابی (ثابت)

 تجزیه مرکب در چند مکان و سال تصادفی

تجزیه مرکب در چند مکان  انتخابی و چند سال تصادفی

فاکتوریل اسپلیت پلات

فاکتوریل اسپلیت پلات با نمونه

اسپلیت پلات فاکتوریل

اسپلیت پلات فاکتوریل با نمونه

اسپلیت اسپلیت پلات (کرتهای دو بار خردشده)

کرتهای دو بار خرد شده با با نمونه

تجزیه طرح کاملا تصادفی با اکسل

 

مبانی سبزیکاری 2

اسفناج

کاهو

کرفس

 گوجه فرنگی

کلمها

 سیب زمینی

خیار

هندوانه

خربزه و طالبی

بادمجان

فلفل سبز

سبزیهای ریشه ای و غده ای (هویج، تربچه و ترب)

سبزیهای پیازی (پیاز)

سیر

تره فرنگی

نخود فرنگی

لوبیا

باقلادوم 91-92
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه پژوهش مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد نماز و ناهار مراجعه دانشجویان دکتری با وقت قبلی اصلاح برای تنشهای غیرزیستی مطالعه
یکشنبه جلسه گروه جلسه گروه نماز و ناهار اصلاح سبزی روشهای ویژه پرورش سبزی مطالعه
دوشنبه جلسه دانشکده جلسه دانشکده نماز و ناهار مراجعه دانشجویان کارشناسی پژوهش مطالعه
سه شنبه مبانی سبزیکاری 2 مبانی سبزیکاری 2 نماز و ناهار رسیدگی به امور کانون شکوفایی خلاقیت پژوهش مطالعه
چهارشنبه عملیات کشاورزی عملیات کشاورزی نماز و ناهار رسیدگی به امور کانون شکوفایی خلاقیت پژوهش مطالعه


مبانی سبزیکاری 1

اصول اصلاح نباتات باغی
 http://vareshbarkatguilan.ir/
تماس با دکتر جمالعلی الفتی چیرانی
jamalaliolfati@gmail.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم