حسن کهنسال واجارگاه
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
حسن کهنسال واجارگاه
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


-متولد سال 1343در شهر واجارگاه از توابع شهرستان رودسر-گیلان

-پایان تحصیلات متوسطه در سال 1361

-پایان تحصیلات دکتری در سال 1999/1378

-عضو هیات علمی در دانشگاه گیلان از مهر سال 1379

-مدیر گروه از بهمن سال 1386تا اسفند 1389

-نماینده تحصیلات تکمیلی گروه از مرداد سال 1388تا اسفند  1389

-پزوهشگر برگزیده دانشگاه در سال  1390

-دبیر علمی همایش های ملی اشکورشناسی ونقش گیلان در انقلاب مشروطه- دیپلم علوم تجربی
- لیسانس تاریخ از دانشگاه اصفهان (1367-1363)
- فوق لیسانس فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران (1370-1367)
- موضوع پایان نامه:" اصول کشورداری در عهد داریوش اول " با راهنمایی خانم دکتر ژاله اموزگار
- D.E.A «دیپلم مطالعات عمیق» " در زبان ها وتاریخ و تمدنهای باستانی ازآغاز تا پایان قرون وسطی "  از دانشگاه بورگن فرانسه (1995-1994م)
موضوع پایان نامه:" سازمانهای اداری و سیاسی امپراتوری پارس در دوره هخامنشی  "با راهنمایی پروفسور دومنیک بریکل(Pr.Dominique BRIQUEL)
- دکترای تاریخ باستان از دانشگاه بورگن فرانسه (1999-1995م)
موضوع تز: " روابط میان امپراتوری پارس ساسانی و امپراتوری روم در دوره امپراتوران مسیحی (395 -325م) " با راهنمایی پروفسور دومنیک بریکل (Pr.Dominique BRIQUEL) و پروفسورهروه دوشن( Pr.H.DUCHENE) 

1- مجری طرحهای پژوهشی  خاتمه یافته

-تاریخ گیلان پیش از اسلام ( ک.دکتر میرمیران)
-مونوگرافی واجارگاه ( ک.دکتر میرمیران)
-تاریخ سلسله آل کیا
-تاریخ مطالعات باستان شناختی در گیلان
-کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ گیلان از دوره‌ باستان تا پایان دوره صفویه (ک.دکتر پناهی)
-فرهنگ توصیفی ابزارسنتی گیلان ( ک.اکباتان)
 - کتابشناسی توصیفی منابع تاریخی گیلان از پایان صفویه تا پایان قاجار (د.پناهی و د.کهنسال )
 

 

2- مقالات : علمی – پژوهشی
-مروری بر جغرافیای تاریخی گیلان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، (دکترمیرمیران –  دکترکهنسال) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد، ش 60، بهار و تابستان 1385
-روابط کادوسی ها با امپراتوری هخامنشی، فصلنامه تاریخی ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 11 و 12، بهار و تابستان 1385
-اعتقادات ایران در عصر هخامنشی – مجله ادبیات دانشگاه تهران (گواهی پذیرش چاپ)
-گرویدن ارمنی‌ها به مسیحیت در زمان ساسانیان (گواهی پذیرش چاپ) 

The importance of guilan silk and its economic significance at Safavid period in Caspian region ( Dr.Panahi .Dr.Kohansal), CJES(ISI), June & Number2012 . Vol. 10 No. 1 PP. 122~129 
-بررسی چگونگی رفتارشاه تهماسب با همایون با نگرشی بر دیدگاه تاریخ نگاری هندی ان(دکتر سلطانیان-د.کهنسال)فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام بهار 92
               

- Influence of the scientific relations betweem Russia and Iran on a condition of the provivince of Guilan (Dr.Kohansal -A.Moradi-A.Golandam)Humaniities Science Education Bulltin July 2013 7(33)-

Indigenous inhabitants of the Caspian Sea  during the Partian empire(Dr.Kohansal-Dr.Panahi-A.Golandam)Sociosphere/9/ Scientificallymethodical and theorical journal N:3 92013

 A review on the rites and traditions of the Dailamites during the  realm of the Buyid (Kohansal - Soltanian - Zaavol) -Sociophera - 2014

An investigation into the Kassite,s beliefs (Kohansal - Soltanian - Attaaie) Young Scientist 2015

Sari from the viewpoint of British and Russian Travellerss in Qajar period (Kohansal - Panahi - Hadad) -Young Scientist - 5015

 

Petrography analysis of four milllenium B.C. Potteries at Kul Tepe(Kaazaaie - Masjedi - Nobari - Panahi - Kohansal) - Mediterrranaen Archaeology and Archaeometry (MAA)-2015

Religion in the Era of Achaemenid Persia Empire - Kohansal - Young Scientist - 2016

- تاثیر ترجمه بر تغییر نظام فکری و علمی و اموزشی در ایران مقارن مشروطه (د.کهنسال - د.پناهی)- مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام اموزشی - در دست چاپ - دانشگاه بهشتی

 

 

-ب: همایش ها و کنفرانس ها
-نقش اقوام گیلان در امپراتوری هخامنشی، هفتمین همایش دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 79، چاپ کامل
-اعتقادات مردم گیلان از آغاز تا پایان هخامنشی، همایش فرهنگ گیلان زمین (دانشگاه گیلان – دانشگاه تهران)، تیر 1380؛ چاپ کامل در مجله فرهنگ گیلان،سال سوم، ش 70/8 ، پاییز – زمستان 1379، گواهی پذیرش: 9/5/80
-لنگرود از دیدگاه جهانگردان ، همایش فرهنگی – پژوهشی لنگرودشناسی، چاپ در مجموعه مقالات همایش لنگرود شناسی؛ چاپ در مجله فرهنگ گیلان، سال چهارم، ش 13 و 14، بهار و تابستان 81
-سیاست فرانسه و نهضت جنگل، همایش بازشناسی نهضت جنگل، 16 و 17مهرماه 81، چاپ کامل در مجموعه مقالات
-گیلان در دوره امپراتوری ماد؛ دومین همایش ملی ایران (بنیاد ایران شناسی)، 30 آذر تا 3 دی ماه 1383، چاپ کامل
-تالش در عهد باستان، نخستین همایش عملی (فرهنگ و تمدن تالش)، 23 و 24 اردیبهشت 83، شماره نامه 12/10/84
-روابط روسیه تزاری و شوروی با نهضت جنگل (کهنسال و میرمیران)، کنفرانس بین‌المللی «روسیه و شرق شناسی»، 21 و 22 آوریل 2005 م (1 و 2 -اردیبهشت 84)، چاپ کامل در مجلة کاسپین دانشگاه آستراخان
-گیلان از دیدگاه جهانگردان روسی (میرمیران – کهنسال)، کنفرانس بین‌المللی «روسیه و شرق‌شناسی» 21 و 22 آوریل 2005 م (1 و 2 اردیبهشت 84) ، نوبت چاپ در مجلة کاسپین دانشگاه آستراخان
-پژوهشهای زبانشناسی محققان روسی درباره گویش‌های رایج در گیلان (میرمیران – کهنسال)، کنفرانس بین‌المللی «روسیه و شرق‌شناسی» 21 و 22 آوریل 2005 م (1 و 2 اردیبهشت 84)، نوبت چاپ در مجلة کاسپین دانشگاه آستراخان
-جغرافیای تاریخی گیلان دوره صفوی براساس برخی سفرنامه‌ها، هشتمین همایش دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1386، چاپ کامل
-دین و دولت در امپراطوری ساسانی (میرمیران ، کهنسال) هشتمین همایش دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1386، کامل
-بررسی فرهنگ ایران ساسانی بر اساس نقره های موزه آرمیتاژ ک.داودپور – همایش ملی نقش زبان وفرهنگ در چشم انداز روابط ایران وروسیه –دانشگاه گیلان 24 آبان 1389 – چاپ کامل
-نقش آثار مذهبی موزه ملی ایران در شناسایی فرهنگ ایران به جهان اسلام،ک.داودپور – همایش بین المللی اسلام وروابط بین الملل – دانشگاه گیلان 11 اسفند 89
-تاثیرات اندیشه های سید جمال الدین اسد آبادی بر بیداری جهان اسلام،ک.دکتر پناهی – همایش بین المللی اسلام وروابط بین الملل – دانشگاه گیلان 11 اسفند 89

-نقش تاریخ ، فرهنگ و اداب و رسومدر توسعه گردشگری(مطالعه موردی شهرستان رشت) ، دکتر یا سوری -دکتر کهنسال -گراوندی ،همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار، دانشگاه واحد ازاد تهران، 22-23 تیر 1390-تاریخ گیلان ودیلمستان ودیدگاه مرعشی نسبت به خاندان های محلی،ک.دکتر پناهی.دکتر شادمحمدی – همایش ملی اشکور شناسی – دانشگاه گیلان 22 تیر 1390
-بررسی سیر فعالیت های باستان شناسی در منطقه اشکور،ک.دکتر پناهی – همایش ملی اشکور شناسی – دانشگاه گیلان 22 تیر 1390
-نقد وبررسی کتاب ارمنیان گیلان ،ک.دکتر پناهی – همایش ملی اشکور شناسی – دانشگاه گیلان 22 تیر 1390
-معرفی ونقد کتاب تاریخ انقلاب جنگل - – همایش ملی اشکور شناسی – دکتر پناهی .د.کهنسال- دانشگاه گیلان 22 تیر 1390
-بررسی اقوام کناره جنوبی دریای خزر در عهد باستان-ک.دکتر پناهی – همایش ملی مردم شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان – 24 دی 90
-بررسی خصوصیات و ویژگی های هنر ومعماری بنای گنبد سلطانیه ،ک- ذوی الحیات – نخستین کنفراس انسان شناسی ایران – دانشگاه یزد 13 و14 اردیبهشت 91
-روابط نادرشاه با داغستان در عصر افشاریه، کهنسال- پناهی، کنفرانس بین المللی تئوریهای علمی نظری و عملی ، مسکو 25و26 مارس 2012
-اقتصاد مقاومتی ایران در عصر قاجارو نهضت ملی شدن صنعت نفت -د.پناهی.د.رفیعی.د.کهنسال.عباسی-همایش ملی برسی وتبین اقتصاد مقاومتی.16
اسفند 91 دانشگاه گیلانج- علمی مروریترجمه مقاله علمی بنای کتیبه شاپور اول(از پروفسور رمن گیرشمن) ، گیلان ما ، پاییز 85
-گیلان در دوره باستان،(ک.دکتر میرمیران) گیلان ما ، بهار 86
-سیمای فرهنگی سید محمد تدین، ره آورد گیل (ک.دکتر صدر.عطار)، پاییز و زمستان 1386
-ساکنان بومی دریای خزر در دوره امپراطوری اشکانی ، ره آورد گیل ، تابستان 88
-نهضت جنگل و قرار داد 1919میلادی، گیلان ما ، بهار 88
-اقوام گیلان قبل از ورود آریایی ها ، گیلان ما ، آذر 88
-سنگ وزنهای هخامنشی (ک.رضایی) ، گیلان ما ، زمستان 90
-مردم شناسی جنت رودبار، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، آذر 90
-بررسی جریانهای فکری و مذهبی گیلان قبل از صفوی (ک.دکتر سلطانیان .داودپور)، گیلان ما ، بهار 91
- بررسی نقش وزرای ایرانی در اقتدار خلفای عباسی( ازا بوالعباس
سفاح تا مامون ) -(ک.امیر مهرنیا)گیلان ما زمستان 91 


  3-پایان نامه های دفاع شده
- پژوهشی مردم شناختی پیرامون باورهای عامیانه مردم اشکور رودسر گیلان/ مشاور/ نقی عابدی کارشناسی ارشد ایران شناسی -دانشگاه گیلان
- بررسی اوضاع فرهنگی گیلان (از مشروطیت تا به قدرت رسیدن رضاشاه)/مشاور/ افضل افشاری کارشناسی ارشد ایران شناسی -دانشگاه گیلان
- بررسی فرهنگ مردم گیلان در قرون نخستین اسلامی بر اساس منابع عربی سده سوم تا هفتم هجری /راهنما/ قدسیه عظیمی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- بررسی جنبش علویان شرق گیلان و غرب مازندران ( از نیمة سدة سوم تا پایان سدة پنجم هجری)/ راهنما/ ابوالحسن واعظی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- پژوهشی در فرهنگ زیور آلات و تطور و تحول آن در مناطق گیلان(تالش) و چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)با نگرشی به مطبوعات ایران در این زمینه/ مورد مطالعه: روستاهای نومندان و سرآقاسید /مشاور/ اعظم رضایی انزهایی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- نقش تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم در توسعة گردشگری (نمونه:شهرستان رشت)/ مشاور /فریبا گراوندی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- سفال و سفالگری در زندگی روزمره مردم گیلان/ داور/ اشرف رحمتی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- گیلان از دیدگاه سفرنامه های خارجی در دورة قاجار/ مشاور/ رضا رحیمی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- بررسی جریانهای مذهبی گیلان در دوره صفوی/ راهنما /سهیلا داودپور کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- تأثیر انقلاب مشروطه بر اشعار نسیم شمال/ راهنما /زهرا مشهدی کریمی کارشناسی ارشد ایران شناسی-دانشگاه گیلان
- پیدایش و گسترش تشیع در منطقه گیلان از آغاز تا تشکیل سلسله کیائیان/ مشاور/ گیتی همتی نژاد طول کارشناسی ارشد تاریخ-دانشگاه پیام نور تهران
- بررسی تحلیلی نقش گیلان در روند تحولات عصر صفوی تا پایان شاه عباس اول/ داور/ محمد شورمیج- دکترای تاریخ- دانشگاه اصفهان
-بررسی روابط سیاسی و اجتماعی حکومت های محلی گیلان از اواخرعصر اق قویونلوها تا پایان عصر شاه عباس/مشاور/سیده سعیده ابوالقاسمی-ارشد ایرانشناسی-دانشگاه گیلان- بررسی تاثیرات فرهنگ غرب بر مردم انزلی(از مشروطه تا پایان پهلوی اول)/راهنما/ ژیلا صفارزاده- ارشد ایرانشناسی-دانشگاه گیلان- بررسی روشهای طب سنتی و مقایسه انها در روستاهای شرق گیلان/مشاور/ علیرضا قربانپور- ارشد ایرانشناسی -دانشگاه گیلان-بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار/داور/اکبر شریف زاده -ارشد ایرانشناسی-دانشگاه گیلان

 

4-تالیف و ترجمه
1-تالیف کتاب "نقش و کارکردهای سیاسی - اجتماعی اقوام گیل و دیلم در قرون نخستین اسلامی"با همکاری طلایع زاول دیلمی-انتشارات فرهنگ ایلیا-پاییز 1393   

2- تالیف کتاب  اقلیم و معماری شهر واجارگاه - د.کهنسال و د.میرمیران -انتشارات دهسرا 1394

3- تالیف کتاب نقش سردار محیی در تحولات گیلان عصر مشروطه و جنبش جنگل - د.کهنسال با همکاری طاهره میرزایی - انتشارات بلور 1394

4- تالیف کتاب نقش و کارکرد اقوام باستانی گیلان در تاریخ-د.کهنسال با همکاری ندا عطایی - انتشارات بلور 1394

5-ترجمه ی کتاب نقش برجسته های صخره ای  ایران باستان پروفسور لویی واندنبرگ - د.کهنسال با همکاری ستاره صفا-در دست چاپ در دانشگاه گیلان-کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام-ارشد ایرانشناسی -تاریخ

-باستان شناسی و بررسی متون کتیبه ها-ارشد ایرانشناسی-عمومی

-تاریخ فرهنگ و میراث فرهنگی و تمدنی ایران-ارشد ایرانشناسی-فرهنگ

 - روش تحقیق

 

 

 نیمسال دوم 1397-1396
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی تدریس-ارشد تدریس-ارشد - -
یکشنبه مشاوره دانشجویی تدریس- ارشد تدریس-ارشد مشاوره دانشجویی - -
دوشنبه گروه- پژوهش گروه-پژوهش گروه- پژوهش گروه- پژوهش - -
سه شنبه مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی - -
چهارشنبه گروه پژوهش گروه - پژوهش گروه - پژوهش گروه-پژوهش - -


CV [ دانلود ]


تماس با حسن کهنسال واجارگاه
kohansal@guilan.ac.ir
رشت -جاده رشت - قزوین-دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافی و برنامه ریزی شهری - رشته اموزشی ایرانشناسی
Email: kohansal@guilan.ac.ir   ورود به سیستم