دکتر مهدی امینیان
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر مهدی امینیان
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی کامپیوتربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


لطفآ به صفحه انگلیسی مراجعه نمائید.دكترا: مهندسي برق، دانشگاه فدرال لوزان سوئیس (EPFL)

كارشناسي ارشد: مهندسي كامپيوتر، معماری کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر

كارشناسي: مهندسي كامپيوتر، دانشگاه امیرکبیرلطفآ به صفحه انگلیسی مراجعه نمائید. 

- مدار منطقی (تدریس یارها: آقایان محمد ساجدی، حامد فرجی، سهیل فلاح، و امیرعباس اکرادی)

- طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال (تدریس یارها: آقایان محمد ساجدی و طاها قاسمی)

- سیستم های قابل بازپیکربندی (کارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوتری)

- مباحث ویژه 1 (شبکه های نوری) (کارشناسی ارشد نرم افزار)

 

 

دروس ترم های گذشته:

- مدار منطقی 

- مدارهای الکترونیکی

- الکترونیک دیجیتال

- طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

- سیستم های قابل بازپیکربندی (کارشناسی ارشد)

- سنتز سیستمهای دیجیتال (کارشناسی ارشد)

- شبکه های نوری (کارشناسی ارشد)

- آزمایشگاه طراحی خودکار مدارهای دیجیتال

 

 

برای دریافت لینک دسترسی به منابع و اسلاید های دروس می توانید به من ایمیل بفرستید.نیمسال دوم - 96-95
روز/ساعت 8 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق آماده سازی دروس آماده سازی دروس آماده سازی دروس -
یکشنبه مراجعه دانشجویان سیستم های قابل بازپیکربندی (کارشناسی ارشد) شبکه های نوری (کارشناسی ارشد) جلسه گروه کامپیوتر طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال -
دوشنبه مراجعه دانشجویان طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال مدار منطقی مدار منطقی مراجعه دانشجویان (با وقت قبلی) -
سه شنبه مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویان (با وقت قبلی) مراجعه دانشجویان (با وقت قبلی) مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویان مدار منطقی مدار منطقی مراجعه دانشجویان -


Linkedin Website
Ge-on-Si Near-infrared SPADs, EPFL
AQUA Group, EPFL, Switzerland


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر مهدی امینیان
mhd.aminian@gmail.com, mahdi.aminian@guilan.ac.ir
013-33690485 (3111 داخلی)
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی - اتاق 205
Email: mhd.aminian@gmail.com, mahdi.aminian@guilan.ac.ir   ورود به سیستم