مژگان خاکپور
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
گروه: گروه معماری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مژگان خاکپور
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

گروه معماریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


مشخصات فردی :
نام نام خانوادگی : مژگان خاکپور
تاريخ تولد : 1347        محل تولد : رشت
آخرين مدرک تحصيلی دانشگاهی : دکتری پژوهش هنر
مرتبه علمی :   استادیار
شماره تلفن : 8-6690274 131 98 + شماره فاکس : 6690381 131 98 +
آدرس الکترونيکی : khakpour@guilan.ac.ir
آدرس محل کار : دانشگاه گيلان دانشکده : معماری و هنر گروه : معماري
سوابق تحصيلی :
کارشناسی ارشد پيوسته دانشگاه علم و صنعت ايران 1365 - 1373
 دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس 1387 - 1391
 دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس          1391-1387

 کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران            1365-1373نشریات علمی - پژوهشی:

مساکن بومی در جامعه روستایی گیلان، نشریه علمی-پژوهشی هنر های زیبا شماره22- تابستان 84
ساخت خانه های شیکیلی در جلگه مرکزی گیلان، نشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا شماره 25- بهار 85
گونه شناسی مسکن در بافت قدیم شهر رشت، نشریه علمی-پژوهشی هنر های زیبا شماره 40- بهار89
تحلیلی بر بنای مصلی شهر رشت، نشریه علمی-پژوهشی نامه معماری و شهرسازی شماره 4- تابستان 90
ردپای نقشمایه های تزییناتی معماری بومی روستایی گیلان در سرزمین آماردها، نشریه علمی-پژوهشی نامه معماری و شهر سازی شماره 8 تابستان 91
بررسی تاثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعی بر مسکن روستایی گیلان، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت شهری، شماره 27- بهار و تابستان 90
عوامل موثر بر شکل‌گیری مسکن روستایی گیلان(مطالعه موردی روستای انبوه)، نشریه علمی-پژوهشی آرمانشهر(پذیرش نهایی مقاله)

نشریات تخصصی:

گونه شناسی مسکن روستایی گیلان، فصلنامه کندوج شماره1- بهار 84
نظری بر خانه تاریخی چهاردهی در رشت، نشریه دادگر، شماره 12 و 13، آبان 88
هنر اسلامی، زبان و بیان،ماهنامه کتاب ماه هنر شماره 138- اسفند 88
وحدت و کثرت در هنر اسلامی با نگاهی به آثار بورکهارت،ماهنامه کتاب ماه هنر شماره 145- مهر 89
مواضع نقد در معماری، نشریه کتبیه بهار 90
نقدی بر کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، ماهنامه کتاب ماه هنر شماره149- بهمن 89(نامزد در جشنواره نقد کتاب)
ظوابط حاکم بر چیدمان محوطه های مسکونی خانه های روستایی گیلان- اولین سمینار ملی مردم شناسی زرند کرمان
 

 طرح های پژوهشی کاربردی و نظری:

طرح پژوهشي گونه شناسي مسکن در بافت قديم شهر رشت- دانشگاه گیلان 1385
طرح ساماندهي بدنه شهري (بلوار شهيد قلي پور)- شهرداری رشت 1378
گونه شناسی و طراحی الگوهای مساکن روستایی گیلان- بنیاد مسکن استان گیلان- پاییز 1386
مطالعات بافت تاریخی روستای انبوه- سازمان میراث فرهنگی استان گیلان- پاییز 1387
شناخت، ارایه ضوابط و الگوهای مسکونی روستای انبوه- سازمان میراث فرهنگی استان گیلان- بهار 1389
سیمای معماری محور سراوان، پونل- سازمان میراث فرهنگی استان گیلان-تابستان 1389
بررسی و ریخت شناسی گنبد و مناره در گیلان- سازمان میراث فرهنگی استان گیلان- بهار 1390
شناسایی مصالح و سازه های سنتی معماری گیلان- سازمان میراث فرهنگی استان گیلان- تابستان 1390
 

 کتاب:

معماری خانه های گیلان نشر ایلیا رشت- 1386

 روستا یک، دو گروه
روش تحقیق در معماری، یک گروه

 

 پاییز 89
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه -روستا یک --روستا یک --روستا یک --روستا یک --روستا یک --روستا یک
سه شنبه - -روش تحقیق در معماری - - - -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با مژگان خاکپور
khakpour@guilan.ac.ir
رشت - كيلومتر 8 جاده قزوين ، پرديس اصلي دانشگاه ، دانشكده معماري و هنر ،گروه معماري.
تلفن : 6690381
Email: khakpour@guilan.ac.ir   ورود به سیستم