رضا مقصودی پاشاکی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه حقوق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
رضا مقصودی پاشاکی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه حقوقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 متولد:  1355 1- کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران سال 1377

2- کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1380

3- دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1388 مقالات علمی پژوهشی:


1- مقاله شروط صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، مجله پژوهشنامه حقوقی، سال اول، شماره دوم، 1389


2- مقاله تعدیل وجه التزام در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، مجله پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم، 1390

 

3- مقاله دکترین دادگاه نامناسب در حقوق بین الملل خصوصی ، مجله نامه مفید حقوق تطبیقی، سال هیجدهم، شماره 94، 1391

 

4- مقاله موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، مجله اندیشه های حقوق خصوصی، دانشگاه تهران پردیس قم، دوره نهم، شماره اول، 1391

 

5- مقاله ویژگی های قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، دوره نخست، شماره 12، 1393

 

6- مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در قلمرو تعارض دادگاه ها، مجله حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 50، 1393

 

7- مقاله دادرسی موازی در دعاوی بین المللی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 2، 1393

 

8- مقاله مشترک جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مجله نامه مفید حقوق تطبیقی، سال یازدهم، شماره دوم، 1394

 

 9- مقاله مشترک تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 4، 1394

 

 10- مقاله سوء استفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 3، شماره 12، 1394

 

 11- مقاله صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه ها،  فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 46، شماره 2،  1395

 

12- مقاله تاثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 17، شماره 49، 1394

 

 13- مقاله حاکمیت اراده در قانون حاکم بر ارث، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 74، تابستان 1395

 

14- مقاله صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی،  مجله حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 56، 1396

 

15- مقاله عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران، مجله پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره ششم، شماره هیجدهم، 1396

 

 16- مقاله رواج محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون های لاهه، نامه مفید، حقوق تطبیقی، 1396

 

مقالات علمی - ترویجی: 

 

 1- مقاله جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی، مجله فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) دانشگاه امام صادق، دوره 20، شماره 63، زمستان 1394

 

 

 

سایر مقالات:

 

1- مقاله تحلیلی اقتصادی بر تعدیل شرط کیفری، همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 1389

 

2- مقاله وجه الزام قضایی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 1389

 

3- مقاله مطالعه تطبیقی نبرد فرم ها( ضرورت انطباق میان ایجاب و قبول) همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 1391

 

4- مقاله مشترک  برتری رویکرد تقصیر بر مسوولیت مطللق در حقوق قراردادهای ایالات متحده، مورد پذیرش در مجله پژوهشنامه اندیشه های حقوقی، دانشگاه قزوین، 1392

 

 5- مقاله مشترک وضعیت نکاح اشخاص مبتلا به بیماری اسکیزوئید، هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 1395

 

 6- مقاله توافق بر دادگاه صالح در قرارداهای بین المللی: توجیه و نقد رویه قضایی، فصلنامه رای: مطالعات آرای قضایی، سال چهارم، شماره یازدهم، 1394

 

7- مقاله مشترک لزوم ابلاغ و اعلام قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دانشگاه مازندران، سال اول، شماره دوم، 1394

 

کتاب:

 

1- کتاب مشترک نقش تقصیر در حقوق قراردادها در ایالات متحده آمریکا با نگاهی به  حقوق ایران، انتشارات مجد، 1394

 

 2- ترجمه مشترک کتاب حقوق بین الملل خصوصی و اینترنت، تالیف دن جرکر سوانتسون، انتشارات مجد، 1395

 

 1- حقوق بین الملل خصوصی 2

2- حقوق مدنی 8

3- متون حقوقی 1

 4- متون حقوقی ارشد1396-1397
روز/ساعت 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 0 - 0
شنبه - - - - - -
یکشنبه - متون حقوقی ارشد - متون حقوقی ارشد متون حقوقی ارشد -
دوشنبه - مدنی 8 مدنی 8 - - -
سه شنبه متون حقوقی 1 متون حقوقی 1 - بین الملل خصوصی 2 بین الملل خصوصی 2 -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با رضا مقصودی پاشاکی
rmaghsoody@guilan.ac.iR
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم