اسماعیل ملک اخلاق
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
اسماعیل ملک اخلاق

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه مدیریتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط 


 

تغییر دیدگاه های رایج آموزش و پژوهش در سطح مراکز استانی و همچنین پیوند آموزش و فرایندهای توسعه ایی یک ضرورت مهم است.

یکی از راه های برون رفت از رکود تورمی در اقتصاد ایران، خلق نهضت صادرات است.

در سایه نواندیشی و تحرک مستمر، ایده ها تبدیل به برنامه های جدید و کاربردی خواهند شد. سوابق اجرایی

1. عضو شوراي آموزشي مركز آموزش مديريت دولتي استان گيلان 1373
2. عضو شوراي تحقيقات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان 84-82
3. عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان گيلان84-83
4. عضو كميسيون تحول اداري دانشگاه گيلان84-81 
5. عضو ستاد تحول اداري استان گيلان88-80
6. عضو كميسيون تحول اداري سازمان آب منطقه اي استان گيلان84-82
7. مشاور شركت ابريشم ايران83-82
8. مشاور شركت سهامي آب منطقه اي استان گيلان84-82
9. مشاور بهبود مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان 84-82
10. مشاور استاندار گيلان82-81
11. مشاور هيئت مديره منطقه آزاد انزلي 84-83
12. سرپرست دانشگاه پيام نور صومعه سرا 78-73
13. مدير پروژه مطالعاتي تعيين محدوده منطقه آزاد انزلي83
14. عضو اتاق فكر بانك كشاورزي استان گيلان 88
15. عضو اتاق فكر بانك ملي استان گيلان 88
16. دبير همايش چشم انداز تجارت در درياي خزر83
17. دبير همايش نگاهي به مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد انزلی 83
18. مجري اولين نمايشگاه اصلاحات اداري در استان گيلان 84

19. عضویت در کمیته علمی دومین و سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک و چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

20- داور مجلات معتبر علمی کشور (علمی پژوهشی: پژوهش های عمومی در مدیریت دانشگاه تربیت مدرس؛ راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد، مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، نشریات مدیریت دانشگاه تهران)، (علمی ترویجی و علمی آموزشی) و همچنین کنفرانس های بین المللی و همایش های ملی معتبر

21. عضو هیأت تحریریه ماهنامه مهندسی مدیریت

22. مشاور استاندار گیلان (دکتر محمد علی نجفی) از آذر ماه 1392 تا مرداد ماه 1396
23.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی  از اردیبهشت سال 1393 تاکنون

24. عضو کارگروه مدیریت تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

25. عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

26. مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری

27. مدیری مسئول فصلنامه پژوهش های مدیریت سرمایه انسانی

28. مدیر مسئول ماهنامه اکسیر مدیریت، توسعه و آینده نگری

29. عضو شورای سیاستگذاری دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

30. سخنران کلیدی کنفرانس های ملی و بین المللی و مدرس کارگاه های متعدد در حوزه مدیریت استراتژیک، نقشه راه، آینده پژوهی، خط مشی گذاری و ...

 31. استاد مدعو دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی (رشت و قزوین) و برخی مؤسسات غیرانتفاعی (تدریس و یا به عنوان استاد راهنما، مشاور و یا داور پایان نامه ها)

32. ارزیاب علمی بسیاری از کتب علمی و دانشگاهی 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

نام دانشگاه

کشور

سال أخذ مدرک

کارشناسی  مدیریت تهران ایران 1368
کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش منابع انسانی) علامه طباطبائی ایران 1371
دکتری مدیریت استراتژیک (گرایش سیاست گذاری) تربیت مدرس ایران 1382

* عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش شوراهای اسلامی کار در همیاری با مدیریتها (کارخانجات استان گیلان) به راهنمایی پروفسور سید مهدی الوانی- سال 1371

* عنوان رساله دکتری: طراحی الگوی سیاست‌گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران به راهنمایی دکتر اصغر مشبکی و مشاوره دکتر احمد خائف الهی و دکتر حمید خدادادحسینی- سال 1382کتاب

ملک اخلاق، اسماعیل و فروزان فر، الهام (1393). بازاریابی نوین. نشر : سپیدرود، چاپ اول.

 

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات علمی پژوهشی (داخلی و خارجی)

ملک اخلاق، اسماعیل؛ پورعیسی، آرمان؛ نبی زاده، سیدعلی (1395). ارزيابي عملكرد نيروي فروش بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد با رويكرد تحليل پوششي داده ها (DEA)، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 8، شماره 26، صص 25-34.

.......................................................................................................................................

همتی نژاد، مهرعلی؛ شهریاری سجهوردی، بهمن؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1394). اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی در توسعه توریسم ورزشی استان های شمالی ایران، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، دوره 4، شماره1، صص 19-33.

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل؛ ابراهیم پور، مصطفی؛ نوروزی رودپشتی، زهره (1395). مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت های کوچک و متوسط با میانجی گری قابلیت نوآوری. مجله راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد، دوره 2، شماره 7، صص 74-57.

.......................................................................................................................................

شهریاری، بهمن؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1394). شناسايي اتحاد هاي استراتژيك در توسعه گردشگري ورزشي استان هاي شمالي ايران. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، سال هفتم، شماره 30، صص 70-55.

.......................................................................................................................................

ولیپور، محمدولی، ملک اخلاق، اسماعیل؛ حسن پور، رقیه (1394). بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی(قطعه سازان خودرو مستقر در شهرک های صنعتی قزوین). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. شماره 20، صص 88-81.

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ اکبری، محسن.؛ آل طه، سید حسن (1395). حمایت ورزشی و تأثیر آن بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان: مطالعه تیم والیبال کاله. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش. دوره 5، شماره 1، صص 84-65. (نمایه در ISC)

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ درستکار احمدی، ناهید.؛ مهران مهدی زاده، مهران (1393). ارائه مدلی برای تبیین تأثیر مدیریت راهبردی منابع بر مزیت رقابتی شرکت‌های انبوه‌ساز مسکن و ساختمان استان گیلان: بررسی نقش میانجی خلاقیت و نوآوری. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال نهم، شماره 33، صص 96-69. (نمایه در ISC)

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مرادی، محمود.؛ درستکار احمدی، ناهید.؛ مهدی زاده، مهران. (1393) بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال 6، شماره 11، صص 174-145. (نمایه در ISC)

.......................................................................................................................................

نوع پسند اصیل، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ عاشق حسینی مهروانی، مجید. (1393). بررسي رابطه ي بين مديريت استعداد و عملكرد سازماني. فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، سال ششم، شماره 1 (پياپي 15)، صص 31-51. (نمایه در ISC)

........................................................................................................................................

عیدی، حسین.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ یوسفی، بهرام.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1393). معرفي ابزار اندازه گيري اثربخشي فدراسيون هاي ورزشي بر مبناي رويكرد ارزش هاي رقابتي. مجله مطالعات مديريت ورزشي، سال ششم، شماره 22، صص 63-84. (نمایه در ISC).

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ درستکار احمدی، ناهید.؛ مهدی زاده، مهران.؛ اخوان توکلی، ناصر. (1393). تعیین معیارهای اساسی گزینش مربی به روش دلفی فازی و گزینش بهترین مربی با استفاده از تکنیک تاپسیس توسعه یافته (مطالعه موردی: باشگاه ورزشی داماش گیلان). دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش، جلد 3، شماره 2 (پیاپی 5) صص 105-128. (نمایه در ISC).

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مرادی، محمود.؛ درستکار احمدی، ناهید.؛ مهدی زاده، مهران. (1392). کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران. نشریه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 4 (پیاپی 86)، صص 48-25.(نمایه در ISC)

......................................................................................................................................

نوع پسند اصل، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیلحسینی چگنی، الهام. (1392). بررسي تأثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند مؤسسات آموزشي. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 10، صص 59-74. (نمایه در ISC)

....................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ نوع پسند اصیل، سید محمد.؛ جمالی، خدیجه. (1392). تبيين و تحليل ارزيابي استراتژي هاي صنعت خودرو سازي ايران. كاوش هاي مديريت بازرگاني، سال پنجم، شماره 9، صص 85-104. (نمایه در ISC)

....................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلمرادی، محمود.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1392). گزینش استراتژی های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی- فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران- مپسا). نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 3، صص 145-172. (نمایه در ISC) 

...................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلمرادی، محمود.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1392). ارائه چارچوبی پیشنهادی برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری جهت ارتقای معیارهای کلیدی عملکرد در صنعت ساختمان ایران. نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد 3، شماره 1 (بهار 1392)، صص 45-53. (نمایه در ISC)

.................................................................................................................................

برومند، محمدرضا.؛ همتی نژاد، مهرعلی.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ رضوی، سید محمدحسین.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1392). تحلیل وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACEM). نشریه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 2، صص 1-19. (نمایه در ISC)

......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلرمضانیان، محمدرحیم.؛ رفیعی امام، فائقه. (1391). شناسايي و رتبه بندي عوامل موفقيت بانكداري الكترونيكي. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، سال دوم، شماره 7، صص 9-29. (نمایه در ISC).

.......................................................................................................................................

بنار، نوشین.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ خبیری، محمد.؛ کاظم نژاد، انوشیروان.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1391). بررسي اهداف حمايت ورزشي در ليگ هاي برتر ايران. فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 14، صص 161-177. (نمایه در ISC).

.........................................................................................................................................

رمضانی نژاد، رحیم.؛ بنار، نوشین.؛ خبیری، محمد.؛ کاظم نژاد، انوشیروان.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1391). بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری حمایت ورزشی. فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 12، صص 107-127. (نمایه در ISC).

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلرمضانپور، اسماعیل.؛ ایزدیار، صدیقه. (1391). بررسی رابطه و تاثير طرح بازاريابی بر بهبود عملکرد بازاريابی در صنعت پتروشيمی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 25، شماره 4، صص 143-165. (نمایه در ISC).

.......................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلنوع پسند، سید محمد.؛ جمالی، خدیجه. (1390). شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در ورود به بازارهاي خارجي (مطالعه موردي: ايران خودرو). فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره 2، صص 61-78. (نمایه در ISC).

........................................................................................................................................

برومند. محمدرضا.؛ همتی نژاد، مهرعلی.؛ رمضانی نژاد، رحیم.، رضوی، سید محمد حسین.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1390). بررسي موانع اشتغال فارغ التحصيلان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ايران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم، شماره 14، صص 51-73. (نمایه در ISC).

............................................................................................................................................

عیدی، حسین.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ یوسفی، بهرام.؛ سجادی، سید نصراله.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1390). طراحي مدل اثربخشي سازماني فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران بر اساس رويكرد ارزش هاي رقابتي. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم، شماره 14، صص 15-31. (نمایه در ISC).

...............................................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلاسماعیل پور، رضا.؛ قضاوت، سمیه. (1388). تعيين و ارتقاء موقعيت استراتژيك پالايشگاه تهران بر مبناي مدل دلتا و رويكرد پويائي هاي سيستم. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال هشتم، شماره 3، صص 141-161. (نمایه در ISC).

...................................................................................................................................................

همتی نژاد، مهرعلی.؛ ملک اخلاق، اسماعیلمتقی طلب، محمد.؛ افشارنژاد، طاهر.؛ میرکاظمی، عذرا. (1387). بررسي ارتباط بين خصوصيات دموگرافيك شركت كنندگان رقابت هاي ورزشي و علاقه مندي آنها براي گردشگري مقصد در آينده. فصلنامه حرکت، شماره 37، صص 93-113. (نمایه در ISC).

...................................................................................................................................................

مشبکی، اصغر.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1382). طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران. دوماهنامه دانشور رفتار (علوم انسانی)، سال دهم، شماره 2، صص 65-76.

...................................................................................................................................................

مشبکی، اصغر.؛ ملک اخلاق، اسماعیل. (1382). طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران. دوماهنامه دانشور رفتار (علوم پزشکی)، سال یازدهم، شماره 2، صص 65-76.

...................................................................................................................................................

بنار، نوشين.؛ رمضاني نژاد، رحيم.؛ خبيري، محمد.؛ كاظمي نژاد، انوشيروان.؛ ملك اخلاق، اسماعيل. "بررسي ارزشيابی حمايت ورزشي در ليگ هاي برتر ايران" . فصلنامه حركت، (پذیرش برای چاپ)

.....................................................................................................................................

Malek akhlagh, E.; Ramazanpoor, E..; Tanpoush, R. (2013). The effect of sales engineering on marketing performance improvement in IranKhodro Company. Advances in Environmental Biology, 8(6), pp. 3253-3259. Indexed in ISI

.....................................................................................................................................

  Malek Akhlagh, E.; Moradi, M.; Mehdizade, M.; Dorostkar Ahmadi, N. (2013). Innovation Strategies, Performance Diversity and Development: An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing Industry. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol.6, No.2, pp: 31-60. Indexed in ISI, ISC & EBSCO & ProQuest

..................................................................................................................................... 

Seyed Danesh, S. Y.; Malek Akhlagh, E.; Taghavi, T.; Seyed Danesh, M. M. (2012). The Relationship between Transformational Leadership and Social Capitals in Education Organization of Guilan Province. Journal of Basic and Applied Scientific Research (ISSN 2090-4304), Vol.2, No.4, pp. 4153-4158. Indexed in ISI

.....................................................................................................................................

Doostar, M.; Malek Akhlagh, E.; Kazemi iman badi, M. (2012). Analysis of the Impact of Brand Assets on the Buying Decisions of Final Consumers Brand of Iran"s Milk Industry Company (Pegah). Journal of Basic and Applied Scientific Research (ISSN 2090-4304), Vol.2, No.9, pp. 8824-8832. Indexed in ISI

.....................................................................................................................................

Malek Akhlagh, E.; Doostar, M.; Mahboobi Tamijani, A. (2012). Public Bank"s Strategic Alliance with the Economic Approach in North Provinces of Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research (ISSN 2090-4304), Vol.2, No.12, pp. 12861-12867. Indexed in ISI

.....................................................................................................................................

Eydi, H.; Ramezanianeghad, R.; Yosefi, Bahram., Sajjadi, S. N.; Malek Akhlagh, E. (2011). Compressive Review of Organizational Effectiveness in Sport. Sport Management International Journal (SMIJ), Vol.7, No.1, pp. 5- 21. Indexed in ProQuest & EBSCO

.....................................................................................................................................

Malek Akhlagh, E.; Ramezanpoor, E.; Izadyar, S. (2012). Designing an Evaluation Model of Marketing Performance Using Structural Equation Model in Arak Petrochemical Company. Archives Des Sciences, Vol.65, No. 10

.....................................................................................................................................

Noe pasand asil, S. M.; Malek Akhlagh, E.; Maafi, S. (2013). Analyzing the relationship between Human Resource Management (HRM) activities and employee’s Intention to stay in the organization through organizational commitment. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol.4, No.19, pp. 2247-2254. Indexed in ProQuest

.....................................................................................................................................

Taleghani1, M.; Malek Akhlagh, E.; Hoseini, A. (2013). The Relationship between Total Quality Management and Market Orientation and Performance. Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol.3, No.11, pp. 37-41. Indexed in EBSCO

.....................................................................................................................................

Safari, A.; Taleghani, M.; Malek Akhlagh, E. (2014). Evaluating and Ranking Effective Factors on the Retailers Loyalty to Distribution Companies (Case Study: Beh Pakhsh Co.). Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol. 4, No. 2, pp. 12-21. Indexed in EBSCO

.....................................................................................................................................

Taleghani, M.; Malek Akhlagh, E.; Salimi, M. A. (2013). The Impact of Information Technology Application on Personal Empowerment of Social Security Organization in Guilan Province. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business (IJCRB). Vol.5, No.1, pp. 1089- 1094. Indexed in DOAJ, EBSCO, ProQuest

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

مقالات علمی ترویجی، ISC و مقالات بین المللی

طالقانی، محمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ مهدی زاده، مهران (1396). تعیین مؤثرترین عامل اثربخشی انتقال فناوری در توسعه میادین نفتی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 29، صص 101-110. (نمایه در ISC)

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل؛ تأخیره، زهرا؛ پورعیسی، آرمان (1395). ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان. فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 47، صص 56-65. (نمایه در ISC)

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ دوستار، محمد.؛ مهدی زاده، مهران.؛ مهری نژاد، مجتبی. (1394) بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر توسعه ی صنعت گردشگری ایران. فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 41، صص 57-87. (نمایه در ISC)

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ سلطانی، شیما.؛ طاهرپرور، نسترن. (1393). تبيين و تحليل و اولويت بندي مدل هاي سيستم بازاريابي هوشمند با استفاده از روش AHP. دوماهنامه بررسی های بازرگانی، سال دوازدهم، شماره 64 (پیاپی 248)، صص 69-81. (نمایه در ISC).

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ رضایی، زینب.؛ فربیز، فاطمه. (1392). تحلیلی بر مفاهیم تفکر جهانی و مدل های آن. دوماهنامه بررسی های بازرگانی، سال یازدهم، شماره 59 (پیاپی 243)، صص 1-12. (نمایه در ISC).

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ ایاغ، زهرا.؛ فرخنده، مهسا. (1392). نقش و جایگاه تکنیک های ارتقاء در زنجیره های ارزش جهانی. فصلنامه رشد فناوری، شماره 34، صص 12-20. (نمایه در ISC).

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلاسدی ملک جهان، فرشته.؛ بحرکاظمی، مانی. (1391). تبیین و تحلیل تطبیقی عوامل اساسی موفقیت در الگوهای نوین CRM. دوماهنامه بررسی های بازرگانی، سال دهم، شماره 55 (پیاپی 239)، صص 49-62. (نمایه در ISC).

...........................................................................................................................

ملک اخلاق، اسماعیلطالقانی، محمد. (1389). تحلیل رقابت پذیری در گستره جهانی (با تأکید بر سیر تکاملی مدل الماس). دوماهنامه بررسی های بازرگانی، سال هشتم، شماره 45 (پیاپی 229)، صص 16-30. (نمایه در ISC).

...........................................................................................................................

Malek Akhlah, E.; Ebrahim Pour, M.; Noruzi Rodposhtim Z. (2015). The impact of market orientation cultur on market performance in Gilan"s small and medium-sized companies.Asian Journal of Research in Banking and Finance, Julay/2015. Indexed in ISC

...........................................................................................................................

Malek Akhlah, E.; Akbari, M.; Naseri, S. (2015). The impact of voice of customer marketing on performance of SMEs with mediator role of organization’s resources and capabilities and competitive advantage (Case study: Rasht industrial town).Asian Journal of Research in Marketing Vol. 4, No. 1, pp 142-152. Indexed in ISC

...........................................................................................................................

Malek Akhlah, E.;Daghbandan, A.; Yousefnejad, S. (2014). The Impact of Electronic Customer Relationship Management on Improving Marketing Performance of Private Banks. Interdisciplinary Journal of Contemporary Business Research, Vol. 4, No. 6, pp. 134- 141. Indexed in DOAJ, EBSCO, ProQuest 

...........................................................................................................................

Kalbasi Masoule, R.; Babaei Hemati, R.; Malek Akhlagh, E. (2014). Rural tourism market analysis and classification of Rasht city enjoying the EP model.  Iranian Journal of Business and Economics, 1(3), pp. 1-7

...........................................................................................................................

Ramazan Poor, E.; Malek Akhlag, E.; Akhavan, M.(2013). Evaluate the effect of internal marketing on employees behaviour (Case Study:Guilan Private Insurance Companies). International Journal Of Research And Reviews In Applied Sciences, 16(1), pp. 134-1346. Indexed in EBSCO, ProQuest,ISC

...........................................................................................................................

Malek Akhlagh, E.; Nopasand Asil, S. M., Akhavan Tavakoli, N. (2013). Identifying and prioritizing the effective factors in organizing housing market of Rasht metropolis by using hierarchy analytic process. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.3, No.18, pp. 2196-2200

...........................................................................................................................

Malek Akhlagh, E.; Doostar, M., Eynollah zadeh, H. (2013). Investigating the Effect of ergonomic factors on stress and job satisfaction of employees in health care section of Rasht. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.3, No.23, pp. 3209-3213

...........................................................................................................................

Zaer Sabet, F.; Malek Akhlagh, E.; Gilaninia, Sh. (2013). Explanation and analysis of new empowerment models in organizations. Journal of Research and Development, Vol.1, No.4, pp. 14-21. Indexed in ISC

...........................................................................................................................

Malek Akhlagh, E.; Hosseini, S. S.; Seddigh, S.; Ashkani, A. (2013). Sport Economy or Economic Sport. International Journal of Sport Studies, Vol.3, No.3, pp. 299-307. Indexed in ISC

...........................................................................................................................

Eghdamy, H.; Ganjiniya, H.; Malek Akhlagh, E. (2013). Relationship between transformational leadership and reduction of burnout among employees of greater Tehran foundation of martyrs and veterans affairs. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol.3, No.4, pp. 34-39. Indexed in Google Scholar and DOAJ

...........................................................................................................................

Ebadati, H.; Seyed Danesh, S. Y.; Malek Akhlagh, E. (2013). Effects of process analysis and simulation tools to improve the purchasing process and practice of typical industrial. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol.3, No.4, pp. 40-46. Indexed in Google Scholar and DOAJ

...........................................................................................................................

Nopasand, S. M.; Malek Akhlagh, E.; Faegh, E. (2013). An Investigation into Preparatory Strategic Factors on Talent Management (A Case Study of the Maritime Organization of Guilan Province). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol.4, No.12, pp.3737-3744

...........................................................................................................................

Valipur, M. A..; Malek Akhlagh, E.; Amir Rafiee, A. (2014). The Effect of Social Marketing on Development of Ecotourism. Journal of Novel Applied Sciences, Vol. 4, No. 3, pp. 376-381. Indexed in Google Scholar

...........................................................................................................................

Mirzapur, F.; Malek Akhlagh, E.; Taleghani, M. (2014). Impact of Service Quality on Customers Loyalty with Emphasis on Customer Satisfaction Index Model (CSI), (Case Study: Parsian Bank of Guilan Province).Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol. 4, No. 10, pp. 1-9. Indexed in Ebsco Host

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

سایر مقالات (خبری، تحلیلی، آموزشی، ورزشی، اطلاع رسانی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و ...)

ملک اخلاق، اسماعیل و رجب زاده، یاسمن (1395). استراتژي هاي ناب و چابك دو رويكرد متفاوت در زنجيره تامين. دوماهنامه مدیریت، شماره 184، صص 24-33.

ملک اخلاق، اسماعیل (1393). اجزاي مهارت هاي ده گانه زندگي. ماهنامه مهندسي مديريت. سال هفتم، شماره 58، صص 69-70.

ملک اخلاق، اسماعیل بنام، نینا.؛ حسینی چگنی. (1391). نفوذ كودك بر فرايند تصميم گيري خريد خانواده. ماهنامه تدبیر، سال بیست و سوم، شماره 241، صص 55- 61.
ملک اخلاق، اسماعیل شاوردی، میثم. (1389). نقش مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني در طراحي استراتژي. دوماهنامه مدیریت، سال بیست و یکم، شماره 160، صص 14-18.
ملک اخلاق، اسماعیلحسنی نژاد.؛ مجید.؛ طالب زاده مقدم، محدثه. (1389). شبكه هاي دوستانه؛ دارايي استراتژيك شركتهاي كوچك و متوسط. ماهنامه توسعه مدیریت، سال چهاردهم، شماره 81، صص 42-49.
ملک اخلاق، اسماعیلطالقانی، محمد.؛ حیدری نیای کهن، پدرام. (1388). مطالعه تطبيقي استراتژي رهبري در هزينه و تمايز پورتر. دوماهنامه مدیریت، سال بیستم، شماره 153-154، صص 34-39.
ملک اخلاق، اسماعیلطالقانی، محمد. (1388). رفتارهاي سياسي و نقش آن در تصميم گيري سازماني. فصلنامه گیلان ما، سال نهم، شماره 3-4 (پیاپی 36)، صص 128-140.
ملک اخلاق، اسماعیلطالقانی، محمد.؛ قضاوت، سمیه. (1388). مقايسه تطبيقي مدل رقابتي پورتر با مدل دلتاي هكس. دوماهنامه مدیریت، سال بیستم، شماره 145-146، صص 11-16.
طالقانی، محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.
(1386). جايگاه و نقش مهندسي مجدد در بهسازي فرآيندهاي سازماني. دوماهنامه مدیریت، سال هجدهم، شماره 119-120، صص 21-28.

بنار، نوشین.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ خبیری، محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیلکاظم نژاد، انوشیروان. (1391). طراحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران. نشریه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 1، صص 75-86.

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ رمضان پور، اسماعيل.؛ گل چهره نودهي، سيد مهدي. "تبيين و تحليل انواع ساختارها و فرايندها در شركت هاي مادر با رويكرد استراتژيك" . دوماهنامه توسعه مهندسي بازار.
ملك اخلاق، اسماعيل رمضان پور، اسماعيل.؛ كاظمي، مريم.؛ كاظمي، رضا. "تحليلي بر كاربرد مدل همسويي استراتژي C4 در بهبود عملكرد سيستم توزيع شركت صنايع شير ايران" . دوماهنامه توسعه مهندسي بازار.
ملك اخلاق، اسماعيل تيموري، رقيه. "بازاريابي ارتباطي با رويكرد تبليغات اينترنتي". دوماهنامه مديريت، (پذیرش برای چاپ: تاریخ پذیرش مرداد ماه 1390).
ملك اخلاق، اسماعيلگل چهره، سيد مهدي.؛ جهانگيرزاده، احسان. "تعيين و ارتقاء جايگاه استراتژيك برند به منظور ايجاد وفاداري در مشتريان" . دوماهنامه توسعه مهندسي بازار.

نوع پسند، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ محمدی، وحید. "فناوری نوین بانکی و نقش آن در میزان مطلوبیت برای مشتریان" . دوماهنامه توسعه مهندسی بازار.
ملك اخلاق، اسماعيل.؛ رجب زاده، ياسمن. "استراتژي هاي ناب و چابك و عملكرد بازاريابي شركت" . دوماهنامه توسعه مهندسي بازار.
ملك اخلاق، اسماعيل
جمالي، خديجه. "رويكردهاي استراتژيك نوين ورود به بازارهاي خارجي" . دوماهنامه مديريت، (پذیرش برای چاپ: تاریخ پذیرش بهمن ماه 1389).

ملك اخلاق، اسماعيلرجب زاده، ياسمن. "استراتژي هاي ناب و چابك دو رويكرد متفاوت در زنجيره تأمين" . دوماهنامه مديريت، (پذیرش برای چاپ: تاریخ پذیرش بهمن ماه 1389).
ملك اخلاق، اسماعيلگنجي، حسين.؛ موسوي، محسن. "رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي كاركنان-گمرگات استان گيلان" . دوماهنامه توسعه مهندسي بازار، (پذیرش برای چاپ: تاریخ پذیرش شهریور 1389).
ملک اخلاق، اسماعیل
تیموری قاضیانی، رقیه. "بازاریابی ارتباطی با رویکرد تبلیغات اینترنتی" . دوماهنامه مدیریت، (پذیرش برای چاپ: تاریخ پذیرش مرداد ماه 1390).

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
 

کنفرانس های بین المللی

 

طالقانی، محمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ مهدی زاده، مهران (1395). بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد واحدهای تولیدی از طریق متغیر میانجی استراتژی تمایز. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 17-16 آذر 1395.

ملک اخلاق، اسماعیل؛ رضاپور علی آباد، مریم؛ سعیدی لوحه سرا، فاطمه (1395). ارائه الگویی برای نقش رهبری استراتژیک در عملکرد دانشگاه ها با رویکرد دوسوتوانی. نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت، اردیبهشت ماه 1395، دانشگاه شهید بهشتی. (نمایه در CIVILICA)

ملک اخلاق، اسماعیل؛ رضاپور علی آباد، مریم؛ سعیدی لوحه سرا، فاطمه (1395). بررسی تأثیر متقابل شاخص اقتصادی تورم و صنعت گردشگری. نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت، اردیبهشت ماه 1395، دانشگاه شهید بهشتی. (نمایه در CIVILICA)

ملک اخلاق، اسماعیل؛ والا، شبنم (1395). آینده نگاری بازار ارز در شرایط پسابرجام. نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت، اردیبهشت ماه 1395، دانشگاه شهید بهشتی. (نمایه در CIVILICA)

ملک اخلاق، اسماعیل؛ نوروزی رودپشتی، زهره؛ زاهدفر، کامران؛ پورامیری هلستانی، فروغ (1394). مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد داخلی و خارجی شرکتهای خدماتی. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، بهمن ماه 1394، دانشگاه شهید بهشتی. (نمایه در CIVILICA)

 

قلی زاده کلائی، علی؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ اکبری، محسن (1394). شهرت برند و عوامل مؤثر برآن؛ بررسی مدل‌ها و سنجه‌های اندازه‌گیری. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، بهمن ماه 1394، دانشگاه شهید بهشتی. (نمایه در CIVILICA)

 

نوع پسند، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ کاوه مقدم، شهرزاد. (1393). بررسي رابطه جو سازماني و تعهد سازماني كاركنان با توجه به رضايت شغلي. همایش بین المللی مدیریت. آذرماه 1393، تهران. (نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید.؛ اخوان توکلی، ناصر. (1393). بررسی تناسب بین قابلیت محوری، استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت های ساختمانی کوچک و متوسط به روش تحلیل خوشه ای. کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، 4 و 5 آذر ماه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ اکبری، محسن.؛ آل طه، سید حسن. (1394). حمایت ورزشی، عنصر توانمند ارتباطات بازاریابی. اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ دوستار، محمد.؛ یزدانی، مهدی. (1393). بررسی تأثیر قابلیت های محوری و استراتژی رقابتی بر عملکرد شرکتهای ساختمانی کوچک و متوسط فعال در ایران (مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط ساختمانی استان تهران). اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، ایران، خرداد ماه 1393.

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ ناصری، سحر.؛ آل طه، سید حسن (1392). تاثیر بازاریابی صدای مشتری بر وفاداری مشتریان به برند. اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکرد مدیریت و حسابداری). دانشگاه آزاد رودهن، 24 و 25 بهمن ماه.

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مهدی زاده، مهران.؛ مهری نژاد، مجتبی.؛ اخوان توکلی، ناصر. (1393). بررسی نقش اتحاد استراتژیک مناطق آزاد تجاری- صنعتی در بهبود رقابت پذیری گردشگری ایران. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، ایران، خرداد ماه 1393. (نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ وارسته، مهسا.؛ نوروزی رودپشتی، زهره. (1392). بررسي شيوه هاي مناسب بازاريابي در كسب و كارهاي كوچك. كنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهكارها، شیراز، ایران، دی ماه 1392.(نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ ناصری، سحر.؛ آل طه، سید حسن. (1392). بررسي تاثير توانمندي هاي پوياي سازمان بر عملكرد بازاريابي صادرات.كنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهكارها، شیراز، ایران، دی ماه 1392.(نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1392). گزینش استراتژی های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی- فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران - مپسا). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران، آذر ماه. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مرادی، محمود.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1391). ارائه ی چارچوبی پیشنهادی برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری جهت ارتقای معیارهای کلیدی عملکرد صنعت ساختمان ایران. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت، تهران، ایران، آذر ماه.


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1390). مقایسه تطبیقی مدل هاي مدیریت دانش مشتري با مهندسی مجدد ارتباط با مشتري. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران، آذر ماه. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مهدی زاده، مهران. (1390). تحلیل استراتژیک جایگاه رقابتی کشورهاي خاورمیانه براساس شاخص-هاي رقابت پذیري جهانی. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران، آذر ماه.(نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مرادی، محمود.؛ درستکار احمدی، ناهید.؛ مهدی زاده، مهران. (1391). طراحی مدل ساختاري جهت دستیابی به مزیت رقابتی به واسطه ابعاد کارآفرینی استراتژیک (حوزه مطالعه: صنعت ساختمان و مسکن ایران). دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران، اذر ماه.


ملك اخلاق، اسماعيل.؛ رمضان پور، اسماعيل.؛ گل چهره نودهي، سيد مهدي. (1390). بررسي نقش شركت هاي هولدينگ در فرايند خصوصي سازي. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران، آذر ماه. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ حیدرنیای کهن، پدارم. (1389). نقش هوشمندي كسب و كار در مديريت عملكرد كسب و كار: از مفاهيم تا مدلها. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ تیموری صفی آباد، صادق. (1389). تأثير اتحادهاي استراتژيك بر موانع ورود رقباي بالقوه در رقابتهاي جهاني. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. (نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ همتی آسیابرکی، مهدی.؛ عاشق حسینی مهروانی. (1388). تبیین جایگاه کنترل استراتژیک در سازمان ها. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 28- 30 آذر ماه، تهران. 


ملك اخلاق، اسماعيل.؛ پورجهاني، رضا. (1388). تحليل تطبيقي دو رويكرد در مديريت استراتژيك: نظريه سازمان صنعتي و رويكرد مبتني بر منابع. چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، تهران، ایران، دی ماه.


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ طالقانی، محمد.؛ فخری لرکرق، علی. (1387). تبيين رويكردهاي نوين جهت ارزيابي مزيت هاي رقابتي ملل روند تكاملي مدل هاي الماس. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ ظفرالهیاری، مارال.؛ سالاری، مهدی. (1386). رويكردهاي استراتژيك مديريت دانش. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ صفردوست، عاطیه.؛ عبداللهیان، فرزانه. (1391). قابليت نوآوري كسب و كارمديريت كيفيت جامع و نوآوري فناوري. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی. (نمایه در CIVILICA)


ملك اخلاق، اسماعيل.؛ نوع پسند، محمد.؛ شاوردي، ميثم. (1389). ارائه الگوي طراحي استراتژي با تأكيد بر مؤلفه هاي مهندسي مجدد فرايند هاي سازماني. اولين همايش هاي بين المللي مديريت فرايندهاي سازماني، تهران، ایران، تیر ماه.

 

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ تيموري، صادق.؛ طالب زاده، محدثه. (1389). كاربرد تكنيك الگو برداري در ارتقاء كيفيت بهسازي فرايندها در موسسات آموزش عالي. اولين همايش هاي بين المللي مديريت فرايندهاي سازماني، تهران، ایران، تیر ماه.

 

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ زارعي، ابوالقاسم.؛ اسدي، فرشته. (1389). بررسي نقش هاي مدل بلوغ سازماني در مديريت بهبود فرايندها. اولين همايش هاي بين المللي مديريت فرايندهاي سازماني، تهران، ایران، تیر ماه.

 

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ فريدي اقدم، آزاده.؛ روزگار، بامداد. (1389). بررسي تطبيقي مدل هاي شكاف سازماني در برخي فرايندهاي سازماني. اولين همايش هاي بين المللي مديريت فرايندهاي سازماني، تهران، ایران، تیر ماه.

 

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ نوع پسند، محمد.؛ شاوردي، ميثم. (1389). تبيين و تحليل تطبيقي مدل هاي نوين مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني. اولين همايش هاي بين المللي مديريت فرايندهاي سازماني، تهران، ایران، تیر ماه.

 

بنار، نوشين.؛ رمضاني نژاد، رحيم.؛ خبيري، محمد.؛ كاظمي نژاد، انوشيروان.؛ ملك اخلاق، اسماعيل. (1388). طراحي الگوي حمايتي تصميم گيري ورزشي. هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند ماه.

 

فخري، علي.؛ ملك اخلاق، اسماعيل.؛ طالقاني، محمد. (1388). تحليل رقابت پذيري سرمايه هاي انساني در صنايع خودرو سازي. نخستين كنفرانس بين اللملي مديريت سرمايه فكري، محل برگزاری: استان زنجان.

 

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ درويشعلي پور، ليلا. (1390). فرصت ها و چالش هاي واحد درسي كارآفريني در رشته زبان و ادب فارسي. ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه مازندران، خرداد ماه.

 

ملك اخلاق، اسماعيل.؛ فضل الله تبار، حامد.؛ آقاسي، ارميا. (1390). طراحي بسته هاي هوشمند راهبردي براي توسعه تجارت الكترونيك خارجي. جشنواره بين المللي صنعت، بازرگاني و فناوري اطلاعات، دی ماه.

 

ملک اخلاق، اسماعیل و مهدی زاده، مهران (1395). رتبه بندی استراتژی های توسعه پایدار صنعت گردشگری استان های شمالی با استفاده از مدل سیستم بازخور اصلاح شده. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، 26-25 اردیبهشت 1395.

 

Malek Akhlagh, E.; Mehdizade, M.; Dorostkar Ahmadi, N. (2013). Exploration the Effect of Innovation Strategies on Performance- An Empirical Analysis in Iran Construction Industry. 11th International Management Conference, Tehran, Iran. Indexed in CIVILICA


Malek Akhlagh, E.; Dorostkar Ahmadi, N.; Mehdizade, M. (2013). Path analysis the effects of strategic entrepreneurship dimensions on competitive advantage in Iran Construction Industry. 11th International Management Conference, Tehran, Iran. Indexed in CIVILICA


Malek Akhlagh, E.; Mehdizade, M.; Moradi, M.; Dorostkar Ahmadi, N. (2012). Explanation effects of innovative and entrepreneurial approaches of new technologies in Iran construction industry – Construction Industrialization, 2nd International & 6th National Conference on Management of Technology, 16th -17th Decamber, Tehran, Iran.
Indexed in CIVILICA

 

Malek Akhlagh, E.; Nopasand, M.; Kardan Zirak, S. (2012). The examination of relationship between advertisement and green consumers based on AIDA model (Case study: distributors of green hen in Guilan, Alborz & Tehran states). 4th international conference on intellectual capital management, Zanjan, Iran


Malek Akhlagh, E.; Karimian, F.; Mirhosseini, S. (2012). Strategic analysis and comparing empowerments models. 4th international conference on intellectual capital management, Zanjan, Iran

 

Malek Akhlagh, E.; Nopasand, M.; Teymoori Ghziyani, R. (2012). The examination of position of the internal marketing factors in gaining a competitive advantage. 4th international conference on intellectual capital management, Zanjan, Iran

 

Fakhri, A.; Malek Akhlagh, E.; Taleghani, M. (2009). Analyze human capital competitiveness in Iran automobile industries. International Conference on Intellectual Capital Management (IICM 2009). Indexed in CIVILICA

 

Hemmati Nezhad, M. A.; Malek Akhlagh, E.; Mottaghitalab, M.; Afshar Nezhad, T.; Mirkazemi, O. (2008). The identification of sport tourism developmental ways. The Conference on Sport Science in Action, 2nd June

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

همایش ها و کنفرانس های ملی

نوع پسند اصیل، سید محد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ طاهری، علی. (1393). بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان و رضايت مشتريان با تاكيد بر واسطه گري مديريت فرآيند كسب و كار BPM در شركت بهينه ساز. دومين همايش ملي مديريت كسب و كار، بهمن ماه 1393، همدارن. (نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ ناصری، سحر.؛ نوروزی رودپشتی، زهرا. (1392). بازاريابي صداي مشتري، نوآوري سازمان ها در ايجاد مزيت رقابتي. دومين اجلاس مديران تحقيق، توسعه و فناوري، 28-29 بهمن ماه 1392، تهران. (نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ دوستار، محمد.؛ مهری نژاد، مجتبی.؛ مهدی زاده، مهران. (1392). بررسی رابطه ی بین اتحاد استراتژیک مناطق آزاد و ارتقای رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی). اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، 23 بهمن ماه 1392، دانشکده شهید مفتح همدان، ایران. (نمایه در CIVILICA)

 

ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1391). گزینش استراتژي هاي مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی- فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه هاي ساختمانی ایران - مپسا). پنجمین کنفرانس ملی مدیریت دانش،تهران، ایران، اسفند ماه.


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مرادی، محمود.؛ مهدی زاده، مهران. (1391). بررسي نقش استراتژي هاي نوآوري بر توسعه ي پايدار صنعت ساختمان ايران. اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران. (نمایه در CIVILICA)

 

نوع پسند، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ حسینی چگنی، الهام. (1391). عوامل مؤثر در ایجاد ارزش ویژه برند مؤسسات آموزشی. اولین همایش ملی تازه های مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، اسفند ماه.


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ مرادی، محمود.؛ مهدی زاده، مهران.؛ درستکار احمدی، ناهید. (1390). تبيين تأثير رويكردهاي نوآورانه و كارآفرينانه ي صنعتي سازي بر توليد ثروت ملي در صنعت ساختمان و مسكن ايران. برگزارکننده همایش: دانشگاه گیلان، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت، صص 47-53.

 

برومند، محمدرضا.؛ همتی نژاد، مهرعلی.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ رضوی، سید محمدحسین. (1390). راهبردها و مزیت های نسبی صنعت ورزش در توسعه اقتصادی کشور با رویکرد ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی. برگزارکننده همایش: دانشگاه گیلان، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت، صص 306-310.  


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ کاظمی ایمن آبادی، مریم.؛ کاظمی ایمن آبادی، رضا. (1390). كاربرد مدل همسويي استراتژي C4 در بهبود عملكرد سيستم توزيع شركت صنايع شير ايران پگاه. کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی. (نمایه در CIVILICA)


نوع پسند اصیل، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ رجب پور چایجان، محبوبه. (1391). بررسی عوامل موثر بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان شركت هاي بيمه. پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه. (نمایه در CIVILICA)


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ طالقانی، محمد.؛ فخری لرکرق، علی. (1388). تحليلي بر مدلهاي مزيت رقابتي ملل و ارائه يك الگوي مفهومي. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی. (نمایه در CIVILICA)


نوع پسند اصیل، سید محمد.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ رجب پور چایجان، محبوبه. (1391). بررسی عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در کسب و کار شركت هاي بيمه. اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار. (نمایه در CIVILICA)


رمضانپور، اسماعیل.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ اخوان، محمدرضا. (1391). بررسي نقش بازاريابي داخلي در رضايت مندي و وفاداري مشتريان خارجي (مطالعه موردي: شركت هاي بيمه خصوصي). کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری. (نمایه در CIVILICA)


رمضانپور، اسماعیل.؛ ملک اخلاق، اسماعیل.؛ اخوان، محمدرضا. (1391). تأثير بازاريابي داخلي بر بازاريابي خارجي در شركتهاي بيمه خصوصي. پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه. (نمایه در CIVILICA)


ملك اخلاق، اسماعيل.؛ فضل الله تبار، حامد.؛ آقاسي، ارميا. (1390). طراحي مديريت دانش توسعه عملكرد كيفيت براي توسعه سازمان. دومين كنفرانس تخصصي سازمان هاي دانش بنيان، دی ماه.


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ عیسی زاده سروانی، عادله. (1391). کاربرد بازاریابی ویروسی در بازاریابی خدمات. همایش دانشگاه پیام نور استان مازندران (واحد قائم شهر)، خرداد ماه.


ملك اخلاق، اسماعيل.؛ درويشعلي پور، ليلا. (1389). فرصت ها و چالش های آموزش مجازي در رشته زبان و ادبيات فارسي. پنجمين همايش پژوهش هاي زبان وادبيات فارسي، دانشگاه سبزوار، آبان ماه.


ملك اخلاق، اسماعيل. (1389). نقض فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازاريابي گردشگري سلامت. كنفرانس توانمندي هاي استان هاي شمالي در گردشگري سلامت، رشت، مرداد ماه.


ملک اخلاق، اسماعیل.؛ قلی زاده باریس، رضا.؛ زارعی دودجی، ابولقاسم. (1390). «Digital signature new technology for information securityian business process ». دومین همایش ملی مدیریت، دی ماه.

 

Pazireh, M.; Malek Akhlagh, E.; Akbari, M. (2014). Checking the relationship between strategic leadership, competitive advantage and organizational performance with mediating role of innovation. First National Cobnference on Future Reaserch, Management and Development, Shiraz, Iran. Indexed in CIVILICA

 

Pazireh, M.; Malek Akhlagh, E.; Akbari, M. (2014). Evaluation the relationship between strategic leadership, organizational performance and competitive advantage with mediating role of entrepreneurship. National Conference on Industrial Engineering. Indexed in CIVILICA

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

همایش های استانی

ملك اخلاق، اسماعيل. (1386). جايگاه و نقش فناوري اطلاعات در كارآفريني و آثار اقتصادي آن. همايش استاني كارآفريني، دانشگاه آزاد انزلی.

 

ملك اخلاق، اسماعيل. (1386). تصميم گيري با رويكرد سياسي. هشتمين همايش دستاوردهاي علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.

 

ملك اخلاق، اسماعيل. (1386). سازمان يادگيرنده جهاني. هشتمين همايش دستاوردهاي علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.

 

ملك اخلاق، اسماعيل. (1386). کاربرد مدل الماس در تحليل مزيت رقابتي ملل. هشتمين همايش دستاوردهاي علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.

 

ملک اخلاق، اسماعیل و همکاران (1394). نقشه راه توسعه استان گیلان. هفته پژوهش دانشگاه گیلان. انتخاب به عنوان مقاله برتر و ارائه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گیلان.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

طرح های تحقیقاتی 

ردیف

عنوان طرح

محل یا سازمان اجرای طرح

سال اجرا

1
طراحي و اجراي چرخه بهره وري اداره كل محيط زيست استان گيلان 1383
2
طراحي و اجراي چرخه بهره وري سازمان تعاون روستايي استان گيلان 1384
3 طراحي و اجراي چرخه بهره وري اداره كل منابع طبيعي استان گيلان 1384
4 طراحي و اجراي چرخه بهره وري اداره كل دامپزشكي استان گيلان 1384
5 طراحي و اجراي چرخه بهره وري فرمانداري صومعه سرا 1385
6  طراحي نظام آموزشي  سازمان آب منطقه اي استان گيلان  1385
7  طراحی نظام پیشنهادات  سازمان آب منطقه اي استان گيلان  1385
8  طرح اصلاح فرايندها و روش ها  سازمان آب منطقه اي استان گيلان  1385
9  طراحی نظام پیشنهادات استانداری گیلان  1385
10  طراحي و اجراي چرخه بهره وري  سازمان تبليغات استان گيلان  1386
11  طراحي و اجراي چرخه بهره وري  اداره كل اوقاف استان گيلان  1386
12
 طراحي و اجراي چرخه بهره وري  فرماندهي نيروي انتظامي استان گيلان  1386
13  طراحي و اجراي چرخه بهره وري  سازمان انتقال خون استان گيلان  1386
14 طرح خصوصي سازي امور ماهیان خاویاری و بررسی آثار و نتایج آن اداره کل شیلات استان گیلان  1386
15   طرح امكان سنجي فروشگاههای زنجیره ای   اداره کل تعاون استان گیلان  1387
16  طرح محيط پژوهي استراتژيك  سازمان صدا و سيماي مركز استان گيلان  1388
17  بررسی تسهیلات اعطایی بانک مسکن در راستای تولید انبوه و ...
 مدیریت شعب بانک مسکن استان گیلان  1390
18  محیط پژوهی استراتژیک با استفاده از تکنیک سوآت (SWOT)  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان  1392
19 نقشه راه توسعه استان گیلان
استانداری گیلان در حال اجرا

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد (3 سال اخیر)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

سید حسن آل طه؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

سید ابراهیم سقایی مقدم؛ عنوان پایان نامه: تبیین عوامل مرتبط با مزیت رقابتی پایدار شرکت های تولیدی استان گیلان؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

سحر ناصری؛ عنوان پایان نامه: تأثیر بازاریابی صدای مشتری بر عملکرد بازار شرکت‌ها؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

یاسمن مایه؛ عنوان پایان نامه؛ تأثیر وضعیت بازار بر عملکرد بر روی عملکرد مالي شركت فعال نوشیدنی استان گیلان شهرستان رشت؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

علی طاهری؛ عنوان پایان نامه: ببررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان با تاکید بر واسطه گری مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) در شرکت بهینه ساز؛ سال 1393؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.

مونا پذیره؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

یاسمن مایه؛ عنوان پایان نامه: تأثیر وضعیت بازار بر عملکرد بر روی عملکرد مالي شركت فعال نوشیدنی استان گیلان شهرستان رشت؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

ریحانه الماسی مقدم؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر بازاریابی دوچرخه ای برافزایش سهم بازار شرکت ها (مطالعه موردی شرکت اشی مشی)؛ سال 1392؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.

مجتبی مهری نژاد؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر توسعه ی صنعت گردشگری ایران؛ سال 1392؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.

حنانه عین اله زاده؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر عوامل ارگونومی بر استرس و رضایت شغلی کارکنان در بخش خدمات درمانی رشت؛ سال 1392؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
ناصر اخوان توکلی؛ عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در ساماندهی بازار مسکن شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: بازار مسکن شهر رشت)؛ سال 1392؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
مهدی جلیلی قصبه؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثير کارت شهروندی بر بهبود عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و اولويت بندی آنها؛ سال 1392؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
ناهید درستکار احمدی؛ عنوان پایان نامه: بررسی نقش کارآفرينی استراتژيک در مزيت رقابتی بخش صنعتی سازی ساختمان و مسکن ايران؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
مهران مهدی زاده؛ عنوان پایان نامه: تأثیرات استراتژی‌های نوآوری بر تنوع و توسعه‌ی عملکرد صنعت ساختمان و مسکن ایران؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
صدیقه ایزدیار پیربستی؛ عنوان پایان نامه: بررسی نقش و تاثیر طرح بازاریابی بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت پتروشیمی اراک؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
ساجده کاردان زیرک؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه‌ی بین عوامل آمیخته‌ی ترفیع با جذب مصرف کنندگان سبز؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
رقیه تیموری قاضیانی؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه‌ی بین عوامل بازاریابی داخلی با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی در استان گیلان)؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
سید مهدی گلچهره نودهی؛ عنوان پایان نامه: بررسی نقش شرکت های مادر تخصصی (هلدينگ) در واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
علیرضا محبوبی تمیجانی؛ عنوان پایان نامه: اتحاد استراتژیک سیستم بانکی شمال کشور با رویکرد توسعه اقتصادی منطقه ای؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
فرزان بهرامی شناسفندی؛ عنوان پایان نامه: تدوین استراتژی و ارائه الگوهای کاربردی انتخاب شریک (داخلی و خارجی) برای پروژه‌های پالایشگاهی کشور - مطالعه موردی: (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی)؛ سال 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
صادق تیموری صفی آباد؛ عنوان پایان نامه: تأثیر اتحادیه های استراتژیک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط؛ سال 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
خدیجه جمالی؛ عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد استراتژی‏های ورود به بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی ایران (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)؛ سال 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
احسان جهانگیرزاده؛ عنوان پایان نامه: آسیب شناسی بخش خدمات مشاوره مدیریت و ارائه راهکارهای بهبود آن؛ سال 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

 ..................................................................................................................................................................

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

شادی رحمت پناهی؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر طراحی لوگو بر اثربخشی تبلیغات (مطالعه موردی : ال جی)؛ سال 1393، دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.

شهرزاد کاوه مقدم؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به رضایت شغلی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان؛ سال 1393؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.

رضا قیاسی؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین نوآوری وب سایتهای فروش اینترنتی با کیفیت خدمات الکترونیکی، اعتماد، وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان؛ سال 1393؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.

رضا وفایی سبزوار؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان محصولات لبنی هراز در شهر رشت؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

سحر مافی؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با تمایل کارکنان به ماندن در سازمان از طریق تعهد سازمانی؛ سال 1392؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان

رقیه پورحسن؛ عنوان پایان نامه: تأثیر مديريت دانش مشتری بر بهبود روابط با مشتريان صنعتی (قطعه سازان خودرو مستقر در شهرکهای صنعتی قزوين)؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

خدیجه طاهری؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر مدیریت دانش در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
عبدالحسین ابراهیمی خبیر؛ عنوان پایان نامه: سنجش هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی در بانک ملی ایران - شهر تهران)؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
محمد رضا اخوان؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازاریابی خارجی در شرکتهای بیمه خصوصی سطح شهر رشت؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
الهام حسینی چگینی؛ عنوان پایان نامه: بررسی نقش عناصر آمیخته بازاریابی در ارزش برند موسسات آموزشی؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
محبوبه رجب پور چایجان؛ عنوان پایان نامه: عوامل تأثيرگذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان رشت)؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
مهدی جباری؛ عنوان پایان نامه: ارائه الگوی برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری برای ایران با رویکرد تطبیقی؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
نینا بنام؛ عنوان پایان نامه: بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (ECRM) در بهبود عملکرد بازاریابی-صنعت هتلداری (هتل های 3و4 ستاره ی تهران و تبریز)؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
وحید محمدی؛ عنوان پایان نامه: بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در اجرای موفقیت آمیز مدل سروکوال؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
ویدا گل آور؛ عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط اثر شلاقی بر عملکرد زنجیره تأمین کالاهای منتخب بازرگانی و ارائه راهکار برای بهبود آن (مطالعه موردی: زنجیره تامین لاستیک گلدستون)؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
امیر اسماعیل اعلمی؛ عنوان پایان نامه: شناسايی و رتبه بندی چالشهای پيش روی توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت توليدات مبلمان اداری و دفتری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)؛ سال 1391؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
مریم کاظمی ایمن آبادی؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر دارایی برند بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان نهایی (با تمرکز بر برند شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و مصرف کنندگان شهر رشت)؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
محمدرضا زرگریان؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با رفتار خرید مصرف کنندگان آب معدنی (مطالعه موردی: مصرف کنندگان شهرستان رامسر)؛ سال 1391؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیلان.
مونا کلاگر؛ عنوان پایان نامه: آسیب شناسی صنایع کوچک بارویکرد استراتژیک (SWOT) در استان سمنان؛ سال 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
مجید عاشق حسینی مهروانی؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر پیاده سازی مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه در سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان)؛ 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

اولویت های پژوهشی مورد علاقه

مباحث مرتبط با سیاست گذاری و تدوین نقشه راه در سطح کلان (صنایع تولیدی و غیر تولیدی) و تصمیمات راهبردی در سطح خُرد (شرکت های کوچک و متوسط یا همان SMEs)
مباحث کاربردی مرتبط با قابلیت های پویا (Dynamic Capability) و قابلیت های محوری (Core Capability) مورد نیاز صنایع و شرکت ها؛ نظیر:
1. قابلیت نوآوری (Innovation Capability
2. قابلیت کارآفرینی (Entrepreneur Capability
3. قابلیت فناوری (Technological Capability
4. قابلیت بازاریابی (Marketing Capability
5. قابلیت انعطاف پذیری استراتژیک (Strategic Flexibility
6. قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM Capability)؛ و ...
مباحث مرتبط با روش های پیاده سازی توانمندسازی و کیفی سازی منابع انسانی در سازمان ها

سیاستگذاری توسعه کارآفرینی در گسترس کسب و کارهای کوچک،‌ گردشگری و روستایی
سیاستگذاری توسعه نوآوری در سطح ملی و منطقه ای

مدیریت تحول استراتژیک در بخش دولتی (Strategic Transformation Management in Public Sector)

 ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

شرایط پذیرش دانشجو برای راهنمایی (و مشاوره) پایان نامه
 

میزان علاقه مند بودن دانشجو به مباحث نوین علمی

توانایی و تسلط دانشجو در جست و جو و یافتن تحقیقات کاربردی و مقالات جدید مربوط به کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور

تسلط کافی بر زبان انگلیسی برای ترجمه متون و مقالات انگلیسی

حضور مداوم هفتگی دانشجو در جلسات پیگیری روند پایان نامه و ارائه گزارش پیشرفت طبق جدول زمانبندی

عدم اشتغال تمام وقت دانشجو در سازمان ها

و در صورت امکان بومی بودن دانشجو

 

به دانشجویان توصیه می شود به سایت سازمان های دولتی و خصوصی مراجعه و با اولویت های پژوهشی آنها آشنا شده و  موضوعات به روز ، مورد نیاز و مورد حمایت آنها را در حوزه های مدیریتی یا میان رشته ای برگزینند. این فرایند باعث می شود پایان نامه شما بلحاظ کمی و کیفی ارتقاء یابد. 

نمونه:

مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور

مرکز پژوهش های بانک انصار

پژوهشکده گردشگری

سازمان تأمین اجتماعی

بانک سینا

بانک حکمت ایرانیان

گمرک جمهوری اسلامی ایران

 مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دانشجویان محترم می توانند با کلیک کردن بر روی نام مجلات به فایل اصلی مقالات دست یابند و در صورت تمایل در بخش ادبیات تحقیق مقالات و پایان نامه های خود به آنها ارجاع دهند. 

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک پیشرفته
مدیریت ستراتژیک صنعتی
برنامه ریزی راهبردی در ورزش

 ترم اول 94-93
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 13 - 15 15 - 17 17 - 19 18 - 20
شنبه مدیریت استراتژیک (کارشناسی ارشد) راهنمایی و مشاوره سمینار در بازاریابی (کارشناسی ارشد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (کارشناسی ارشد) مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد) -
یکشنبه مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت - -
دوشنبه مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت - -
سه شنبه مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت - -
چهارشنبه - - برنامه ریزی راهبردی در ورزش (دکتری) - - -


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری (ویرایش مهر 1393)
جامعه مجازی محققان ایران
مرکز تحقیقات استراتژیک
پایگاه اطلاعات علمی
ساینس دایرکت
مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور
کتابخانه دیجیتال انجمن مدیریت فناوری ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بانک اطلاعات نشریات کشور
صدور مجوز همایش ها از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور (جدید)
کتاب مدیریت استراتژیک دیوید
تماس با اسماعیل ملک اخلاق
malekakhlagh@guilan.ac.ir
دانشگاه گيلان -دانشكده ادبيات و علوم انساني - گروه مديريت
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم