مژگان اکبری خشکبیجاری
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مژگان اکبری خشکبیجاری

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


:Journal papers 

 

 The bifurcation analysis of the Schrodinger equation with power law nonlinearity, Electron. J. Math. Anal. Appl. 5 (2017) , no. 2, 260-265
 

Application of Kudryashov method for the Ito equations. Appl. Appl. Math. 12 (2017), no. 1, 136-142 

 

Application of Bernoulli sub-ODE method for nding travelling wave solutions of Schrodinger equation power law nonlinearity. Appl. Appl. Math. 12 (2017), no. 1, 596-603 


Applications of He’s Variational Principle method and the Kudryashov method to nonlinear time-fractional differential equations,
Caspian Journal of Mathematical Sciences, 4 (2015) no. 2, 215-225

 

New Exact Traveling Wave Solutions for the Zakharov Equations and the Coupled Klein- Gordon-Zakharov Equations, Journal of Computer Science & Computational Mathematics, 4 (2014), no. 4, 51-55

 

Application of Kudryashov and functional variable method s to solve the complex KdV equation, Computational Methods for
55-Differential Equations, 2 (2014), no. 1, 5
0

 

The modi ed simplest equation method and its application, Computational Methods for Differential Equations, 1 (2013) , no. 1, 71-77

  

Some Overdetermined Systems of Complex Partial Differential Equations, Southeast Asian Bulletin of Mathematics (2014) 38: 119–124

 

Applications of He’s variational principle method and modification of truncated expansion method to the coupled Klein–Gordon Zakharov equations, Ain Shams Engineering Journal, 5 (2014), 979–983

 

Application of the simplest equation method to some time-fractional partial differential equations, Ain Shams Engineering Journal, 4 (2013), 897–902 

 

Exact Soliton Solutions for Generalized Equal Width Equation, Math. Sci. Lett. 2, (2013), no. 2, 99-106 

 

Exact solutions of the coupled Higgs equation and the Maccari system using the modified simplest equation method, Inf. Sci. Lett. 2 (2013), no. 3, 155-158 

 

Homotopy Perturbation Method and Reduced Differential Transform Method for Solving (1+1)-Dimensional Nonlinear Boussinesq Equation, International Journal of Applied Mathematics and Computation, 5(2013),no. 2, 28–33 

 

Application of reduced differential transformation method for solving nonlinear 2-dimensional Brusslator equation, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8 (2014), no. 1, 98-102 

 

Topological and Non-Topological Soliton Solutions of the Coupled Klein-Gordon-Schrodinger and the Coupled Quadratic Nonlinear Equations, Quant. Phys. Lett. 3, (2014), no. 1, 1-5 

 

The Modified Simplest Equation Method for Finding the Exact Solutions of Nonlinear PDEs in Mathematical Physics, Quant. Phys. Lett. 3, (2014), no. 3, 33-36  

 

:Conference papers

 

The modified variational iteration method and Elzaki transform for solving heat-like equations, 43th Annual Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2012 University of Tabriz, Iran

 

Construction of the solution to Riemann-Hilbert boundary value problem for generalized systems of partial differential equation in the sobolev space, The 10th Seminar on Differential equations and Dynamic Systems, 6-7 November 2013, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

 

:Research Projects

 

کاربرد روش ساده ترین معادلات اصلاح شده برای بعضی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

 


:Published Book

 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیمعادلات دیفرانسیل (کارشناسی) 

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی (کارشناسی ارشد)

معلدلات با مشتقات جزئی 4 (دکتری)96-97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه - -
یکشنبه مطالعه جلسه گروه مطالعه مطالعه - -
دوشنبه مطالعه معادلات با مشتقات جزئی 4 رفع اشکال رفع اشکال معادلات دیفرانسیل نظریه معادلات دیفرانسیل عادی
سه شنبه معادلات با مشتقات جزئی 4 رفع اشکال مطالعه مطالعه - -
چهارشنبه مطالعه مطالعه رفع اشکال معادلات دیفرانسیل ظریه معادلات دیفرانسیل عادی -


CV [ دانلود ]


تماس با مژگان اکبری خشکبیجاری
m_akbari@guilan.ac.ir
رشت خیابان نامجو دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم