سیدموسی کافی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه روانشناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
سیدموسی کافی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه روانشناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 

سید موسی کافی ماسوله           تاریخ تولد 1339
عضو هیأت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان از سال 1375
مرتبه علمی: استاد
 
تحصیلات دانشگاهی:
کارشناسی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتری روان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
عنوان پایان‌نامه:
کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی اختلال حافظه در اسکیزوفرنیا و آسیب‌مغزی
دکتری: بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی روانی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خاص شهر تهران
 
تدریس دروس کارشناسی روان‌شناسی و مشاوره با عناوین:
1 – آسیب‌شناسی روانی 1 و 2
2 – ارزشیابی شخصیت
3 – بهداشت روانی
4 – کاربرد آزمون‌های تشخیصی و شخصیت و مشاوره
5 – روان‌شناسی هوش و سنجش آن
6 – روان‌شناسی مرضی کودک
 
تدریس دروس کارشناسی ارشد روان‌شناسی با عناوین:
1 – مباحث جدید در آسیب‌شناسی روانی
2 – روان‌شناسی کودکان استثنایی
 تدریس دروس کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
1. روانشناسی جنایی
تدریس دروس دکتری روان شناسی با عناوین :
1- آسیب شناسی روانی
2-روان شناسی بالینی
 
راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد: 55 مورد
 


 

عناوین مقاله‌های علمی پژوهشی در مجلات معتبر:
کافی، موسی؛ موسوی، علی محمد. (1374). روان‌شناسی بهداشت. مجله اندیشه و رفتار، سال دوم، شماره1.
 
موسوی، سید علی محمد؛ کافی، موسی. (1374). آیا رفتارگرایی به دلیل آن چیزی جز شرطی‌سازی ندارد، باطل است. مجله اندیشه و رفتار، سال دوم، شماره 3.
 
کافی، موسی؛ حمدیه، مصطفی؛ اژه‌ای، جواد؛ کیامنش، علیرضا. (1376). بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی و ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خاص شهر تهران. مجله استعدادهای درخشان، سال ششم، شماره 1.
 
کافی، موسی؛ بوالهری، جعفر؛ پیروی، حمید. (1377). بررسی رابطه وضع تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان مجله اندیشه و رفتار، سال سوم، شماره 4.
 
نجفی، کیومرث؛ ضرابی، هما؛ کافی، موسی؛ نظیفی، فاطمه. (1384). مقایسه کیفیت زندگی همسران مردان سوء مصرف کننده مواد با گروه کنترل. مجله دانشکده پژشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره 55.
 
آریا پوران، سعید؛ کافی، موسی. (1384). نقش رویدادهای استرس‌زا در اقدام کنندگان به خودکشی. مجله علم و فناوری، سال دوم، شماره 2 و 3.
 
بابانظری، لاله؛ کافی، موسی. (1386). بررسی تطبیقی سلامت روان‌زنان و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در دوره‌های مختلف بارداری. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره اول، شماره 2.
 
شاهقلیان، مهناز؛ مرادی، علیرضا؛ کافی، موسی. (1386). رابطه الکسی تیمیا با سبک‌های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. سال سیزدهم، شماره 3.
 
کافی، موسی؛ موسوی، سید ولی ا... . (1386). بررسی ارتباط بین شیوه‌های رویارویی با فشار روانی (استرس) و سلامت روانی در گروهی از دانشجویان دانشگاه گیلان. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره شماره 23.
 
بابانظری، لاله؛ کافی، موسی. (1387). بررسی تطبیقی اضطراب بارداری در رابطه با دوره‌های مختلف آن، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت شناختی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. سال چهاردهم، شماره2.
 
برادران، مجید؛ شعیری، محمد رضا؛ کافی، سید موسی. (1387). رابطه کمال گرایی با حرمت خود در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیر نخبه. مجله علوم روانشناختی. دوره هفتم، شماره 27.
 
رضایی، سجاد؛ افشارنژاد، طاهر؛کافی ، سیدموسی؛ سلطانی ، رضا ؛ فلاح کهن ، صفیه . (1388).ارتباط افسردگی با راهبردهای مقابله با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن پشت .مجله دانشور پزشکی شماره 81 .
 
Zarrabi, Homa; Najafi, Kiomars; Kafi, Mosa; Shirazi, Maryam. (2009). Substance use among students of Guilan university of medical sciences in Iran in 2005- 2006. Acta Medica Iranica. V 47.
 
کافی ، سید موسی ؛ ملازاده اسفنجانی ، رحیم ؛ نوری ، مرتضی ؛ صالحی ، ایرج. (1388). اثر بخشی گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر پیشگیری از عود افراد سم زدایی شده. فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره 10.
 
 کریمی علی آباد، تمجید؛ کافی، سید موسی؛ فرهی، حسن. (1389). بررسی کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی. مجله تازه های علوم شناختی، سال12، شماره 2.
 
کافی ، سید موسی ؛ نبوی ، سید فاضل. (1389). بررسی اعتبار و پایایی آزمون شخصیتی نئو در دانش آموزان دبیرستانی استان گیلان. مجله روان پویش، شماره 2.
 
کافی ، سید موسی. (1389). مقایسه سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، شماره 36.
 
ماردپور، علیرضا؛ شعیری، محمدرضا؛ کافی، سید موسی. (1389). وارسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه چهارسامانه ای اضطراب (FSAQ). مجله دانشور رفتار، سال17. شماره 15 روانشناسی.
 
اصلی پور، عادله؛ کافی، سید موسی؛ خسرو جاوید، مهناز. (1389). مقایسه ویژگی های ترسیمی کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی در آزمون ترسیم خانواده. مجله اصول بهداشت روانی. سال 12. شماره 48.
 
سلطانی، رضا؛ کافی، سید موسی؛ صالحی، ایرج؛ کارشکی، حسین؛ رضایی، سجاد. (1389). بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. شماره 75.
 
پورآقا، فاطمه؛ حکیم جوادی، منصور؛ کافی، سید موسی. (1390). ارتباط بین الکسی تایمیا و دلبستگی به مادر در نوجوانان. مجله اصول بهداشت روانی. سال 13. شماره 49.
 
عبدالهی، افسانه؛ کافی، سید موسی؛ شاهقلیان، مهناز. (1390). رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله با رضایت و همسازی زناشویی. مجله روانشناسی تحولی. سال 7. شماره 27.
 
ملازاده، رحیم؛ کافی، سید موسی؛ صالحی، ایرج. (1390). مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های مقابله با فشار روانی در افراد معتاد و عادی. فصلنامه اعتیاد پژوهی. شماره 17.
 
یونسی، فاطمه ؛ کافی ، سید موسی ؛ امینیان ، کیوان؛ قنبری ، عباس. (1390). مقایسه ویژگی های شخصیت در زنان و مردان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره 77.
 
رحمانی، فهیمه؛ حق شناس، حسن؛ کافی، سید موسی؛ جعفری، علیرضا؛ مانی، آرش. (1390). رابطه هوشبهر جاری و قبل از بیماری در سالمندان با مشکل دمانس. مجله دانشگاه علوم پزشک مازندران. دوره 21. شماره 85.
 
کافی، سید موسی؛ ملازاده، رحیم؛ نوری، مرتضی؛ صالحی، ایرج. (1390). اثربخشی گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زناشویی و پیشگیری از عود افراد سم زدایی شده. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز.
 
حاتمی فرد، سیروس؛ کافی، سید موسی؛ خوش روش، وحید. (1390). اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. سال 2. شماره 7.
 
کریمی، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ موسوی، سید ولی اله؛ موسوی، سید هاشم؛ افقی، نادر. (1390). دیدگاه اعضاء هیئت علمی درباره ارزشیابی استادان توسط دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش. دوره 4. شماره 4.
 
Firoozi, Reihane; Kafi, Mousa; Salehi, Iraj; Shirmohammadi, Maryam.(2012) The  relationship between severity of premenstrual syndrome and psychiatric symptoms. Iranian Journal of Psychiatry. V7(1).
 
داوران، مریم؛ کافی ماسوله، موسی؛ مداح، محسن؛ ابراهیمی فرد، سودابه؛ داوران، شیوا؛ سلطانی شال، رضا؛ ثاقبی سعیدی، کرامه. (1391). ارتباط نمایه توده بدنی (BMI) با ویژگی های روانشناختی (براساس MMPI-2) در مبتلایان به چاقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. شماره 82.
 
نامجو، محدثه؛ کافی، سید موسی؛ حکیم جوادی، منصور؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ آتشکار، سیده رقیه. (1391). رابطه کمال گرایی سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان. مجله پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد.سال 2. شماره 1 .
 
پورآقا، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ کریمی علی آباد، تمجید؛ دل آذر، ربابه (1391). مقایسه درجاماندگی عملکردی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، کم توان ذهنی و عادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی  کردستان. sسال 17. شماره 3.
 
ملازاده اسفنجانی، رحیم؛ کافی، سید موسی؛ یگانه، طیبه. (1391). ارتباط سلامت روان با اختلال های خوردن در دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین. شماره 65.
 
Salehpoor, ghasem; Kafi, S.Mousa; Rezaei, Sajjad; Hosseininezhad, Mozaffar; Salehi, Iraj. (2012). The Relation between fatigue severity with Psychological Symptoms and quality of life in multiple sclerosis. Zahedan Journal of research in Medical Sciences. 14(9).
 
Moosavi, Sarvaralsadat; Kafi, Seyed Mousa; Haghiri, Mostafa; Ofoghi, Nader; Atashkar, Seyedeh Roghayeh; Abolghasemi; Shahnam. (2012). Comparison of efficiency of cognitive therapy and logo therapy on the depression rate of aged men. International Journal of Psychology and Counselling. 4(11).
 
رضایی نسب، طیبه؛ صالحی، ایرج؛ کافی ماسوله، موسی؛ رضایی، سجاد؛ یوسف زاده ، شاهرخ. (1391). تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش آزمون دیداری- حرکتی بندر گشتالت در تشخیص آسیب  مغزی تروماتیک. مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. شماره 54.
 
مقتدایی، کمال؛ کافی، موسی؛ افشار، حمید؛ آرایاپوران، سعید؛ دقاق زاده، حامد؛ پورکاظم، طاهره. (1391). اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم جسمی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری. دوره 10. شماره 7.
 
عفتی دیوشلی، مرضیه؛ کافی ماسوله، سید موسی؛ دل آذر، ربابه. (1391). رابطه سلامت رو ان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی شماره 22.
 
پورسید موسایی، سید فاطمه؛ موسوی، سید والی اله؛ کافی، سید موسی. (1391). مقایسه و رابطه ی بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به مواد افیونی. فصلنامه اعتیاد پژوهی. شما ره 24.
 
پورآقا، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ رضایی، سجاد. (1391). ارتباط احساس غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان تازه وارد. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد. سال 19.
 
اصلی پور، عادله؛ کافی، سید موسی؛ خسرو جاوید، فخری؛ محمد کاظم. (1392). مقایسه ویژگی های روان شناختی دانش آموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان. مجله روانشناسی مدرسه، سال 2، شماره 5.
 
پورآقا، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ ستوده، امید. (1392). مقایسه نارسایی توجه و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ، عقب مانده ذهنی و عادی. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 17، شماره اول.
 
کافی، سید موسی؛ کریمی، تمجید؛ فرهی، حسن. (1392). تعیین نقص توجه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی. مجله ارمغان دانش. سال 17. شماره2.
 
ستوده ناورودی، امید؛ پورآقا، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ پورنسایی، غزل السادات. (1392). اثر بخشی خاطره گویی به شیوه گروهی بر سلامت روان مردان سالمند. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. سال 22. شماره 85.
 
Pooragha, Fatemeh; kafi, Seyed Mousa; Sotodeh, Seyed Omid. (2013) Comparing  response inhibition and flexibility for two components of executive functioning in children with autism spectrum disorder and normal children.Iranian journal of pediatrics. Vol 23. No 3
 
سندی،فاطمه ؛ صالحی، ایرج؛کافی،موسی؛رضایی،سجاد.(1391). رابط شیوه های فرزند پروری ادراک شده وسبک های هویت با حرمت خود در دانش آموزان دختر دبیرستانی.پژوهش های روان شناختی ومشاوره.سال2، شماره2.
 
یگانه، طیبه؛ سلطانی شال، رضا؛ کافی، سید موسی؛ حسین خانزاده، عباسعلی. (1392). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت زندگی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. جلد 12. شماره 3.
 
کافی،سید موسی؛آریا پوران،سعید؛نگراوی،فرشته؛اطمینان،زهرا.(1392).پیش بینی سبک زندگی و پنج اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد وحجم خانواده در دانشجویان.فصلنامه مشاوره وروان درمانی خانواده.سال سوم شماره 1

 

محمدی،حاتم؛صالحی؛ایرج؛کافی،موسی؛حسین خان زادی،عباسعلی؛افقی،نادر.(1392). رابطه سبک های دلبستگی واختلال های شخصیت ضد اجتماعی،مرزی،نمایشی و خود شیفته در بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد.مجله پژوهش در سلامت روان شناختی.ویژه نامه اولین کنگره سراسری اعتیاد ورفتارهای پر خطر.

 

کافی، موسی؛زینعلی،شینا؛خسرو جاوید،مهناز؛میاه نهری،فریده.(1392). مقایسه ویژگی های رفتاری ورشد اجتماعی کودکان با وبدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری.دوره2، شماره7

 

کافی،سید موسی؛آتشکار،رقیه؛امیر علوی،سیروس؛رضوانی ،سحر.(1392).رابطه اختلال استرس پس از سانحه با سبک های دفاعی روانی در بیماران سوختگی.مجله افق دانش.دوره 19شماره 3

 

Rezaei,sajjad;Taramian,Sonbol;kafie,seyed mousa.(2013).Psychopathological dimensions in substance abusers with and without HIV/AIDS and health matched group.Addict and Health.5(3-4)

 

کافی،موسی؛افشار،حمید؛مقتدایی، کمال؛آریاپوران،سعید؛دقاق زاده،حامد؛سلامت،منصوره.(1392).اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم روان شناختی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر فصلنامه کومشی.جلد15شماره2
 
عبدالقادری،ماریه؛کافی،موسی؛صابری،عالیا؛یاپوران،سعید.(1392).اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاه ودرمان شناختی _رفتاری بر کاهش درد،افسردگی واضطراب بیماران مبتلا به کمر درد مزمن.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.دوره21شماره6
 
سلامت،منصوره؛مقتدایی،کمال؛کافی ؛موسی؛عابدی،احمدرضا؛حسین خانزاده،عباسعلی.(1392).اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر حافظه ومهترت های اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری املاء.مجله تحقیقات علوم رفتاری. دوره 11شماره6
 
صالح پور،قاسم؛ کافی،موسی؛رضایی،سجاد؛حسینی نژاد،مظفر.(1392). بررسی رابطه اختلال کارکرد فیزیکی با شدت خستگی، علائم روانی وشاخص توده بدنی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.مجله تحقیقات علوم رفتاری.دوره 11شماره 6

 
دل آذر،ربابه ؛ خلخالی ،سید محمد رسول؛ کافی، سید موسی؛ نجفی، کیومرث؛ ضرابی ،هما؛ باقرزاده، رحیم ؛کریمی، تمجید؛فرهی، حسن.(1392) .بررسی الگوی پدیدار شناختی نشانه های وسواسی ـ اجباری . مجله پژوهش در سلامت روانشناختی.دوره 7، شماره 4.
 
صالح پور،قاسم؛  کافی،سید موسی؛  رضایی، سجاد؛ حسینی نژاد، مظفر؛  صالحی، ایرج.(1393).افسردگی و نشانگرهای خرده بالینی مولتیپل اسکلروزیس.ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .دوره 19 شماره 2
 
محمدپور، کبری؛  حاتمیان، حمیدرضا؛ رضایی، سجاد؛  کافی، سید موسی؛  حسینی نژاد،مظفر.(1393).مقایسه علایم روان شناختی و ویژگی های شخصیتی بین بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و همتایان عادی.مجله علمی پزشکی جندی شاپور .دوره 13 شماره 3.
 

Mirkhan, Iraj ;Shakerinia,iraj; Kafi, Mousa;  Khalilzade,Nourallah.(2014).Prediction of life Satisdaction Emotional Intelligence, Happiness and Religious Attitude Among Female Teachers of Urmia City, North West of Iran
School Health. 1(3)
 
 Farrahi , H; Kafi ,SM; Delazar ,R; Samadi ,S; .Davaran ,S; .Bagherzadeh , R;Karimi. The Study of Relationship between Suicidal Thoughts and Depression in Iranian Students of University od Guilan. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences  4 (2S)  
 
 
Rezaie,T; Salehi, I; Kafi, M; Rezaei, S. (2014). The validity, diagnostic value and replicability of Bender Visual-Motor Gestalt Test in traumatic brain inury Patients. Hormozgan Medical Journal, VOL 18, No. 4, Oct-Nov.
 
 
Delsoz khaki, Helaleh; Kafi, Seyed mousa; Aghababaei, Hosein. (2014). A study on the relationship between Spouse abuse and Marital Satisfacation in the women filed for divorce and comparing them with other women
Epistemologia, Vol. 11, Issue.01,: Page: 74-79.
 
 
Fallahi,Mahnaz; Omar,Zohareh;Kafi Masouleh,Seyed Mousa.(2015).Psychometrics properties of the persian vwesion of Beck Anxeity Inventry in North of iranian Adolescent. International Journal of Educational researches. vol1-April-June -

 

چراغ سپهر، مریم؛ خسروجاوید، مهناز؛ کافی، سیدموسی؛ فلاحی، مهناز.(1393). تاثیر روایت درمانی مواجهه ای بر نشانگان استرس پس از سانحه در کودکان ( مقاله مروری). فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. دوره 2 شماره 1.


ابوالحسنی، زینب؛ شریف، میرعماد؛ کافی، سیدموسی؛ میکاییلی، نیلوفر؛ شاه ملک پور، حسن؛ سلطانی، رضا(1393). اثربخشی روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری ـ عملی. فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دوره 2 شماره 1.


ساکت محجوب، معصومه؛ خسرو جاوید، مهناز؛ کافی ماسوله، سیدموسی. (1393). تاثیر آموزش نظریه ذهن در مهارت های اجتماعی و خودپنداره کودکان نارساخوان. مجله مطالعات ناتوانی، دوره 4.


پور سید موسایی، سیده فاطمه؛ موسوی، سید ولی ا... ؛ کافی، سید موسی. (1393). رابطه بین عوامل جمعیت شناختی با ولع مصرف در وابستگان به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی ، سال 8، شماره 32.


کافی، سیدموسی؛ نصیری، مهدیه؛ داوران، مریم؛ داوران، شیوا. (1394). رابطه سبک های دفاعی با اختلال بدریختی بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 24، شماره 93.


زاهدیان، سمانه؛ کافی ماسوله، سید موسی؛ خسروجاوید، مهناز؛ فلاحی، مهناز.(1394). اثربخشی تنظیم هیجانی بر سبک های مقابله ای دانش آموزان دختر ابتدایی. فصلنامه تحول روان شناختی کودک، سال1، شماره2.


خدامهری، فاطمه؛ کافی ماسوله، سید موسی؛ خسرو جاوید، مهناز؛ فلاحی، مهناز. (1394). اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر مبتلا به نارسا خوانی. فصلنامه تحول روان شناختی کودک، سال1، شماره 2.


رعیتی، زینب؛ صالحی، ایرج؛ کافی، سید موسی؛ رضایی، سجاد. (1394). مطالعه اثرهای حالت های فراشناختی، راهبردهای پردازش و نظم دهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. سال 5، شماره 1.


بافته چی، شهین؛ کافی، سیدموسی؛ فلاحی خشت مسجدی، مهناز؛ شاکری نیا، ایرج؛ شیدایی، آتیه؛ ابریشم کش، سحر؛ اسکندری، بیژن. (1394). مقایسه شاد زیستی، کیفیت زندگی و راهبردهای رویارویی با استرس در مردان HIV مثبت با مردان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 24، شماره 94 .


رضائی، سجاد؛ طارمیان، سنبل؛ کافی، سید موسی؛ پورآقا، فاطمه؛ بازرگانیان، ناهید. (1394). نقش طول مدت زندانی شدن و ابتلا به HIV/AIDS بر شدت علائم آسیب شناسی روانی سوء استفاده کنندگان مواد. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 13، شماره 2 .


آقاجانی، نورا؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ کافی، سید موسی. (1394). اثربخشی آموزش نرم افزار ان بک بر حافظه ی فعال دانش آموزان نارساخوان. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، سال 4، شماره 3.


دهباشی، معصومه؛ اصلی پور، عادله؛ کافی، موسی. (1394). اثربخشی آموزش روابط میان فردی بر دوست یابی و عزت نفس دانش آموزان دختر. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی ( روانشناسی ). سال 10، شماره 39.


Jamalzad Azad, Shahnaz; Kafi, Mousa. (2015). Investigation of the Impact Group Narrative-Therapy on Increasing old Peoples happiness in Rasht City Nursery Homes. Journal of Applied Environmental and biological sciences, vol 5, No.6


Chatrmehr, Roghayeh ; Kafi, Mousa. (2015). Comparative study of Irrational Beliefs and Personality Traits in Infertile Women. Journal of Applied Environmental and Biological sciences, vol 5, No.8


Chatrmehr, Roghayeh; Kafi, Mousa. (2015). Investigation of Relationship between Irrational Beliefs and Beliefs and Worry in Infertile Women. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences., vol 5, No.8


Farahi, hasan ; Kafi, Seyed Mousa; Karimi, Tamjid; Delazar, Robabeh. (2015). Emotional Intelligence and its relationship whith General health among the students of university of Guilan, Iran. Iranian j. of Psychiatry and Behavioral sciences, vol 9 , No 21

 

صالح پور، قاسم؛کافی، سید موسی؛ صالحی، ایرج؛ رضائی، سجاد.(1394). مختصات روانسنجی پرسشنامۀ زمینه یابی سلامت (SF_36) برای استفاده در مولتیپل اسکلروزیس: ارزیابی روانسنجی در بیماران ایرانی.مجله دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور. دوره 14. شماره4.

 

 سید نوری، زهرا؛ کافی، سید موسی؛ خانزاذه، عباسعلی حسین؛ کریمی لیچاهی، رقیه.(1394). مقایسه سلامت عمومی و رضایت زناشویی در مادران کودکان با ناتوانی های یادگیری و عادی. مجله مطالعات ناتوانی. دوره 8.شماره 11.

 

 رهنمای، مریم؛ کافی ماسوله، سید موسی؛ برادران، مجید؛ رنجبر نوشری، فرزانه؛ بخشایش، بابک. (1394).مقایسه باورهای غیر منطقی تیپ، شخصیت D و کیفیت زندگی مبتلایان به سردرد میگرنی و افراد سالم.فصلنامه روانشناسی سلامت. سال 4.شماره 3.
 
ابریشم کش، سحر؛ کافی، سیدموسی؛ فلاحی خشت مسجدي؛ مهناز (1394). سنجش سبک های نمایش هیجان در زنان دچار بدخیمی سینه در مقایسه با زنان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 25، شماره 99.

 

یونسی، فاطمه؛ کافی، موسی؛ قنبری، عباس.(1395). بررسی تطبیق ویژگی های شخصیت در مبتلایان به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. دوره 25. شماره 98.
 
مبشری، فاطمه؛ کافی، سید موسی. (1395).رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روان شناختی کارکنان اتاق عمل در بیمارستان الزهرای اصفهان در سال 1393. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 23. شماره 143.
 
نظری، محمد علی؛ واحدی، شهرام؛ روشندل راد، محبوبه؛ کافی، موسی.(1395). نقش حافظه کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی. مجله روانشناسی مدرسه.دوره 5. شماره 1.
 
Khalkhali, Mohammadrasoul; Aram, Setareh; Zarrabi, Homa; Kafie, Moosa; Heidarzade, Abtin. Lamotrigine Augmentation versus Placebo in Serotonin Reuptake Inhibitors- Resistant Obsessive-Comp ulsive Disorder: A Randomized Controlled Trial. Iran J Psychiatry 2016; 11:2.
 


ابریشم کش، سحر؛ اردلان، علی؛ کافی، سیدموسی؛ فلاحی خشت مسجدي؛ مهناز (1395). رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوري با سلامت روان در تکنیسین هاي اورژانس پیش بیمارستانی استان گیلان. مجله پرستاري و مامایی جامع نگر، سال 26 ، شماره 82.

 

نعمت خواه، متین؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ کافی ماسوله؛ سیدموسی(1395). اثربخشی گِل بازی بر کاهش پرخاشگری پسران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی. مجله مطالعات ناتوانی. (6) .

 

Shahbazi; Sara, Kafi Masuleh; Seyed Mousa, Fallahi; Mahnaz, Shafti; Vida(2017). Self-efficacy, Marital Adjustment, and Quality of Life in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. Spring;27(1)


رمضانی نژاد، رحیم؛ کافی، سید موسی؛ جهانی راد، نرگس؛ ریحانی، محمد(1395). بررسی عوامل استرس زای ورزشکاران تيم های منتخب ملی ایران. مجله دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی9.

 

Janalipour; Khadije , Kafi; Mousa , Hatamian; Hamidreza, Rezapour; Parisa (2017).The Effectiveness of Yoga Therapy in Reducing Anxiety, Stress and Depression in Women with Multiple Sclerosis. caspian journal of neurological sciences, 3(10).


فلاحی خشت مسجدی، مهناز؛ کافی، سیدموسی؛ خسرو جاوید، مهناز؛ کریمی لیچاهی، رقیه؛ اسکندری، بیژن (1396). بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رفتارهای مقابله ای کودکان (CCBQ) . فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، جلد 23، شماره 4.

 

صالح پور، قاسم؛ کافی، سیدموسی؛ حاتمیان، حمیدرضا؛ محمدپور، کبری؛ رضائی، سجاد (1396). اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. دانش و تندرستی، جلد 12، شماره 1.

 

سندی، فاطمه؛ احتشام زاده، پروین؛ عسگری، پرویز؛ کافی، سیدموسی (1396). رابطه سندرم شناختی-توجهی با اضطراب و افسردگی در بیماران سوختگی: نقش میانجی سبک های مقابله با استرس. فصلنامه روان شناسی سلامت. جلد 6، شماره 3.

 

عبدالقادری، ماریه؛ خدامهری، فاطمه؛ کافی، سیدموسی؛ فلاحی، مهناز؛ خسروجاوید، مهناز (1396). تأثیر آموزش موقعیت‌یابی و تسلط بر نماد بر چگونگی خواندن دانش-آموزان نارساخوان پسر، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، جلد 7، شماره 1.

 

Sendi, F., Ehtesham zadeh, P., Asgari, P., Kafi, M., (2018). The Relationship between Belief in a Just World and Symptoms of Psychological Disorders in Burn Patients: The Intermediate Role of Coping Strategies . International Journal of Psychology, 12(1).

 

Abdolghaderi, M., Kafi, M., Saberi, A. Ariapouran, S., (2018). Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Hope and Pain Beliefs of Patients With Chronic Low Back Pain . Caspian Journal of Neurological Sciences, 4(12)

 

 

کتاب ها:
گراهام، جان. (2006). راهنمای MMPI-2 ، ارزشیابی شخصیت و آسیب‌شناسی روانی. ترجمه موسی کافی و حمید یعقوبی. چاپ اوّل، 1388. تهران: انتشارات ارجمند.
 
آنجلا، آر پی. (1383). فرهنگ توصیفی علوم رفتاری. ترجمه فاطمه کریمی، موسی کافی. رشت: انتشارات جهاد دانشگاهی گیلان.
 
لایدلاو، کن؛ دپلیو، لاری؛ تامپسون، لی‌دیک – سیسکین، گالاگر – تامپسون. (2003). شناخت – رفتار درمانگری – سالمندان. ترجمه موسی کافی، علی احمدی ازغندی، چاپ اول 1387. تهران: انتشارات سمت.
 
کافی، سیدموسی. (1386). چگونه استرس کودکان خود را کاهش دهیم. چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387. رشت: انتشارات سُمام.
 
کافی، سیدموسی. (1389). چگونه کودکانی باهوش و خلاق تربیت کنیم؟ رشت: انتشارات سمام.
 
بلوچر، دونالد ج. (2000). مشاوره ، یک رویکرد رشدنگر. ترجمه عبدالناصر جوان، سید موسی کافی، فاطمه کریمی، سال 1391، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
 
کافی، سید موسی (1393). تشخیص و درمان اعتیاد .مشهد: انتشارات قلم آذین رضا.
 
مارکوویتز، هال(2009). بیماری ها و اختلال های شخصیت. ترجمه سید موسی کافی ماسوله؛ تمجید کریمی، سال 1393، تهران: انتشارات ارجمند.
 
گراهام، جان. (2012). راهنمای MMPI-2 ، ارزشیابی شخصیت و آسیب‌شناسی روانی. ترجمه حمید یعقوبی و موسی کافی. جلد دوم، 1395. تهران: انتشارات ارجمند.
 
نریمانی، محمد؛ عبدالقادری، ماریه؛ کافی، سیدموسی. (1396). مشاوره و روان درمانی افراد وابسته به مواد، اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

 
طرح‌های پژوهشی:
کافی، موسی. (1372). بررسی علل مراجعه دانشجویان پذیرفته شده در سهمیه‌های رزمندگان، جانبازان، آزادگان، شاهد و خانواده شهداء به دفتر مشاوره دانشجویی. دانشگاه تهران: مرکز مشاوره دانشجویی.
 
کافی، موسی؛ بوالهری، جعفر؛ پیروی، حمید. (1373). بررسی وضع تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان. دانشگاه تهران: مرکز مشاوره دانشجویی.
 
کافی، موسی. (1377). مقایسه وضع تحصیلی و سلامت روانی گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در بدو ورود و پس از سه سال تحصیل. دانشگاه تهران: مرکز مشاوره دانشجویی.
 
موسوی، سید علی محمد؛ کافی، موسی؛ امیرپور، فروزنده. (1377). تهیه و تدوین آزمون سازگاری تحصیلی دانشجویان. دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ مرکز مشاوره دانشجویی.
 
کافی، موسی؛ موسوی، سید ولی‌ا... . (1380). بررسی ارتباط بین شیوه‌های رویارویی با فشار روانی (استرس) و سلامت روانی در گروهی از دانشجویان دانشگاه گیلان. طرح پژوهشی دانشگاه گیلان.
 
کریمی، فاطمه؛ کافی، موسی؛ موسوی، سید ولی‌ا... .؛ موسوی، سید هاشم؛ افقی، نادر. (1381). بررسی نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان در زمینه ارزشیابی استادان. طرح پژوهشی دانشگاه گیلان.
 
کافی، موسی؛ نبوی، سید فاضل. (1385). هنجاریابی آزمون جدید شخصیتی نئو (NEOPI-R) در دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی استان گیلان. طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت گیلان.
 
کافی، سیدموسی. (1386). بررسی تطبیقی سازگاری تحصیلی در دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه گیلان. طرح پژوهشی دانشگاه گیلان.
 
کافی، سیدموسی؛ امیرعلوی، سیروس؛ آشکاز، سیده رقیه؛ رضوانی، سحر (1392). شیوع اختلال استرس پس ضربه (PTSD) و ارتباط آن با سبکهای دفاعی در بیماران سوختگی. طرح پژوهشی دانشگاه گیلان.
 
کافی، سیدموسی؛ پورآقا، فاطمه؛ ستوده ناورودی، امید (1396). مقایسه ویژگی های شخصیتی هگزاکو، پویایی های ارتباطی و انعطاف پذیری در زنان دارای تعارض زناشویی و زنان عادی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر رشت. طرح پژوهشی اداره کل بهزیستی استان گیلان و دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان.
 
 
مجموعه مقاله‌های کنفرانس‌های علمی:
کافی، موسی؛ بوالهری، جعفر، پیروی، حمید. (1378). خلاصه گزارش طرح پژوهشی مقایسه وضع تحصیلی و سلامت روانی گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در بدو ورود و پس از سه سال. گزیده مقالات همایش مسئولان مراکز مشاوره دانشگاهها در دانشگاه یزد.
 
کافی، موسی. (1379). مقایسه حافظه یادآوری و بازشناسی در گروهی از دانشجویان دانشگاه گیلان. هفتمین همایش عملی – پژوهشی دانشگاه گیلان.
 
کافی، موسی. (1381). خشونت‌های خانگی، عوارض روانی و روش‌های پیشگیری از آن. مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی بابل.
 
کافی، موسی. (1385). نوروپسیکولوژی اختلالات یادگیری. مجموعه مقالات سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین. تهران: انتشارات ارجمند.
 
کافی، موسی. (1387). بررسی تطبیقی سازگاری تحصیلی در دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه گیلان. چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان: دانشگاه شیراز.
 
یگانه، طیبه؛ کافی، سید موسی؛ (1390). مقایسه نگرش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان نسبت به سیگار.  ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه تهران.
 
Soultani, Reza; Aghamohammadian, Hamid reza; Abdekhodaee, Mohammad saeed; Kafi Masoleh, Seyed Mosa; Salehi, Iraj. (2011). procedia - Social and behavioral Sciences. 30.338-41.
 

 [ ویرایش نشده است ]
تماس با سیدموسی کافی
mosakafie@yahoo.com
01333690274 . 01333124489
گروه روان شناسى
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم