دکتر احسان اله کوزه گر
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر احسان اله کوزه گر

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


دکتری: مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ 1397

 

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ 1390

 

 کارشناسی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ 1388مقالات منتشر شده در مجلات خارجی: 

 

Ehsan Kozegar, Mohsen Soryani, Hamid Behnam, Masoumeh Salamati, Tao Tan, Computer aided detection in automated 3-D breast ultrasound images: a survey, Artificial Intelligence Review, 2019

 

 Ehsan Kozegar, Mohsen Soryani, Hamid Behnam, Masoumeh Salamati, Tao Tan, Mass segmentation in automated 3-D breast ultrasound using adaptive region growing and supervised edge-based deformable model, IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 37, No. 4, pp. 918-928, 2018

 

Ehsan Kozegar, Mohsen Soryani, Hamid Behnam, Masoumeh Salamati, Tao Tan, Breast cancer detection in automated 3D breast ultrasound using iso-contours and cascaded RUSBoosts, Ultrasonics, Vol. 79, pp. 68-80, 2017

 

Ehsan Kozegar, Mohsen Soryani, A cost-sensitive Bayesian combiner for reducing false positives in mammographic mass detection,Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik, 2017

 

Ehsan Kozegar, Mohsen Soryani, Behrouz Minaei, Inês Domingues, Assessment of a novel mass detection algorithm in mammograms, Journal of cancer research and therapeutics, Vol. 9, No. 4, pp. 592-600, 2013


 

مقالات منتشر شده در مجلات داخلی:

احسان اله کوزه گر، محسن سریانی، حمید بهنام، معصومه سلامتی، تائو تن، تعیین مرز توده در تصاویر سه بُعدی اولتراسوند خودکار (ABUS) با استفاده از یک مدل شکل پذیر، فصلنامه علمی پژوهشی بیماری های پستان، دوره 10، شماره 2، صفحه 16-26، 1396

 

احسان اله کوزه گر، محسن سریانی، حمید بهنام، معصومه سلامتی، مروری بر سیستم های کمکی کامپیوتری با هدف شناسایی توده در تصاویر سه بُعدی اولتراسوند خودکار پستان (ABUS)، مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، 1396

 

محسن سریانی، حامد فیاض، احسان اله کوزه گر، تائو تن، قطعه‌ بندی توده‌ها در تصاویر سه ‌بعدی ‎ABUS‎ به کمک یادگیری ژرف، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی ایران، دوره 12، شماره 2، صفحه 141-150، 1397[ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر احسان اله کوزه گر
kozegar@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم